Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 

Asutused ja ühendused saavad 16. veebruarini noorte korduvõigusrikkumiste ennetamiseks ja kaasamiseks vahendeid taotleda


16. veebruarini 2015 on avatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" lisataotlusvoor “Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine”, mille raames jagatakse korduvõigusrikkumiste ennetamiseks ja tõrjutud noorte kaasamiseks 170 000 eurot. Asutustel ja ühendustel on võimalus taotleda rahastust oma organisatsiooni võimekuse tõstmiseks, et valdkondlike ekspertide pädevust suurendada ja noortele sobivate vahenditega ennetustööd teha.

Taotluse esitamise tähtaeg on 16. veebruar 2015 kell 16.00. Taotlusvooru tingimuste ja dokumentidega saab tutvuda SIIN
.

Projektlaagrite korraldajad saavad 1. veebruarini toetust taotleda

 
Projektlaagrite toetuste taotlusvoor on avatud. Projektlaagrite toetussumma on 2015. aastal 2,15 eurot laagripäeva ja noore kohta. Projektlaagrite toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja lisainformatsiooni leiab SIIT.
Taotlusi saab esitada 1. veebruarini 2015. Digitaalselt allkirjastatud taotluse dokumendid tuleb esitada e-posti aadressile – kaur.kotsi@entk.ee; paberkandjal allkirjastatud dokumendid tuleb saata posti teel aadressile – Tõnismägi 11, 15192 Tallinn. 

 

Eesti Töötukassa käivitab 2015. aastal uued noortele suunatud teenused
 

2015. aastal käivitub Minu esimese töökoha teenus, mille sihtrühmaks on 17–29aastane noor ning sisuks palgatoetuse maksmine ning koolituskulude hüvitamine tööandjale, kes võtab tööle teenuse tingimustele vastava noore. Uue teenusena lisanduvad tööelu tutvustavad töötoad 8.-12. klasside õpilastele. Tutvu uute noortele suunatud tööturu teenustega SIIN.

Noortele ja vanaduspensioniealistele tööotsijatele osutatavaid tööturuteenuseid kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ alusel​.

 

Osale Rahvusvahelisel Laste Festivalil Türgis


15.-23. aprillil toimub Türgis, Antalyas Rahvusvaheline Laste Festival, mida korraldab juba alates 1979. aastast Türgi Raadio ja Televisiooni Ühendus (TRT), et tähistada Türgi riikliku parlamendi loomist. Festivali eesmärk on toetada maailma kujunemist, kus lapsed elavad rahus, ning kujundada ka erinevate riikide laste vahelist vendlust, armastust ja sõprust. Festival kannab endas põhimõtet: “Rahu kodumaal, rahu maailmas”.

Sellel aastal osaleb festivalil 50 erinevat riiki. Osalema oodatakse 10-13 last vanuses 10-13 eluaastat ning 1-2 grupijuhti. Festivalile kandideerimise tähtaeg on 15. veebruar 2015. Loe edasi SIIT.

 

Eestis alustas noortele suunatud ennetuslik spordiprogramm SPIN


7. jaanuarist alustas Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas esimeste treeningutega sportlik ennetusprogrammiga  SPIN, mis pakub vähekindlustatud ja riskioludes elavatele noortele vanuses 10-18 eluaastat võimalust oma vaba aega sportlike tegevustega sisustada ja uusi oskusi õppida. Lisaks jalgpallitrennidele on noortel võimalik tutvuda teiste spordialadega ja osa võtta erinevatest eluoskusi arendavatest töötubadest.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on igasuguse ennetustegevuse üks olulisi suundi sisustada noorte vaba aega huvitavate ja mõistlike tegevustega.

SPIN-programm põhineb Inglismaalt alguse saanud programmil Kickz, tänu millele on Inglismaal vähemate võimalustega piirkondades hüppeliselt langenud nii noorte kuritegevus kui antisotsiaalne käitumine. Ennetusprogrammist veel informatsiooni SIIT.Noortekeskuste ühendus asub vähendama alaealiste õigusrikkumisi

 
20. jaanuaril sai saab hoo sisse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse projekt „Murdepunkt“, mille eesmärk on tõhustada alaealiste õigusrikkumiste ennetustööd.

„Hetkel on noortekeskuste potentsiaali noorte õigusrikkumiste ennetamiseks vähe rakendatud,“ ütles Eesti ANK juhatuse aseesimees Tiina Sinijärv. „Kui suudame luua kohalikul tasandil tõhusa ennetustööga tegeleva koostöövõrgustiku, kus noortekeskustel on kindel roll, oleme astunud suure sammu edasi noortele meelepärase, neid väärtustava ja positiivselt mõjutava keskkonna kujundamisel.“

2016. aasta aprillini kestva projekti „Murdepunkt“ raames luuakse 20 noortekeskuse juurde üle Eesti mobiilsed 2-liikmelised meeskonnad, kes asuvad ennetuslikku programmi 13-17-aastaste riskis olevate noorte ja õigusrikkujatega töötades kasutama. Alaealiste korduvate õigusrikkumiste ennetamiseks julgustatakse noori kaasa rääkima nende isiklikku elu mõjutavate otsuste tegemisel ning katsetama eakaaslaste grupis uusi käitumisviise, mis toetavad noore eneseväljendust ja on vastuvõetavad laiemale kogukonnale.

