Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

Erasmus+ teises taotlusvoorus eraldati noorte valdkonnale toetust rohkem kui 730 000 eurot
 

Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) eraldas Erasmus+ programmi kaudu toetust 40 projektile kokku 733 699, 8 eurot. Kokku esitati teises taotlusvoorus ENEBile 69 taotlust.

Kõige suurem osa toetusest (ligi 75%) läks noorte ja noorsootöötajate rahvusvahelisele õpirändele, kus toetust sai 16 Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti summas 270 191 eurot, 11 noortevahetust summas 163 310 eurot ja 5 noorsootöötajate õpirände projekti summas 113 167 eurot.

Kogu info toetatud projektide kohta on kättesaadav ENEBi kodulehel.

Projektikonkurss Eesti-Soome koostöö raames  

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Soome Vabariigi Haridusministeeriumi kahepoolse noortevaldkonna koostöö raames on avatud projektikonkurss noortevaldkonnas tegutsejate toetamiseks.
Projektikonkursi eesmärk on toetada projekte, mille tegevused ergutavad mõlema riigi noortevaldkonnas tegutsejate koostööd ning mille tegevuse eesmärgid on seotud koostöö prioriteetsete valdkondadega:
  • Kogemuste vahetamine noortepoliitika arendamise osas (strateegiad, näitajad, õigusaktid, uuringud jms);
  • Noorsootöö kvaliteedi arendamine;
  • Euroopa Liidu Nõukogu tulevaste eesistujatega seoste tugevdamine.
Täpsem info ja taotlusvorm on Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.

Korduvõigusrikkumiste ennetamiseks jagatakse 340 000 eurot - tähtaeg 10. september

Noorsootöö organisatsioonid ei paku hetkel piisavalt teenuseid ega tegevusi, mis oleksid spetsiifiliselt suunatud õigusrikkumisi toime pannud noorte kaasamiseks ning korduvõigusrikkumiste ennetamiseks, mistõttu on vajalike meetmete kättesaadavaks muutmine noortepärasel moel ja noorsootöö meetodeid kasutades korduvate õigusrikkumiste ennetamise seisukohalt väga oluline.

Et toetada noorsootöö kogemusega organisatsioone lisavõimekuse arendamisel, on neile avatud võimalus taotleda rahastust oma organisatsioonis vastavate tegevuste käivitamiseks, töötajaskonna pädevuse suurendamiseks ning seotud osapooltega koostöö tõhustamiseks.

Tutvu taotlusvooru tingimuste ja dokumentatsiooniga siin.

Rajaleidja otsib enda ridadesse häid spetsialiste

1. juulil alustas tööd Rajaleidja arenduskeskus ning 1. septembril stardivad Rajaleidja maakondlikud keskused üle kogu Eesti. Sellega seoses otsib SA Innove enda ridadesse hulgaliselt häid spetsialiste. Tööd on pakkuda erineva taustaga inimestele, nii maakondlikes keskustes kui Tallinnas asuvas arenduskeskuses.

Uusi pakkumisi lisandub pidevalt. Värskeima info käimasolevate konkursside kohta leiate Innove kodulehelt.
 


Noortevaldkond meedias

Tulekul sündmused

12. august Noortepäev 2014
Marit Kannelmäe-Geerts: "Enne kui midagi ütled, siis mõtle, kas see on tõsi, vajalik ja hooliv"

Marit Kannelmäe-Geerts on töötanud SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos üle 10. aasta, noortevaldkonnas koguni 13.aastat. Selle aja jooksul on ta jõudnud tegeleda paljude erinevate noortevaldkonna teemade ja algatustega. Näiteks on ta tegelenud põhjalikult Euroopa vabatahtliku teenistusega, noortepoliitika ja sotsiaalse kaasatuse teema koordineerimisega, ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ õppematerjalide arendamisega ja kaasava noorsootöö koordineerimisega eri projektide toel (näiteks EMP programmi „Riskilapsed ja –noored“ raames toimuva HUKK-AP projekt ja „Hooliva klassi“ projekt). Loe lähemalt Marit Kannelmäe-Geertsi tegemistest ja mõtetest siit.
 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil kristin.rammus@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: kristin.rammus@entk.ee