Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 
Noortele ameteid tutvustavate simulatsioonide ideede korje töötoad
 
Eesti Noorsootöö Keskus kutsub noortele 1) tervise, 2) masina- ja metallitööstuse ning 3) metsa- ja puidutööstuse valdkondade ameteid tutvustavate simulatsioonide tarbeks ideid genereerima.
 
Töömaailmas on tekkimas järjest juurde üha nutikamaid ameteid, uusi tehnoloogiaid ja põnevaid väljakutseid.
 
Meie eesmärk on koostöös valdkonna spetsialistide ja noortega ühiselt välja mõelda lahendusideid, kuidas fookusesse võetud kolmes valdkonnas ameteid ja kutsevaldkondi tutvustada karjäärivalikuid tegevatele noortele nii atraktiivselt ja praktiliselt.
 
Töötuppa ootame ettevõtjaid, valdkonnas töötavaid spetsialiste, õppejõude, tudengeid, noori. Töötubadest saad lähemalt lugeda siit.
Birgit Rasmussen kirjutab ajakirjas MIHUS noortevaldkonna võimalustest avada ühiskonnas olulisi teemasid

Eesti Noorsootöö Keskuse noorsootöö kvaliteedi arendamise üksuse peaekspert Birgit Rasmussen kirjutab ajakirja Mihus värskes numbris sellest, kuidas praegusel ajahetkel ühiskonnas vihakõnet ja äärmuslikke hoiakuid tekitavate arengute seisukohast on ka noorsootööl oluline roll avada noortele nende teemade seoseid ning selgitada põhjusi – ehk toetada noori nende seisukohtade kujundamisel.

2015. aastal toimus mitmeid noortevaldkonna sündmusi, kus tehti sellega algust – eetikakohvik „Teadmiste pada“, noorsootöö nädal „Kõik erinevad. Mõned võrdsed?“ ning viimase raames toimunud mõttekoda „Noorsootöö roll sõbraliku Eesti kujundamisel“, kus pöörati tähelepanu noorte ja kogukonna sallivuse suurendamisele nende teemade suhtes, mis on esile toonud vihakõnet ja äärmuslikke hoiakuid, noorsootöö väärtustele ja võrdsusele. 

Igaüks meist peaks oma väärtusi teadvustama ja läbi mõtlema, kuid vajadusel neid ka muutma või tunnistama, kui seisukohta võtta ei oska või julge. Noortevaldkond tervikuna peab uuele olukorrale otsa vaatama ning jätkama sarnaste aruteludega nagu 2015. aastal, kuna ainult nii jõuame lahendusteni, mis viivad edasi ja toovad tulemusi, kirjutab Rasmussen. Ajakirja saab lugeda siit.


Eesti Noorsootöö Keskuse direktor: Eesti saab olla Ukrainale eeskujuks
 

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer kohtus Ukraina noorte ja spordi aseministri Mykola Movchaniga, et tutvustada siinseid edusamme ning arutada võimalusi tulevaseks koostööks. 

Schlümmeri sõnul tundsid Ukraina esindajad huvi Eesti rahvusvaheliselt tunnustatud noortepoliitika ja noorsootöö kogemuse vastu ning kontaktide arendamisest nii riiklikul kui praktikute tasandil.

„Ukraina kolleegide hinnangul võiks Eesti kogemus noortevaldkonnas olla üheks suunanäitajaks nende arenguteel,“ ütles Schlümmer. „Võib öelda, et huvi lisab ka see, et olime mitukümmend aastat tagasi mitmes valdkonnas sarnasel stardipositioonil ja nüüd on võimalik meie näitel oma silmaga näha kuhu ja kuidas on võimalik jõuda ja milliseid vigu vältida.“

ANK projektikonkurss kujunes väga elavaks

Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu toetati kohaliku tasandi noorsootööd 236 176 euroga. ANK projektikonkursi korraldamise eesmärk on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust. Kokku laekus konkursile 206 taotlust. Maakonnale eraldatava toetussumma suurus sõltub seal elavate noorte arvust. Nii oli mõnes maakonnas, kus oli palju taotlejaid, iga euro peale tihe konkurents. Mõnes aga sai kõiki projekte toetada täies mahus. Üle Eesti on konkursi jaoks riigieelarvest eraldatud 239 538 eurot ning taotluste kogumaht 360 515,01 eurot.

ERYICA tähistab noorteinfo päeva ja juubelit

Euroopa Noorteinfo- ja Nõustamise Agentuur (ERYICA) tähistab 17. aprillil 30. aastapäeva. Samal päeval toimub ka Euroopa noorteinfo päeva tähistamine.
 
ERYICA kutsub noori jagama oma unustamatuid mälestusi seoses noorteinfoga. Selleks võib olla pilt, video, joonistus, tekst või mis iganes muu viis oma mälestuse edastamiseks. Kui elamus on välja valitud, on noored oodatud seda postitama Facebooki viitega #eryica30.
 
Neid materjale kasutatakse ERYICA 27. suurkogu (21.04 Helsingis) reklaamides ja agentuuri sotsiaalmeedia kanalites. Euroopa noorteinfo päeva Facebooki lehekülg asub aadressil https://www.facebook.com/EuropeanYouthInformationDay/


Noortelaagri juhataja ja kasvataja 2016. aasta koolituskava
 
ENTK toetab Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest projekti "Noorte tervistav ja arendav puhkus" 2016. aasta laagrikasvatajatele ja juhatajatele suunatud koolitustegevusi, mis viiakse läbi märtsist maini. Koolituskavaga saab tutvuda siin.
 
Varaait vol 12!
 
Juba 31. märtsil on huvikoolidel viimane võimalus esitada oma projekt konkursile “Varaait”, et taotleda toetust õppevahendite soetamiseks ja restaureerimiseks, et arendada olemasolevaid tegevusformaate ning luua uusi.
 
Taotluste esitamise tähtaeg on neljapäeval, 31. märtsil kell 23:59. Lisainformatsiooni projektikonkursi kohta leiate aadressilt https://www.entk.ee/varaait-vol-12.
 
Toetuse eesmärk on mitmekesistada huviharidust, eelkõige tehnika ja looduse valdkonnas. Samuti elavdada huviharidust pakkuvate organisatsioonide vahelist koostööd ning kaasata noorsootöösse ja huviharidusse vähemate võimalusega ja seni kaasamata noori.
 
Projektikonkursi taotlejateks saab olla munitsipaal- või erahuvikool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, või selle pidaja. Sel aastal rahastatakse uuendusena ka koostööprojekte.
 
Konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest, eelarve suurus on 2016. aastal 147 488 eurot.
 
Tule taotle noorsootöötaja kutset või osakutset!
 
Noorsootöötaja kutse esmakordse taotlemise ning osakutse ja kutse taastõendamise taotlusvooru dokumentide esitamise tähtaeg on 31.03.2016.
 
Noorsootöötaja osakutse eksamid toimuvad aprilli keskpaigast juuni keskpaigani üle Eesti ning neile tuleks registreerida hiljemalt 4 tööpäeva enne valitud eksamit. Lisainfot kutse taotlemise kohta saate aadressilt www.entk.ee/kutsetaotlemine, e-maili teel kutse@entk.ee või telefoni teel +372 735 0388 (kontakt Birgit Rasmussen).
 
Ühised infopäevad
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond, Eesti Noorsootöö Keskus ja SA Archimedes Noorteagentuur viisid märtsi alguses läbi ühise infopäeva, mille eesmärk oli anda ülevaade meetmetest ja tegevustest, mis toetavad Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 elluviimist.
 
Infopäeval tutvustati võimalusi noorsootöö toetamiseks kohalikul ja riiklikul tasandil, mis tulenevad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide (ESF) rakenduskava meetmetest ning on suunatud tegevuste „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” ning "Noorsootöötajate koolituste arendamine" elluviimiseks.
 
Infopäevi oli kokku kolm: Tartus, Tallinnas ja Jõhvis ning osalejateks registreerus ligi 230 noorsootöövaldkonnas tegutsejat. Infopäevade esitlused ja ülevaade Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 elluviimist toetavatest meetmetest on leitav ENTK kodulehelt alapealkirja „Uus hoog noorte/valdkonna arengusse!“.
 
KOV-koostöögrupid käivitusid hoogsalt
 
Eesti Noorsootöö Keskuse algatatud kohalike omavalitsuste koostöögruppide (KTG) moodustamine on jõudnud poole peale. Loodud on 11 gruppi, kuhu kuulub 61 KOV-i. Kümnes grupis on alanud ka SA Archimedes Noorteagentuuri läbiviidavad koolitused.
 
Viimases 11 KTG-s algavad koolitused aprilli alguses. Koolituste esimese mooduli eesmärk on vajaliku vundamendi loomine, et kaardistada hetkeolukord ja eesmärgid. Omavalitsuste koostöövaim on osutunud vägagi positiivseks ning igas piirkonnas on edasi liigutud kiirete sammudega. Väga abivalmis on olnud ka omavalitsuste liidud.

Koolitaja koolitus
 
Koolituse eesmärgiks on lektorite, täiskasvanute koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine. Koolitus on praktilise suunitlusega, rõhk on õppemeetodite kasutamisoskuste arendamisel ning koolitaja enesearengul.

Kursus on jaotatud tinglikult viie mooduli vahel, mida on võimalik läbida ka eraldi. Läbivateks teemadeks kogu koolituse juures on koolitaja eneseareng, uuema erialase kirjandusega tutvumine ning õppe- ja hindamismeetodite omandamine. Loe lähemalt.


_____________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.

Noorteühenduste loodud seksuaalhariduse koolitusprogramm sai rahvusvahelise auhinna

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni ja Eesti LGBT Ühingu koostöös valminud seksuaalhariduslik koolitusprogramm pälvis rahvusvahelisel mainekal meditsiinitudengite projektikonkursil 1,3 miljoni osaleja seas Rex Crossley auhindade teise preemia.

Eesti Noorteühenduste Liidu koordineeritud koostööprojekti “Ühised noored” alaprojekt “Seksuaalharidus kõigile” viib teaduspõhise ja kvaliteetse seksuaalhariduse noorteni, kelleni see muidu ei jõuaks. “Seksuaalharidus kõigile” on suunatud kahele sihtrühmale: Eestis elavad kurdid ja riskipiirkondades elavad noored. Jätka lugemist.

Projekt, mis muudab elu

“See on parim asi, mis mu elus juhtunud on!” rõõmustab ühe noortekeskuse tehnikatoa juht Kristjan täis uhkust ja enesekindlust.

“Täielik kannapööre!” muigab sama noortekeskuse töötaja, kes paar aastat tagasi Kristjaniga samas tehnikatoas esmakordselt kohtus.

Mööda seinu hiilides esimest korda tehnikaringi saabunud Kristjani asjalikkus ja tehnikaentusiasm tegid temast pikkamööda selle eestvedaja. Nüüd vastutab tehnikatoa eest tema, jagades edasi oma tarkust ja õhinat. Jätka lugemist.
 

Meie programm rahvusvahelises ülevaates

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ doonorpartner Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit (KS) avaldas oma iga-aastase ülevaate kõikidest ettevõtmistest, millega on üle Euroopa seotud.

Huvitavat lugemist on ülevaates aga Hispaaniast Gruusiani ning mitte kõik rahastatud projektid-programmid ei toeta noorsootööd. Tänavuse ja varasemate aastate ülevaadetega saab tutvuda KSi koduleheküljel.


Viis uut viisi, kuidas lastest paremini aru saada

Iga laps on eriline. Mõni erilisem kui teine, vajades juba varasest east alates õpetajatelt pisut rohkem või erilisemat tähelepanu. Tartu Ülikoolis koostati kaks uut ja kohandati kolm välismaist hindamisvahendit, mida tugispetsialistid ja õpetajad saavad kirjastamise ja koolituste järel laste arengu hindamiseks kasutama hakata. Jätka lugemist.
__________________________________________________________________

Tööpakkumised


Noorteühendus Juventus, Põltsamaa Noorte- ja Elukestva Õppe Keskus otsivad vabatahtlikke


Noortevaldkond meedias

Tuleval aastal hakatakse laste ja noorte huvitegevust rahaga toetama (EPL. 28.03.2016)
Noored vajavad abi õpitu märkamisel (Järva Teataja, 27.03.2016)
Riskilastega töötajate sekkumisoskused paranevad (Õpetajate Leht, 24.03.2016)
Meie klassid on väiksed nagu lasteaia sõimerühmad (Õpetajate Leht, 24.03.2016)
Peaasi, et trenn lapsele meeldib (Õpetajate Leht, 24.03.2016)
Tallinna parim noorsootöötaja töötab Pääskülas (Õpetajate Leht, 24.03.2016)
Sillamäe lähedale on tekkinud Imemäe (Põhjarannik, 22.03.2016)
Tugila aitab lahendusi otsida (Saarte hääl, 22.03.2016)
Noortekeskused saavad üle 9000 euro (Hiiu Leht, 22.03.2016)
Uued lõiked avatud noortekeskuste noorsootöös (Hiiu Leht, 24.03.2016)
Põlva maakond alustab Ukrainaga riikidevahelist noorte koostööd (BNS, 19.03.2016)
Kilingi-Nõmme tervitas lippu fotonäitusega (Pärnu Postimees, 19.03.2016)
Koolivaheajal saab Stressikohvikus nippe, kuidas olla õnnelik! (Postimees Uudisvoog, 18.03.2016)
Jane Rätsep: "Minu loovuse pool on olnud kohati näljas" (Virumaa Teataja, 18.03.2016)
MoeP.A.R.K. täidab õhtu glamuuri ja säraga (Järva Teataja, 17.03.2016)
Vabaajaselts teeb Simuna laste elu toredaks (Virumaa Teataja, 17.03.2016)
Tartu noorte töömalev otsib suveks rühmajuhte (BNS, 17.03.2016)
Viljandimaa noored saavad mitu uut kettagolfirada ja huviringi (Sakala, 17.03.2016)
Läänemaa noortekeskused saavad üle 10 000 euro (Lääne Elu, 17.03.2016)
Esimesed Valga linna noorte omaalgatuslikud projektid said toetuse(Postimees Uudisvoog, 16.03.2016)
Sõmeru noored robootikud esindavad Eestit robootikavõistlusel Tenerifel(Virumaa Teataja, 15.03.2016)
Saksamaa suursaadik aitab Narvas noorsootööd edendada (Postimees, 12.03.2016)
EESTI UKRAINALE EESKUJUKS! Eesti Noorsootöö Keskuse direktor: Eesti saab olla Ukrainale eeskujuks (Goodnews, 12.03.2016)
Noorte loodud seksuaalhariduse programm sai rahvusvahelise auhinna(Õhtuleht, 11.03.2016)
Heidi Paabort: «Jah, nad tulevad siia täiesti vabatahtlikult!» – elust noortekeskuses (Postimees, 10.03.2016)
Sõmeru ja Rakvere selgitavad välja ühiseid arusaamu (Virumaa Teataja, 09.03.2016)
Lääne-Virumaal tegutsevad aktiivselt tugiõpilasrühmad (Virumaa Teataja, 05.03.2016)
Noortekeskus aitab tööd leida (Virumaa Teataja, 05.03.2016)
Lapsed on noortekeskuse mõnusasti omaks võtnud (Valgamaalane, 05.03.2016)
Haridusmess kutsus nutikalt valima (Valgamaalane, 05.03.2016)
Valitsus püüab huvitegevuse juurde tuua lapsed, kes selles täna ei osale(ERR, 04.03.2016)
Noortekeskuses tegutseb disaini- ja fotoring (Vali Uudised, 02.03.2016)
Ilmus järjekordne noorteleht Tankla (Postimees Uudisvoog, 02.03.2016)
Riik toetab laste huvitegevust miljonitega (Järva Teataja, 01.03.2016)

Tulekul sündmused

30.03.2016 Erasmus+ edasijõudnutele: noorsootöö arendusprojektide koolitus
30.03.2016 Metsa- ja puidutööstuse valdkonna ideede korje töötuba 
31.03.2016 Inspiratsioonipäev “Kõik on võimalik! Huviharidus päästab maailma”
31.03.2016 Masina- ja metallitööstuse valdkonna ideede korje töötuba 
01.04.2016 Ideest Projektini – Eramus+ projektikoolitus noortele
04.04.2016 Tervisevaldkonna ideede korje töötuba
04.04.2016 Mobiilse noorsootöö seminar "Kas hernehirmutisel on tulevikku?"
05.-06.04.2016 Ideelabor "Idee24"
11.-12.04.2016 Seminar-koolitus malevakorraldajatele!
14.04.2016 Lastekaitse Liidu projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” konverents
25.04.2016 Koolitaja koolitus
Märts-mai Laagrijuhatajate- ja kasvatajate koolitused
“Murdepunkt” täidab olulise tühimiku õigusrikkumiste ennetustöös
Kui ühte rühma satuvad teismelised, kellest mõni on flirtinud kuritegeliku teega, mõni on õpetajatele pinnuks silmas, mõni ei suuda oma emotsioone talitseda ja mõni unustab lihtsalt oma asju pidevalt koju, võib sellest sündida midagi erilist. Ja seda kõige paremas mõttes. Projekt “Murdepunkt” on selle vahetu tõestus. Loe edasi SIIT
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil lennart@dalton.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: lennart@dalton.ee