Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 
Rahvusvahelisest noortepäevast sai osa ligi 42 000 noort üle kogu Eesti

12. augustil tähistati üle kogu maailma noortepäeva. Selle aasta teemafookus oli seatud noorte osalemisele kogukonna tegemistes ja panustamisele kogukonna hüvanguks.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmeri hinnangul on noortepäeva tähistamine kogu valdkonna jaoks hulgaliselt positiivseid emotsioone pakkuvaks sündmuseks kujunenud. „Sel aastal soovisime noortepäeva tähistades tuua noorteni teavet erinevatest võimalustest, kuidas nad saavad oma kogukonna heaks panustada ning samaaegselt juhtida avalikkuse tähelepanu noortele kui olulisele partnerile kogukonna heaolu kujundajatena.“

Loe lähemalt, mida põnevat Eestis Noortepäeval korraldati siit ja vaata ka noortepäeva Facebooki lehekülge.
2015. aasta parimate noortevaldkonna spetsialistide tunnustamise konkurss on avatud!

 

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused jne). Sel aastal on lisandunud mitmed uued kategooriad. Kandidaatide esitamiseks on aega 1. novembrini 2015. Loe lähemalt siit.


Algamas on selle aasta viimane noorsootöötaja kutse taotlemise voor!

Taotle esmakordselt või pikenda kehtivust kaotama hakkavat tunnistust! 1. septembril 2015 kuulutatakse välja noorsootöötaja kutse esmakordse taotlemise ning dokumendipõhise taastõendamise voorud. Dokumentide esitamise tähtaeg on 4. oktoobril 2015. Rohkem informatsiooni kutse taotlemise kohta leiad www.entk.ee/kutsetaotlemine.
 

Haridus- ja Teadusministeerium avaldas aastaanalüüsi

Haridus- ja Teadusministeerium avaldas kogu vastutusvaldkonda hõlmava aastaanalüüsi, mis hindab strateegiliste eesmärkide saavutamist, koondab eelmise aasta näitajad, aga vaatab tagasi ka möödunud kümnele aastale. Analüüsis tuuakse välja valdkonnad, kus Eesti on edenenud rõõmustavalt kiiresti. Samuti on esile toodud alad, kus areng on stabiilne ning millele peab rohkem tähelepanu pöörama.

Analüüsist selgub, et noorte osalemine noorsootöös on selgelt positiivse trendiga ning oluliselt on paranenud noorsootöö piirkondlik kättesaadavus. Loe lähemalt siit.


Taotle toetust kohalikeks ja rahvusvahelisteks noorteprojektideks 1. oktoobrini

Kuni 1. oktoobrini on võimalik esitada SA Archimedes Noorteagentuurile taotlusi kohalike ja rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimiseks. Rahvusvaheliste projektide elluviimist rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+: Euroopa Noored. Kohalike projektide elluviimiseks saab taotleda toetust uuest pilootprogrammist Noortekohtumised, mis toetab Eestis elavate erineva emakeelega noorte koostööd. Kui soovid uue programmi kohta rohkem infot, ootame sind Noortekohtumiste infoseminarile 3. septembril Tallinnas. Vaata lisa siit.


Osale EL toetusprogrammide infopäevadel Viljandis, Haapsalus või Tallinnas

MTÜ Loov Eesti, SA Archimedes Noorteagentuur ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsuvad huvilisi EL toetusprogrammide infopäevadele kolmes linnas: 10. septembril Viljandis, 15. septembril Haapsalus ja 17. septembril Tallinnas. Infopäevadel tutvustatakse Loov Euroopa, Kodanike Euroopa ja Erasmus+: Euroopa Noored programmide võimalusi ja taotlemise tingimusi. Loe juurde ja registreeri end siin.


Ronimisakadeemia toob seiklusliku kaljuronimise erivajadustega noorteni

„Ma olen pime. Ja ma tegelen kaljuronimisega. Huvitav millega ma veel hakkama saan?“ See tsitaat kirjeldab kõnekalt jõustavat mõju, mida ronimine ühele puudega noorele avaldada suudab. Alates sellest aastast on Eesti noored ronijad ja ronimistreenerid asunud Erasmus+ programmi toetusel arendama erivajadustega noorte aktiivsust läbi kaljuronimistreeningute. Tänaseks on lükatud käima erivajadustega noorte regulaarsed ronimistrennid Tallinnas, läbi viidud esimene treeningsessioon Tartus ning korraldatud ronimise linna- ja suvelaagrid. Sügisest jätkuvad treeningud Tallinnas ning treeningsessioonidega alustatakse ka Tartus, Rakveres ja Võrus. Järgmine linnalaager aga toimub juba 25. ja 27. augustil Tallinnas. Loe Ronimisakadeemia tegemiste kohta pikemalt siit.


Tasuta noortesündmuste sari "Suvi linnas" kestab veel augusti lõpuni

23. juulist sai alguse Tallinna spordi- ja noorsooameti poolt korraldatav suve lõpuni vältav sündmuste sari "Suvi linnas", mis pakub tasuta erinevaid lõbusaid tegevusi ja seda noorte endi kogunemiskohtades.

Noortele pakutakse võimalust kätt proovida näiteks tänavakunstis professionaalide juhendamise ning on võimalus võtta osa erinevatest tänavaspordi tegevustest ja –võistlustest. Mitmete sündmuste korraldamisse on kaasatud ka noored ise.

Tegevused on suunatud noortele vanuses 12–26 ja sündmustest osavõtt on tasuta. Tegevuste täpsemad toimumisajad ja –kohad on üleval Tallinna noorteinfo kodulehel.


_____________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.
 

28. augustil toimub Võrus hariduskonverents "Suhtlemine kui võtmepädevus"
 

Võru Maavalitsus viib 28. augustil algusega kell 10 Võru Kultuurimajas Kannel läbi hariduskonverentsi „Suhtlemine kui võtmepädevus”. Konverents võtab kokku projekti tegevused ning ühtlasi tunnustatakse enne kooliaasta algust Võrumaa Aasta Õpetajaid.

Konverentsi teemakäsitlus on ajendatud maavalitsus poolt juhitud ja 2015. aasta septembrikuuga lõppevast projektist „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine”, mille eesmärgiks on läbi laste suhtlemisoskuste arendamise vähendada laste  tähelepanu- ja käitumisprobleeme ning ennetada seeläbi laste ja noorte vägivaldset käitumist.

Projekti keskmes olnud SPLO ehk probleemilahendusliku meetodi võimalustest, õpetamisest ja kasutamisest Eestis annab ülevaate programmi siinsete olude jaoks kohandanud psühholoog Ly Erg. Projektimeeskonna liikmed teevad kokkuvõtte projekti tulemustest ja jagavad oma kogemusi. Norras kasutatavate laste ning lapsevanemate toetamise programmidest räägib Norra Husnesi kooli eestlannast õpetaja Egle Hjelmeland. Lisaks tutvustatakse konverentsi käigus Eestis üha enam kõlapinda leidvat VEPA mängu ja vanemlusprogrammi „Incredible years”. Konverentsile paneb punkti Märt Murriku ettekanne teemal „Süsteemne lähenemine õpetaja töös”, millele järgneb Võrumaa Aasta Õpetaja laureaatide tunnustamine.


Jõgevamaa noored said seikluskasvatuse kaudu õpetlikke kogemusi

Jõgeva linna noortekeskus viis projekti Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste raames läbi noortega õpetlikke seikluskasvatuslikke tegevusi. Projekti rakendajad, noorsootöötajad Marju Saviauk ja Nele Graverson, valisid seikluskasvatuse, sest see tundus kõige põnevam metoodika. “Läbisime möödunud sügisel seikluskasvatusjuhendajatele mõeldud koolituse. Täna arvame, et valik on õigustatud,” tegid noorsootöötajad kokkuvõtte. Loe lähemalt siit.
 
______________________________________________________________________
 

Tööpakkumised


Tervise Arengu Instituut otsib vanemlusprogrammi "Imelised aastad" grupijuhte (Kandideerimise tähtaeg 23. august 2015)
Kaitseliit otsib Viru maleva noorteinstruktorit (Kandideerimise tähtaeg 23. august 2015)
Kiili Valla Noortekeskus otsib noorsootöötajat (Kandideerimise tähtaeg 24. august 2015)
Pirita Vaba Aja Keskus otsib noorsootöötajat (Kandideerimise tähtaeg 16. september 2015)
 


Noortevaldkond meedias
 

Üle-eestiline rändnäitus jõudis Karedasse (Järva Teataja, 16.07.2015)
Noortelinnakus tuleb tantsuvõistlus (Tartu Postimees, 17.07.2015)
Imavere noored tutvustavad välismaalastele talgukultuuri (Järva Teataja, 17.07.2015)
Noortele pakutavate tegevuste hulk kasvab (Postimees, 17.07.2015)
Jõgeva linna ja valla noored annavad depoole uue elu (Vooremaa, 18.07.2015)
Kuressaare noored tegid sinasõprust turvatööga (Meie Maa, 18.07.2015)
Nõo noored avastavad koduvalda ratastel (Tartu Postimees, 19.07.2015)
Valgamaal suurenes huvikoolide käijate arv (Valgamaalane, 19.07.2015)
Kuues Valgamaa noorte suvekool seab fookuse muusikalisele mulgindusele (Postimees, 20.07.2015)
Noored saavad päevalaagris end arendada (Valgamaalane, 20.07.2015)
NOORTE HEAKS! G4Si töömalevlased abistasid kuuel nädalal rannavalvureid ning toidupankureid (Good News, 21.07.2015)
Kuue riigi noored õpivad Väike-Maarjas maaelu (Virumaa Teataja, 22.07.2015)
Noorteühing peab suvepäevi (Pärnu Postimees, 22.07.2015)
Raasiku valla noortel on tegevusterohke suvi (Sõnumitooja, 22.07.2015)
Tallinnas algas suvine noortesündmuste sari (Pealinn, 23.07.2015)
Lüganuse uurib huvihariduse toetamise mõju väljarändele (Põhjarannik, 23.07.2015)
Noored ratturid võistlesid Urumarjal (Pärnu Postimees, 23.07.2015)
Erialavalik muudab majandust (Sakala, 23.07.2015)
VIDEO: Muusika mürtsub ja jalg tatsub! Noored peavad tänavatantsulahingut (Delfi Noortehääl, 24.07.2015)
Noortevahetus pani lapsed filme tegema (Tartu Postimees, 26.07.2015)
Seikluskasvatus pakub põnevust ja õpetlikke kogemusi (Vooremaa, 27.07.2015)
Valmimas on rehabilitatsioonikodu psühhootilise häirega noortele (Postimees, 29.07.2015)
Sindi õpilasmalevlased naudivad tööd ja lõbu (Pärnu Postimees, 29.07.2015)
Etnoweb alustab uue ristmeedia projektiga "LÕVI" koostöös Postimehe, ETV+ ja Kultuuriinfoga (Postimees, 30.07.2015)
Noor neiu patrullib Tartu tänavail (Tartu Postimees, 31.07.2015)
Noortel valmis kaks filmi (Elva Postipoiss, 01.08.2015)
FOTOD: Välismaa noored innustasid kohalikke noori oma koduvalda korrastama (Delfi Noortehääl, 04.08.2015)
Õiguskantsler: lastega töötava vabatahtliku tausta tuleb kontrollida (Postimees, 04.08.2015)
Noortesündmuste sari "Suvi linnas" kolib Lasnamäele (Postimees, 05.08.2015)
Arvamusfestivalil arutelud tervise müütidest ja noorte vaimsest tervisest (Postimees, 07.08.2015)
Noortekeskused said jalgrattaid (Järva Teataja 09.08.2015)
Kerli Kõiv: kas noorte arvamusel ühiskonnas on kohta? (ERR, 10.08.2015)
Lahemaal saavad kokku õpilasmalevlased (Postimees, 10.08.2015)
Lastekaitseühingu pillituba hakkab saarel ringi rändama (Hiiu Leht, 11.08.2015)
Noortekeskused laenutavad rattaid ja matkavarustust (Järva Teataja, 11.08.2015)
Kes laulukoori, kes kergejõustikutrenni ehk kuidas aidata oma lapsel sobivat huviringi valida (Delfi, 12.08.2015)
Poisid vajavad paindlikumat koolisüsteemi (Postimees, 12.08.2015)
Lastekaitse Liit torgib Arvamusfestivalil tabuteemasid (Pealinn, 12.08.2015)
Haridus- ja Teadusministeerium avaldas aastaanalüüsi (Postimees,12.08.2015)
MTÜ Peaasjad kutsub: Paneme pead kokku! (Postimees, 12.08.2015)
Ivo Visak: Arvamusliidriks? Võib-olla. Aktiivseks kodanikuks kindlasti! (ERR, 12.08.2015)
Kehras oli esmakordselt noorte ühine spordi- ja päevalaager (Sõnumitooja, 12.08.2015)
"Suvi linnas" noortesündmused kesklinnas (Postimees, 13.08.2015)
´FOTOD: Rahvusvahelisest noortepäevast sai osa ligi 42 000 noort üle kogu Eesti (Delfi, 14.08.2015)
Viljandi ja Sauga noored tegid laagris tutvust (Sakala, 15.08.2015)
Grafitilaager pakkus tegemisi terveks nädalaks (Vooremaa, 15.08.2015)
Tamsalu laagrilapsed jutustasid tantsu lugu (virumaa Teataja, 15.08.2015)
NOORTEPÄEV PÕLVAMAAL! Põlvamaal tähistati rahvusvahelist noortepäeva aktiivsete tegevusega Põlva rannas (Good News, 16.08.2015)
Info koolivälise huvitegevuse kohta leiab teatmikust "No vaata" (Postimees, 17.08.2015)

Tulekul sündmused

3. september - Noortekohtumiste programmi  infoseminar Tallinnas
12.-13. september - Idee24 noorte projektikoolitusTallinnas
21.-25. oktoober - Rahvusvaheline koolitus „Sport kui sotsiaalse kaasamise meetod“  Poolas
8.-12. detsember - Rahvusvaheline meetodimess Tool Fair X Ungaris
 
Meie augustikuu persooniks on Eesti Noorteühenduse Liidu osaluskogude koordinaator Ivo Visak. Tartu Ülikooli usuteaduskonnas õppinud noormehel jagub kogemust pedagoogikast disainini. Vabal ajal meeldib talle trennis käia, videomänge mängida ja lugeda. Ivo igapäevatöö on väga vaheldusrikas – tööd teeb ta nii Tallinna kontoris kui üle kogu Eesti koolitusi läbi viies. Kui Ivo oleks haridus- ja teadusminister, peaks ta noortega vahetumalt nõu, tõstaks tublisid noortealgatusi rohkem esile ning looks noorsootöötajate kaadrivoolavuse leevendamiseks paremad sotsiaalsed garantiid. Loe intervjuud Ivoga siit.
 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee