Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

Algas Eesti-Jaapani noortevahetus


Kuu jooksul, 6. septembrist – 8. oktoobrini, toimub Eesti-Jaapani koostöös noortevahetuse programm, mille eesmärk on suurendada noorte teadlikkust kultuuri, ettevõtluse, hariduse jm vallas ning seeläbi tihendada ka koostööd kahe riigi vahel.

16-liikmeline Jaapani noorte delegatsioon viibib Eestis 6.-22. septembril, millal külastatakse erinevaid IT-, haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna asutusi. Kohtutakse ka Eesti Vabariigi peaministri Taavi Rõivasega, Eesti-Jaapani parlamendigrupi liikme Imre Sooäärega, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe ja Saku vallavanemaga Janec Leppikuga.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmeri sõnul on rahvusvaheline noortevahetus, kui noorsootöö üks vormidest, väga tõhus noorte vahetu suhtlemise ja koostöö formaat. „See on võimalus koos tundma õppida kultuuridevahelisi erinevusi ja sarnasusi, arutleda noorte endi jaoks olulistel teemadel ning panna alus edasisele koostööle inimeste ja riikide vahel. Seda nii noortevaldkonnas, hariduses, teaduses, kultuuris kui ka ettevõtluses,“ ütles Schlümmer.

Loe vahetusest täpsemalt SIIT ning vaata pilte noortevahetusest ENTK Facebooki lehelt.

11. septembril toimus Noorteseire aastakonverents, kus tutvustati noorteseire aastaraamatut

11. septembril toimus Mõttekeskus Praxise ja Eesti Noorsootöö Keskuse koostöös Noorteseire aastakonverents „Noor täna ja aastal 2030“. Traditsioonilisel aastakonverentsil arutleti viimast kümnendit iseloomustavate valdkondlike trendide üle, liiguti olevikust tulevikku erinevate valdkondade esindajate nägemuse ja kogemuse toel. Ettekanded pakkusid inspiratsiooni, et üheskoos mõelda sellele, milline on noorte roll tulevikus, missugune on tuleviku noor tegija ja milliseid väljakutseid ühiskonnale esitab.

Konverentsil esitleti ka noorteseire aastaraamatut, mis keskendub noorsootöö hindamisele. Raamatu esimeses osas esitatakse analüütiline ülevaade Eesti noorte eluolus toimunud muutustest viimase aasta jooksul. Teine osa on pühendatud ühe noortega seonduva teema süvaanalüüsile (nn. aasta teema). Analüüsi käigus lahatakse aasta teemaga seonduvaid probleeme, tuginedes nii indikaatorite taseme muutustele, poliitikaülevaadete ja nendega seotud arutelude tulemustele ning aasta jooksul läbi viidud originaaluuringutele. Lisaks on aastaraamatus välja toodud teemaga seotud mõisted ja nendevahelised seosed ning esitatakse ülevaade rahvusvahelisest kogemusest aasta teemaga seotud probleemide lahendamisel. Raamatu teine osa lõppeb kokkuvõtvate järelduste ja poliitikasoovitustega, mis on abiks otsustajatele edasiste poliitikasammude kujundamisel.

Konverentsist saab täpsemalt lugeda SIIT ja SIIT, pilte näeb SIIT.


Üle Eesti alustasid tööd Rajaleidja keskused

1. septembril 2014 alustasid SA Innove nime all igas Eesti maakonnas tööd Rajaleidja keskused, kus pakutakse lõimituna karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Nendeks on psühholoogiline, logopeediline, eripedagoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine ning karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine. Rajaleidja keskuste teenused on esmajärgus suunatud kuni 26-aastastele lastele ja noortele, kuid laiemas plaanis ka lapsevanematele ning nendega tegelevatele spetsialistidele ja õpetajatele. Lisaks korraldavad Rajaleidja keskused nüüdsest maakondlike nõustamiskomisjonide tööd.
 
Lõimitud lähenemine keskuses pakutavatele teenustele teeb need abivajajatele senisest paremini kättesaadavaks ja tõstab kõigi teenuste kvaliteeti. Inimene ei pea enam teadma, kas tal läheb tarvis karjäärinõustamist, õppenõustamist või hoopis mõlemat. Nüüdsest toetab lapsi ja noori nende haridus- ja tööelus ligi 170 Rajaleidja keskustesse tööle asunud spetsialisti ning lähikuudel kasvab nende arv veelgi.
 
Kuivõrd keskustes käivad veel viimased viimistlustööd, toimub nende ametlik avamisüritus üheaegselt 24. septembril.


Erasmus+ programmi aasta viimane taotlustähtaeg on 1. oktoobrilKuni 1. oktoobrini saab Euroopa Noored Eesti büroole esitada taotlusi, et viia ellu rahvusvahelisi projekte noorte valdkonnas. ELi programm Erasmus+ toetab noorte omaalgatust ja vabatahtlikku panustamist Euroopas, noorte osalemist poliitikate kujundamises ning noorsootöö kvaliteedi arendamist läbi rahvusvaheliste koolitusprojektide ja pikaajalise strateegilise koostöö. Viimase tähtaja toetusfond on natuke rohkem kui miljon eurot.
Loe pikemalt SIIT.


Jätkuvalt on käimas konkurss Eesti-Soome koostöö raames - tähtaeg 31. oktoober!

31. oktoobrini saab esitada projektitaotlusi noortevaldkonna tegutsejate toetamiseks Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Soome Vabariigi Haridusministeeriumi kahepoolse avatud konkursi raames. Kahepoolse koostöö raames toetavad ministeeriumid noortevaldkonnas tegutsejaid läbi avatud projektikonkursside mõlemas riigis. Täpsemat informatsiooni konkursi kohta loe SIIN.

 

Seminar-koolitus noortelaagrite juhtidele ja korraldajatele

7.-8. oktoobril toimub Viking-Tiigrite Noortelaagrites koondprojekti “Noorte tervistav ja arendav puhkus 2014” sügisene seminar-koolitus. Seminari programm on kättesaadav noortelaagrite kodulehelt alates 22.09.2014. Rohkem informatsiooni seminari kohta leiad SIIT.

 

Noorsootöötaja kutse taotlemise sügisvoor on nüüd avatud - tähtaeg 10. oktoober!

Võimalik on taotleda noorsootöötaja esmakordset kutset, laagrikasvataja ja juhataja esmakordset osakutset ning laagrikasvataja juhataja osakutse taastõendust. Dokumentide esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2014. Kutse taotlemisest on täpsemalt kirjas SIIN.


Islandi noorsootöö eksperdid tutvuvad Eesti noortepoliitikaga

16.-18. septembril tulevad Eestisse visiidile Islandi noorsootöö kujundajad, et tutvuda Eesti noortepoliitika ja sellest tuleneva noorsootöö korraldusega Eestis. „Olles ka varem Eestiga koostööd teinud, oleme märganud, et teie noorsootöö sektor on küllalt hästi arenenud ja põhineb konkreetsel teadmuspõhisel noortepoliitikal,“ selgitab üks visiidi eestvedajaist Hjörtur Ágústsson, miks Island oma noorsootöö arengukava planeerimisel just Eesti suunas vaatab. Loe pikemalt SIIT.


Liitu noortevaldkonna koolitajate andmebaasiga

Selleks, et toetada selge ülevaate loomist noortevaldkonnas tegutsevatest koolitajatest ja nende pädevustest, on Euroopa Noored Eesti büroo alustanud koolitajate andmebaasi loomist. Koolitajate andmebaas võimaldab koolitajatel end nähtavaks muuta ning annab koolituste korraldajatele võimaluse leida endale sobivaid ja valdkonnas pädevaid koolitajaid.
Liitu koolitajate andmebaasiga mitteformaalse õppimise veebileheküljel.


Tööpakkumine
  • Aste Noortekeskus Saaremaal otsib hariduse- ja noorsootöö vanemspetsialisti. Tutvu kuulutusega SIIN.
  • Tartu Linnavalitsus võtab teenistusse noorsooteenistuse juhataja. Tutvu kuulutusega SIIN.
  • Saku Valla Noortekeskus pakub tööd noorsootöötajale. Tutvu kuulutusega SIIN.

Noortevaldkond meedias Noorteseire aastakonverentsist:

Tulekul sündmused

07.-08. oktoober - Seminar-koolitus noortelaagrite juhtidele ja korraldajatele
25.-29. november -  Programmi Erasmus+ võimalusi tutvustav koolitus Appetiser Kreekas (kandideerimise tähtaeg 1.10.14)
Kristel Kallau:  usun, et kui meil iga laps saaks osaleda huvitegevuses, siis tuleks see riigile kokkuvõtvalt odavam kui hiljem katkiseid hingi ning elusid lappida ja toetada.
 
Meie selle kuu persoon on Pärnu Kunstikooli direktor ja Eesti Kunstiakadeemias klaasikunsti eriala lõpetanud Kristel Kallau, kes pälvis mullu 13. detsembril Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud noorsootöö inspiratsioonipäeval „Teekond tulevikku“ tunnustuse aasta koostöö kategoorias eduka koostöö algatamise eest formaalse ja mitteformaalse hariduse omavaheliseks lõimimiseks. Kristel usub, et kui meil iga laps saaks osaleda huvitegevuses, siis tuleks see riigile kokkuvõtvalt odavam, kui hiljem katkiseid hingi ning elusid toetada ja lappida.
Loe edasi Kristeli intervjuud   SIIT.
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee