Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 
Käimas on selle aasta viimane noorsootöötaja kutse taotlemise voor!

Üha enam noortega tegelevaid spetsialiste peab oluliseks, et neil oleks kehtiv noorsootöötaja kutsetunnistus, põhjuseid selleks on mitmeid – soovitakse enda teadmisi värskendada, mõõta oma professionaalsust või näidata kolleegidele eeskuju. Loe, miks otsustasid sel aasta kutse saanud noorsootöötajad kutset taotleda ning mida nad protsessi käigus õppisid siit.

Noorsootöötaja (tase 4, tase 6 ja tase 7) kutse puhul on vajalik tõendada kõik noorsootöötaja kutsestandardi kohustuslikud kompetentsid ning osakutse puhul laagri juhataja või –kasvataja osakutsele vajalikud kompetentsid. Hetkel on käimas noorsootöötaja kutse tase 4, tase 6 ja tase 7 esmakordse ja taastõendamise voorud, aega dokumentide esitamiseks on 4. oktoobrini. Lisainformatsiooni kutse taotlemise kohta leiab Eesti Noorsootöö Keskuse koduleheküljelt.

Tunnustame 2015. aasta parimaid noortevaldkonna spetsialiste!

 

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused jne). Sel aastal on lisandunud mitmed uued kategooriad. Kandidaatide esitamiseks on aega 1. novembrini 2015. Loe lähemalt siit.


Täida küsimustik ja aita arendada Euroopa Liidu noortestrateegiat

Euroopa Komisjon uurib noortelt (15-30) ja noorteorganisatsioonidelt üle Euroopa, mida nad arvavad Euroopa Liidu noortestrateegiast aastateks 2010-2018 ning millised on nende ideed strateegia parandamiseks. Osale küsitluses ja anna tagasisidet, et Euroopa Komisjon saaks noortestrateegia edasi arendamisel võtta arvesse ka Eesti noorte arvamust. Täida küsimustik kuni 20. septembrini. Küsimustiku noortele (inglise keeles) leiad siit. Küsimustiku noorteorganisatsioonidele (inglise keeles) leiad siit.


Avatud on uuringu "Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga" hange

Eesti Noorsootöö Keskus kutsub organisatsioone/asutusi üles esitama pakkumust uuringu „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga“ läbiviimiseks. Pakkumuse esitamisel palutakse lähtuda hankedokumentidest ja seal välja toodud tingimustest. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.09.2015 kell 12:00. Loe lähemalt siit.


Europeers noortekoolitus Eestis: jaga oma rahvusvahelisi kogemusi!

Kas oled osalenud Euroopa vabatahtlikus teenistuses, mõnes noortevahetuses või korraldanud ise rahvusvahelise noortealgatuse? Kui jah, oled ilmselt saanud palju põnevaid kogemusi ja näinud Euroopat huvitava nurga alt. Kui soovid oma kogemusi ka teiste noortega jagada ning inspireerida ja julgustada neid rahvusvahelistest võimalustest osa saama, ootame Sind rahvusvahelisele noortekoolitusele „EuroPeers“ ja liituma “EuroPeers“ võrgustikuga. Koolitus toimub 6.-10. novembril Viimsi vallas. Kandideeri  koolitusele kuni 30. septembrini siin.


Noortekohtumine Narvas: ühise keele leidmiseks ei piisa ainult ühisest keelest

Eesti piirilinn Narva on üks huvitav linn, kus eestlasi elab vaid pisut üle 5%. Kuigi Narvas elavad Eesti noored räägivad tihtipeale suurepärast vene keelt, ei suhtle erinevast rahvusest noored vaatamata keelebarjääri puudumisele omavahel kuigi sageli. Samas on huvi teise rahvusrühmaga suhtlemise vastu olemas. Sellistel ajenditel tekkis Narvas elavate eesti ja vene emakeelega noorte vahel koostööprojekt „Piirideta“, mis sai toetust Noortekohtumiste programmist. Peamine meetod, millega noori projektis omavahel lähendati ja rahvuslikke stereotüüpe murda püüti, oli foorumteater. Loe projekti kogemuslugu Noortekohtumiste blogist.


Huvikooli juhtide arenguprogrammi elluviimiseks otsitakse koolitajaid

SA Archimedes Noorteagentuur otsib juhtivkoolitajaid huvikooli juhtide arenguprogrammide elluviimiseks kolmel suunal: muusikavaldkonna huviharidus, tantsuvaldkonna huviharidus ja kunstivaldkonna huviharidus. Arenguprogramm aitab huvikoolidel luua noorte õppimiseks mitmekesiseid, uuenduslikke ja noorte vajadustele vastavaid võimalusi. Loe täpsemalt ja kandideeri 18. septembrini siin.


Taotle toetust kohalikeks ja rahvusvahelisteks noorteprojektideks 1. oktoobrini

Kuni 1. oktoobrini on võimalik esitada SA Archimedes Noorteagentuurile taotlusi kohalike ja rahvusvaheliste noorteprojektide elluviimiseks. Rahvusvaheliste projektide elluviimist rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+: Euroopa Noored. Kohalike projektide elluviimiseks saab taotleda toetust uuest pilootprogrammist Noortekohtumised, mis toetab Eestis elavate erineva emakeelega noorte koostööd. Loe juurde siit ja vii oma head ideed ellu.


Tervise Arengu Instituut ootab noortelt 7. oktoobrini terviseteemaliste projektide ideid!

Tervise Arengu Instituut ootab taas 12-19-aastaste koolinoorte koostatud terviseprojekte, et need koos ellu viia. Konkursile „Tervist edendava idee projekt“ ehk T.E.I.P. on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks ning muuta kool või koduümbrus meeldivamaks paigaks. Idee peavad noored hiljem kas ise või koos oma koostööpartneritega ellu viima. Loe konkursist lähemalt siit.


Algas HITSA õpilastööde konkurss "Maailmariik Eesti"

Kuni 10. novembrini 2015 saavad õpilased esitada  HITSA arvutijoonistuste võistlusele "Maailmariik Eesti" oma parimaid töid. Võistlus toimub neljas vanuserühmast. Täpsemad tingimused leiab siit.


Noorsootöötaja, tule 1. oktoobril Tartusse seminarile "Näita ennast parimast küljest!"

Europassi Keskus kutsub
1. oktoobril Tartusse seminarile “Näita ennast parimast küljest!“, kus tutvustatakse, kuidas oma oskusi ja kogemusi esitleda, kasutades selleks Europassi võimalusi ning tutvutakse lähemalt, mis on persoonibränd ja kuidas see aitab kaasa professionaalse kuvandi loomisel. Oodatud on spetsialistid ja noortega töötajad, kes tegelevad inimeste karjääri-, õppe- või tööalase  teavitamisega, et omandatud teadmisi oma töös kasutada ja teistele edasi viia. Loe lähemalt siit.

_____________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.


Tartu Linnavalitsus käis Islandil õppevisiidil

Tartu Linnavalitsuse projekti „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ meeskond külastas kahepoolsete suhete arendamise fondi projekti raames 9.-15. augustil koos Tartu koolide juhtide ja Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusvaldkonna spetsialistidega Islandit, et saada teadmisi avatud õpperuumis toimuva õppe planeerimise ja läbiviimise kohta. Islandi partnerid korraldasid Eesti külalistele loenguid ja seminare, külastusi koolidesse (Framhaldsskólinn i Mosfellsbæ, Ingunnarskóli Reykjavik, Sjalandsskóli, Norðlingaskóli, Háaleitisskóli), erinevaid koolitusi Islandi ülikooli haridusteaduskonnas ja kohtumisi Islandi Haridus-, Teadus- ja Kultuuriministeeriumis ning Reykjaviki linnavalitsuses. Õppevisiidil saadud teadmised avatud õpikeskkonna füüsiliste aspektide kohta ning õpetaja rollist avatud õpikeskkonnas on abiks paremate otsuste langetamisel koolimajade kaasajastamisel ja kohaliku hariduspoliitika kujundamisel.

Uurisime Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juristilt ja TULUKEse projektijuht Kairit Peekmanilt ning Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna põhihariduse peaspetsialist Katrin Ohakalt Islandil nähtu ja kogetu kohta. Loe õppevisiidist lähemalt siit.


28. augustil Võrus toimunud hariduskonverentsi "Suhtlemine kui võtmepädevus" materjalid on nüüd kõigile kättesaadavad
 

Võru Maavalitsus korraldas 28. augustil Võru Kultuurimajas Kannel hariduskonverentsi „Suhtlemine kui võtmepädevus”. Konverentsi teemakäsitlus oli ajendatud maavalitsuse poolt juhitud ja 2015. aasta septembrikuuga lõppevast projektist „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine”, mille eesmärgiks on läbi laste suhtlemisoskuste arendamise vähendada laste  tähelepanu- ja käitumisprobleeme ning ennetada seeläbi laste ja noorte vägivaldset käitumist.

Konverentsil andis psühholoog Ly Erg ülevaade projekti keskmes olnud SPLO ehk probleemilahendusliku meetodi võimalustest, õpetamisest ja kasutamisest Eestis. Norra Husnesi kooli eestlannast õpetaja Egle Hjelmeland rääkis Norras kasutatavate laste ning lapsevanemate toetamise programmidest. Lisaks tutvustati konverentsi käigus Eestis üha enam kõlapinda leidvat VEPA mängu ja vanemlusprogrammi „Incredible years”. Konverentsi materjalid ja ettekanded leiab siit.
 

Projekti "Murdepunkt" 20 tandemit on nüüdsest valmis alustama tööd riskis olevate noortega!

6. septembril toimus Lahmusel tandemite liikmete viimane väljaõppepäev, järgmisena hakatakse sotsiaalset programmi rakendama üle kogu Eesti. Programm võimaldab noorel avardada tunnetust oma vastutusest enda ja ühiskonna ees, õppida tundma enda tugevusi, saada sellekohast tagasisidet ning kogeda seotust teiste noorte ja kogukonnaga laiemalt.

Sotsiaalne programm "Murdepunkt" on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) juhtimisel ja käitumisekspertide ühistöös valminud alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetusele suunatud sotsiaalne programm, mis on loodud abivahendiks noortevaldkonna spetsialistidele, et toetada 13-17-aastaste riskikäitumisega noorte, sh õigusrikkujate sotsiaalseid oskusi ja kohast enesehinnangut. Murdepunkti projektist saab lähemalt lugeda siit.


Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad tutvusid Norras regionaalse tasandi lastekaitsetöö korraldusega

Eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ raames külastas Eesti delegatsioon augustis kahepoolsete suhete arendamise fondi projekti raames Norrat, kus tutvuti Norra regionaalse tasandi lastekaitsetöö korraldusega ning külastati mitmeid laste, noorte ja perede toetamisega tegelevaid asutusi.

Õppevisiidil osalesid Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Juta Saarevet, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksusest lastekaitsejuht Eve Liblik, koordinaator Viola Läänerand, projektijuht Kaisa Orunuk ja Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna projektijuht Pille Soome. Uurisime neilt Norra õppevisiidil kogetu kohta.

______________________________________________________________________
 

Tööpakkumised

Männiku noortekeskus otsib poole kohaga noorsootöötajat (Kandideerimise tähtaeg ASAP ehk niipea kui võimalik)
Männiku noortekeskus otsib täiskohaga noorsootöötajat (Kandideerimise tähtaeg  21. september)
Pääsküla noortekeskus otsib täiskohaga noorsootöötajat (Kandideerimise tähtaeg 27. september)
Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri otsitakse noorsoopolitseinikku (Kandideerimise tähtaeg 2. oktoober)Noortevaldkond meedias

 

Pärnu linnas avab uksed uus huvihariduskool (Postimees, 24.08.2015)
Vabatahtlikud panid suvelaagrile punkti (Järva Teataja, 24.08.2015)
Huvitegevuste mess "No vaata" annab avalöögi uuele kooliaastale (Pealinn, 24.08.2015)
«Kiusamisest vabaks!» õpetab lapsi ebaõiglusele vahele astuma (Postimees, 25.08.2015)
Algab "LÕVI" kommunikatsioonivõrgustikuga liitumise kampaania (Postimees, 25.08.2015)
Koolikiusamise ennetamine on tõhus, kui kooli ja kodu vahel valitseb positiivne koostöövaim (Postimees, 25.08.2015)
Margit Sutrop: kas väärtuste kujunemist saab suunata? (Postimees, 26.08.2015)
Valga Hariduskonverents toob kokku ligi nelisada huvilist (Postimees, 26.08.2015)
Õiguskantsler tegi riigikogule ettepaneku kaaluda põhihariduse korralduse kooskõlastamist põhiseadusega kui riikliku küsimuse algatamist (Delfi, 26.08.2015)
"Suvi linnas" pakub kolme tegevusrohket päeva Mustamäel (Pealinn, 26.08.2015)
Juhtkiri: Arvuti tagant välja (Valgamaalane, 27.08.2015)
Usaldada või mitte usaldada, selles on küsimus (Postimees, 31.08.2015)
Uus kodumaine nutilahendus aitab korraldada pere igapäevaelu (Postimees, 01.09.2015)
Mille järgi valida, kas panna laps muusikakooli või mitte (Delfi, 02.09.2015)
Pooltuhat maakonna noort koguneb inspiratsioonipäevale (Virumaa Teataja, 02.09.2015)
Õiguskantsler: linn pole kohustatud erahuvikoole toetama (Pealinn, 02.09.2015)
Küsin ja vastan: miks noored poliitikas ei osale? (Delfi, 03.09.2015)
Kadri Rebane: Pärnu huviharidust iseloomustab mitmekesisus (Pärnu Postimees, 04.09.2015)
Erasmus+ programmi kogemus Tallinna Tondi põhikoolis (Õpetajate Leht, 04.09.2015)
Loovus versus haridus (Õpetajate Leht, 04.09.2015)
Noortele avati Väike-Õismäel suurejooneline rulapark (Pealinn, 06.09.2015)
Kogukonnapraktika toob sajad noored kodanikuühiskonda käsi külge panema (Postimees, 07.09.2015)
Narva spordinädalal osaleb tuhandeid lapsi (ERR, 09.09.2015)
Liivimaa noorteorkester paneb end proovile rahvusvahelisel festivalil (Valgamaalane, 10.09.2015)
Ristil avati noortekeskus (Lääne Elu, 11.09.2015)
Huvikoolide juhid hilisemas koolipäeva alguses suurt probleemi ei näe (Postimees, 11.09.2015)
Võimalus kunstihingele: Kumu noorteklubisse algas uute liikmete vastuvõtt! (Delfi, 11.09.2015)
Aasta noor tegija on Nanci Ristla (Virumaa Teataja, 12.09.2015)
GALERII: Pukas avati noortekeskus (Valgamaalane, 12.09.2015)
Mart Poomi 4 mõtet: Kuidas lapsi liikuma saada? (Ekspress, 13.09.2015)
Sotsiaalkeskused ootavad ringidesse (Pealinn, 14.09.2015)
Pagulastele tugiisikuks soovijaid on kohtadest kordi rohkem (ERR, 14.09.2015)
Oktoobris toimub kolmandat korda «Festival noorele vaatajale» (Elu24, 14.09.2015)
Egle Kõvask: noorsootöö on hea viis midagi luua (Valgamaalane, 15.09.2015)
Võru Noortekeskus avas uued ruumid (Võrumaa Teataja, 15.09.2015)
Selgusid tänavused Pärnumaa parimad haridustöötajad (Pärnu Postimees, 16.09.2015)
Võru linn avas noortekeskuse uued ruumid (Võrumaa Teataja, 17.09.2015)

Tulekul sündmused


18.- 20. september - Noortekohtumiste Idee45 projektikoolitus
28. september - 9. oktoober - koolitusel "Alternative Communication", Prantsusmaal
7. oktoober - Tervise Arengu Instituut ootab noortelt terviseprojektide taotlusi - tähtaeg 7. oktoober
13.-14. oktoober - konverents "Kasvatades vägivallavaba põlvkonda", Tallinnas Kumu auditooriumis
10. november - EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" raames elluviidavate projektide "Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" ja "HUKK-AP" koostöös toimuv heade näidete seminar
Uue kooliaasta alguses on üldhariduse kõrval alati aktuaalseks teemaks laste huviringide valik. Meie septembrikuu persooni on Eesti Huvikoolide Liidu esimees Andres Kask. Andres töötab Tallinna Kanutiaia Noortemajas teatriõpetajana ja arendusjuhina, korraldab koolitusi ja laagreid ning leiab kõige selle kõrvalt aega ka tegeleda tervisespordi, kokanduse ja aiandusega. Millised on Andrese tööpäevad ning suurimad väljakutsed, saab edasi lugeda juba intervjuust.
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee