Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

Rahvusvaheline noortepäev tõi Jõhvi keskväljakule üle 1000 noore
 

Teisipäeval, 12. augustil Jõhvi kesklinnas toimunud rahvusvahelisel noortepäeval osales üle 1000 osaleja, kes lõid  kaasa erinevates töötubades ja nautisid noorte talentide esitust.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse eestvedamisel teist ja Eestis kaheteistkümnendat korda toimunud noortepäeva teemapealkirjaks oli "Jää liikuma!" Päev püüdis väärtustada noorte osatähtsust ühiskonnas, teadvustada noorte hulgas liikuvat ja sportlikku ning lähendada eesti ja vene keelt kõnelevaid noori.

Noortepäeva korraldamist toetas rahaliselt Eesti Noorsootöö Keskus, heade näidete seminar oli rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja – noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte - ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Loe lähemalt...

Projektikonkurss Eesti-Soome koostöö raames  

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Soome Vabariigi Haridusministeeriumi kahepoolse noortevaldkonna koostöö raames on avatud projektikonkurss noortevaldkonnas tegutsejate toetamiseks.
Projektikonkursi eesmärk on toetada projekte, mille tegevused ergutavad mõlema riigi noortevaldkonnas tegutsejate koostööd ning mille tegevuse eesmärgid on seotud koostöö prioriteetsete valdkondadega:
  • Kogemuste vahetamine noortepoliitika arendamise osas (strateegiad, näitajad, õigusaktid, uuringud jms);
  • Noorsootöö kvaliteedi arendamine;
  • Euroopa Liidu Nõukogu tulevaste eesistujatega seoste tugevdamine.
Täpsem info ja taotlusvorm on Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.

Korduvõigusrikkumiste ennetamiseks jagatakse 340 000 eurot - tähtaeg 10. september

Noorsootöö organisatsioonid ei paku hetkel piisavalt teenuseid ega tegevusi, mis oleksid spetsiifiliselt suunatud õigusrikkumisi toime pannud noorte kaasamiseks ning korduvõigusrikkumiste ennetamiseks, mistõttu on vajalike meetmete kättesaadavaks muutmine noortepärasel moel ja noorsootöö meetodeid kasutades korduvate õigusrikkumiste ennetamise seisukohalt väga oluline.

Et toetada noorsootöö kogemusega organisatsioone lisavõimekuse arendamisel, on neile avatud võimalus taotleda rahastust oma organisatsioonis vastavate tegevuste käivitamiseks, töötajaskonna pädevuse suurendamiseks ning seotud osapooltega koostöö tõhustamiseks.

Tutvu taotlusvooru tingimuste ja dokumentatsiooniga siin.

Kaasavat hariduskorraldust toetatakse ligi 2 miljoni euroga

Euroopa Majanduspiirkonna programmist toetatakse ligi 2 miljoni euroga projekte, millega aidatakse riskis olevaid ja/või hariduslike erivajadustega lapsi, arendatakse tugispetsialiste, õppenõustamisteenuseid ning kaasavat hariduskorraldust. Vaata lähemalt, milliseid projekte toetatakse.


Noorte kuriteoennetusega hakatakse tegelema kogukonnapõhiselt

Justiitsministeerium toetab kokku 300 000 euroga kaheksat algatust, mis aitavad kohalikul tasandil luua keskkonda, kus seadusrikkumisi esineks minimaalselt. Toetuse abil asutakse oma kodukohas looma spetsialistidest ja kohalikest elanikest koosnevaid võrgustikke, pakkuma koolitusi ja suhtlustreeninguid ning arendama juba toimivaid ja ellu viima uusi metoodikaid. Loe lähemalt siit.


Vanglast vabanenud noortele hakatakse pakkuma tuge ühiskonnas hakkama saamiseks

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus asub parandama vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja pakkuma jätkutuge kolmes Eesti piirkonnas: Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis. Välja töötatud programmidega jõutakse 75 vanglast vabanenud nooreni. Jätka lugemist siin.

Noorsootöötaja kutse taotlemise sügisvooru eelinfo

Taaskord on sügisel võimalus taotleda noorsootöötaja kutset. Alates 2014. aastast võib noorsootöötaja kutsega töötada ka laagrites või malevates. Noorsootöötaja kutse tase 4 sisaldab laagrikasvataja osakutset, tase 6 aga nii laagrikasvataja kui juhataja osakutseid ning tase 7 laagri juhataja osakutset. Täpsemat abi taseme valikul saad Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt. Uus taotlusvoor avatakse 10. septembril 2014. Täpsemat infot dokumentide ja tähtaegade kohta leiad siit. Kasuta selle aasta viimast võimalust noorsootöötaja kutse taotlemiseks!


Sotsiaalministeerium otsib projektijuhti ja koolitajaid

Sotsiaalministeerium viib läbi Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" eelnevalt kindlaks määratud projekti raames  teaduslikult tõestatud toimega Incredible Years vanemlusprogrammi pilootprojekti lapsevanematele. Sellega seoses pakutakse tööd projektijuhile ja koolitajatele.


Valminud on käsiraamatu "KOMPASS - inimõigusharidus noortele" eestikeelne tõlge

Valminud on käsiraamatu „KOMPASS – inimõigusharidus noortele“ eestikeelne tõlge. Eestikeelset käsiraamatut esitletakse esmakordselt 25. augustil toimuval foorumil „Inimõigusharidus noortele – võimalused, väljakutsed, õppevahendid“.
Ühtlasi korraldab Inimõiguste Instituut neli inimõigusharidust käsitlevat koolitust vabaühendustele ja noorsootöötajaile. Selle kohta leiab lähemat infot siit.

Programm "Hooliv klass"

Koole oodatakse osalema pilootprogrammis "Hooliv klass", mis on mõeldud 6. - 7. klassidele. Programmi eesmärgiks on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hoolivat meeskonda. Pilootprogrammi klassid valitakse Tallinna ja Harjumaa koolidest. Sooviavaldusi oodatakse hiljemalt 27. augustiks. Loe lähemalt siit.

Tööpakkumine Erasmus+ noortevaldkonna konsultandile

Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo pakub tähtajalist tööd lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogammi Erasmus+ noortevaldkonna KONSULTANDILE.  Konsultandi tegevusalaks on programm Erasmus+ noortevaldkonnale suunatud tegevusvõimalustega seonduva töö korraldamine ning arendamine SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. 

 


Noortevaldkond meedias Noortepäevast saab lähemalt lugeda/kuulata siin:

Tulekul sündmused

11. - 20.09 Koolitus vabaühendustele ja noorsootöötajatele
11.09 Noorteseire aastakonverents
28. 09 - 04.10 Koolitus "Competences for ALL"

Jälgi ENTK tegemisi Facebook'is.
Alo Raieste: Reisige, õppige teisest kultuuridest ja elage vähemalt üks aasta välismaal.
 
Alo Raieste on viimasel aastal täitnud Eesti Euroopa Liikumine juhataja ametialaseid kohustusi, ent organisatsiooniga on Alo seotud juba aastast 2006, mil ta alustas tööd Euroopa Noortekaardi brändi juhina. Ta on töötanud ka Eesti Noorteportaali ja EURODESKi projektide kallal. Oma esimesse noortevaldkonna töökohta, Tartu noortekeskusesse KOHT, sattus Alo puhtjuhuslikult 2001. aastal praktikale, peale mida jäi ta sinna vabatahtlikuna tööle, hiljem aga asus suisa keskust juhtima. Just seal viis elu Alo esmakordselt kokku rahvusvaheliste noorteprojektidega.

Loe Alo tegemistest lähemalt siit.
 

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil kristin.rammus@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: kristin.rammus@entk.ee