Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 

Riigikogu andis 16-17aastastele noortele õiguse kohalikel valimistel hääletada

Riigikogu kinnitas 6. mail eelmises parlamendikoosseisus heaks kiidetud põhiseaduse muudatuse, mille kohaselt saavad 2017. aastal toimuvatel kohalikel valimistel  hääletada ka 16-17aastased noored. Valimisea langetamine mõjutab umbes 24 000 16–17aastast noort.

Põhiseadust muutva eelnõu algatas mullu suvel 41 Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikut, et kaasata noori inimesi senisest enam kohaliku elu küsimuste arutamisse ja otsustamisse. Valimisea alandamiseks tegi parlamendile ettepaneku Eesti Noorteühenduste Liit. Loe lähemalt siit.

Noorsootöö Euroopas: kes me oleme ja kuhu liigume?

Aprilli lõpus toimus Belgias teine Euroopa Noorsootöö Konverents, mis tõi kokku ligi 500 noorsootöötajat, noortevaldkonna eksperti, teadlast ja poliitikakujundajat üle Euroopa, et arutleda selle üle, milline on noorsootöö roll ühiskonnas ja noorte eludes ning kuidas noorsootööd üheskoos tugevdada ja edasi viia. Konverentsi peamised tulemused ja järeldused põimiti kokku teises Euroopa noorsootöö deklaratsioonis. Deklaratsiooni lühikokkuvõtet ja Eesti osalejate mõtteid saab lugeda Noorteagentuuri kodulehelt.

 

Marju Lauristin: Noorte rahvusvaheline kogemus on eelduseks Eesti edule

SA Archimedes Noorteagentuur käis Euroopa Noortenädala raames külas Brüsselis, et uurida tuntud ühiskonnateadlaselt ja praeguselt Euroopa Parlamendi liikmelt Marju Lauristinilt noorte tööturu olukorra, konkurentsivõime ja rahvusvahelise kogemuste mõju kohta noortele. Marju hinnangul läheb Eesti noortel rahvusvahelisel tööturul hästi tänu heale keelte- ja digitaalsetele oskusele. Samuti arvas Marju, et rahvusvahelise kogemusega noored, kes on välismaal hakkama saanud ja suhelnud erinevatest kultuuridest pärit inimestega, toovad Eestisse tagasi tulles endaga kaasa väga suure väärtuse ja kogemustepagasi. Loe intervjuud siit.


Riik toetab huvikoole ligi 130 000 euroga

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi "Varaait vol.11" huvikoolidele, mida toetas Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest. Projektikonkursi eesmärk oli õppevahendite (sh e-õppevahendite) soetamise ja/või restaureerimise kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekavade täitmist, toetada uute ringide tegevuste algatust eelkõige looduse ja tehnika valdkonnas ning vähemate võimalustega noorte osalust noorsootöös. Taotlejateks olid huvikoolide pidajad või huvikoolid (nii munitsipaal-, kui erahuvikoolid). Kokku eraldati huvikoolidele toetusi summas 127 823 eurot. Vaata toetust saanud huvikoolide nimekirja ja eraldatud toetuste summasid SIIT.


Noorteagentuur toetas 51 projekti ligi miljoni euroga

SA Archimedes Noorteagentuur eraldas 2015. aasta esimese Erasmus+: Euroopa Noored taotlusvooru tulemusel noortevaldkonna projektidele toetust kogusummas 995 579,03 eurot. Kokku esitati esimeses taotlusvoorus 96 taotlust, toetust sai neist 51 projekti ehk 53% esitatud taotlustest. Vaata toetust saanud projektide nimekirja ja projektide keskmisi punktiskoore Noorteagentuuri kodulehelt.


 

Riik toetab enam kui 28 000 noore osalemist suvistes laagrites

Sel aastal toetab riik laagrite tegevust ning laagrijuhtide ja –kasvatajate pädevuste suurendamist 912 650 euroga, et kaasata laagritegevustesse võimalikult palju noori, sealhulgas vähemate võimalustega noori lasterikastest või toimetulekuraskustega peredest, asenduskodudest või kel on erivajadus. 2015. aastal saavad riikliku toetuse 84 laagrikorraldajat. Pakutavate laagrite ja vahetustega saab end siin kurssi viia.


Eesti Õpilasmalev tähistab järgmisel aastal 50ndat juubelit

2016. aasta suvel on Eesti Õpilasmaleval täitumas väärikas 50 aastat.
Juubeli tähistamiseks on Tallinna Õpilasmaleva eestvedamisel kokku pandud sündmuste korraldusmeeskond, kes koordineerib juubeliaastaga seotud projekte. 50nda juubeli puhul antakse välja juubeliraamat, tehakse raadiosaade ning 6-osaline saatesari televisoonis, korraldatakse konverents ja kontsert-kokkutulek. Loe rohkem EÕM 50 tegevuste kohta siit. Liitu ka juubeliürituse Facebooki lehega, et end EÕM50 tegemistega kursis hoida.


Tule noorsootöö ajalooraamatu esitluskonverentsile ja Eesti Noorsootöö Keskuse 15. sünnipäevale

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) kutsub 3. juunil kell 15:00-21:00 Kloogaranna Noortelaagris toimuvale suvehooaja avasündmusele, mille raames tutvustatakse vastvalminud noorsootöö ajalooraamatut ning tähistatakse ENTK 15. sünnipäeva. Soovijatele pakutakse majutust Kloogaranna Noortelaagris. Registreerida saab kuni 22. maini SIIN. Sündmuse täpsem ajakava saadetakse registreerunutele. Lisainfo entk@entk.ee või 7350 399.

______________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.


Eesti Noorteühenduste Liit suunab senisest enam tegevusi riskis olevatele noortele
 
Eesti Noorteühenduste Liit alustas 1. mail koostööprojektiga „Ühised Noored“, mis on suunatud riskis olevate noorte kaasamisele ning noorte sotsiaalse tõrjutuse ja õigusrikkumiste ennetamisele. Projekti tegevustesse kaasatakse erinevad osapooled: kaheksa noorteühingut, riskioludes elavad lapsed ja noored ning nendega tegelevad asutused ja organisatsioonid. Projekti käigus koolitatakse noorteühingute liikmeid, et nad oskasid sihtrühma kuuluvaid noori oma tegevustesse kaasata. Tutvustatakse ka võimalusi, kuidas noorteühingud ning noortega tegelevad asutused ja organisatsioonid saavad omavahel koostööd teha. Loe projekti kohta rohkem siit.


Eesti Noortekeskuste Ühendus otsib koolitajaid

Peagi valmib MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK) projekti „Murdepunkt“ raames esimene versioon riskikäitumisega noortele suunatud sotsiaalsest programmist. Seetõttu otsib EANK koolitajaid loodava sotsiaalse programmi rakendajate väljaõppe läbiviimiseks.
Praeguseks on loodud kokku 20 tandemit üle kogu Eesti, kuhu kuuluvad noortevaldkonnas tegutsevad inimesed, kes saavad koolitajate poolt väljaõpet noorteprogrammi läbiviimiseks 12 maakonnas. Loe lähemalt koolitajate tööpakkumise kohta siit. Käesolev illustratsioon võtab visuaalselt kokku riskis olevatele noortele suunatud projekti "Murdepunkt" tegevused. Teose autor on Kertu Reva.


25. mail toimub Tartus kaasava hariduse teemaline konverents


25. mail toimub Tartus kaasava hariduse teemaline konverents "Teada või katsetada: strateegiad, mis klassiruumis tegelikult töötavad". Konverentsi peaesineja on Uus-Meremaa haridusteadlane David Mitchell, kes on töötanud eri- ja kaasava hariduse konsultandina mitmetes riikides. Loe konverentsist täpsemalt siit. Konverentsile registreerida saab siin. Konverents toimub projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ raames, mida viib ellu Tartu Linnavalitsus koostöös koolidega ja linnaosaseltsidega.
______________________________________________________________________
 

Tööpakkumised

 


Noortevaldkond meedias
 

Huviharidus Islandil- sotsiaalne vastutus, koostöö ja võrdsed võimalused (Mitteformaalne.ee, 19.05.2015)
Avatakse näitus, mis heidab pilgu noorsootööle (Postimees, 18.05.2015)
Läänemaa noorsootöötajad väisasid Lääne-Virumaad (Virumaa Teataja, 18.05.2015)
Noore käitumine ühiskonnas on vastus tema tänasele olukorrale (Eesti ANK blogi, 17.05.2015)
Noored konverentsil: massireklaam on tüütu, aga personaalne lähenemine on isegi hea (Delfi, 15.05.2015)
10 aastat noorsootöö alast kõrgharidust Ida-Virumaal (Postimees, 14.05.2015)

Kohalikud noored ei ole Hiiumaal rahul Emmaste vallavanema tööga (ERR, 14.05.2015)
Noorte rollist. Vastutusest. Võimalusest. Ausalt. (Rapamaa Sõnumid, 13.05.2015)
Algab registreerumine noorte töömalevasse  (Tartu Postimees, 13.05.2015)
Jaak Madison: valimisea alandamise plaan on suitsukate (Postimees, 12.05.2015)
Noored on valimisea langetamise asjus pigem kriitilised (Lääne Elu, 09.05.2015)
Euroopa noortenädal tõi tiheda ja põneva tegevusplaani (Virumaa Teataja, 09.05.2015)
Nestor Noorteparlamendile: Riigikogus on olnud vahva noorte nädal  (Postimees, 08.05.2015)
Eesti Noorteühenduste Liit suunab senisest enam tegevusi riskis olevatele noortele  (Postimees, 07.05.2015)
Riigikogu andis noortele õiguse kohalikel valimistel hääletada (Postimees, 06.05.2015)
Andres Anvelt: võimalus otsustada innustab noori oma kodukanti jääma (Postimees, 06.05.2015)

Toots: ühiskond ja noored on valimisea­ muudatuseks valmis (EPL, 06.05.2015)
Noorte hääl leiab riigikogus kõlapinna (Postimees, 05.05.2015)
Järvamaal ringleb noorsootöö mõju tutvustav näitus (Järva Teataja, 02.05.2015)
Tartus tuleb erivajadustega noorte teatrifestival  (õpetajate Leht, 05.05.2015)
Noored panid unistused postkasti (Virumaa Teataja, 25.05.2015)
Noored ei usu oma võimalustesse olulisi otsuseid mõjutada (Eesti Päevalehe vaheleht MÖTE, 29.04.2015)
Reet Kost: optimistlike noortega ei osata sageli midagi peale hakata (Eesti Päevalehe vaheleht MÖTE, 24.04.2015)

Meie maikuu persooniks on särasilmne Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) juhatuse aseesimees ning maikuus hoo sisse saanud projekti „Ühised noored“ eestvedaja Liisa Lillemets. Ta on tõeline entusiast ja usub sellesse, mida teeb – mai alguses uue riigikogu koosseisu poolt heaks kiidetud valimisea langemine kohalike omavalitsuste valimistel on üks paljudest võitudest, mida Liisa koos oma professionaalse ENL tiimiga saavutanud on. "Ma olen kindel, et see, mida noorteühingud igapäevaselt teevad, on noorele ja kogu ühiskonnale väga tähtis," ütleb Liisa. Loe intervjuud Liisaga edasi siit.
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee