Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.
Malevates leiab tänavu tööd ligi 4800 noort
 
Haridus- ja Teadusministeerium toetab noortemalevaid tänavu 120 tuhande euroga, mis võimaldab suvel malevas töötada ligi 4800 noorel. Riigi toel tegutseb sel suvel 196 malevarühma 41 erineva malevakorraldaja käe all. Võrreldes möödunud aastaga on riigi toetus malevatele suurenenud 17%.
 
Suurimad malevakorraldajad on MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev ja SA Õpilasmalev, kummaski neist asub tööle üle 700 noore. Aktiivsed malevakorraldajad on ka Maardu Linnavalitsus, SA Noorte Elu Põlvamaal, Rae Vallavalitsus ja Rakvere Linnavalitsus.

Loe lähemalt siit.
Avati lisataotlusvoor "Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele"

Justiitsministeerium kuulutas välja Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" taotlusvooru "Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele" projektide toetuste taotlemiseks.

Taotlusvooru eesmärgiks on ennetada vanglast või erikoolist vabanenud noorte seas kuritegude korduvat toimepanemist. Eesmärki toetavate tegevustena arvestatakse rehabilitatsiooniprogramme ja -teenuseid, mis on suunatud nii konkreetsete riskide maandamiseks ning vajadustele vastamiseks kui ka meetmeid, mis parandavad noorte sotsiaalset toimetulekut tervikuna.

Tutvu taotlusvooru tingimuste ja dokumentatsiooniga siin.

Korduvõigusrikkumiste ennetamiseks jagatakse 340 000 eurot - tähtaeg 10. september

Noorsootöö organisatsioonid ei paku hetkel piisavalt teenuseid ega tegevusi, mis oleksid spetsiifiliselt suunatud õigusrikkumisi toime pannud noorte kaasamiseks ning korduvõigusrikkumiste ennetamiseks, mistõttu on vajalike meetmete kättesaadavaks muutmine noortepärasel moel ja noorsootöö meetodeid kasutades korduvate õigusrikkumiste ennetamise seisukohalt väga oluline.

Et toetada noorsootöö kogemusega organisatsioone lisavõimekuse arendamisel, on neile avatud võimalus taotleda rahastust oma organisatsioonis vastavate tegevuste käivitamiseks, töötajaskonna pädevuse suurendamiseks ning seotud osapooltega koostöö tõhustamiseks.

Tutvu taotlusvooru tingimuste ja dokumentatsiooniga siin.
 
Riigikogu tähtsustab noorte kaasamist ühiskonnaellu

Riigikogu arutas 22. mail olulise tähtsusega riikliku küsimusena noortevaldkonna arengukava 2014-2020. Riigi eesmärgiks on kaasata 7-26-aastaseid noori rohkem ühiskonnaellu ja arendada noorsootööd, et neil oleksid avaramad võimalused arenguks ja eneseteostuseks täisväärtuslike ühiskonnaliikmetena.

Arutleti nii hariduse, noorte tööturule sisenemise, probleemsete noorte ja noorsootöö teemade üle, samuti valimisea langetamise ja arengukava elluviimise üle. Loe lähemalt siit.

Siseministeerium avas konkursi "Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised"

Siseministeerium kuulutab välja avatud konkursi "Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised", kuhu oodatakse projektitaotlusi, mis panustavad kas sotsiaalsete toimetuleku oskuste arendamisse või vägivalla ennetamisse ja vähendamisse. Loe lähemalt siit.

Noorsootöö erialal uuenes õppekava

Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris on alates 1994. aastast õpitud noorsootööd ning eriala koos õppekavaga on arenenud ja muutunud. Sel suvel võetakse vastu õppijaid uuenenud õppekavale, kus pakutakse võimalust spetsialiseeruda viiele erinevale suunale: koolinoorsootöö, karjääriteenused noorsootöös, noorsootöö haavatavate sihtgruppidega, sportlikud huvitegevused noorsootöös, loovtegevuste juhendamine noorsootöös. Loe lähemalt siit.

Valmis uuring Euroopa vabatahtliku teenistuse mõjust haridusasutustele

Uuringu eesmärgiks oli analüüsida programmi “Euroopa Noored” Euroopa vabatahtliku teenistuse projektide mõju üldhariduskoolidele, kutsekoolidele ning lasteaedadele. Selgus, et Euroopa vabatahtlik teenistusel on haridusasutustele positiivne, sealhulgas õpetajate, laste  ja noorte võõrkeele pädevusi, sallivust ning kultuuriteadlikkust suurendav mõju. Vabatahtliku tegevuse tulemusel suurenes ka õpetajate teadlikkus mitteformaalse õppe olemusest ning oskus ise mitteformaalse õppe tegevusi läbi viia. Lisaks on organisatsioonid saanud lisandväärtust uute meetodite, töövahendite või tegevuste kujul. Tutvu ka uuringu pikema ülevaatega.
 

Noortevaldkond meedias

Tulekul sündmused

12. august Noortepäev 2014

Külasta ka Noorteseire portaali.
Heidi Maarja Melts: Ideid tuleb noortel varrukast, tuleb vaid ise sadulas püsida.

Heidi Maarja Meltsi võib pidada Tartumaa staaĆŸikaimaks noorsootöötajaks, ainuüksi Lille Majas on ta töötanud juba kümmekond aastat (alates aastast 2004). Varem on ta töötanud koolis kultuuriajaloo õpetajana ning pidanud muuseumipedagoogi ja kunstikogu hoidja ametit ülikooli Ajaloomuuseumis. Samuti on heidi pidanud Viljandi Kultuuriakadeemias loenguid subkultuuride ning Tartu Kõrgeimas Kunstikoolis lepinguõiguse teemadel. Mida ilmselt paljud ei tea, on see, et tal on kaks magistrikraadi – lisaks pedagoogikastuudiumile on ta õppinud ka kultuurikorraldust. Heidi täiendab end pidevalt noorsootöö, tööõiguse, psühholoogia jpm alal, sest usub, et inimene õpib kogu elu ega saa jääda ühele kohale tammuma. Pealegi leiab Heidi, et noorsootöötaja peab oma mõtetega olema mitte tänases ega homses, vaid suisa ülehomses päevas.

Loe pikemat lugu Heidiga siit.
 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil kristin.rammus@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: kristin.rammus@entk.ee