Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.
Kandideeri noortevahetusse Jaapanisse - tähtaeg SEL REEDEL, 23. mail

Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga kuulutab välja konkursi leidmaks üheksa 18-30-aastast noort osalemaks rahvusvahelisel noortevahetusel Jaapanis. Noortevahetuse eesmärk on toetada Jaapani ja programmis osalevate riikide noorte vahelise sõpruse ja mõistmise kujunemist, kultuuridevahelist õppimist ning rahvusvahelist koostööd.

Kandideerimise tähtaeg on juba reedel, 23. mail. Tutvu tingimustega ja vajaliku dokumentatsiooniga siin.
Riigikogu täiskogu istungil arutatakse noortepoliitika üle

Neljapäeval, 22. mail kell 10.00 - 13.00 toimub Riigikogu täiskogu istungil oluliselt tähtsa riikliku küsimusena noortepoliitika arutelu. Ettekande teevad Kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik, haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ja Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Reet Sillavee. Otseülekannet saab jälgida Riigikogu kodulehel ja huvilised saavad ka koha peal istungit jälgida - selleks tuleb osalussoovist teada anda hiljemalt 21. mai õhtuks aadressil merje.noorlind@riigikogu.ee. Kaasa tuleb võtta ID kaart.

Korduvõigusrikkumiste ennetamiseks jagatakse 340 000 eurot - tähtaeg 10. september

Noorsootöö organisatsioonid ei paku hetkel piisavalt teenuseid ega tegevusi, mis oleksid spetsiifiliselt suunatud õigusrikkumisi toime pannud noorte kaasamiseks ning korduvõigusrikkumiste ennetamiseks, mistõttu on vajalike meetmete kättesaadavaks muutmine noortepärasel moel ja noorsootöö meetodeid kasutades korduvate õigusrikkumiste ennetamise seisukohalt väga oluline.

Et toetada noorsootöö kogemusega organisatsioone lisavõimekuse arendamisel, on neile avatud võimalus taotleda rahastust oma organisatsioonis vastavate tegevuste käivitamiseks, töötajaskonna pädevuse suurendamiseks ning seotud osapooltega koostöö tõhustamiseks.

Tutvu taotlusvooru tingimuste ja dokumentatsiooniga siin.

Tule taotle noorsootöötaja osakutset! Viimased 5 eksamipäeva on veel jäänud!
 
Taotlemiseks vajalike dokumentide ja nende esitamise tähtaegade kohta leiate infot siit.
 
Eksamile saate registreerida siin. NB! Osakutse eksamile registreerumise lõpptähtaeg on 5 tööpäeva ning dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 2 tööpäeva enne eksami toimumise kuupäeva!
 
Dokumendid palume saata Eesti Noorsootöö Keskusesse aadressil Tõnismägi 11, 15192 Tallinn või digiallkirjastatult e-posti aadressile kutse@entk.ee.

Toetati 95 huvikooli vahendite soetamiseks

Projektikonkursile „Varaait vol. 10“ laekus kokku 102 taotlust, millest 95 said kas täielikult või osaliselt rahastatud. Sarnaselt eelnevatele aastatele laekus kõige enam taotlusi muusikainstrumentide soetamiseks.

2014. aastaks eraldati projekti „Varaait“ raames huvikoolidele tegevuse mitmekesistamiseks ja kättesaadavuse suurendamiseks õppevahendite soetamise kaudu 127 823 eurot. Õppevahendite ostmiseks eraldatud toetus aitab mitmekesistada huvikoolide õppekavade täitmist, huviharidust kaasajastada ning toetab vähemate võimalustega noorte osalemisvõimalusi noorsootöös.
Rahastust saanud huvikoolide tabeli leiab siit.

Projektikonkursi „Varaait vol. 10“ viis läbi Haridus- ja teadusministeeriumi hallatav Eesti Noorsootöö Keskus Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel HTMi poolt eraldatud vahenditega.

Noortemalevad 2014

Sel aastal eraldas Haridus- ja teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest koondprojektile "Noortemalevad 2014" 119 900 eurot, et toetada riiklikult noortemalevate korraldamist. Toetussumma suurenes 17 440 euro võrra võrreldes 2013. aastaga. Toetatud malevad avalikustatakse reedel, 23. mail siin.

Kolm ministeeriumit kujundavad üheskoos laste ja perede heaolu

Teisipäeval, 6. mail toimunud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste programmide „Riskilapsed ja –noored“, „Rahvatervis“ ning „Kodune ja sooline vägivald“ ühisseminaril  tõdeti, et on märkimisväärne, et laste ja noorte heaolu puudutavates küsimustes on ministeeriumid seljad kokku pannud, et üheskoos süsteemi koordineeritumalt üles ehitada.

Tutvu lühikese kokkuvõttega seminarist EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" koduleheküljel ning fotodega programmi Facebooki lehel. Ühisseminari pressiteate leiab siit.

Laagrivalikuga tuleks alustada juba praegu

Haridus- ja teadusministeerium eraldab iga-aastaselt Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel rahalisi vahendeid toetamaks laste ja noorte arendavat puhkust projekt- ja püsilaagrites üle Eesti. Igal aastal toetust laagritegevustele ka suurendatakse - sel aastal toetatakse laagrite tegevust 871 248 euroga, et laagritegevustes saaks osaleda vähemalt 28 000 noort. 2014. aastal toetatakse koondprojektiga "Noorte tervistav ja arendav puhkus" 26 püsi-, 2 erikooli- ning 63 projektlaagrit.

Riigi toetatavates laagrites on noorel võimalus end arendada sisutihedas programmis, turvalises ümbruskonnas, järelevalve all ning reeglina looduslikult kaunis kohas. Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Liis Proos soovitab lapsevanematel alustada juba praegu laagrite pakkumistega tutvumist, et leida sobivaima hinnaga ja meelepäraseima programmiga laager.

Mida aga laagrit valides silmas tuleks pidada saab pikemalt lugeda siit.
 
Eesti ja Soome koostöö noortevaldkonnas
 
Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi kahepoolne noortevaldkonna koostöö sai alguse 1992. aastal sõlmitud kokkuleppest hariduse- ja kultuurivaldkonnas, mis juhindub ÜRO Lapse õiguste konventsioonist ja Euroopa Liidu resolutsioonist “Euroopa noortevaldkonna koostööraamistik 2010-2018”. Koostöö eesmärgiks on informeerida teinetest noortevaldkonna arengutest ning toetada riikidevahelist koostööd. 2014.aasta maikuus kohtusid Eesti Noorsootöö Keskuse, Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Soome Vabariigi Haridus- ja Kultuuriministeeriumi esindajad, kus seati koostöö prioriteedid aastateks 2014-2015:
  • Jagada kogemusi noortepoliitika arengutest (strateegiatest, indikaatoritest, õiguslikkusest ja uuringutest);
  • Arendada noorsootöö kvaliteeti;
  • Tugevdada sidemeid tulevaste Euroopa Liidu eesistujatega.
Alates 2012. aastast on riikide kahepoolse koostöö raames toetatud Soome ja Eesti noortevaldkonnas tegutsevaid organisatsioone ja isikuid avatud projektikonkursside kaudu, et arendada erinevate tasandite rahvusvahelise koostöö kaudu noorsootöö kvaliteedi arengut.

Järgmine projektikonkurss aastaks 2015 avatakse lähiajal.

TEEVIIT 2014 toimub 5.-6. detsembril

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldatav 21. noorte infomess Teeviit 2014 toimub sellel aastal 5.-6. detsembril Tallinnas. Messi põhieesmärgiks on pakkuda mitmekülgset teavet õppimisvõimaluste, koolituste, täiend- ja ümberõppe võimaluste, karjääriplaneerimise, vaba aja veetmise, metoodiliste materjalide, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist.

Lähtuvalt messi põhilisest sihtgrupist pöörame tähelepanu kõigile, kes otsivad vajalikku infot edaspidiste otsuste langetamisel, olgu selleks edasiõppimise või enesetäiendamise soov nii Eestis kui mõnes teises riigis.

Toimuvad traditsioonilised Kloogaranna noortelaagri koristustalgud

Iga aasta maikuus kogunevad Eesti Noorsootöö Keskuse töötajad ühes heade koostööpartneritega Haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonnast, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest, Eesti Noorteühenduste Liidust ning SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroost, et üheskoos Kloogaranna noortelaagri ümbrust talgude korras koristada. Osalemiseks palume ühendust võtta oma katusorganisatsiooniga.

Kloogaranna noortelaager on ainus riiklik noortelaager Eestis, mis alustas tegevust juba 1999. aasta suvel. Laager pakub mitmeid võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks eelkõige noortele, aga laagri ruumid on aastaringselt kasutamiseks ka noorteorganisatsioonidele, noorsootöö asutustele jt.

Euroopa Noored Eesti büroo pakub tööd sekretär-assistendile

Euroopa Noored Eesti büroo pakub tööd sekretär-assistendile, kelle tegevusalaks on Euroopa Noored Eesti büroo praktilise töö korraldamine; programmi Erasmus+: Euroopa Noored assisteerimine ning infotöö toetamine. Tööle asumise aeg: juuni 2014.

Käsiraamatut "Noortepassi avastades" tutvustav brantš

Euroopa Noored Eesti büroo esitleb 23. mail  käsiraamatut  “Noortepassi avastades”, kus otsitakse vastuseid küsimustele: Miks on vaja õppimist ära tunda ning dokumenteerida? Kust pärinevad elukestva õppe võtmepädevused? Kui palju tean Noortepassi tausta ja väärtuse kohta? Kuidas saaksin tutvustada neid põhimõtteid noortele, kolleegidele sobival viisil? Milliseid toetavaid meetodeid saaksin konkreetse sihtgrupi puhul Noortepassi protsessi erinevates staadiumites kasutada?

Noortevahetuste partnerluskohtumine Competences & Core Qualities

27.-29. juunil toimub Hollandis noortevahetuste partnerluskohtumine Competences & Core Qualities. Kandideerima on oodatud noortevaldkonna tegijad (nii uued tulijad kui ka juba varasemate noortevahetuse kogemustega), kes töötavad noortega vanuses 13-20. aastat. Osalejad peavad oskama kasutada inglise keelt töökeelena ja omama kindlat huvi leida partnereid, et viia koos ellu noortevahetuse projekt. Kandideerimise tähtaeg on 22. mai 2014.

Noortevaldkond meedias

Tulekul sündmused

Mai Laagrijuhatajate- ja kasvatajate koolitused
22. mai Riigikogu täiskogu istungil noortepoliitika arutelu
23. mai Jaapani noortevahetuse kandideerimistähtaeg
23. mai Käsiraamatut "Noortepassi avastades" tutvustav brantš
23. mai Kloogaranna noortelaagri koristustalgud

Millal Sa viimati noorteseire portaali külastasid?
Heidi Paabort: 
 
Heidi Paabortit teavad ilmselt kõik noortevaldkonnas tegutsevad inimesed - viimased kuus aastat on Heidi juhtinud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendust, ta on avanud kaks noortekeskust, nõustanud vabaühendusi ning töötanud huvijuhi ja tantsuõpetajana. Viimast on õppinud ka Viljandi Kultuurikolledžis (tänase Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia) ning hiljem on täiendanud end üle maailma – näiteks Ameerikas, Norras, Hiinas ja Indias. Heidi sõnul õpib ta midagi uut aga igapäevaselt. Loe edasi SIIT

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil kristin.rammus@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: kristin.rammus@entk.ee