Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

Eesti-Jaapani noortevahetuse programm on edukalt lõppenud


Lõppes Eesti-Jaapani noortevahetuse programm „International Youth Development Exchange Program“ (INDEX). Jaapani Valitsuskabineti poolt algatatud rahvusvaheline noortevahetus on Jaapani Kroonprintsi abielu esimesele aastapäevale pühendatud ülemaailmne programm, mille eesmärk on toetada sõpruse ja mõistmise kujunemist Jaapani ja teiste riikide noorte vahel. Lisaks toetab programm noorte teadlikkuse kujundamist kultuuri, ettevõtluse, hariduse valdkondades ning tihendab koostööd kahe riigi vahel. „Praktika näitab, et noortevahetuses osalenud säilitavad selle riigiga tihedad sidemed ning edendavad riikidevahelist koostööd ka edaspidi – kas siis teaduse, kultuuri või ettevõtluse vallas,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski juunikuisel kohtumisel Rahvusvahelise Noortevahetuse Keskuses Jaapanis.

Jaapani Valitsuskabineti kutsel osales Eesti noortevahetuse programmis neljandat korda ning selle programmi raames on Jaapanit külastanud 32 Eesti noort, Eestit on külastanud kokku 55 Jaapani noort. Lisaks Eestile osalesid tänavuses INDEX programmis noored Dominikaani Vabariigist, Laose Demokraatlikust Vabariigist, Jordaania Hašimiidi Kuningriigist, Katri Riigist ja Tansaania Ühendvabariigist.
Jaapanis osales Eesti delegatsioon rahvusvahelisel noortekongressil. Koos teiste riikide noortega osaleti diskussioonigruppides – keskkonna, hariduse ja kultuuri teemadel. Külastati pealinna Tokyot, Hakodate linna Hokkaido saarel, Gujo linna Gifu prefektuuris ning Saku linna Nagano prefektuuris. Kõikides linnades kohtuti kohalike omavalitsuste esindajatega. Tokyos kohtuti ka INDEX programmi patrooniga, Tema Keiserliku Kõrguse Kroonprints Naruhitoga.

Noortevahetuse läbiviimisele aitasid kaasa Haridus- ja Teadusministeerium ja Jaapani Suursaatkond Eestis. Noortevahetuse korraldamist koordineerib Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti Noorsootöö Keskus. Noortevahetust koordineerib Jaapanis Rahvusvaheline Noortevahetuse Keskus (CENTERYE).
 

Loe vahetusest täpsemalt SIIT ning vaata pilte noortevahetusest ENTK Facebooki lehelt.

Tunnustame taas noortevaldkonna tegijaid!

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid. Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias: enim silma paistnud noorsootöötaja, enim silma paistnud koolitaja, aasta koostöö, aasta tegu. Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Tutvu tunnustamise korraga SIIN.


Neljas üle-eestiline noorsootöö nädal
toimub 1.-7. detsembril

Eesti Noorsootöö Keskusel on hea meel teada anda, et 2014. aasta 1.-7. detsembril toimub neljas üle-eestiline noorsootöö nädal. Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat hea tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil  nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis.
Tänavuse aasta teema on „Noorsootöö kaasab mind“.

Noorsootöö nädala teemaga „Noorsootöö kaasab mind“ soovime tähelepanu pöörata noorte suuremale kaasamisele noorsootöösse, sh noorsootööle kui noorte ebavõrdsuse vähendajale. Igale noorele peaks leiduma oma noorsootöö – hobi, huviala, tegevuse, mis talle huvi pakub, teda inspireerib ja arendab, mis aitab temal ennast väljendada, võimaldab ühtekuuluvustunnet oma huvi- või tegevuskaaslastega, võimaldab kujundada oma kodukohta ja tunnetada end kogukonna liikmena, aitab toime tulla oma tänaste väljakutsete ja probleemidega ning keskkond, kus jagada oma rõõme ja võite.

Noorsootöös ei ole tähtis, kes sa oled, oled sa linnast või maalt, majanduslikult kindlustatud või mitte, julge või häbelik, kogenud või alustaja… Noorsootöö tervitab kõiki noori ning püüab leida võimalusi, kuidas iga noore jaoks oleks noorsootöö kättesaadav ja jõukohane.

Ootame kõiki noorsootööasutusi nädalast osa võtma! Klikka üleval menüüribal ÜRITUSE LISAMINE, täida ankeet ning osaledki nädalal. Kalendri eesmärk on varakult kokku koguda põnevaimad üritused, mida meediakanalite vahendusel võiks kajastada.  Noorsootöö nädalal saab ette võtta väga mitmeid tegemisi, lõpliku valiku teevad noorsootöötajad ja noored ise vastavalt oma ajaressursile ja ideedele.

Haridus- ja Teadusminister tunnustab igal aastal  üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid. Tunnustuskonkursi täpsem informatsioon on SIIT leitav.


Euroopa Noored Eesti büroo „Hooliv klass“ asub parandama põhikoolide klassikliimat

Nii koolis kui noorsootöös tehtava ühiseks eesmärgiks on keskkond, mis toetab noore arengut, eneseteostuse võimalusi, väärtuste kujunemist õnnelikuks eluks ja ühiskonnas panustamiseks. Kooli ja noorsootöö koostöövõimaluste loomiseks on ellu kutsutud projekt „Hooliv klass“.

Euroopa Noored Eesti büroo projekt „Hooliv klass“ alustas sügisest tööd nelja Harjumaa kooliga selle nimel, et nende 6.-7. klassidest kujuneksid hoolivad ja üksteist toetavad meeskonnad. Pilootprogrammis osalevad Keila kooli, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi, Turba kooli ja Kostivere kooli õpilased, klassijuhatajad ning klassijuhatajaid toetavad tugimeeskonnad.

Projektiaasta jooksul viiakse noortelaagri keskkonnas läbi neli 2-päevast koolitust. Noortele suunatud tegevuste kõrval toimuvad ka toetavad tegevused noortega töötavatele inimestele, mille raames viiakse läbi mentorlutegevusi ja kaks 2-päevast koolitust. Loe projekti kohta täpsemalt SIIT.


Eesti, Läti, Leedu ja Flandria arutavad tõenduspõhine noortepoliitika arendamist kohalikul tasandil

19.-22.oktoobril osalevad Eesti noortevaldkonna eksperdid mitmepoolsel seminaril Belgias, kus arutatakse tõenduspõhise noortepoliitika arendamist kohalikul tasandil. Seminari võtmeküsimuseks on riikliku ja kohaliku tasandi rollid tõenduspõhisuse arendamises kohaliku tasandi noortepoliitikas. Arutatakse tõenduspõhise poliitika olemuse, teadmuse kogumise, noorte kaasamist kohalikul tasandil pikaajalise poliitika planeerimisse ning teadmuse kujundamist poliitikaks. Seminaril jagatakse riikide praktikaid noortepoliitika planeerimisest, luuakse ühine arusaam tõenduspõhisest noortepoliitika planeerimisest ning arutelude tulemusel luuakse soovitused tõenduspõhise noortepoliitika planeerimiseks. Seminaril osalevad Eesti Noorsootöö Keskuse, Euroopa Noored Eesti büroo, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Tallinna Spordi- ja Noorsootöö esindajad.

Seminar toimub Balti riikide ja Flandria Valitsuse mitmepoolse koostöölepingu raames. Koostööd noortevaldkonnas koordineerivad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus.


Viimane võimalus projektitaotluse esitamiseks Eesti-Soome koostööks noortevaldkonnas

31. oktoobrini saab esitada projektitaotlusi noortevaldkonna tegutsejate toetamiseks Eesti Vabariigi  Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Soome Vabariigi Haridusministeeriumi kahepoolse avatud konkursi raames. Kahepoolse koostöö raames toetavad ministeeriumid noortevaldkonnas tegutsejaid läbi avatud projektikonkursside mõlemas riigis. Täpsemat informatsiooni konkursi kohta loe SIIT.


Mida arvavad islandlased Eesti noorsootööst?

16.-18. septembril käisid Islandi noorsootöö eksperdid Eestis tutvumas meie noortepoliitika ja sellest tuleneva noorsootöö korraldusega. Loe intervjuud islandi noorsootöö eksperdiga ja saad teada, mida mulje jäi tal Eesti noorsootööst, mida kasulikku islandlased enda jaoks kõrva taha panid ning kuidas saadud kogemust kodumaal rakendada plaanitakse SIIT.


Aasta Õpetaja 2014 "Eestimaa õpib ja tänab" konkursi auhinna "Aasta tegu hariduses

Viimsi keskkooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis eestvedaja Peeter Sipelgasega pälvis Aasta Õpetaja 2014 "Eestimaa õpib ja tänab" konkursil auhinna " Aasta tegu hariduses!". Palju õnne!
Collegium Eruditionis juht Peeter Sipelgas pälvis aasta teo auhinnaga ka Noorsootöötajate tunnustuskonkursil 2013.

Loe Collegium Eruditioni tegemistest lähemalt SIIT.


Võta enda organisatsiooni üheks päevaks välisvabatahtlik

Euroopa Noored Eesti büroo korraldab „Ühisnädala“ raames ürituse, mis võimaldab organisatsioonidel ühe päeva jooksul proovida, mis tunne on kaasata oma tegemistesse välisvabatahtlikku. 26. novembril viivad välisvabatahtlikud valitud organisatsioonides 4-5 tunni vältel läbi erinevaid tegevusi (töötoad, oma kultuuri tutvustamine) ja on abiks organisatsiooni igapäevatöös. Anna oma huvist ENEBile teada kuni 26. oktoobrini. Loe "Ühisnädalast" täpsemalt SIIT.


Huvihariduse meetodimess kutsub osalema

16
27.-28. novembril toimub Eestis esmakordselt Huvihariduse Meetodimess.
Meetodimess on avatud kõikidele, kes on seotud noortele huvihariduse või –tegevuse pakkumisega ning selle eesmärk on jagada ja tuua esile häid praktikaid, teineteiselt õppida ning ühiselt arutleda põnevate ja põletavate teemade üle huvihariduses. Loe lähemalt SIIT.


______________________________________________________________________


EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus.

Tutvu toetatud projektidega SIIN.


Oktoobris toimuvad neljas Tartu koolis mõttetalgud

Neli Tartu kooli, linnaosaseltsid ja haridusosakond kutsuvad õpetajaid, vilistlasi, vanemate klasside õpilasi ja lapsevanemaid (ka tulevasi) mõttetalgutele. 14., 28., 29. ja 30. oktoobril arutatakse Mart Reiniku koolis, Kesklinna koolis, Forseliuse koolis ja Karlova koolis, kuidas parandada infovahetust kooli ja kodu vahel, kuidas luua ja kaasata kogukondi koolielu rikastamiseks ning kuidas lapsevanemate huve paremini esindada.

Mõttetalgute eesmärk on leida viisid, kuidas kooli ja vanemate infovahetus hakkaks senisest tõhusamalt toimima, kuidas saaksid ja tahaksid vanemad koolis toimuvas osaleda ning kuidas arendada välja tugevam kogukonnatunne, mis ju kujundabki meie laste igapäevase elu- ja õpikeskkonna. Mõttetalgutest saab täpsemalt lugeda SIIT, mõttetalgutele registreerida saab SIIN.

Tartu Linnavalitsuse algatatud projekti "Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)" raames on võimalik viia ellu mõttetalgutel kogutud mõtteid, et parandada infovahetust, huvide esindatust ja ühtekuuluvustunnet. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Projekti viib ellu Tartu Linnavalitsus koostöös linnaosaseltside ja koolidega.
 

Tallinna Ülikoolis hakatakse koolipsühholoogide hindamisvahendit välja töötama

Aastakümneid on suureks probleemiks olnud, et Eesti koolides töötavatel psühholoogidel pole korrektseid hindamisvahendeid. Seda kinnitas ka 2012. aastal koolipsühholoogide hulgas läbi viidud küsitlus. EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” raames toetatakse projekti, mille sisu on põhikooliõpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine.

Projekt toimub Eesti koolipsühholoogide ühingu eestvõtmisel koostöös TLÜ psühholoogia instituudi teadlastega ja SA INNOVE Rajaleidjate keskustega. TLÜ teadlased on õpilaste psüühilisi võimeid, motivatsiooni ja isikuomadusi uurinud varasemates pikaajalistes uuringutes, mis on käsitlenud õpilaste õppimist ja arengut ning neid mõjutavaid tegureid. Need uuringud on pannud aluse käesolevale projektile.

Projekt algas selle aasta suvel ning lõpeb 2016. a aprillis. Selle aja jooksul valmivad testide manuaalid ja klassipõhised normid. Koolitatakse Rajaleidja keskuste erispetsialiste laste arengu hindamise spetsiifikas ning psühholooge teste kasutama. Rohkem infot projekti kohta leiab Eesti koolipsühholoogide ühingu kodulehelt koolipsyhholoogid.ee

Projekt "Põhikooli õpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine ja tugispetsialistide koolitamine" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.


Septembris käivitus MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus eestvedamisel riskilapsi toetav programm

Septembris käivitus MTÜ Jõgeva Linna Noortekeskus Paus eestvedamisel riskilapsi toetav programm. Lastele ja noortele jagub tegevust nii loovusringides kui seiklusmatkadel. Noorsootöötajaid liiguvad mänguväljakute läheduses, neid võib kohata noortetelgis ja nendega saab suhelda Facebookis. Kokku osaleb selles projektis üle Eesti 86 noortekeskust, nende hulgas ka Jõgeva. Programmis on peamine sihtgrupp rahvusvähemuste, maakohtadest pärit, õpiraskustega, käitumisprobleemiga, purunenud, vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed.

Sihtgrupi leidmiseks ja kaasamiseks kasutavad noorsootöötajad Marju Saviauk ja Nele Graverson mobiilse noorsootöö võimalusi. See tähendab suhtlemist ja info jagamist interneti kaudu, noorte jälgimist nende kogunemiskohtades ja seal neile tegevuse organiseerimist, töö korraldamist piirkonnas, kus noortekeskus puudub. Loe täpsemalt SIIT.

Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuse” on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.


Kuue erikooli töötajad õpivad kahe aasta jooksul maailmas tunnustatud sekkumisprogrammide nippe

Projekti "HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm" raames õpivad kuue erikooli töötajad kahe aasta jooksul maailmas tunnustatud sekkumisprogrammide nippe, mis aitavad senisest paremini toime tulla käitumisprobleemidega lastega ning verbaalse ja füüsilise vägivallaga.

Viljandi huvikool tegeleb aasta kestva katseprojekti käigus nende Paalalinna ja Kaare kooli õpilastega, kes pole seni huviringides osalenud, et selgitada välja nende huvipuuduse põhjused. Mõni ringita laps on oma koha juba leidnud. Üks selline huviring, millest kolm Paalalinna kooli poissi sotsiaalpedagoog Kertu Reinsalu sõnul pärast esimest tundi vaimustusse sattusid ning seal ka edaspidi käima hakata lubasid, on mehhatroonika ja materjalide töötlus, mis tegutseb Reinu teel asuvas loomeinkubaatoris. Osa lapsi käib Reinsalu sõnul alles ringidega tutvumas ning kui paljud ja kus täpselt pidama jäävad, näitab tulevik. Loe edasi SIIT.

Projekt "HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.
 

______________________________________________________________________

Tööpakkumised

Euroopa Noored Eesti Büroo võtab tööle kommunikatsioonispetsialisti - kandideerimise tähtaeg 24.10.2014
Eesti Noorteühenduste liit kuulutab välja konkursi osaluskogude koordinaatori leidmiseks - kandideerimise tähtaeg 28.10.2014
Noorsootöötaja keelelaagris - kandideerimise tähtaeg: 31.10.2014
Otsitakse juhatajat Karepa noortelaagrisse - kandideerimise tähtaeg: 10.11.2014
 

Noortevaldkond meedias

Kapo pidas kinni kelmuses kahtlustatavad Kohtla-Järve noortekeskuse töötajad (14.10.2014, Eesti Rahvusringhääling)
Noored puhastasid Tallinna kesklinna illegaalsest grafitist (6.10.2014, Postimees Tallinn City)
Margus Vaher: muidugi on koolikiusamisest võimalik jagu saada (2.10.2014, Eesti Rahvusringhääling)
Alaealiste õigusrikkujate valdkond lõimitakse riikliku lastekaitsesüsteemiga (2.10.2014, Postimehe uudistevoog)

TLÜ Pedagoogiline Seminar ja Eesti Noorsootöötajate Ühendus: loome noorsootöö tudengitele paremad tingimused tööturule sisenemiseks (19.09.2014, Postimehe uudistevoog)
Kas on kerge olla noor? (19.09.2014, Saarte Hääl)

Meie selle kuu persooniks on Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu esimees ja TEDxLasnamäe konverentsi korraldaja Vladimir Svet, kes võttis sõna ka septembris toimunud Noorteseire konverentsi ringarutelus. Vladimir on aktiivselt tegelenud ka noorte osalemise temaatikaga. "Ma soovitaksin noortele olla ühelt poolt julgemad oma ideede ja tahtmiste väljaütlemisel, teiselt poolt aga soovitan õppida seda, kuidas oma ettepanekuid ja mõtteid formuleerida ja kaitsta, kuidas nende eest võidelda. Noortega töötavatel inimestel soovitan aga alati säilitada positiivset suhtumist, sest lõppude lõpuks just see aitab ennast säilitada ja jõuda püstitatud eesmärkideni." Loe Vladimiri intervjuud SIIT

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee