Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 

Eesti võõrustas noorepoliitika kujundajate koorekihti

Eesti Noorsootöö Keskus võõrustas 9.-12. maini rahvusvahelist noortepoliitika rakendusasutuste peadirektorite kohtumist, mille üks fookus oli pagulaste kaasamisel. 

Kolme päeva jooksul räägiti väljakutsetest noortepoliitikas ja noorsootöös, vahetati kogemusi väljakutsetega toime tulemisel ning konkreetselt keskenduti pagulastaustaga noortele võimaluste loomisele.

ENTK peadirektori Edgar Schlümmeri sõnul on Eesti oma noortevaldkonna ja noorsootöö kogemusega Euroopas tunnustatud riik, mis on üks olulisematest põhjustest, miks tänavu just Eestis kohtuti. Jätka lugemist.

Huvitegevuse riikliku toetussüsteemi rakendamiseks muudetakse seadust

Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele tagasiside saamiseks noorsootöö seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse, et luua alus huvitegevuse täiendava riigipoolse toetussüsteemi rakendamiseks.

Riik hakkab huvitegevust ja huviharidust täiendavalt toetama järgmise aasta septembrist. Riigi eelarvestrateegias 2017-2020 on selleks ette nähtud 2017. aastal 6 miljonit eurot ja alates 2018. aastast 15 miljonit eurot aastas. Riikliku lisatoetuse eesmärk on teha huvitegevus ja huviharidus 7-19-aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid võimalusi. 

Kavandatava seadusemuudatusega luuakse võimalus eraldada riigieelarvest kohalikele omavalitsustele toetusi noorte huvitegevuseks ja huvihariduseks. Jätka lugemist.

Konkurss Rahvuskaaslaste programmi (2014–2020) noortevahetuse korraldaja leidmiseks

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus kuulutavad välja konkursi noortevahetuse korraldaja leidmiseks. Noortevahetuse eesmärk on tutvustada väliseesti noortele Eestis õppimise ja töötamise võimalusi, Eesti seniseid saavutusi ning tulevikuvaadet. Jätka lugemist.

Mida on õppida Belgia noorteinfo korraldusest?

Eesti Noorsootöö Keskuse osaluse arendamise üksuse suunajuht Maria Juurmaa ja peaekspert Eveli Jõesaar külastasid eelmisel nädalal Belgiat, et õppida Flandria kogukonna praktikatest noorsootöö ja noorteinfo organiseerimises. Õppreisil külastati De Ambrassadet, mis on Belgia hollandi keelse kogukonna noorsootöö ja noorteinfo eestvedajaks. De Ambrassade tähtsustab väljajagatavate materjalide osa noorteinfos. Jätka lugemist

Kuidas jõuda noorteni?
 
Ehkki noorteinfo sisu jääb ajas enamasti samaks, muutuvad siiski meetodid ja vahendid ning nende muudatustega tasub noorsootöötajatel kaasas käia. Praegu on paraku olukord, kus noorte digioskused on tihti paremad kui noorsootöötajatel. Noorsootöötajatel võib olla küll väga head sisu, mida noorteni edastada, kuid kui see nooreni ei jõua, siis on sellest vähe kasu. Jätka lugemist.

Kogukonnapraktika neljast vaatevinklist
 
Kogukonnapraktika on gümnaasiuminoortele mõeldud haridusprogramm, mis viib noored ühiskonnaõpetuse aine osana oma piirkonna vabaühendustesse põgusale praktikale. Vabaühenduse valivad noored ise ning juhendaja käe all saavad nad teada (ja ühtlasi hiljem analüüsida), mida tähendab töö vabaühenduses, mis on nende organisatsioonide ühiskondlik roll ning kuidas kodanikuühiskond toimib. Loe, kuidas mõtestavad kogukonnapraktikat juhendaja, õpetaja, hariduspsühholoog ja programmis osaleja.

Narvas taasavati legendaarse noorte meremeeste klubi hoone
 

Enam kui poole sajandi jooksul sadu merenduse, purjespordi ja veeturismi asjatundjaid ning huvilisi koolitanud Narva Noorte Meremeeste Klubi (NNMK) avas uue ilme ja sisu saanud hoones taas uksed.

1957. aastal tegevust alustanud NNMK töö hõlmab nii teoreetilist kui praktilist õpet ning klubil on ka oma veealuste baas. ERF-vahenditest toetatavate projektide valikuga tegelenud Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul oli rahastusmeetme suur eesmärk toetada noorsootöö infrastruktuuri arengut, et parandada noorte võimalusi ja noorsootöö kättesaadavust.


Millistest õppematerjalidest tunned oma töös puudust?
 
Noorteagentuur soovib uurida noortevaldkonnas tegutsejatelt, milliste õppematerjalide järgi on huvi ja vajadus Eesti noorsootöös hetkel kõige suurem ning milline on olemasolevate õppematerjalide kättesaadavuse ja kasutamise olukord. Küsimustiku täitmine annab hea võimaluse rääkida kaasa ja aidata teha paremaid otsuseid uute õppematerjalide väljatöötamiseks ja võõrkeelsete materjalide tõlkimiseks. Kui oled noorsootöötaja, siis vasta siin. Kui oled koolitaja või õppejõud, siis vasta siin.

Uued abimaterjalid tutvustavad noore ja organisatsiooni teekonda Euroopa vabatahtliku teenistuseni

Noorteagentuuri ja Joonmeedia koostöös valmisid uued abimaterjalid, mis tutvustavad nii noore kui ka organisatsiooni teekonda esimesest huvist Euroopa vabatahtliku teenistuse alguseni.

Kui tahaksid minna välismaale vabatahtlikuks või hoopiski oma organisatsioonis välisvabatahtlikke vastu võtta ja toetada Eesti noorte vabatahtlikku tegevust välismaal, siis on need joonised hea koht, kust oma teekonda alustada. 

Külas Belgias seminaril "iReachable? Actual challenges for youth work"

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, rahvusvahelise noorsootöö vanemspetsialist Liis Tamman võtab kokku Belgias toimunud seminari õppetunnid. Belgia-flaami kogukonnaga on koostööd tehtud üle 16. aasta. Ühtlasi on selle aja jooksul Flandria koostöös lisaks Eestile osalenud ka Läti ja Leedu noortevaldkonna partnerid. Jätka lugemist.

Ideede väljatöötamine kutsete ja ametite tutvustamiseks sujub edukalt

ENTK on viimastel kuudel suure pühendumisega kogunud kolme erineva sektori (metsa- ja puidutööstus, metalli- ja masinatööstus ning tervisesektor) kohta ideid, kuidas noortele nende sektorite ameteid paremini võiks läbi simulatsioonide tutvustada, et noored saaksid teha teadlikumaid ja motiveeritumaid karjääriotsuseid. Jätka lugemist ja tutvu raportiga.
 
(Hull) idee, mis liigutab maailma – konkurss koolitajatele

Kui kõik oleks võimalik ja saaksid ellu viia ühe idee, mis muudab õppimist noortevaldkonnas mõjusamaks, siis mis see oleks? Pane vabas vormis oma uuenduslik mõte kirja ning saada see hiljemalt 22. juuniks aadressil marko.vene@archimedes.ee. Noorteagentuur aitab ka idee teoks teha – toetame üht läbimõeldud ettevõtmist 1000 euroga. Loe juurde siit 

Eesti Noorsootöötajate Kogu on uus noorsootöötajaid ja huvijuhte ühendav organisatsioon

Eesti Noorsootöötajate Ühendus ja Eesti Huvijuhtide Liit panid 21. mail Pärnus ametlikult n-ö leivad ühte kappi. Tunnistajateks olid kutsutud nii liikmed, partnerid kui ka toetajad. Meeleolukal ühinemispäeval peeti kõnesid, kuulati ja vaadati noorte esinemisi, omandati uusi teadmisi ja peeti arutlusi tuleviku üle. Jätka lugemist.
_____________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.

Suur samm kaasavama hariduse suunas

Kaasav haridus on Eesti tulevik. Vaevalt keegi selles kahtleb. Et jõuda tänapäevast tulevikku, on teha veel palju tööd, millesse tugeva panuse andis MTÜ Hea Algus veetud projekt “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides”.

MTÜ Hea Algus ja MTÜ Pusa 2-aastase töö tulemusena saab täna võrdlemisi täpselt öelda, milline on kaasava hariduse hetkeseis Eestis. Kuid veelgi olulisem on, et lisaks tänasest olukorrast pildi loomisele, töötati välja ja piloteeriti kaasava hariduse levitamiseks mõeldud koolitusprogramm. Jätka lugemist.

Et iga laps saaks Eestis kvaliteetse koolihariduse

Kui üks projekt võib sattuda õigele ajale, siis MTÜ ProDia veetud “Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine” seda just tegi.

Uussisserändajate arv suureneb Eestis iga aastaga. Siia kolivad välismaised spetsialistid koos peredega, siia tulevad pagulased, siin on roma taustaga perekondi. Jätka lugemist.
__________________________________________________________________

Tööpakkumised


Urban Style MTÜ sekretär-juhiabi
Paldiski põhikooli huvijuht
Audru valla noorsoo- ja kultuuritöö spetsialist
Vabaajaklubi SMILE administraator


Noortevaldkond meedias

Huvitegevuse riikliku toetussüsteemi rakendamiseks muudetakse seadust (Õpetajate Leht, 24.05.2016)
Õpilasmalev hakkab endisi malevlasi kokku koondama (tarbija24.postimees.ee, 24.05.2016)
Muusikud esinesid noorte toetuseks (Valgamaalane, 24.05.2016)
Noorte tagasitoomine kooli nõuab ühiseid pingutusi (Põhjarannik, 24.05.2016)
Rajaleidja keskuses olid praktikal Saksamaa tudengid (Vooremaa, 24.05.2016)
Heategevuslaat kogus raha pinksilaua ostmiseks (Pärnu Postimees, 21.05.2016)
Tapa muusika- ja kunstikooli olmetingimused muutuvad tänavu suvel paremaks (Virumaa Teataja, 21.05.2016)
Narvas taasavati legendaarse noorte meremeeste klubi hoone (Postimees Uudisvoog, 21.05.2016)
Raadio 4 päevakaja (Raadio 4, 20.05.2016)
Noortekeskuse seksiloeng lubab kainikutel õhtul kauemaks jääda (Tartu Ekspress, 19.05.2016)
Noorsootöö vajab rohkem süsteemsust (Põlva Koit, 19.05.2016)
Konverents toetab noori õigetes valikutes (Postimees Uudisvoog, 18.05.2016)
Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort (Pärnu Postimees, 18.05.2016)
Lille maja vabatahtlik teeb noorsootöö nähtavaks grafitiga (Postimees Uudisvoog, 17.05.2016)
Noortekeskust Muhus juhib Elena Marii Pregel (Meie Maa, 17.05.2016)
Takistusi pole: noored õppisid parkuuri (Virumaa Teataja, 17.05.2016)
Vladimir Svet: mida teha, et noored kodukohast ära ei koliks? (Postimees Arvamus, 16.05.2016)
Kalvi Trei kinkis huvikeskusele auto (Saarte Hääl, 14.05.2016)
Projektid toovad noortele uusi tegevusi ja vahendeid (Vooremaa, 14.05.2016)
Noorte tunnustuskonkurss on jõudnud uude järku (Virumaa Teataja, 14.05.2016)
Intervjuu: Noorsootöötaja üheksa ametit Kertu Revat ei heiduta(Valgamaalane, 14.05.2016)
Noorsoonõunik kiusamisest: sõnal on väga tugev jõud (Meie Maa, 13.05.2016)
Huvitegevus peab muutuma senisest kättesaadavamaks (Õpetajate Leht, 12.05.2016)
Eesti võõrustab noortepoliitika kujundajate koorekihti (Postimees Uudisvoog, 11.05.2016)
Noortekeskust asub juhtima Arnek Grubnik (Meie Maa, 11.05.2016)
Saaremaa noorsootöö saab juurde üle 11 000 euro (Saarte Hääl, 07.05.2016)
Saaremaa noorsootöö saab juurde üle 11 000 euro (Meie Maa, 07.05.2016)
Riik toetab 4000 noore osalemist malevas (Vooremaa, 07.05.2016)
Noorsootöötajad analüüsisid oma põhilisi ülesandeid (Vooremaa, 07.05.2016)
Narva kolledži noorsootöö eriala lõpetajad saavad noorsootöötaja kutse (Vooremaa, 07.05.2016)
Noored tõid maakonda 11 000 eurot (Järva Teataja, 06.05.2016)
"Virtuaalmaailm on kurja juur ja mõtlemise röövel" (Harju Elu, 06.05.2016)
Tartumaa noorsootöö saab juurde üle 23 000 euro (tartupostimees.ee, 06.05.2016)
В Кохтла-Ярве запустили программу для неработающей молодежи(rus.delfi.ee, 05.05.2016)
Noortele valmis tõsielul põhinev pagulasteemaline õppemäng (laanlane.ee, 05.05.2016)
Noortekeskuses räägitakse tervislikest eluviisidest (Virumaa Teataja, 30.04.2016)
Vabatahtlikuna Viljandis töötav saksa noormees õppis poole aastaga eesti keele selgeks (Aktuaalne Kaamera, 28.04.2016)
Tartu kutsub malevasse 400 noort (Tartu Postimees, 28.04.2016)
Kolga noortekeskuses hakkab tööle Maria Antons-Valner (Sõnumitooja, 27.04.2016)
Riik toetab 4000 noore osalust õpilasmalevas (Sakala, 26.04.2016)
Молодежная работа в Ида-Вирумаа получит дополнительно 19 477 евро(rus.delfi.ee, 25.04.2016)

Tulekul sündmused

Märts-mai Laagrijuhatajate- ja kasvatajate koolitused
19.-23. mai BiTriMulti Soomes (kandideerimine kuni 29.05)
8. juuni EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" lõpukonverents
10. juuni Uuringu "Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga" tutvustusüritus
 
Psühholoogid saavad tõhusa töövahendi hariduslike erivajadustega õpilaste psüühiliste protsesside hindamiseks.
Koolipsühholoogidel on esimest korda taasiseseisvunud Eestis töövahend, millega hinnata laste ja noorte psüühilisi protsesse ning nende mõju õppeedukusele. Loe lähemalt.
 

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil lennart@dalton.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: lennart@dalton.ee