Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 

Edgar Schlümmer: noorsootööga saaks võidelda kihistumise ja ääremaastumise vastu

Eesti haridussüsteemi rahastamise tervikpilti peab lisaks koolidele kuuluma ka noorsootöö, sest ainult nii saame vältida Eestile ohtlikku kihistumist ning ääremaastumist, kirjutas Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer Postimehe arvamusportaalis

Õiguskantsler Ülle Madise  rääkis veebruaris Postimehe veergudel («Põhiharidus vajab põhiseaduse kaitset» PM 20.02), et lapse tuleviku ülemäärane sõltuvus elukohast, vanemate sotsiaalmajanduslikust taustast ja emakeelest on Eestile ohtlik.

Aga artiklis käsitletud kooliharidus ei ole tervikpilt, sest noore oskusi ja andeid ei arendata ainult õppekavajärgsetes tundides. Sageli ei pruugi tema eriline huvi koolitundidega üldse seotud olla või on seda õige õrnalt.

49,1 protsenti Eesti noortest osaleb noorsootöös. See tähendab, et pool 7–26-aastastest Eesti elanikest pühendab väärtuslikuma osa oma vabast ajast millelegi, mis talle eriliselt huvi pakub. Suur osa jagab end mitme huviala vahel. Vaata, millise riigi statistikat tahes, koolivälises tegevuses osalenud lapsed on aktiivsemad ka täiskasvanutena.
Ideekorje töötoad osutusid edukaks

Märtsi lõpus ja aprilli alguses metsa- ja puidutööstus, masina- ja metallitööstus ning tervisevaldkonna ideekorje töötubade tulemusena on ENTK-l kokku üle kahekümne kontseptsiooniidee, kuidas nendes kolmes kutsevaldkonnas ameteid või tööprotsesse tutvustada noortele.

Näiteks tekkis idee, et metsa- ja puidusektori ameteid võiks tutvustada läbi väärtusahela ehk simuleerides puidu liikumist metsast kuni tootmiseni ning presenteerides noorele ülesannete kaudu selle väärtusahela teele jäävaid ameteid. Tervisevaldkonna ameteid võiks hoopis aga tutvustada näiteks virtuaalse tervisekeskuse kaudu, kus on erinevad toad, erinevate tervisenõustajatega, erinevad töövahendid, erinevad terviseandmed ja erinevaid otsuseid vajavad ülesanded. Jätka lugemist.


Narva kolledži noorsootöö eriala lõpetajad saavad nüüdsest ka eluaegse kutse

Tartu Ülikooli Narva kolledži noorsootöö õppekava lõpetajad saavad nüüdsest kõrgharidusdiplomiga koos ka märke noorsootöötaja 6. taseme kutse omandamisest.

Noorsootöötaja kutset annab välja Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK), kes toetab aktiivselt noorsootööd õpetavaid kõrgkoole valdkonna õppekavade arendamisel ning nende alusel kutse andja õiguse taotlemisel. Pika töö tulemusel jõuti esimesena tulemuseni Tartu Ülikooli Narva kolledžiga (TÜNK), mille noorsootöö eriala lõpetajad saavad alates 2016. aasta kevadest akadeemilisele õiendile märke, et nende haridus vastab noorsootöötaja, tase 6 kutsele.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul tähendab kõrgharidusega koos kutse omandamine tööturul olulist lisaväärtust, aidates ühtlasi tõsta esile noorsootöötaja kutset. Ülikoolile tähendab aga see tunnustust õppekava sisukusele. Jätka lugemist.


Noorte Tugila on juba aidanud 441 õppimise või tööga hõivamata 15-26 aastast noort

Noorte Tugila projekt (www.tugila.ee) tegutseb 40 noortekeskuses üle Eesti alates eelmise aasta novembrist. Tänaseks on Tugilast individuaalset jõustamist ja tuge saanud 441 noort, kes programmiga liitumise hetkel ei õppinud ega töötanud.

Osale “Going International” foto/videokonkursil ja võida auhindu!

Oled käinud välismaal õppimas, töötamas, mõnes noorteprojektis osalemas, vabatahtlikus teenistuses, seljakotitamas või niisama reisimas? Kui arvad, et see oli kasulik ja elumuutev kogemus ning tahaksid oma kogemust jagada ka teistega, osale “Going International” foto/videokonkursil! Eriti on oodatud osalema 18-30- aastased noored!
 
Saada SANAle selleteemaline endatehtud foto, video või tsitaat, mis võiksid peegeldada, mis Sinu meelest oli Sinu väliskogemuses ägedat erilist, elumuutvat ning mis võiks motiveerida ka teisi noori minema välismaale. Pane oma töö või tööd SANAle hiljemalt 15. mail teele ning võida auhindu. 
 
Parimatest töödest pannakse kokku ka näitus, mis toimub rahvusvahelise noorsootöötajate foorumi „Going International“ raames Tallinnas.

SANA otsib foorumile „Going International – Europe at your reach“  grupitööde läbiviijaid. Foorum toimub 22.-25. mail Tallinnas.
 
Tahad enda grupitööde juhtimise oskusi rahvusvahelises seltskonnas proovile panna? Kohata uusi ja põnevaid inimesi? Räägid heal tasemel inglise keelt? Kui jah, siis loe täpsemat infot (lisatud fail) ja saada lühike motivatsioonikiri Siim Värvile enne 1. maid siim.varv@archimedes.ee. Grupitöö läbiviija töötasu on 150 eurot.

Koolituspäev-seminar "Kui tean, siis mõistan" 2. mail Tartus
 
2. mail toimub Tartus koolituspäev-seminar "Kui tean, siis mõistan", kus käsitletakse noortega töötavatele inimestele vajalikust küljest pagulaskriisi ja praktilisi võimalusi, kuidas noortega töötavad inimesed saaksid antud teemaga tegeleda, et vähendada võõraviha, sallimatust ning müüte noorte hulgas ja kuidas ise olukordi lahendada.
 
ENTK võõrustab Tallinnas kõrgetasemelist kohtumist
 
Eesti Noorsootöö Keskus korraldab 9.-12. maini Tallinnas noortepoliitika rakendamise rahvusvahelise dialoogi teise kohtumine. Oma osaluse on kinnitanud Jaapani, Šotimaa, Walesi, Saksamaa, Rootsi, Belgia, Hispaania, Slovakkia esindajad.

Vastastikkuse õppimise võrgustik moodustus eelmisel aastal Saksamaa eestvõttel, et vahetada rahvusvahelisel tasandil noortepoliitika kogemusi.

Kohtumise teemadeks on noortepoliitika ja noorsootöö viimaseid arenguid, noorsootöö tähendus ja roll ning noorsootöö võimalused uussisserändajate ja põgenikega töötamisel.

Riik toetab 4000 noore osalust malevas

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas noortemalevate korraldamiseks ligi 165 000 eurot, mis võimaldab sel suvel töökogemust omandada enam kui 4000 noorel.

Võrreldes eelmise aastaga kasvas riigi toetus enam kui 30 000 euro võrra ja seda saab 48 malevakorraldajat üle Eesti. Rahastatakse nii kohalikke omavalitsusi kui erinevaid noortega tegelevaid organisatsioone.

Noortemalevate korraldamist koordineeriva Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul saavad noored malevate abil töökogemuse kõrval nõu ka karjääriplaneerimise kohta, mis valmistab nad tööeluks paremini ette. Jätka lugemist.
 
Koolitus rahvusvahelistest noortealgatustest, ettevõtlikkusest ja osalusest – "Get Transnational!"
 
„Get Transnational“ on viiepäevane koolitus, mille raames õpitakse ette valmistama ja ellu viima rahvusvahelisi noortealgatusi Erasmus+ programmi raames. Koolitusel keskendutakse noorte ettevõtlikkuse ja loovuse toetamisele läbi projektitegevuste. Koolituse sihtgrupiks on aktiivsed noored, noortejuhid või noorsootöötajad, kes on huvitatud rahvusvaheliste noortealgatuste elluviimisest.
 
Koolitus toimub  20.-25. juunil Hispaanias. Kandideerimise tähtaeg: 8. mai 2016. Loe lisainfot siit: http://noored.ee/koolitused/rahvusvaheline/get-transnational/

Koolitus “Keep it REAL!” – Kuidas teha õiget noortevahetust?
 
Kuidas teha tõeliselt head noortevahetust? Milline on üldse Sinu ettekujutus ühest noortevahetuse projektist? Sa oled juba osalenud noortevahetusel!? Aga kas Sa oled kindel, et Sinu kogemus oli piisavalt hea? Või äkki võiks see olla veel parem? Kui Sul on lähiajal plaanis korraldada oma noortevahetusprojekt, siis meie tahame Sind aidata, tahame anda Sulle häid nippe ja trikke, kuidas teha parima kvaliteediga noortevahetus!
 
Kutsume Sind osalema rahvusvahelisele koolitusele Keep it REAL!, mis toimub 9.-13. juunil Tallinnas. Koolitus on mõeldud neile, kellel ei ole veel üldse või on selja taga alles esimesed kogemused rahvusvahelise noortevahetuse korraldamisel ja ka neile, kes on äsja saanud oma noortevahetuse projektile toetust ja kellel kogu korraldus veel ees seisab.
 
Kandideerimine kuni 19. maini. Loe lisainfot ja kandideeri.

Koolitus Saksamaal: Tuning in to Learning and Youthpass
 
Milline on noorsootöö õpipotentsiaal? Milliseid pädevusi saavad noored noorsootöös arendada? Kuidas me saame toetada Erasmus+ programmis osalevate noorte õpipotentsiaali? Milline on minu roll ja lähenemine noorsootöötaja, koolitaja, mentori või coachina? Neli päeva kestev koolitus, mis annab praktilised teadmised kuidas läbi Noortepassi võimaluste toetada õpiprotsessi noorsootöö tegevustes.
 
Koolitus toimub 6.-11. juunil Saksamaal.  Kandideerimise tähtaeg: 27. aprill 2016 Lisainfo

EANK ja ENÜ uus projekt "Coachi mind"

Eesti ANK korraldab koostöös Eesti Noorsootöötajate Ühinguga (ENÜ) noortekeskuste juhtide ja noorsootöötajate koolitusele toetamaks juhtide arengut. Projekt "Coachi mind" põhineb nõustaval vestlusel ja protsessi juhtimisel sisaldades nii grupikoolitusi kui ka individuaalset nõustamist. Teemade käsitlemine kujundab osalejate arusaama nüüdisaegsest juhtimisest. Koostöös ENÜ-ga luuakse tööalase nõustamise süsteem ehk coachide pank abistamaks noortevaldkonna töötajaid keeruliste juhtumite lahendamisel ja teistes tööalastes küsimustes. 
 
Maist kuni detsembrini 2016 toimuvad kolm kuni kahepäevast koolitust, millele lisanduvad 5-6 individuaalset nõustamissessiooni eesmärgiga treenida professionaalseid kompetentse, arendada ennast ja meeskonda ja ületada töösuhetega seotud väljakutseid.
Lisainfo telefonil 58084101; ivika.uslov@ank.ee

Eesti ANK paneb punkti edukale projektile

"Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste" projektis toimusid mobiilse noorsootöö tegevused, laagrid, tugigrupid ja huvitegevus. Noorte sotsiaalsed oskused ja loovus paranesid. Noorsootööga tutvus pea 1500 õpetajat ja 2500 lapsevanemat. Registreeriti 104 000 osalust, 20 000 erinevat noort, neist 3500 esmakordselt. 
 
Muutusid Eesti ANK-i hoiakud, suhtumine ja töökultuur. EMP toetuste programmi “Riskilapsed ja noored” poolt toetatud projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” lõpeb 30. aprillil. Eesti ANK tänab rahastajat ja 86 osalenud noortekeskust.


_____________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.

Rahvusvaheliselt tunnustatud projekt "Ühised noored"

Kui noored panevad pead kokku, sünnib sellest alati midagi huvitavat. Kui pead panevad kokku noorteühingud, saab tagajärg nii hea kui kasulik. Seda tõestas Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) projekt “Ühised noored” elavalt.

“Ühised noored” tõi kokku kaheksa noorteorganisatsiooni, kes töötasid välja kolm riskis olevatele noortele mõeldud koolitusprogrammi, et soodustada riskioludes elavate laste ja noorte heaolu, sh suurendada sotsiaalset kaasatust ühiskonda, aidata kaasa noorte poolt toimepandud õigusrikkumiste kahanemisele ja panustada mitmekülgsemasse ennetustöösse. Jätka lugemist.

Kuidas tuua huviharidusse üle 2000 noore ehk projekt HUKK-AP

HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm aitas kahe aasta jooksul tuua huvihariduse juurde tuhandeid noori, kellel muidu selleks võimalus puudus. Nüüd räägime eluliste lugude varal, mis täpsemalt tehti.

Huvitegevus annab noortele väärtusliku mitteformaalse õppimise kogemuse, mis võimaldab avastada ja realiseerida enda tugevused ja potentsiaali ning leida oma eakaaslaste hulgast samade huvidega sõpru. Huviharidus omab suurt rolli ka eluks vajalike pädevuste arendamiseks. Jätka lugemist.


Vaata HUKK-APi inspiratsioonipäeva ettekandeid ja galeriid

SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud inspiratsioonipäeval „Kõik on võimalik! Huviharidus päästab maailma” esitleti projekti HUviKoolide Kaasamise ja Arengu (HUKK-AP) kogemusi, tulemusi ja edulugusid. Nüüd on võimalik vaadata järele kõiki inspiratsioonipäeva ettekandeid ning uudistada galeriid.

Konverentsi "Kiusamisvaba elutee algab meist!" fotod ja ettekanded

Konverentsi “Kiusamisvaba elutee algab meist!” fotod ja ettekanded on nüüd leitavad MTÜ Lastekaitseliit kodulehel. Fotod asuvad projekti Facebooki lehel. Ettekanded asuvad ka Kiusamisest vabaks! kodulehel kiusamisestvabaks.ee. Postimehe järelvaatamise vahendusel on võimalik taaskuulata ka kõnelejaid ning paneeldiskussioone. Järelvaatamine on leitav siit.
__________________________________________________________________

Tööpakkumised


Noorteühendus Juventus, Põltsamaa Noorte- ja Elukestva Õppe Keskus otsivad vabatahtlikke


Noortevaldkond meedias
 

Aprill

Молодежная работа в Ида-Вирумаа получит дополнительно 19 477 евро (rus.delfi.ee, 25.04.2016)
Saame hakkama! (Postimees Online, 25.04.2016)
Lastekaitse liit kutsub võitlema laste vaesuse ja tõrjutusega (Postimees Online, 23.04.2016)
Intervjuu: Laura Jürioja: noored muuseumi eriti ei jõua (Valgamaalane, 23.04.2016)
Kihistumise ja tõrjutuse vastu aitab koostöö (Lõuna Leht, 21.04.2016)
Edgar Schlümmer: noorsootööga saaks võidelda kihistumise ja ääremaastumise vastu (Postimehe Arvamusportaal, 19.04.2016)
Noorte võimaluste parandamiseks tuleb seljad kokku panna (Võrumaa Teataja, 19.04.2016)
Uus töövahend koolipsühholoogidele (Õpetajate Leht, 19.04.2016)
Kuidas aidata noori, kes on jäänud “ripakile”? (Saarte Hääl, 19.04.2016)
Tartu osaleb noorele tugiteenuseid pakkuvas projektis (BNS, 19.04.2016)
Noored otsisid lahendusi vihakõne vastu (Valgamaalane, 18.04.2016)
Rahvusvaheline noorteprojekt sai avalöögi (Vooremaa, 16.04.2016)
Inimestega tuleb rääkida, aga anda neile ka mõtlemisaega (Õpetajate Leht, 15.04.2016)
Logopeedi palkamine sõltub kohaliku omavalitsuse rahakotist (Õpetajate Leht, 15.04.2016)
Virumaal viidi ideed laadale, noored rüselesid järjekorras (Maaleht, 14.04.2016)
Noortel tekkis võimalus piljardit mängida (Valgamaalane, 14.04.2016)
Rapla maakonna noorsootöö sai rahalisi toetusi (Raplamaa Sõnumid, 13.04.2016)
Kuritegelike noorte toetusprogramme ähvardab rahata jäämine (Eesti Päevaleht, 11.04.2016)
Töötoas osalemiseks pidi sabas seisma (Virumaa Teataja, 09.04.2016)
Kuidas märgata HEV-last? (Õpetajate Leht, 08.04.2016)
Noorteprojekt "Noorte tugila" on nüüd ka Kohtla-Järvel (Põhjarannik, 08.04.2016)
Lääne-Virumaa noorsootöö saab juurde 13 681 eurot (Virumaa Teataja, 08.04.2016)
Rannanoortekas pakub tööd noortejuhtidele (Saarte Hääl, 08.04.2016)
Kuue riigi noorsootöötajad kogunevad Viljandisse õppima (Sakala, 08.04.2016)
IDEEDE LAAT! Ideede laat purustab taas osalusrekordeid (Goodnews.ee, 06.04.2016)
Toetus Kehra, Kuusalu, Loksa ja Aruküla noortekeskusele (Sõnumitooja, 06.04.2016)
Malevas leiab tööd üle 800 õpilase (Pärnu Postimees, 05.04.2016)
Noorte ettevalmistused uuteks kohalikeks valimisteks (Võrumaa Teataja, 02.04.2016)
Kooliteater kasvatab õpilasest kultuurinautleja (Valgamaalane, 02.04.2016)
Konverents kutsub kõiki kaasa (Õpetajate Leht, 01.04.2016)
Seitse noortekeskust said rahalist tuge (Valgamaalane, 31.03.2016)
Võrumaa noortekeskused viivad ellu uusi projekte (Lõuna Leht, 31.03.2016)
Võrumaa noored korraldavad katusekontserdi (Võrumaa Teataja, 31.03.2016)
Väärtuste avastajate mäng aitab koolides pagulasteemasid käsitleda (novaator.err.ee, 31.03.2016)
Õhupallist mõõk ja lill. Noorsootöötajad otsivad poodidest elule jalgu jäävaid lapsi (Eesti Päevaleht, 31.03.2016)
Põlvamaa noored saavad robootikaringi ja drooni (Lõuna Leht, 31.03.2016)
Maarja-Ly Teino: „Aruküla noortekal võiks olla oma maja.” (Õpetajate Leht, 29.03.2016)
Tosin noort sai noortepassi (Järva Teataja, 29.03.2016)
Tartu Koidu keskuse väike lastekodu jäi tühjaks (Tartu Postimees, 29.03.2016)
Tuleval aastal hakatakse laste ja noorte huvitegevust rahaga toetama (Eesti Päevaleht, 28.03.2016)
Tallinna Nõmme noortemaja õpilaste ülevaatenäitus „Oma silm on kuningas II” (Õpetajate Leht, 28.03.2016)
Tuleval aastal hakatakse laste ja noorte huvitegevust rahaga toetama (EPL, 28.03.2016)
Noored vajavad abi õpitu märkamisel (Järva Teataja, 27.03.2016)

Sõbralik lilla karu aitab kiusamist ennetada
Lahke olemisega lillat värvi karud on armastatud sõbrad enamikes Eesti lasteaedades. Nende abil ja nendega koos õpivad lapsed sallivust, austust, julgust ja hoolivust ehk omadusi, mis aitavad lasteaiad ja koolid muuta kiusamisest vabaks. Loe edasi SIIT

 
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil lennart@dalton.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: lennart@dalton.ee