„Projekt on omamoodi sotsiaalne eksperiment, mille raames kasutame noorte kaasamist ja noortekeskuste mängulisi õpimeetodeid korduva riskikäitumise ennetamiseks,“ ütles Eesti ANK projektijuht Anne Õuemaa.

Projekt "Murdepunkt" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/


 

Osale "Hooliva klassi" seminaril, mis võtab kokku programmi eelmise aasta tulemused


SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub kõiki noorte- ja haridusvaldkonna huvilisi pilootprogrammi "Hooliv klass"eelmise aasta tulemusi kokkuvõtvale seminarile. Seminar toimub 28. jaanuaril Tallinnas, Õpetajate majas. Hooliv klass võttis 2014. aastal oma käe alla 4 kooli 6.-7. klassi õpilased ja nende tugimeeskonnad, et katsetada, milliseid noorsootöö meetodeid saab kasutada, et toetada koolis noorte meeskonnaks olemist ja teineteisest hoolimist.  Seminaril räägime programmi tulemustest ning lisaks jagavad kõik programmis osalenud koolid enda kogemust. Lisainfot ja registreerida saab SIIT.
 


Erasmus+: Euroopa Noored toetab 2015. aastal noortevaldkonda 2,5 miljoni euroga


2015. aastal saab Erasmus+: Euroopa Noored programmist toetust taotleda kolmel korral. Noortevaldkonna projektide taotlusi oodatakse 4. veebruaril, 30. aprillil ja 1. oktoobril hiljemalt kell 13.00. Eelarve 2015. aastaks on üle 2,5 miljoni, millest kõige suurem osa (üle 2 miljoni) läheb noorte ja noorsootöötajate õpirände toetuseks. Vaata eelarve jaotust täpsemalt SIIT.
 


ENEB hakkab koordineerima Eurodesk infovõrgustikku


Eurodesk on üle-Euroopaline infovõrgustik, mis on suunatud noortele ja noortega tegelevatele inimestele ning organisatsioonidele. Võrgustik jagab infot noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta Euroopas. Eurodesk võrgustik on esindatud 33s Euroopa riigis ja sellega on ühinenud üle 1200 noorteinfoga tegeleva organisatsiooni. Eestis haldab 2015. aastast Eurodesk võrgustikku Euroopa Noored Eesti büroo. Loe pikemalt SIIT.Noori õpetati häid projekte koostama


SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo on juba kolm aastat viinud läbi projektikirjutamise koolitusi noortele. Seekord osalesid noored 10.-11. jaanuaril Tartus „Idee24“ projektikoolitusel.
Koolitusele kogunes üle 100 noore üle Eesti, keda kõiki ühendas soov viia ise ellu rahvusvaheline noorteprojekt. Osalejatele anti teadmisi projektide kirjutamisest ja tutvustati Erasmus+: Euroopa Noored programmi võimalusi oma idee elluviimiseks ja rahastamiseks. "Idee24“ projekti fookuses on rahvusvahelised noortevahetused ja -algatused. Vaata koolitusest valminud videot SIIT.

______________________________________________________________________
 

TööpakkumisedNoortevaldkond meedias

Meie inimesed: Arnek (22.12.2014, ERR saade "Meie inimesed")
Vaata, milliseid uusi teenuseid pakub sellest aastast Töötukassa  (02.01.2015, Postimees)
Tallinna maanteel avab uksed sotsiaalkohvik (03.01.2015, Pärnu Postimees)
Tartu suurendab kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektide rahastamist (07.01.2015, Postimees)
Sotsiaalmeedias alustas tööd noorte infotöötaja Olav (08.01.2015, Tartu Postimees)
Heidi Paabort: Ei ole olemas andetuid noori (11.01.2015, Lääne Elu)
Anne Noortekeskuse noored tahavad Tartu kodanikele rõõmu teha (13.01.2015, Postimees)
VIROL ja Nordea pank kuulutavad välja konkursi noortele ja noorsootöösse panustajatele preemiate väljaandmiseks (15.01.2015, Virumaa Teataja)
Heidi Paabort. Noortekeskuste tööst. (17.01.2015, Vikerraadio)
"Kui meid enam ei ole" (18.01.2015, Postimees)
 

Sander Kukk on hea eeskuju ja ehtne näide ettevõtjast, kes soovib panustada ühiskonna arengusse, sh noorte arengu toetamisse. Sander algatas mõtte toetada Orissaare Avatud Noortekeskust ja luua sinna professionaalse varustusega salvestusstuudio. Ja tema algatatud heategu pälvis mullu detsembris Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustuse kategoorias "Aasta tegu".

Igapäevaselt juhib Sander lemmikloomade toidu tootmisfirma Nestlé Purina tegevusi Baltikumis. Ta panustab särasilmselt nii lemmikloomade, eakate kui noorte elu edendamisse.

"Mingil põhjusel olin alati ette kujutanud, et kui teha head, siis peab see olema midagi väga suurt. Nüüd aga tean, et ise midagi algatada ja lõpule viia on hoopis teistsugune kogemus ja tunne kui lihtsalt annetada läbi telefoni või panga," kirjeldas Sander algatusest saadud kogemust. Ta usub, et noorsootöösse panustamine on oluline, sest noorus on meie tulevik. Loe intervjuud Sandriga SIIT.
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee