Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.


1.-7. detsembril toimub neljas üle-eestiline noorsootöö nädal

 

Eesti Noorsootöö Keskusel on hea meel teada anda, et 2014. aasta 1.-7. detsembril toimub neljas üle-eestiline noorsootöö nädal. Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat hea tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil  nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis.
Tänavuse aasta teema on „Noorsootöö kaasab mind“.

Noorsootöö nädala teemaga „Noorsootöö kaasab mind“ soovime tähelepanu pöörata noorte suuremale kaasamisele noorsootöösse, sh noorsootööle kui noorte ebavõrdsuse vähendajale. Igale noorele peaks leiduma oma noorsootöö – hobi, huviala, tegevuse, mis talle huvi pakub, teda inspireerib ja arendab, mis aitab temal ennast väljendada, võimaldab ühtekuuluvustunnet oma huvi- või tegevuskaaslastega, võimaldab kujundada oma kodukohta ja tunnetada end kogukonna liikmena, aitab toime tulla oma tänaste väljakutsete ja probleemidega ning keskkond, kus jagada oma rõõme ja võite.

Noorsootöös ei ole tähtis, kes sa oled, oled sa linnast või maalt, majanduslikult kindlustatud või mitte, julge või häbelik, kogenud või alustaja… Noorsootöö tervitab kõiki noori ning püüab leida võimalusi, kuidas iga noore jaoks oleks noorsootöö kättesaadav ja jõukohane.

Ootame kõiki noorsootööasutusi nädalast osa võtma! Klikka üleval menüüribal ÜRITUSE LISAMINE, täida ankeet ning osaledki nädalal. Kalendri eesmärk on varakult kokku koguda põnevaimad üritused, mida meediakanalite vahendusel võiks kajastada.  Noorsootöö nädalal saab ette võtta väga mitmeid tegemisi, lõpliku valiku teevad noorsootöötajad ja noored ise vastavalt oma ajaressursile ja ideedele.


Näiteks käesolev illustreeriv pilt on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ellukutsutud fotokampaaniast, kus noored väljendavad, mida erilist nad enda jaoks noortekeskustes on kogenud ja õppinud. Kampaanias osalevad noortekeskused (novembri alguse seisuga üle 20 noortekeskuse) teadvustavad fotodega noortekeskuste tegevuse sügavamat eesmärki nii poliitikutele, lapsevanematele kui ka kõikidele teistele kogukonna liikmetele.

Eesti Noorteühenduste Liit korraldab vahetult enne noorsootöönädalat 27.-28. novembril üle Eesti osaluskohvikuid, kuhu oodatakse kokku 1500 noort ja noortemeelset kodanikku arutlema tõsiste probleemide üle noorsootöö valdkondades.

Noortekonverents “Lahe Koolipäev - Elad ise oma elu?”

12. novembril toimus juba 11. korda toimus noortekonverents-etendus "Lahe koolipäev". Lahe Koolipäev on Eesti suurim konverents, mis pakub õpilastele kordumatut elamust.
Tänavu arutletati kire leidmise, takistuste ületamise ja tasakaalu saavutamise üle, kandes alapealkirja "Elad ise oma elu?".
Oma kogemusi jagasid noortega Hirvo Surva, Märt Treier, Tanja Mihhailova, Lea Dali Lion, Aigi Vahing ja teised.

Pilte konverentsist saab vaadata SIIT.


Hea eeskuju 2014 on Rõuge tüdruk Liivika Koobakene
 

Pilt: Marko Maisa PhotographySelle aasta "Hea eeskuju" tiitli pälvis pälvis 16aastane Rõuge tüdruk Liivika Koobakene. Liivikale andis tiitli ja 1300 euro väärtuse stipendiumi üle Riigikogu esimees ja konkursi patroon Eiki Nestor 12. novembril Nordea kontserdimajas konverents-etendusel "Lahe koolipäev".

Rõuge vallavalituse sõnul on Liivika Koobakene on silma paistnud oma mitmekesise tegevusega, milles on nii noorte esindamist eri ühendustes, aktiivset kaasarääkimist ja sõnavõtte kohaliku elu arengus, ideede küllust põnevateks ettevõtmisteks kui kodukohas toimuva levitamist laiemale maailmale. "Temalt on õppida nii noortel kui täiskasvanutel – positiivset ellusuhtumist, usku, et kõik läheb hästi; abivalmidust ja osavõtlikkust, mis viib muutusteni nii väikeses grupis kui organisatsioonis ja kogukonnas tervikuna; ajaplaneerimist, mis võimaldab imelisel kombel ellu viia nii palju mõtteid ja veel väga heas kvaliteedis. Temata ei oleks meie vald nii rõõmsameelne ja noortepärane kui ta täna on.”

Liivika Koobakene osaleb Rõuge noorteklubi, noortekeskuse, noortevolikogu ja Rõuge TV töös, juhib Rõuge kooli õpilasesindust ning on aktiivselt kaasa löönud erinevates projektides.

Kord aastas toimuva konkursiga „Hea eeskuju” tunnustatakse noori, kes kooli kõrvalt on ühiskonnas aktiivsed, hoolivad ning teistele eeskujuks.
Liivikast ja tema tegemistest saab ülevaate ka TV3 Seitsmestest uudistest. Konverents-etenduse "Lahe koolipäev" galeriiga saab tutvuda SIIN.


Noortevaldkonna tegijate konkursile laekus arvukalt kandidaate

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid. Tunnustusürituse konkursi eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Tänavusele noortevaldkonna tegijate konkursile laekus kokku üle Eesti 44 kandidaati. Tunnustuskandidaate sai esitada neljas kategoorias: enim silma paistnud noorsootöötaja, enim silma paistnud koolitaja, aasta koostöö, aasta tegu. Kandidaate võisid esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud maakondlike eelvoorude ja noorsootöö valdkonna esindusorganisatsioonide kaudu.Tunnustamise korraga saab tutvuda SIIN.

Noorte valdkonna esindajatest ja noortest koosnevad komisjonid kogunevad 19. detsembril ja teevad Haridus- ja Teadusministrile ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks. Tunnustusauhindade saajad selguvad 11. detsembril.

 

25. novembril toimub noorteühingute aastatoetuse infopäev

25. novembril kell 11.00-13.00 toimub noorteühingute aastatoetuste infopäev, Eesti Noorsootöö Keskuses aadressil Tõnismägi 11, Tallinn. Taotluste koostamist nõustab Eesti Noorsootöö Keskus (tarmo.kruusimae@entk.ee; tel 735 0395). Noorteühingute aastatoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2014 kell 23:59.

Noorsootöö ja noortepoliitika riiklik prioriteet noorteühingu aastatoetuse eraldamisel 2015. aastal on ebavõrdsete olude mõju vähendamine noore arenguvõimalustele.

Rohkem informatsiooni noorteühingute aastatoetuste kohta leiab SIIT.
Noorteühingute aastatoetuste infopäeva kohta rohkem informatsiooni SIIT.


 

Algas teavituskampaania „Ava Silmad“

Teavituskampaania „Ava Silmad“ eesmärk on tõsta Eesti elanikkonna, eriti noorte, teadlikkust naistevastase vägivalla olemusest, avaldumisvormidest, tagajärgedest ja abisaamise võimalustest. Kampaania kutsub inimesi üles vägivalda märkama ja abi saamiseks professionaalide poole pöörduma.

Veebikeskkonnas www.avasilmad.ee on võimalik saada praktilisi nõuandeid, kuidas kaitsta end vägivaldse suhte eest, kuhu pöörduda ning mida teha vägivalla ohvriks langemise korral.

Kampaania kohta saab täpsemalt lugeda SIIT
.


Türgis toimunud konverentsil "Mind the gap!" arutleti noorsootöötajate ja tööandjatega mitteformaalse õppe ja tööturu teemadel

2.-6. novembril toimus Istanbulis konverents “Mind the gap!”, kus osales ligi 120 inimest 16 erinevast riigist üle Euroopa ja kaugemaltki. Eestit esindasid Eesti Noorsootöö Keskusest Külli Kruuspak, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest Heidi Paabort ja Euroopa Noored Eesti büroost Anna Kuzina.

Konverentsi eesmärk oli tuua kokku noorsootöötajad ning inimesed tööhõive sektorist (ettevõtjad, riiklikud tööturu asutuse esindajad jne), et arutleda teemadel:

  • millised on noorsootöö kaudu omandatud oskused ja pädevused, mis on vajalikud tööturule sisenemisel?
  • milliseid tööriistu on loodud nende oskuste ja pädevuste hindamiseks/tunnustamiseks? Erinevate riikide praktikad;
  • koostööks ning partnerlussuhete loomiseks viiside leidmine, et õpetada noortele selliseid pädevusi ja oskusi, mis on vajalikud ka tööturul.
Loe edasi SIIT.

Eestlased osalesid noortevaldkonna foorumil Moldovas

2.-6. novembril toimus arengukoostööpojekti „Eesti ja Moldova noorsootöö ja noortepoliitika arendamine 2012-2014“ neljas tegevus, mille raames külastasid eestlased Moldova Vabariiki. Külastuse eesmärk oli noortevaldkonnas kogemuste vahetamine ning organisatsioonide vahel koostöövõimaluste kaardistamine.

Arengukoostööprojekti viies tegevus toimub 2.-6.detsembril Eestis, kus võetakse kokku kõikide eelnevate tegevuste tulemused. Arengukoostööprojekti viivad läbi Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium ning Moldova Noorte- ja Spordiministeerium. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Loe edasi SIIT.


Huvihariduse meetodimess kutsub osalema

16
27.-28. novembril toimub Eestis esmakordselt Huvihariduse Meetodimess.
Meetodimess on avatud kõikidele, kes on seotud noortele huvihariduse või –tegevuse pakkumisega ning selle eesmärk on jagada ja tuua esile häid praktikaid, teineteiselt õppida ning ühiselt arutleda põnevate ja põletavate teemade üle huvihariduses. Loe lähemalt SIIT.


Täiendkoolitusprogramm noortega töötavatele spetsialistidele
 

Eesti LGBT (lesbi, gei, bi, trans) Ühingul koostöös Eesti Noorsootöötajate Ühenduse ja Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminariga on hea meel kutsuda noortega töötavaid spetsialiste osalema täiendkoolitusprogrammis, mille eesmärk on suurendada noortega töötavate spetsialistide teadlikkust inimõigustest, soonormidest ja LGBT (lesbid, geid, biseksuaalsed ja transsoolised inimesed) temaatikast. Loe täpsemalt SIIT.


Selgusid Erasmus+ programmi 2015. aasta tähtajad

Äsja kinnitati Erasmus+ programmi 2015. aasta taotlustähtajad ning uuendatud programmijuhend. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ootab noortevaldkonna projektide taotlusi järgmisel aastal 4. veebruaril, 30. aprillil ja 1. oktoobril hiljemalt kell 13.00. Loe pikemalt SIIT.
 

Tuluke toob vanemad kooliteo juurde

Tartus said mõttetalgute korras kokku Mart Reiniku kooli juhtkond, lapsevanemad, linnaosaseltside ja haridusosakonna esindajad, kes otsivad uusi võimalusi lapsevanemate tihedamaks kaasamiseks koolielu arendamisse. Kahetunnine kokkusaamine oli üks osa laiemast projektist ning ühtlasi esimene omalaadne üritus Tartus. Loe edasi SIIT.

Kogukondade kaasamine koolide tegevusse leiab aset Tartu linnavalitsuse algatatud projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine − uus koolikultuur Eestis” (TULUKE) raames. Projekti rahastatakse Euroopa majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis”. Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus.
___________________________________________________________________________

Tööpakkumised

Laste ja noorte programmijuht laevale "Viking XPRS" (Kandideerimise tähtaeg 21.11.2014)
Kandideeri "Noored kooli" haridusprogrammi (Kandideerimise tähtaeg 23.11.2014)
Tähe Noorteklubi otsib vabatahtlikke EVS programmi raames Hispaaniasse (Kandideerimise tähtaeg 24.11.2014)
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juhataja (Kandideerimise tähtaeg 24.11.2014)
Märjamaa Valla Noortekeskus otsib Varbola noortetuppa noorsootöötajat
 

Noortevaldkond meedias

Milleks meile noorsootöö? (24.10.2014, Virumaa Teataja)
Noorsootöötaja pole vaid mängukaaslane ja uksehoidja (25.10.2014, Vooremaa)
Erilised noored õpivad lihtsaid ameteid (5.11.2014, Tartu Postimees)
Kolmapäeval said Eesti koolinoored uue hea eeskuju (15.11.2014, Valgamaalane)
Meie selle kuu persooniks on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) noorsootöö spetsialist Anne Õuemaa (Foto: Aivo Põlluäär). Anne on panustanud Tartu noortekeskuste hästi toimiva võrgustiku loomisse ja mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse käivitamisse, praegune igapäevatöö Eesti ANK-is pakub talle mitmekesiseid väljakutseid ja tema tööpäevad on omanäolised. "Kõige suuremat rõõmu valmistab see, kui näen, et minu ideedest ja tegevusest on päriselt kasu – kui võimalused, mida olen aidanud luua, on pakkunud eneseavastuslikku ahhaa-elamust ja aidanud muuta enda elusid nii noortel kui ka noortega töötavatel isikutel."
Loe Anne intervjuud SIIT.
 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee