Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.
Kultuurikomisjon arutas noortevaldkonna arengukava
Riigikogu kultuurikomisjoni parlamentaarsel kuulamisel noortevaldkonna arengukava üle aastateks 2014-2020 oli tähelepanu keskmes noorsootöö kvaliteet ja areng. Arutelul asjaomaste asutuste ja organisatsioonidega leiti, et noortega tegelejate võrgustik on mitmekesine ja võimekas, kuid oluline on saavutada tegevuse stabiilsus ning teadvustada noorsootöö mõjusust laiemalt. Loe edasi siit

 
Tule taotle noorsootöötaja kutset või laagri juhataja ja –kasvataja osakutset!
Taotlemise kevadised voorud on välja kuulutatud. Taotlemiseks vajalike dokumentide ja nende esitamise tähtaegade kohta leiate infot SIIT

Projektikonkurss „Varaait vol.10“    
Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi huvikoolidele, mille eesmärgiks on õppevahendite soetamise ja restaureerimise kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekavade ning vähemate võimalustega noorte osalust noorsootöös. Taotlus koos lisadega tuleb esitada hiljemalt 31. märtsiks 2014. Lisainfo SIIN
 
Kaasava hariduse edendajad saavad rahalist tuge    
Ühendused ja asutused saavad taotleda toetust kaasava koolikultuuri ja hariduskorralduse arendamiseks ning koolist väljalangemisohus olevate laste ja noorte probleemide ennetamiseks. Toetuste kogusumma on ligi kaks miljonit eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2014 kell 16.00. Programmi viib ellu Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga. Programmi partner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus. Lisainfo SIIN 13. märtsil toimus infopäev potentsiaalsetele taotlejatele, kus oli võimalik küsida praktilisi küsimusi taotlusvooru ja projekti ellu viimise kohta. Kokkuvõtet infopäevast saab lugeda SIIN

Erasmus+ taotlustähtaeg lükkus nädala võrra edasi
Tulenevalt Euroopa Komisjoni otsusest tulla vastu taotlejatele, kes on kogenud erinevaid tehnilisi tõrkeid taotluse täitmise ja esitamise protsessis, lükati Erasmus+ programmi esimene taotlustähtaeg ametlikult nädala võrra edasi. Uus tähtaeg on 24. märtsil kell 13.00. Esimeseks tähtajaks ootab Euroopa Noored Eesti büroo noortevahetuste, Euroopa vabatahtliku teenistuse ja noorsootöötajate õpirände projektide taotlusi. Kasuta head võimalust ja ole esimeste seas, kes saavad uuest programmist oma ideele toetust.

Tulemas on noortevahetus Jaapaniga
16. – 20. veebruaril külastavad Eestit delegaadid Jaapanist, et kohtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega, kellega koostöös planeeritakse  noortevahetust. Kohtumisel Eestis arutletakse Eesti-Jaapani noortevahetuse võimaluste ja tingimuste üle. Plaani kohaselt peavad võimalike vahetuste üksikasjad selguma suveks.  Noortevahetus toimub sügisel kahes osas­ - Eesti noored külastavad Jaapanit ja noored Jaapanist külastavad Eestit. Täpsem info ja kandideerimisvõimalused noortevahetuses osalemiseks edastatakse avalikkusele esimesel võimalusel. Koostöö noortevaldkonnas Eesti ja Jaapani vahel sai alguse 2006.a. kui Jaapani noorte delegatsioon esmakordselt Eestit külastas.

Toimus rahvusvaheline koostööseminar noorsootöö kvaliteedi hindamise praktikate teemal
 3.-7. märtsini toimus Eestis rahvusvaheline koostööseminar noorsootöö kvaliteedi hindamise praktikate teemal. Seminari üldeesmärk oli osalejaid toetada ja julgustada noorsootöö kvaliteedi teemalisi algatusi edasi arendama. Toimus ühine arutelu, millistele noorsootöö kvaliteeti kirjeldavatele sisenditele, protsessidele ja väljunditele on tarvis tähelepanu pöörata ning millised on neile vastavad kvaliteedi arendamise meetodid, töövahendid ja indikaatorid. Seminaril tutvustasid Belgia Flandria, Eesti, Läti ja Leedu kolleegid peamiselt oma noorteühenduste ja avatud noortekeskuste kvaliteedi hindamise ja arendamise  kogemusi. Samuti külastati Pääsküla avatud noortekeskust Tallinnas. Eestist võtsid seminarist osa Natalia Sereda EANK-st,  Terje Kruup MTÜ YFU Eestist ja Kaisa Orunuk ENTK-st.
Seminar toimus seoses kahepoolse Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Belgia Flaami piirkonna vahel sõlmitud noortevaldkonna koostöökokkulepe elluviimisega.  Koostöö eesmärk on informeerida riike noortevaldkonna arengutest ning soodustada riikidevahelist noortevaldkonna koostööd. Seminari korraldas Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo: kaisa.orunuk@entk.ee

Uus Rajaleidja karjäärimäng paneb noorte teadmised proovile
Anna noortele teada Rajaleidja uuest karjäärimängust, kus parimatel on võimalik võita nutitelefon. Mäng on SIIN

Noortevaldkond meedias

Noored paluvad tulevaselt peaministrilt valimisea langetamist (Postimees, 17.03.2014)

Juba varsti toimub noortekeskustes neljas IT ÖÖ (Delfi, 08.03.2014)

Noorte alkoholismist on ebamugav rääkida, kuid teisiti ei saa (Delfi, 05.03.2014)

Orissaare vald tõstis noorsootöö lipu kõrgele (Saarte Hääl, 27.04.2014)

Abja noortekeskus pakub võimalust osaleda mitmetes põnevates huviringides (Delfi, 26.02.2014)

Muhu vald tunnustas tublimaid (Saarte Hääl, 22.02.2014)

Valga tublimad tegijad said tunnustuse (Valgamaalane, 20.02.2014)

Tulekul sündmused

Märts-mai Laagrijuhatajate- ja kasvatajate koolitused
3.04.04 Mobiilse noorsootöö seminar "Kas hernehirmutisel on tulevikku?"
5.-6.04. Ideelabor "Idee24"
 
Arnek Grubnik:  Rõõmu valmistavad – see on juba küll kulunud väljend, aga siiski – noorte säravad silmad.
Arnek Grubnik on lõpetanud Tartu Ülikooli teoloogiateaduskonna ning töötab kaheksandat aastat Muhu noortekeskuse juhtajana. Enne Muhu Noortekeskusesse tulekut töötas Arnek Keila SOS Noortekodus ja Tallinna SOS Noortekodus kasvatajana ja hiljem ka juhatajana.
Arnek pälvis möödunud aasta lõpus Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustuse kui enim silma paistnud noorsootöötaja. Tehtud töö eest tunnustati teda sel aastal ka Muhu valla poolt. Loe edasi SIIT

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Liitu noortevaldkonna uudiskirjaga
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: jaanika.palm@entk.ee