Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 

Eesti Noorsootöö Keskus tähistas 15. tegutsemisaastat
 

3. juunil peeti Kloogarannas Eesti Noorsootöö Keskuse 15. sünnipäeva ja tutvustati värskelt valminud noorsootöö ajalooraamatut. Raamatu esitluskonverentsil võtsid noorsootöö ajaloo hästi kokku nii autorite ettekanded kui Erki Aule poolt lavastatud vaimukad sketšid, mida esitasid näitlejad Egon Nuter ja Külli Reinumägi. Meeleoluka ülevaate Eesti Üliõpilaste Ehitusmalevate kunagisest tegevusest andis ettevõtja ja ajakirjanik Tiit Pruuli, kelle meenutuste kohaselt on mitmed tänapäeva tippärimehed ja poliitikud saanud tuule tiibadesse just suvistest malevatest.

Sündmuse raames oli kokku pandud näitus noortevaldkonna asutuste ja organisatsioonide ajaloost. Eksponaate oli seinast seina: õpilasmaleva, skautide, gaidide, noorkotkaste ja kodutütarde sümboolikast oluliste ajalooliste dokumentideni. Kõige vanem ese näitusel oli skautide matkakepp, mis pärineb 1934. aastast. Lisaks said osalejad noorsootöö ajateljele panna kirja olulisi sündmusi Eesti noortevaldkonna ajaloost. Sündmust juhtis teleekraanidelt tuntud Kristo Elias.
Vaata pilte SIIT.

Valmis Eesti esimene noorsootöö ajalooraamat

Esmakordselt valmis Eesti noorsootöö ajaloost raamat, mis kannab pealkirja „Noorsootöö Eestis: 19. sajandi keskpaigast kuni 21. sajandi esimese kümnendi lõpuni“. Raamatu autoriteks on Marti Taru (Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur), Eli Pilve (Eesti Mälu Instituudi teadur) ning Peeter Kaasik (Eesti Mälu Instituudi vanemteadur).

Raamatus on toodud välja noorsootöö ajaloo enam kui saja aastane ülevaade, sh rahvuslik ärkamisaeg 19. sajandil, iseseisev Eesti Vabariik, Saksa okupatsioon, Nõukogude okupatsioon ning taasiseseisvumisaeg.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt algatatud ajaloolise ülevaate jaoks andmete kogumine, sisu kirjutamine ja toimetamine kestis kokku ligi 3 aastat.

Eesti esimese noorsootöö ajalooraamatuga saab tutvuda Eesti suuremates raamatukogudes ning ülikoolides. Huvilised saavad raamatut küsida ka Eesti Noorsootöö Keskusest või laadida alla trükifailina asutuse koduleheküljelt.
 

Hooliv Klass tuleb taas

Projekt "Hooliv Klass" tuleb sel aastal taas! Seekord kaasatakse projekti koole kõikjalt Eestist ning osalevate koolide arv on tõusnud neljalt viieni. Tänavu osalevad projektis Viljandi Kutseõppekeskus, Juuru Eduard Vilde kool, Nõo Põhikool, Rõuge Põhikool ja Tarvastu Gümnaasium. Välja on valitud ka koolitajad. Loe edasi siit.


Noortele toimuvad Tallinnas kogu suve tasuta pop-up välitreeningud

Kolme suvekuu jooksul saavad noored end proovile panna lahedates suvistes pop-up-välitreeningutes. Tasuta treeninguid viivad läbi professionaalsed treenerid erinevates paikades Tallinna linnaruumis. Suvise treeningprogrammi üheks eesmärgiks on tutvustada ka linnaruumis spordiga tegelemise võimalusi, parke, välitrenažööre ja jõulinnakuid.

Suviste pop-up-treeningute peakorraldajaks on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning sündmused toimuvad „Noorte terviseteadlikkust ja -käitumist edendava programmi“ raames. Treeningud on mõeldud algajatele, kes soovivad erinevatest spordiharrastustest rohkem teada saada, ning on sobilikud osalejatele, kel vanust vähemalt 16. Kõige uuemat infot treeningsarja kohta saab Facebookist.

Startis noorsootöötajatele suunatud arenguprogramm "LEVEL UP!"

16.-17. juunil toimus arenguprogrammi „LEVEL UP! Õppimise toetamine noorsootöös: sügavam mõistmine, kõrgem kvaliteet, rohkem tunnustamist“ raames esimene eesti-sisene koolitus. Arenguprogrammi eesmärgiks on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise ja õppimise analüüsimise juhendamisel, kasutades Noortepassi lähenemist. Pikemas perspektiivis soovitakse viia Noortepass kui mitteformaalse õppimise tööriist väljapoole Erasmus+ programmi. 
 
Arenguprogramm kestab 2015. aasta maist 2016. aasta märtsini ning on suunatud Eesti ja Läti noorsootöötajatele ning noorteliidritele. Kokku koosneb arenguprogramm 12 koolituspäevast ja praktikast noortega. Osalejate toetamiseks toimub ka mentorlus ja kovisioon. Programmist saab lähemalt lugeda siit.


Kaasa oma tegevustesse ka vähemate võimalustega noori

Salto on välja andnud käsiraamatu, kuidas kaasata Erasmus+ programmidesse ka vähemate võimalustega noori. Käsiraamat sobib nii neile, kes vähemate võimalustega noori juba mingil määral kaasavad kui neile, kes sellega alles algust teha soovivad. Käsiraamatuga saab tutvuda siin.

Noorsootöötajatele ja noortele suunatud programm "Tervis fookuses"

SA Archimedes Noorteagentuur kutsub noorsootöötajaid osalema koolitusel “Tervis fookuses”. Juunis töötatakse välja arenguprogramm, mis on kaasav ja eluline ning milles osalevad ka noored. Käsitletakse vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise teemasid ning pakutakse hea praktika sõlmkohti ja koostöövõimalusi. Lisaks õpitakse kogemusest ning saadakse tuge ekspertidelt ja mentoritelt. Loe programmi kohta lähemalt siit.


Astu oma organisatsiooniga üles huvitegevuse messil No Vaata!

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on korraldamas 29. augustil noorte huvitegevuse messi No Vaata! ning seoses sellega ootab tagasidet organisatsioonidelt, kes sooviksid seal oma tegevusi tutvustada. Oma esialgsest osalemissoovist saab teada anda kuni 26. juunini. Loe lähemalt siit
 

Üle-eestilise videokonkursi "Tegi pätti 2015" parimad on selgunud

Juba viiendat aastat toimus videokonkurss "Tegin pätti 2015", mille eesmärk on suunata noori enam mõtlema ühiskonna ja iseenda turvalisuse ning probleemide märkamise teemadel. Esmakordselt viidi sel aastal konkurss läbi üleriigilisena ning sel aastal laekus konkursile üle Eesti kokku 31 videot.

Konkursi algatajaks ja peasponsoriks on Harju Maavalitsus, läbiviijaks on Kuriteoennetuse SA koos partneritega ning omapoolsed auhinnad pani välja PPA Põhja Prefektuur. Hindamise tulemusena otsustati peaauhinda mitte välja anda, kuna kandideeris väga palju heatasemelisi töid ja žürii liikmed leidsid, et palju mõjusam on anda välja hoopis viis auhinda ning kolm eriauhinda. Videokonkursi võidutöödega saab tutvuda siin.

______________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.

 

Riik toetab Eesti organisatsioonide koostööd Norra ja Islandiga noortele suunatud tegevuste mitmekesistamiseks


Seitse noorte riskikäitumise ennetamisse panustavat avaliku ja kolmanda sektori asutust teevad koostööd Norra ja Islandiga, et vahetada kogemusi ja teadmisi noorsootöö, kaasava hariduse ja kuriteoennetuse valdkonnas.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmeri sõnul on rahvusvaheline koostöö Eesti noorte-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna arengule ning kvaliteedile väga oluline. „Teadmiste ja kogemuste vahetamine, ekspertide arutelud, parimate praktikate jagamine ning nendest õppimine on kvaliteetse töö loomulik osa. Selline koostöö toob noortega tegelevate spetsialistideni värskeimad arengud ja metoodikad, mis aitavad riskis olevaid lapsi ja noori veelgi paremini abistada,“ rääkis Schlümmer. „Norra ja Islandi aastakümnete pikkune kogemustepagas ning huvi meie saavutuste vastu on hea pinnas Eestis nende valdkondade edasi arendamiseks.“

Kokku toetati koostöösuhete arendamiseks seitset projekti kogusummas 92 453 eurot. Toetuse said Imavere Vallavalitsus, Kuriteoennetuse Sihtasutus, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Sotsiaalministeerium, Tartu Linnavalitsus, Tähe Noorteklubi MTÜ ja Võru Maavalitsus. Projektidega on võimalik täpsemalt tutvuda siin.


Tutvu 25. mail toimunud kaasava hariduse konverentsi materjalide ja salvestusega

Tartus toimus 25. mail Tartu Linnavalitsuse projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ raames kaasava hariduse konverents "Teada või katsetada: strateegiad, mis klassiruumis tegelikult töötavad", kus peaesinejaks oli Uus-Meremaa haridusteadlane David Mitchell. Konverentsil tehti juttu kaasavast ja lahutavast haridusest, kaasaegsest õppekeskkonnast ning praktilistest toimivatest strateegiatest kaasavas hariduses. Konverentsi materjalid ning salvestus on kättesaadavad siit. Projekti tegemistega saab end täpsemalt kursis hoida nende Facebooki lehel.

"Kiusamisest vabaks!" metoodika on jõudnud 81 kooli

Lastekaitse Liit viib ellu projekti "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool", mille eesmärk on laste riskikäitumise ennetamine ja riskirühma kuuluvate laste toetamine läbi turvalise õpikeskkonna ning positiivse käitumiskultuuri kujundamise lasteaias ja põhikooli I astmes. Seni oli "Kiusamisest vabaks!" metoodika vaid 25 pilootkoolis üle Eesti, kuid kevadel ja suvel toimuvate koolitustega kaasati projekti veel 56 kooli, kus hakatakse metoodikat rakendama alates 2015. aasta sügisest. See tähendab, et hetkel on metoodikaga liitunud kokku 81 kooli, mis loob kokku ligi 6000le lapsele võimaluse kiusamist ennetavast metoodikast iga päev osa saada. Lisaks on metoodikaga liitunud 2/3 Eesti lasteaedadest. Loe edasi siit.
 

Sotsiaalministeerium edendab lapsevanemate suhtlemisoskusi


Sotsiaalministeerium testib hetkel eelkooliealiste laste vanematele mõeldud spetsiaalset koolituskava, mille eesmärk on õpetada lapsevanemaid teatud olukordi lahendada vägivallavabalt, suunava käitumise ja eakohaste piiride kehtestamisega. Need oskused pole igaühe jaoks iseenesestmõistetavad või kaasasündinud, vaid vajavad teinekord õppimist.

Eelkooliealiste laste vanematele mõeldud koolituskava – positiivse vanemluse programmi esimene venekeelsetele perekondadele mõeldud koolituste sari - toimus novembrist märtsini ja teine algas tänavu märtsis. Koolitused toimuvad Tallinnas, Narvas ja Tapal. Käesoleva aasta sügisest lisandub ka eestikeelne programm. Koolituste käigus õpib lapsevanem ära hoidma stressi ja tülisid tekitavaid olukordi, omandab uusi oskusi ja saab tuge lapsele piiride seadmisel. Koos arutatakse ja mängitakse läbi erinevaid lapse kasvatamisega seotud situatsioone ning seejärel proovitakse uusi oskusi kodus kasutada. Lisaks võtavad grupijuhid vanematega ühendust ka koolituste vahepeal, et uurida, kuidas neil uute oskuste rakendamisel läheb. Loe edasi siit.


Eesti Noorteühenduste Liit kutsub noorteühinguid uuringus osalema

ENL kutsub maikuus hoo sisse saanud projekti "Ühised noored" raames kõiki noorteühendusi üle kogu Eesti osalema uuringus, mille eesmärk on kaardistada, kas ja mil määral on noorteühenduste tegevustesse seni olnud kaasatud riskis olevad noored. Küsimustikule vastamine võtab aega 10-20 minutit ja see asub siin.

______________________________________________________________________
 

Tööpakkumised


Laeva Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltöö juhi 0,75 koha ja lastekaitsespetsialisti 0,25 koormusega (Kandideerimise tähtaeg 22. juuni 2015)
Hiiumaa Noorsootöö Keskus otsib noorsootöö spetsialisti (Kandideerimise tähtaeg 26. juuni 2015)
Suvelaagrisse otsitakse juhte

Laste Vaimse Tervise Keskuse söömishäirete osakonna noorsootöötaja (Kandideerimise tähtaeg 1. juuli 2015)
Sotsiaalkindlustusamet otsib ohvriabi üksusesse juhti (Kandideerimise tähtaeg 5. juuli 2015)
Praxis otsib oma meeskonda sotsiaalpoliitika analüütikut (Kandideerimise tähtaeg 31. juuli 2015)


Noortevaldkond meedias
 

Urmo Saareoja: noorte poliitiline teadlikkus tõstab poliitika kvaliteeti (Kesknädal, 17.06.2015)
Raeküla noored näitavad algatusvõimet (Pärnu Postimees, 16.06.2015)

Noored panevad püsti oma raadio: Raadiohuvilised saavad ekspertidelt pealinnas teadmisi (Delfi Noortehääl, 15.06.2015)
Riik hakkab koolitama IT-huviringide juhendajaid  (IT-uudised, 15.06.2015)
Enam kui sada aastat noorsootööd Eestis sai raamatukaante vahele (Vooremaa, 13.06.2015)
Noored paidelased said unistuste rulapargi (Järva Teataja, 13.06.2015)
„Kiusamisest vabaks!” metoodika on jõudnud 81 kooli (Õpetajate Leht, 11.06.2015)
Laager toob kokku tervislikest eluviisidest huvitatud noored (Valgamaalane, 11.06.2015)
Lihtne töö pakub suvepuhkusele vaheldust (Järva Teataja, 11.06.2015)
Töömalev pakub nii tööd kui lõbu (Tartu Postimees, 10.06.2015)
Lasnamäe noortekeskust külastas lõppeval hooajal 18 000 noort (Tallinn City, 09.06.2015)
Leidlikud noored saavad maal edaspidigi hakkama (Järva Teataja, 09.06.2015)
Lapsi ootab laagrisuvi (Postimees, 08.06.2015)
Noored putitavad agaralt vana takso uuele elule (Nädalalõpp - Meie Maa Hiiu Leht, 05.09.2015)
Sillamäe ja Kotka noored otsivad probleemidele lahendusi (Põhjarannik, 04.06.2015)
Tänasest saab Tallinnas alguse suvine pop-up-välitreeningute sari (Postimees, 03.06.2015)
Lääne-Virumaa noorte ja noorsootöösse panustajate tunnustamiskonkurss tõi välja aktiivsed noored ja nende toetajad. (Virumaa Teataja, 03.06.2015)
Riik toetab Eesti organisatsioonide koostööd Norra ja Islandiga noortele suunatud tegevuste mitmekesistamiseks (Postimees, 01.06.2015)
Noortekeskuses kogutakse laste naeratusi (Pärnu Postimees, 29.05.2015)
Noortelaagrid ja sündmused koolivaheajaks leiab noorte suvekalendrist (Postimees, 25.05.2015)
Yana Toom: noorte töötus väheneb demograafilise olukorra tõttu (Postimees, 21.05.2015)
Eurooplased õpivad Pärnus noorsootööd (Pärnu Postimees, 21.05.2015)
Anija vallas oli esimene riskinoorte-teemaline ümarlaud (Sõnumitooja, 20.05.2015)

Tulekul sündmused

26.06-04.07 - kodanikualgatuse teemaline noortevahetus Youth exchange - Roleplaying citizen
29.06-03.07 - noorte suvekool "Olen ettevõtlik"
01.08-15.09 - tasuta koolitused IT huviringide käivitamiseks
02.08-06.08 - noorteprogramm "Young Media Sharks"
Juuni-september - Eesti ANK kutsub: noorsootöö laborid maakondades
Tallinna Ülikooli teadur ning Eesti esimese noorsootöö ajalooraamatu üks autoritest - Marti Taru - on alates 1992. aastast tegelenud ühiskonnauuringutega, 2003. aastast uurinud peamiselt noorsootööd ja noorte ühiskondliku aktiivsust käsitlevaid teemasid. Oma 22,5 aastase karjääri jooksul on ta puutunud kokku palju nii noortega kui ka nendega töötavate spetsialistidega. Mida Marti noortevaldkonna arendamiseks ette võtaks või milliseid soovitusi jagab noortele ja noortega töötajaile, saab lugeda SIIT.
 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee