Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.
Toimus kohtumine Briti suursaadikuga teemal "Viis visiooni noortest ja noortepoliitikast"
 
Neljapäeval, 10. aprillil, toimus Briti suursaadiku Chris Holtby kutsel kohtumine riigi-, äri- ja kolmanda sektori esindajatega, et arutada noorte võimaluste üle tööturul paremini toime tulla. „Viis visiooni noortest ja noortepoliitikast“ egiidi all toimunud sündmusel tuli jutuks nii noorte seisund tänases Eestis ja kogu Euroopas, kui tööandjate ning noorteühingute vaade noorte toetamise võimalustele. Kohtumisel osales ka Haridus- ja teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe ja noorteosakonna juhataja Anne Kivimäe ning Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer.

Loe lähemalt, millest kohtumisel räägiti.
Tervitame tööle uut haridus- ja teadusministrit

Eesti Noorsootöö Keskus tervitab omalt poolt uut haridus- ja teadusministrit Jevgeni Ossinovskit, kes oma esimesel tööpäeval ka Eesti Noorsootöö Keskust külastas, ning soovib talle jõudu ja jaksu tehtavas töös.


Noortelaagri kasvataja ja juhataja koolitused

Koondprojekti "Noorte tervistav ja arendav puhkus 2014" raames toetatakse viit koolituskorraldajat (Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, MTÜ Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Noorteühing Eesti 4H, SA Õpilasmalev), et suurendada laagrijuhtide ja -kasvatajate pädevusi. Maikuuni korraldatakse Eesti eripaigus koolitusi.
 

Noortemalevate projektikonkurss sulgub 28. aprillil

Noortemalevate projektikonkurss on avatud ning taotlusi ootame hiljemalt 28. aprilliks.

Eile, 14. aprillil, toimus ka noortemalevate infopäev Tallinnas, kus teemadena käsitleti noortevaldkonna arenguid, noorsootöötaja kutset ja osakutset (kasvataja ja juhataja kvalifikatsioon) andmist, tööseadusandluse valdkonda, noortemalevate taotlustingimusi ning jagati ka parimaid praktikaid.


Toimus 25. Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri peaassamblee
 
28. - 30. märtsil toimus Belgias 25. Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri (ERYICA) peaassamblee, kus Eestit esindab Eesti Noorsootöö Keskus

Tutvustati Youth on the Move – InfoMobility (YoMIM) kontseptsiooni, mis loob liikmesriikidel võimaluse arendada mobiilsusteenust, näiteks pakkuda infokeskuses enam noorte liikumist ja kohanemist soodustavat noorteinfot. Samuti oli peaassambleel teemaks noorteinfo enesehindamise rakendusmehhanismi arendamine, mille väljatöötamisega tegeleb ERYICA ekspertrühm ning mida on võimalik tulevikus kasutada keskuses või kohalikus omavalitsuses noorteinfo olukorra hindamiseks. Olulise teemana oli üleval ka ERYICA struktuuri võimalik muutmine ja liikmeskonna laiendamine.

Peaassamblee kohta saab lisainfot aadressil andres.lokk@entk.ee

Tutvustati ka võimalust võtta osa ERYICA noorteinfo suveülikoolist SUYIC, mis toimub 14. – 19. juunil 2014 Portugalis. Täpsemat infot leiab siit.

 
Taotle laagri juhataja ja –kasvataja osakutset

Sellel aastal on esmakordselt uute kutsestandardite kohaselt võimalik taotleda laagri kasvataja või juhataja osakutset ühese kutse andmise protsessi raames.

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on kaks tööpäeva enne eksami toimumise kuupäeva. Lisainfo eksamiaegade ja esitatavate dokumentide kohta leiab siit.
 
Noorsootöötaja kutse taotlemise kohta loe lähemalt siit.


Sulgus projektikonkurss „Varaait vol. 10“

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi huvikoolidele, mille eesmärgiks on õppevahendite soetamise ja restaureerimise kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekavasid ning soodustada vähemate võimalustega noorte osalust noorsootöös. Taotluste kogusumma on 161 918,92 eurot, konkursi eelarve on 127 823 eurot ning ühele projektile eraldatakse maksimaalselt 2000 eurot.  Konkurss sulgus 31. märtsil ning laekus 105 taotlust.


Kaasava hariduse edendajad saavad rahalist tuge    

31. märtsil sulgus Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ järjekordne avatud taotlusvoor „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Taotlusvooru eesmärgiks on kaasava koolikultuuri ja hariduskorralduse arendamine ning koolist väljalangemisohus olevate laste ja noorte probleemide ennetamine. Kokku laekus 21 taotlust kogusummas 6 102 170,46 eurot, mis on üle kolme korra suurem kogu taotlusvooru summast (1 991 372 eurot). Jätkub taotluste hindamine.

Järgi programmi "Riskilapsed ja -noored" tegemisi ka Facebook'is.
 

Toimub Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste programmide ühisseminar

Teisipäeval, 6. mail toimub Kumu kunstimuuseumis Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste programmide “Riskilapsed ja –noored”, “Kodune ja sooline vägivald” ja “Rahvatervis” ühisseminar, kus antakse ülevaade kahe aasta jooksul elluviidavatest projektidest ja nende tegevuste mõjust laste ja noorte ning nende perede heaolule. Seminari avab Norra aseminister Euroopa asjades Ingvild Næss Stub. Lisainfot ja programmi leiab siit.
 

TLÜ pedagoogiline seminar algatas noorsootöö materjalide kogumise

Tallinna Ülikooli pedagoogiline seminar asutas noorsootöö loomekogu, et koguda kokku noorsootöötajate ja vabatahtlike annetused sellest, mida nad on koos noortega või noorte jaoks loonud.

Kogusse on oodatud kõikvõimalikud noortega koos või noorte jaoks loodud materjalid, näiteks infomaterjalid, seinalehed, logiraamatud, vaatluspäevikud, väljamõeldud salakirjad, videod laagritest ja kogunemistest kuni messi “Teeviit” eksponaatideni välja.

Noorsootöö loomekogu asutamise eesmärk on säilitada materjale, mida on noorte aktiivse vaba aja sisustamise eesmärgil valmistatud. Materjale kasutatakse õppe- ja teadustööks näidistena ja sellest valmib ka näitus.


Noor Meister meelitas kohale üle 8000 külastaja

Kutsehariduse aasta tippsündmus Noor Meister tõi märtsi alguses Eesti Näituste messikeskusesse üle 8000 külastaja, kes said jälgida pea 350 kutseõppuri mõõduvõttu. Üleriigilistel kutsevõistlustel võtsid 24 võistlusalal mõõtu pea 350 kutseõppurit, külastajatele olid avatud kümme töötuba ametite proovimiseks ning kutseharidusmessil osales 32 ametikooli üle Eesti. Suursündmus toimus teist korda ning eelmisel aastal osales 300 võistlejat ja üritust külastas pea 5000 inimest. Loe lähemalt siit.


ERASMUS+ taotlustähtaeg on kahe nädala pärast

Erasmus+: Euroopa Noored programmi järgmine taotlustähtaeg on juba 30. aprillil. Euroopa Noored Eesti büroo ootab teie uuenduslikke ja arendavaid projektiplaane kõigil 6 tegevussuunal: EVT, noortevahetused, noorsootöötajate õpiränne, strateegiline koostöö (noortevaldkonna siseselt või valdkondade üleselt), rahvusvahelised noortealgatused ja noorte osalusprojektid. Loe pikemalt meie kodulehelt


Rahvusvaheline koolituspakkumine Saksamaal

Kõigil, kes on programmi Euroopa Noored projektides osalenud, on hea võimalus kandideerida rahvusvahelisele koolitusele „Europeers“ Saksamaal Bonnis. See on koolitus kõigile neile noortele, kes on osalenud noortevahetustes, Euroopa vabatahtlikus teenistuses või viinud ellu noortealgatusi ning tahavad jagada oma projektikogemusi ja tutvustada rahvusvaheliste projektide maailma ka teistele noortele. Euroopa Noored Eesti büroo toetab 3 noore koolitusel osalemist. Loe täpsemalt ja kandideeri 21. aprillini.


Muuda huviharidus kaasavamaks

Jätkuvalt on võimalik luua huviharidustiim, et tegeleda enda asutuses, organisatsioonis või kohalikus kogukonnas lahenduste leidmise ja katsetamisega, et olla avatum riskinoorte kaasamiseks huviharidusse. Selleks võta osa EMP toetuste programmi "Riskilapsed- ja noored" raames toetatud projekti "HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm" avatud arenguprogrammist. Lisainfo siit.
 

Noortevaldkond meedias
Aare Lepiksaar: Mulle endale meeldib see, et kui ma kõnnin kodulinnas ringi, siis lisaks omavanustele tuttavatele hüüavad mulle: "Tsau Ats!" ka minust poole lühemad tegelased tänaval või poes.

Aare Lepiksaar, hüüdnimega Ats, on tõeline noorsootöötaja, kel valdkondlikku töökogemust juba kümne aasta jagu. Viimased poolteist aastat on ta töötanud Keila Noortekeskuse erinoorsootöö spetsialistina, varasemalt aga lisaks Keila Noortekeskusele ka kasvataja ja noortejuhendajana Keila SOS Lastekülas. Lisaks noorsootööle Tallinna Pedagoogilises Seminaris on Ats õppinud ka ärijuhtimist suunitlusega hotellindusele Tallinna Majanduskoolis.  Eelmisel aastal tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium Atsi kui üht enim silma paistnud noorsootöötajat ning noorte lemmikut. Jätka lugemist siin.
 

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Liitu noortevaldkonna uudiskirjaga
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: kristin.rammus@entk.ee