Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

Eesti-Jaapani noortevahetuse programm on edukalt lõppenud

Lõppes Eesti-Jaapani noortevahetuse programm „International Youth Development Exchange Program“ (INDEX). Jaapani Valitsuskabineti poolt algatatud rahvusvaheline noortevahetus on Jaapani Kroonprintsi abielu esimesele aastapäevale pühendatud ülemaailmne programm, mille eesmärk on toetada sõpruse ja mõistmise kujunemist Jaapani ja teiste riikide noorte vahel. Lisaks toetab programm noorte teadlikkuse kujundamist kultuuri, ettevõtluse, hariduse valdkondades ning tihendab koostööd kahe riigi vahel. „Praktika näitab, et noortevahetuses osalenud säilitavad selle riigiga tihedad sidemed ning edendavad riikidevahelist koostööd ka edaspidi – kas siis teaduse, kultuuri või ettevõtluse vallas,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski juunikuisel kohtumisel Rahvusvahelise Noortevahetuse Keskuses Jaapanis.

Jaapani Valitsuskabineti kutsel osales Eesti noortevahetuse programmis neljandat korda ning selle programmi raames on Jaapanit külastanud 32 Eesti noort, Eestit on külastanud kokku 55 Jaapani noort. Lisaks Eestile osalesid tänavuses INDEX programmis noored Dominikaani Vabariigist, Laose Demokraatlikust Vabariigist, Jordaania Hašimiidi Kuningriigist, Katri Riigist ja Tansaania Ühendvabariigist.

Jaapanis osales Eesti delegatsioon rahvusvahelisel noortekongressil. Koos teiste riikide noortega osaleti diskussioonigruppides – keskkonna, hariduse ja kultuuri teemadel. Külastati pealinna Tokyot, Hakodate linna Hokkaido saarel, Gujo linna Gifu prefektuuris ning Saku linna Nagano prefektuuris. Kõikides linnades kohtuti kohalike omavalitsuste esindajatega. Tokyos kohtuti ka INDEX programmi patrooniga, Tema Keiserliku Kõrguse Kroonprints Naruhitoga.
Noortevahetuse läbiviimisele aitasid kaasa Haridus- ja Teadusministeerium ja Jaapani Suursaatkond Eestis. Noortevahetuse korraldamist koordineerib Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti Noorsootöö Keskus. Noortevahetust koordineerib Jaapanis Rahvusvaheline Noortevahetuse Keskus (CENTERYE).
 

Loe vahetusest täpsemalt SIIT ning vaata pilte noortevahetusest ENTK Facebooki lehelt.

Tunnustame taas noortevaldkonna tegijaid!

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid. Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias: enim silma paistnud noorsootöötaja, enim silma paistnud koolitaja, aasta koostöö, aasta tegu. Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Tutvu tunnustamise korraga SIIN.


Neljas üle-eestiline noorsootöö nädal
toimub 1.-7. detsembril

Eesti Noorsootöö Keskusel on hea meel teada anda, et 2014. aasta 1.-7. detsembril toimub neljas üle-eestiline noorsootöö nädal. Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat hea tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil  nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis.
Tänavuse aasta teema on „Noorsootöö kaasab mind“.

Noorsootöö nädala teemaga „Noorsootöö kaasab mind“ soovime tähelepanu pöörata noorte suuremale kaasamisele noorsootöösse, sh noorsootööle kui noorte ebavõrdsuse vähendajale. Igale noorele peaks leiduma oma noorsootöö – hobi, huviala, tegevuse, mis talle huvi pakub, teda inspireerib ja arendab, mis aitab temal ennast väljendada, võimaldab ühtekuuluvustunnet oma huvi- või tegevuskaaslastega, võimaldab kujundada oma kodukohta ja tunnetada end kogukonna liikmena, aitab toime tulla oma tänaste väljakutsete ja probleemidega ning keskkond, kus jagada oma rõõme ja võite.

Noorsootöös ei ole tähtis, kes sa oled, oled sa linnast või maalt, majanduslikult kindlustatud või mitte, julge või häbelik, kogenud või alustaja… Noorsootöö tervitab kõiki noori ning püüab leida võimalusi, kuidas iga noore jaoks oleks noorsootöö kättesaadav ja jõukohane.

Ootame kõiki noorsootööasutusi nädalast osa võtma! Klikka üleval menüüribal ÜRITUSE LISAMINE, täida ankeet ning osaledki nädalal. Kalendri eesmärk on varakult kokku koguda põnevaimad üritused, mida meediakanalite vahendusel võiks kajastada.  Noorsootöö nädalal saab ette võtta väga mitmeid tegemisi, lõpliku valiku teevad noorsootöötajad ja noored ise vastavalt oma ajaressursile ja ideedele.

Haridus- ja Teadusminister tunnustab igal aastal  üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid. Tunnustuskonkursi täpsem informatsioon on SIIT leitav.


Euroopa Noored Eesti büroo „Hooliv klass“ asub parandama põhikoolide klassikliimat

Nii koolis kui noorsootöös tehtava ühiseks eesmärgiks on keskkond, mis toetab noore arengut, eneseteostuse võimalusi, väärtuste kujunemist õnnelikuks eluks ja ühiskonnas panustamiseks. Kooli ja noorsootöö koostöövõimaluste loomiseks on ellu kutsutud projekt „Hooliv klass“.

Euroopa Noored Eesti büroo projekt „Hooliv klass“ alustas sügisest tööd nelja Harjumaa kooliga selle nimel, et nende 6.-7. klassidest kujuneksid hoolivad ja üksteist toetavad meeskonnad. Pilootprogrammis osalevad Keila kooli, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi, Turba kooli ja Kostivere kooli õpilased, klassijuhatajad ning klassijuhatajaid toetavad tugimeeskonnad.

Projektiaasta jooksul viiakse noortelaagri keskkonnas läbi neli 2-päevast koolitust. Noortele suunatud tegevuste kõrval toimuvad ka toetavad tegevused noortega töötavatele inimestele, mille raames viiakse läbi mentorlutegevusi ja kaks 2-päevast koolitust.

Loe projekti kohta täpsemalt SIIT.


Viimane võimalus projektitaotluse esitamiseks Eesti-Soome koostööks noortevaldkonnas

31. oktoobrini saab esitada projektitaotlusi noortevaldkonna tegutsejate toetamiseks Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Soome Vabariigi Haridusministeeriumi kahepoolse avatud konkursi raames. Kahepoolse koostöö raames toetavad ministeeriumid noortevaldkonnas tegutsejaid läbi avatud projektikonkursside mõlemas riigis. Täpsemat informatsiooni konkursi kohta loe SIIT.


Eesti, Läti, Leedu ja Flandria arutavad tõenduspõhine noortepoliitika arendamist kohalikul tasandil

19.-22.oktoobril osalevad Eesti noortevaldkonna eksperdid mitmepoolsel seminaril Belgias, kus arutatakse tõenduspõhise noortepoliitika arendamist kohalikul tasandil. Seminari võtmeküsimuseks on riikliku ja kohaliku tasandi rollid tõenduspõhisuse arendamises kohaliku tasandi noortepoliitikas. Arutatakse tõenduspõhise poliitika olemuse, teadmuse kogumise, noorte kaasamist kohalikul tasandil pikaajalise poliitika planeerimisse ning teadmuse kujundamist poliitikaks. Seminaril jagatakse riikide praktikaid noortepoliitika planeerimisest, luuakse ühine arusaam tõenduspõhisest noortepoliitika planeerimisest ning arutelude tulemusel luuakse soovitused tõenduspõhise noortepoliitika planeerimiseks. Seminaril osalevad Eesti Noorsootöö Keskuse, Euroopa Noored Eesti büroo, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Tallinna Spordi- ja Noorsootöö esindajad.

Seminar toimub Balti riikide ja Flandria Valitsuse mitmepoolse koostöölepingu raames. Koostööd noortevaldkonnas koordineerivad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus.


Mida arvavad islandlased Eesti noorsootööst?

16.-18. septembril käisid Islandi noorsootöö eksperdid Eestis tutvumas meie noortepoliitika ja sellest tuleneva noorsootöö korraldusega. Loe intervjuud islandi noorsootöö eksperdiga ja saad teada, mida mulje jäi tal Eesti noorsootööst, mida kasulikku islandlased enda jaoks kõrva taha panid ning kuidas saadud kogemust kodumaal rakendada plaanitakse SIIT.


Aasta Õpetaja 2014 "Eestimaa õpib ja tänab" konkursi auhinna "Aasta tegu hariduses

Viimsi keskkooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis eestvedaja Peeter Sipelgasega pälvis Aasta Õpetaja 2014 "Eestimaa õpib ja tänab" konkursil auhinna " Aasta tegu hariduses!". Palju õnne!
Collegium Eruditionis juht Peeter Sipelgas pälvis aasta teo auhinnaga ka Noorsootöötajate tunnustuskonkursil 2013.

Loe Collegium Eruditioni tegemistest lähemalt SIIT.


Võta enda organisatsiooni üheks päevaks välisvabatahtlik

Euroopa Noored Eesti büroo korraldab „Ühisnädala“ raames ürituse, mis võimaldab organisatsioonidel ühe päeva jooksul proovida, mis tunne on kaasata oma tegemistesse välisvabatahtlikku. 26. novembril viivad välisvabatahtlikud välja valitud organisatsioonides 4-5 tunni vältel ellu erinevaid tegevusi (töötoad, oma kultuuri tutvustamine) ja on abiks organisatsiooni igapäevatöös. Anna oma huvist ENEBile teada kuni 26. oktoobrini. Loe "Ühisnädalast" täpsemalt SIIT.


Huvihariduse meetodimess kutsub osalema

27.-28. novembril toimub Eestis esmakordselt Huvihariduse Meetodimess.
16
Meetodimess on avatud kõikidele, kes on seotud noortele huvihariduse või –tegevuse pakkumisega ning selle eesmärk on jagada ja tuua esile häid praktikaid, teineteiselt õppida ning ühiselt arutleda põnevate ja põletavate teemade üle huvihariduses. Loe lähemalt SIIT.

______________________________________________________________________

Tööpakkumine

Euroopa Noored Eesti Büroo võtab tööle kommunikatsioonispetsialisti - kandideerimise tähtaeg 24.10.2014
Noorsootöötaja keelelaagris - kandideerimise tähtaeg: 31.10.2014
Otsitakse juhatajat Karepa noortelaagrisse - kandideerimise tähtaeg: 10.11.2014

 

Noortevaldkond meedias

Noored puhastasid Tallinna kesklinna illegaalsest grafitist (6.10.2014, Postimees Tallinn City)
Alaealiste õigusrikkujate valdkond lõimitakse riikliku lastekaitsesüsteemiga (2.10.2014, Postimehe uudistevoog)
Kapo pidas kinni kelmuses kahtlustatavad Kohtla-Järve noortekeskuse töötajad (14.10.2014, Eesti Rahvusringhääling)

TLÜ Pedagoogiline Seminar ja Eesti Noorsootöötajate Ühendus: loome noorsootöö tudengitele paremad tingimused tööturule sisenemiseks (19.09.2014, Postimehe uudistevoog)
Kas on kerge olla noor? (19.09.2014, Saarte Hääl)

Selle kuu persooniks on Vladimir Svet, kes võttis sõna ka septembris toimunud Noorteseirekonverentsi ringarutelus.  
Vladimir on õigusteaduse tudeng Tartu Ülikooli Tallinna Õigusinstituudis ja ülikooli üliõpilasesinduse liige. Vladimir on aktiivselt tegelenud ka noorte osalemise temaatikaga Tallinna linna noortevolikogu juhtides aastatel 2011–2013. Alates 2014. aastast on Vladimir on Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu esimees ja tähtsaima ülesandena korraldab ta hetkel TEDxLasnamäe konverentsi.
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee