Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 

Võta osa Noortepäeva selfiekampaaniast ja põnevatest sündmustest!
 

12. augustil tähistatakse rahvusvahelist noortepäeva, mille raames korraldatakse noortele suunatud sündmusi üle kogu maailma. 2015. aastal on rahvusvahelise noortepäeva fookuses noorte osalemine kogukonna tegemistes ja kogukonna heaks panustamine.
Noortepäeva raames toimub 29. juulist kuni 10. augustini Facebooki selfiekampaania, kuhu on oodatud kõikide noorte jäädvustused kogukonnas osalemisest – olgu selleks koos sõpradega ettevõetud koristustalgud kodukandi pargis, naabritädi aitamine poekoti kandmisega või osalemine noortekeskuse sündmustel.

Selfiekampaania raames jagame ka hulgaliselt auhindu. Parima endli tegijat premeerime nutitelefoniga iPhone 5s, II ja III koht saavad auhindadeks selfiesticki ehk endliroika. Lisaks loosime kõikide osalejate vahel välja kümme 20-eurost kinkepiletit. Võitjad avalikustatakse 12. augustil.

Kutsume kõiki teada andma oma kogukonnas toimuvatest põnevatest sündmustest või korraldama omaalgatuslikult näiteks vahvad talgud, eakate aitamise aktsiooni või abistama loomade varjupaika. Kõik sündmused lisatakse Noortepäev 2015 Facebooki lehe sündmustegaleriisse, kust iga noor leiab kindlasti rohkem kui ühe ürituse, mida külastada. Oma sündmusest anna teada maria.juurmaa@entk.ee.

Jälgi kindlasti ka Noortepäeva Facebooki lehte, kuhu tuleb peagi rohkem informatsiooni kampaania kohta. Loe Noortepäevast veel siit.
 
Riigi toel saavad sel suvel malevates töökogemuse üle 4300 noore

Sel suvel saavad riigi toel malevates töökogemuse üle 4300 noore. Malevas õpivad noored lisaks töötegemisele seda, kuidas tööturule siseneda ja tööseadusandluses orienteeruda. Valdkonna eksperdid viivad läbi ka erinevaid töövaldkondi tutvustavaid koolitusi ja karjäärinõustamist ning õpetavad teisi tööeluks vajalikke teadmisi.

Noortemalevaid korraldavad sel aastal 42 omavalitsust ja organisatsiooni üle kogu Eesti, 28 neist on ööbimiseta malevarühmad ehk linna malevad ja 14 ööbimisega rühmad. Kõige rohkem töökohti pakuvad noortele SA Õpilasmalev (937), MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev (746), Anne Noortekeskus (661) ja Maardu Linnavalitsus (300). Populaarseimad tööd, millega malevlased sel aastal kätt harjutavad, on haljastus- ja heakorratööd ning rannas jäätiste müümine. Loe edasi siit.


Noorsootöötajate tunnustuskonkurss 2015 on avatud!
 

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused jne). Sel aastal on lisandunud mitmed uued kategooriad. Kandidaatide esitamiseks on aega 1. novembrini 2015. Loe lähemalt siit.


Riik suunab 10,5 miljonit eurot noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tõrjutusriski vähendamiseks

Minister Jürgen Ligi kinnitas käskkirja, millega riik panustab aastatel 2015 - 2018 noortevaldkonnas 10,5 miljonit eurot tööturul noorte konkurentsivõime tõstmisesse ning üldise tõrjutusriski vähendamisse.

Toetusega suurendatakse muuhulgas noorte kokkupuudet tööeluga. Neile luuakse ametite läbiproovimist võimaldavad kutselaborid ja lisaks kasvatatakse malevakorraldajate võimekust, et noored saaksid malevas esimese tõsiselt võetava töökogemuse igas Eesti piirkonnas. Samuti arendatakse välja terviklik tugiteenuste pakett ca 8600-le kõige raskemas oludes noorele, kes ei õpi ega tööta. Eesmärk on, et vähemalt 40% neist siirdub järgmise kolme aasta jooksul õppima või tööle. Loe edasi siit.


Avatud on raskemates oludes noortele pakutava lisatoe hange

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja hanke, mille sisuks on raskemates oludes noorte (NEET-noorte) jaoks lisatuge pakkuvate teenuste käivitamine ning rakendamine läbi noorsootööasutuste (noortekeskuste). Pakkumuse saab esitada riigihangete registri kaudu hiljemalt 17. augustiks 2015. Hankedokumendid ja lisainfo leiab siit. Hange on välja kuulutatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel läbiviidavate tegevuste raames.


Noorteagentuur toetas 46 noortevaldkonna projekti ligi 900 000 euroga

SA Archimedes Noorteagentuur eraldas 2015. aasta teise Erasmus+: Euroopa Noored taotlusvooru tulemusel noortevaldkonna projektidele toetust kogusummas 883 181,53 eurot.

Kokku esitati teises taotlusvoorus 93 taotlust, millest toetust sai 46 projekti ehk 49% taotlustest. Vaata ka toetust saanud projektide nimekirja ja taotluste punktiskoore. Järgmine võimalus toetust taotleda avaneb taas 1. oktoobril. Loe lisaks siit.Tule arvamusfestivalile arutlema noorte ja noorsootöö teemadel!

14.-15. augustil toimub juba kolmandat korda Paide Vallimäel Arvamusfestival, kus ka sel korral saab mõtteid vahetada noorte ja noorsootöö teemadel.

Reedel algusega kell 12.30 toimub Vabakonna Kasvulaval arutelu teemal: “Eesti järgmised arvamusliidrid - noorsootöö ja noortealgatuste väärtus ning roll nende kujunemisel”. Arutelu keskendub noorsootöö ja noortealgatuste võludele ning nende rollile tulevaste arvamusliidrite ja aktiivsete kodanike väljakujunemisel. Arutelu modereerib Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude koordinaator Ivo Visak. Arutelus osalevad Rõuge Avatud Noortekeskuse noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv, Rae Valla Noortevolikogu esimees Grethe Aikevitsius, Domus Dorpatensise juht ja arvamusliider Martin Noorkõiv ning Eesti Väitlusseltsi tegevjuht Herman Kelomees. Arutelu korraldavad Eesti Noorsotöö Keskus ja Eesti Noorteühenduste Liit. Vabakonna kasvulava Facebooki ürituse lehega ja saab liituda siin.

Laupäeval algusega kell 13.00 arutletakse selle üle, kas tulevikukool vajab noorsootööd. Arutelu on inspireeritud Eesti koolides toimunud nihkest suurema õppija- ja huvikesksuse suunas, mille tulemusel on kooli ja noorsootöö põhimõtted ning õppemetoodika muutumas järjest sarnasemaks. Kas teineteisele lähenemine tähendab seda, et kool on üle võtmas noorsootöö (sh huvihariduse) rolli või hoopis seda, et kool saaks osa õppimisest „välja anda“? Kuidas saavad koolid juba täna noorsootöö partnerite abil õppimist huvitavamaks muuta ja väljaspool kooli omandatud oskusi ja kogemusi koolis arvestada? Arutelu korraldab SA Archimedes. Loe rohkem siit.

Kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja rääkima! Vaata festivali kõikide teemade ajakava siit.


Liitu arenguprogrammiga “Tervis fookuses”

SA Archimedes Noorteagentuur alustab 10.-12. augustil Tartus või Tartu lähistel terviseteemalise arenguprogrammiga noortele ja noorsootöötajatele. Programmis käsitletakse vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervisega seotud teemasid ning õpitu pinnalt kavandatakse ka praktilisi tegevusi, mis viiakse oma igapäevatöös ellu. Koolitusele ootame noorte ja noorsootöötajate 3-liikmelisi meeskondi, kellel on oma noortega usalduslik pikaajaline suhe. Arenguprogramm kestab augustist detsembrini 2015 ja selle maht on umbes 8 koolituspäeva. Loe lisaks ja kandideeri 20. juulini siin.


Suvel toimuvad eesti ja vene emakeelega noorte ühisprojektid

Selle aasta aprillis avanes uue programmi raames võimalus taotleda toetust Eestis elavate erineva emakeelega 11-16-aastaste noorte koostööprojektideks – noortekohtumisteks. Esimeses voorus sai toetust 25 projekti, mis toovad kokku ligi 600 eesti ja vene keelt kõnelevat noort. Ajaloo esimene noortekohtumine toimus juunis Ahjal, kus kohalikud ja Jõhvi noored kaunistasid üheskoos Kärsa bussipaviljoni. Noortekohtumiste projektid toimuvad valdavalt sel suvel ning projektide käigus on plaanis korraldada  näiteks tantsufestival, lavastada teatrietendus, õppida turvaliselt internetti kasutama ja praktiseerida suhtlemisoskusi. Järgmine võimalus projektideks toetust taotleda avaneb taas 1. oktoobril. Loe juurde siit.


Algamas on põnev tasuta noortesündmuste sari "Suvi linnas"

23. juulist saab alguse Tallinna spordi- ja noorsooameti poolt korraldatav suve lõpuni vältav sündmuste sari "Suvi linnas", mis pakub tasuta erinevaid lõbusaid tegevusi ja seda noorte endi kogunemiskohtades.

Noortele pakutakse võimalust kätt proovida näiteks tänavakunstis professionaalide juhendamisel, näiteks koostöös JJ-Street Baltic Sessioni ja Spektriga, ning ees ootavad ka erinevad tänavasporditegevused ja –võistlused. Mitmete sündmuste korraldamisse on kaasatud ka noored ise.

Tegevused on suunatud noortele vanuses 12–26 ja sündmustest osavõtt on tasuta. Tegevuste täpsemad toimumisajad ja –kohad on üleval Tallinna noorteinfo kodulehel.


Noortel ja noortel ajakirjanikel on võimalus kandideerida rahvusvahelisele meediateemalisele üritusele Brüsselis

Noored ajakirjanikud ja noored on oodatud kandideerima Brüsselis 20.-22. oktoobril toimuvale põnevale meediavabaduse propageerimise üritusele "European Youth Media Days". Täpsema info leiab siit.
_____________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.
 


Noortekeskuste ühendus täidab tühimikku alaealiste mõjutusvahendites


Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on saanud valmis alaealiste õigusrikkumiste ennetusele suunatud sotsiaalse programmi „Murdepunkt“, mille mõju hakatakse testima 20 piirkonnas üle Eesti. Loe edasi siit.

Huvikoolide arenguprogramm  – kõik on võimalik kui teha kõvasti tööd

SA Archimedes Noorteagentuuri poolt elluviidava projekti "HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm" raames kaasati 2014. ja 2015. aastal arenguprogrammi HUKK-AP kaudu ligi 1200 seni huvitegevustesse kaasamata noort. Loe huvihariduse blogist, mida tegid, kuidas kaasasid noori ja mida sellest õppisid arenguprogrammis osalejad.

Valmis uuring „Noorteühenduste senine koostöö riskis olevate noortega – selle kitsaskohad ning võimalused“

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) viis projekti „Ühised noored“ raames läbi uuringu, milles kaardistati riskis olevate noorte ja ühenduste vaheline koostöö, selle kitsaskohad ja võimalused. Uuringust selgus, et noorteühendustel on väga erinev kogemus riskis olevate noortega töötamisel. Lisaks tõdeti, et noorteühendustel puudub hetkel tervikpilt ja arusaam sellest, kes on riskis olev noor. Loe edasi siit ja tutvu uuringu kokkuvõttega siin.

______________________________________________________________________
 

Tööpakkumised


EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" spetsialist (Kandideerimise tähtaeg 27. juuli 2015)
Tartu linna Lille Maja noortekeskus otsib noorsootöötajat 1,0 koormusega (Kandideerimise tähtaeg 27. juuli 2015)
Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna peaekspert (Kandideerimise tähtaeg 30. juuli 2015)
Roosna-Alliku noortekeskus ootab uut juhti (Kandideerimise tähtaeg 30. juuli 2015)
Praxis otsib oma meeskonda sotsiaalpoliitika analüütikut (Kandideerimise tähtaeg 31. juuli 2015)
Tartu linna Lille Maja noortekeskus otsib noorsootöötajat 0,75 koormusega (Kandideerimise tähtaeg 3. august 2015)
 


Noortevaldkond meedias

Urmo Saareoja: noorte poliitiline teadlikkus tõstab poliitika kvaliteeti (Kesknädal, 17.06.2015)

Imavere päästekomandot juhib kaunis linalakk (Järva Teataja, 22.06.2015)
Anne Noortekeskus avab kaubamaja kõrval vabaõhukeskuse (Postimees, 22.06.2015)
FOTOD: Jalgrattaload annavad noorele ratturile kindluse (Delfi, 23.06.2015)
Noortekeskus tahab Ihaste tee äärde rajada talveparki (Tartu Postimees, 25.06.2015)
Anne Noortekeskus avab kaubamaja kõrval vabaõhukeskuse (Postimees, 25.06.2015)
Raekoja platsil avati tänavune malevasuvi (Postimees 25.06.2015)
Noorsootöötajad tulevad noortega tänavale hängima (Linnaleht Tartu-Pärnu, 26.06.2015)
Erilised lapsed pääsevad huviringi (Pärnu Postimees, 27.06.2015)
Valgamaa osaluskogude noored arutlevad valimisea langetamise üle  (Valgamaalane, 27.06.2015)
Välismaa noored viiakse metsa ellujäämiskursusele (Järva Teataja, 29.06.2015)
Käivitub alaealiste õigusrikkumiste ennetusprogramm (Pealinn, 29.06.2015)
Riigi toel saavad sel suvel malevates töökogemuse üle 4300 noore (Postimees, 29.06.2015)
Võru noorte malevasuvi sai alguse särava päikese ning ärevusega hinges (Delfi, 29.06.2015)
Malevlased müttavad ka Valgamaal (Valgamaalane, 29.06.2015)
Lastekaitse ühing pälvis tunnustuse (Hiiu Leht, 30.06.2015)
Noored arutlesid valimisea langetamise üle (Valgamaalane, 30.06.2015)
21 pilti: Itaalia, Prantsusmaa ja Eesti noored lõid oma unistuste riigi (Järva Teataja 30.06.2015)
Anne Õuemaa: kuidas Vao külas konflikte vältida (Postimees, 02.07.2015)
TÖÖ JA VILE KOOS! Noored lustisid Ideede laagris (Goodnews.ee, 03.07.2015)
Riik suunab 10,5 miljonit eurot noorte konkurentsivõime tõstmiseks (Pealinn, 04.07.2015)
Tallinna malevlased vallutasid Kadrina (Virumaa Teataja, 04.07.2015)
Mobiilne noorsootöö jõudis Kassinurme (Vooremaa, 04.07.2015)
Matkamine aitab lastel õppida eesti keet ja meeskonnatööd (Postimees, 06.07.2015)
Noorte töölesaamiseks maksab töötukassa kinni töötaja poole aasta palga (Eesti Päevaleht, 06.07.2015)
Linnamalevlased paisati töörindele (Meie Maa, 07.07.2015)
Noortekonverents "Osalusvabrik" toob Tartusse palju huvitavaid edulugusid Eestist ja Euroopast (Postimees, 09.07.2015)
Algatus pakub riskilastele uusi mõjutusvahendeid (Valgamaalane, 09.07.2015)
Muhu uus noortekeskus on peaagu valmis (Struktuurfonidid.ee, 10.07.2015)
Suvelaagrid meelitavad noori vabaajakeskusesse (Pärnu Postimees, 11.07.2015)
“Murdepunkt” parandab maailma  (Virumaa Teataja, 11.07.2015)
Jõgeva aleviku ja Siimusti noored käisid Muhu eakaaslastel külas (Vooremaa, 11.07.2015)
Algamas on põnev noortesündmuste sari "Suvi linnas" (Postimees, 13.07.2015)
Avanes 2016. aasta noorsootöö projektide taotlusvoor (Postimees, 15.07.2015)

Tulekul sündmused

29. juuli - 10. august - Noortepäev 2015 selfiekampaania
12. august - Noortepäev 2015
14.-15. august - Arvamusfestival 2015
5.- 13. september - Rahvusvaheline koolitus Visual Facilitation Eestis – kandideeri 20. juulini
11.-12. september - Noortekonverents "Osaluskohvik"
23.-28. oktoober - „Mitteformaalse hariduse jõud“ Itaalias – kandideeri 20. juulini
Meie südasuvise uudiskirja persooniks on Tallinna õpilasmaleva rühmajuht ja komandör Ott Väli. Ott on erialalt ajaloolane ning töötanud ka ajaloo- ja ühiskonnaõpetajana. Vabal ajal käib ta kanuu ja kajakiga maratonidel sõitmas, talvel aga tegeleb rahvatantsuga.

Oti igapäevatöö on seotud malevate korraldamisega – tema eestvedamisel töötatakse pea kogu aasta tihedalt selle nimel, et suur hulk noori saaksid suvel malevates osaleda. Lisaks valmistab Ott koos tiimiga ette järgmisel aastal toimuva Eesti Õpilasmaleva 50nda juubeli pidustusi. Ott on veendunud, et malevatel on tohutu potentsiaal noori positiivselt arendada ja usub, et koolid koostöös tugevate partneritega nagu õpilasmalev tagaksid noortele põhikooli lõpuks hea töötegemise kogemuse. Loe intervjuud Otiga siit.

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee