Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

 

 
Head sõbrad, kolleegid ja koostööpartnerid, soovime teile kauneid pühi ja ilusat uut aastat!

Avatud noortekeskused saavad taotleda vahendeid noorsootöö arendamiseks

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustele, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust. Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

Taotlus tuleb vormistada eesti keeles ENTK kodulehel oleval elektroonsel taotlusvormil, digitaalselt allkirjastada allkirjaõigusliku isiku poolt ning esitada hiljemalt 01. veebruar 2016. a kell 23:59. Tutvu taotlusvormidega siin.


Kuidas noorsootöö aitab muuta Eestit sallivamaks?

Eesti kujundamisel sallivamaks ja sõbralikumaks tuleb noortele pöörata varasemast suuremat tähelepanu, sest nende tänased hoiakud kujundavad meie homset avalikku arvamust. Noorsootööl on siin märkimisväärne roll. 3. novembril kogunes SA Archimedes Noorteagentuuri ja Eesti Noorsootöö Keskuse kutsel Tallinnas enam kui paarkümmend noortevaldkonna esindus- ja katusorganisatsioonide ning noorsootööd õpetavate kõrgkoolide esindajat mõttekotta “Noorsootöö roll sõbraliku Eesti kujundamisel”.

Mõttekoda oli osa tänavuse noorsootöö nädala “Kõik erinevad. Mõned võrdsed?“ programmist ja keskendus võimalustele, kuidas suurendada noorte ja kogukonna sallivust teemade suhtes, mis on esile toonud vihakõnet ning äärmuslikke hoiakuid. Mitmed eestlaste mugavustsooni raputanud ühiskondlikud arengud on kutsunud esile polariseerivaid arvamusi, ent ka agressiooni, teadmatusele ja hirmule tuginevaid hoiakuid, loosunglikkust ja võimetust mõistlikult arutleda. Mõttekoda koos liikumisega Sõbralik Eesti avas ja arutles teemade üle, milline võiks olla noorsootöö roll sallivama ja sõbralikuma ühiskonna kujundamisel ning pagulasnoorte kohanemisele kaasaaitamisel. 

Kuivõrd mõttekoja laiem eesmärk on innustada arutelule laiemas mastaabis kui ainult noorsootööasjatundjate seas, on tehtud kokkuvõte kõigi esinejate esinemistest. Loe mõttekodade kokkuvõtet siit.

Eesti Noorsootöö Keskuse kollektiiv on täienenud

Viimaste kuude jooksul on ENTK kollektiiv täienenud mitme tubli ja särasilmse noortevaldkonna eksperdi võrra. Et paremini noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärke ellu viia, tegutsevad nüüd ENTK struktuuris järgmised üksused:
  • osaluse arendamise üksus (traditsioonilised ja uued osalusvormid, noorteühingute aastatoetus, noorteinfo);
  • loovuse arendamise üksus (nutikas noorsootöö, noorsootöö koolis, huviharidus);
  • kaasatuse ja konkurentsivõime üksus (noortegarantii, NEET (not in education, employment, or training) noored, laagrid, malevad, noorte konkurentsivõime tõstmine, EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ sisutegevused);
  • noorsootöö kvaliteedi arendamise üksus (noorteseire, noorsootöö kvaliteedi hindamine, kutse andmine ja väärtustamine, rahvusvaheline koostöö);
  • KOV koostöögruppide üksus (KOV koostöögruppide nõustamine, koostöö omavalitsuste ja maavalitsustega, ANK konkurss);
  • korraldusüksus (finants- ja personalijuhtimine, hanked, väljamaksete kontroll (EMP, ESF));
  • noortelaager (Kloogaranna) (noorsootöö koolitus- ja praktikakeskus, püsilaager).
Kõikide üksuste kontaktid leiab ENTK kodulehelt. ENTK loodab noorte- ja sidusvaldkondadele ning noorsootöötajatele veel rohkem abiks ja nõuks olla!


Noored on oodatud osa võtma programmi Erasmus+ koolitusest Ideest Projektini
 
Koolitusele tulevad kokku noored üle Eesti, et üheskoos oma algusjärgus või pooleliolevaid projektiideid arendada või uusi ideid välja mõelda.
 
Koolitusel tutvustame, kuidas kirjutada rahvusvahelisis noorteprojekte, fookuses on rahvusvahelised noortevahetused. Noorteprojektide elluviimine avardab silmaringi, aitab luua koostöö- ja sõprussidemeid teistest rahvustest noortega, annab väärtusliku projekti tegemise kogemuse ning ainulaadse võimaluse koos sõpradega mõni oluline teema päevakorda võtta ja koos midagi uut õppida.Koolitusel saavad osaleda 13-30-aastased noored 2-6 liikmeliste gruppidena.
 
Koolitus toimub 8.-10. jaanuaril 2016 Tartus. Koolitusele saab registreeruda kuni 03.01.2016. Täpsema ajakava saadame koos osalemise kinnitusega e-kirja teel.

Tutvu 2016. aasta Erasmus+ ja noortekohtumiste rahastusprogrammide taotlustähtaegadega!
 
SA Archimedes pakub noorteorganisatsioonidele üle Eesti erinevaid rahastusvõimalusi. Erasmus+ programmi 2016. aasta taotlustähtajad noortevaldkonnas on  2. veebruar, 26. aprill ja 4. oktoober.  Järgmise aasta esimene eeltähtaeg on aga juba 14. jaanuaril. Loe lähemalt, mis tüüpi projekte kirjutada ja esitada saab, siit: http://euroopa.noored.ee/rahastus/tegevusvoimalused/
 
Noortekohtumiste 2016. aasta taotlustähtajad on 1. märts ja 1. november.  Loe noortekohtumiste projektide kohta lähemalt siit.

 
Noortekeskus: võta Sinagi endale vabatahtlik!
 
Kohila vald ja sealne noortekeskus on endale välisvabatahtlikku võtnud juba mitmendat –setmendat aastat järjest. Kohila noortekeskuse juhataja Veronika Paletzkylt kirjeldab ausalt ja avameelselt, missugused katsumused välisvabatahtlikku võttes ees ootavad. Samas nendib ta, et rõõmud kaaluvad mured mitmekordselt üles ning ta soovitab vabatahtlikku võtta kõigil teistelgi noortekeskustel. Loe lähemalt siit.

Euroopa vabatahtlik teenistus Eestis - vaata kaardilt
 
53 organisatsioonis üle Eesti on hetkel olemas oma välisvabatahtlik. Vaata kaardilt, millised organisatsioonid need on. Samast näed ka, millised organisatsioonid ise Eesti noori välismaale saadavad ning kes hetkel veel vabatahtlikuta on. Kaardi leiad siit.


Üleskutse koolidele: osalege rändekriisi-teemalisel plenaaristungil Brüsselis
 
Euroopa Komisjoni (EK) majandus -ja sotsiaalkomitee on korraldamas üritust “Your Europe, Your Say 2016″. Selle raames pakutakse kõikide EL liikmes- ja kandidaatriikide koolidele võimalust kandideerida osalemaks spetsiaalsel plenaaristungi simulatsioonil, kus arutatakse hetkel äärmiselt aktuaalselt rändekriisi.
 
Igast EL liikmes-ja kandidaatriigist valitakse plenaaristungile osalema juhuslikkuse põhimõttel üks kandideerimisavalduse esitanud kool. Valitud koolidel tuleb oma esindajaks valida vähemalt kolm üle 16 -aastast õpilast ning üks õpetaja, kes neid reisil saadab. Väljavalitud õpilased võtavad osa rändekriisi teemalisest debatist ning seetõttu peavad nad olema suutelised end inglise keeles väljendama.
 
Üritus toimub 17.- 19. märtsil 2016 Brüsselis. Väljavalitute eest tasub EK nii reisi -kui majutuskulud. Koolid, kes tahaksid osa võtta peavad end registreerima siin. Tähtaeg: 13. jaanuar 2016 (südaöö Brüsseli aja järgi). Lisainfot leiad siit


Avatud on taotlusvoor noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks

Alates 2. novembrist saab Innovest toetust taotleda Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Töölesaamist toetavad teenused" avatud taotlusvoorust. Loe, milliseid projekte toetatakse siit.

Otsitakse projektipartnerit meedialaagri läbiviimiseks
 
Baltic Sea Youth Office otsib projektipartnereid 10-päevase noortele suunatud meedialaagri läbiviimiseks. Laager toimub Saksamaal ajavahemikul 19.-29. august 2016.
 
Baltic Sea Youth Media Camp toimub juba 12. korda. Laagri jooksul külastatakse mitmeid kohalikke tele -ja raadiokanaleid Kielis, Hamburgis ja Rostockis. Noored saavad osaleda audio-, video-, või multimeedia- teemalistes töötubades. Grupitöödena saavad osalejad TV-raporteid, raadiouudiseid ja muid põnevaid meediavorme ka ise produtseerida.
Huvilistel palutakse kontakteeruda aadressil: markus.krajc@ljrsh.de hiljemalt 31. jaanuariks.
_____________________________________________________________________

 

EMP toetuste programm "Riskilapsed ja -noored"


Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine. Programmi viivad ühiselt ellu kolm ministeeriumi: Haridus- ja TeadusministeeriumJustiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus on Eesti Noorsootöö Keskus. Tutvu toetatud projektidega SIIN. Vaata ka programmi Facebooki lehekülge.


Eesti võõrustas Leedu ja Bulgaaria “Riskilapsed ja –noored” programmide elluviijaid

ENTK ja Haridus- ja Teadusministeerium võõrustasid detsembri alguses kolleege Leedust ja Bulgaariast, et ühiselt analüüsida programmide edukust kolmes riigis. ENTK suunajuht Gerttu Aaviku sõnul võimaldas kohtumine Leedu ja Bulgaaria kolleegidega koos ja vastastikku analüüsida programmi rakendamise jooksul esinenud väljakutseid ja õnnestumisi, samuti anda soovitusi, mida tulevikus sarnaste rahastusmeetmete puhul paremini teha. Loe edasi siit.


Kaasava hariduse konverentsi põhirõhk oli praktilisel kogemusel

2. detsembril toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents “Kaasav haridus kõikide laste huvides”, kus keskenduti kaasava hariduse arengusuundadele ja saavutustele, sidudes omavahel hariduspoliitikat ja praktilisi kogemusi. Konverentsi põhiettekannetes keskenduti rahvusvahelistele kogemustele. Kaasava hariduse kogemusi ja saavutusi jagasid praktikud, koolitajad ja ametnikud Leedust, Soomest ning Islandilt. Töötubades arutleti, millised on olulisimad saavutused ja väljakutsed kaasava hariduse rakendamisel Eestis. Pilte konverentsist näeb siit, ettekandeid saab vaadata siit.


Eesti ANK ja Archimedese Noorteagentuuri seminar keskendus headele näidetele

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus koostöös SA Archimedes Noorteagentuuriga korraldas 24.11.2015 Tartu Loomemajanduskeskuses heade näidete seminari, mille eesmärk oli võimaldada avastada sarnasusi ja koostöövõimalusi huvikoolide ja noortekeskuste kahe projekti “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste” ja “Huvikoolide kaasamise ja arenguprogramm” näitel. Loe seminarist lähemalt siit.


Muusika julgustab haridusliku erivajadusega noore lavale astuma

Selleaastase kodanikupäeva moto oli lõppevast muusika-aastast inspireerituna “Muusika ühendab”. Päev ise aga teadvustas kodanikuks olemist ja selle väärtust. Projekt HUKK-AP ühendab muusika teel iga päev noori kodanikke, kes vajavad tavalisest pisut rohkem tähelepanu, mistõttu on selle tegevusi just täna oluline esile tõsta. Loe siit, kuidas HUKK-AP võimaldab haridusliku erivajadusega ja riskis olevatel noortel läbi muusikalise huvihariduse eluks paremini ette valmistuda.

___________________________________________________________________

 

Tööpakkumised

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet võtab tööle heakorra- ja noorsootöö sektori inspektori (Kandideerimise tähtaeg 15. jaanuar 2016)Noortevaldkond meedias

 

Noortekeskused koguvad põgenike lastele mänguasju (Tartu Postimees, 17.11.2015)
Parim noorsootöötaja on Raigo Oiglas ja parim noor Eliise Tiidussalu (Lääne Elu, 24.11.2015)
Kohtla-Järve linna jagu noori ei õpi ega tööta: „Mitte et mul töö tegemise vastu oleks midagi, aga lihtsalt kõik asjad toimivad” (Eesti Päevaleht, 25.11.2015)
Noorsoonõunik: muusika kaudu saavad haridusliku erivajadusega noored õppida (ERR, 26.11.2015)
Foorum: noored võiksid rohkem häält teha (Põhjarannik, 26.11.2015)
Türi noortekeskus hakkab püüdma 200 noort (Järva Teataja, 28.11.2015)
Noortevolikogu lööb linna juhtimises agaralt kaasa (Valgamaalane, 28.11.2015)
Gerttu Aavik: noorte võimalused mitmekülgseks arenguks ja ühistegutsemiseks ei ole võrdsed (Postimees, 01.12.2015)
Kaasava hariduse konverentsi põhirõhk on praktilistel kogemustel (Postimees, 01.12.2015)
Tartu noorsootöötajad täiendasid võõraviha ennetamise oskusi (BNS, 01.12.2015)
Konverents otsib võimalusi kaasava hariduse rakendamiseks Eestis (BNS, 01.12.2015)
Selgusid noorsootöö aasta parimad (Järva Teataja, 02.12.2015)
Uimastialane ennetustöö peab alguse saama kodust (Saarte Hääl, 02.12.2015)
Rahvusvaheline koostöö: haridus ja tööhõive peavad käima käsikäes (Delfi, 03.12.2015)
Rahvusvaheline koostöö: haridus ja tööhõive peavad käima käsikäes (Postimees, 03.12.2015)
TÄNA! Kõik teed viivad Teeviidale! (Pealinn, 04.12.2015)
Noored pöörasid tähelepanu rängale haigusele (Valgamaalane, 04.12.2015)
Väike-Maarja kandi koolid võeti eeskujuks (Virumaa Teataja, 08.12.2015)
Eesti Noorsootöö Keskus: peame noortele võrdsete võimaluste tagamiseks pingutama (Delfi, 10.12.2015)
Tartu tunnustas aasta noortesõbralikku tegu ja noorsootöö tegijaid (BNS, 10.12.2015)
Rakkest on saamas robootikakants (Virumaa Teataja, 12.12.2015)
EV100 laste ja noorte projektide taotlusvooru tulemused on selgunud (Postimees, 15.12.2015)
Huvitegevus peab olema lapse põhiõigus (Virumaa Teataja, 16.12.2015)
Tallinn tunnustas pidulikul auhinnagalal noori, noorsootöötajaid ja suuri tegusid (Pealinn, 16.12.2015)
Mida teha, kui laps kipub halvale teele? (Valgamaalane, 17.12.2015)

Tulekul sündmused

08.-10.01.2016 - Erasmus+ koolitusest Ideest Projektini, Tartu
27.01.2016 - Tunnustussündmus 2015, Tallinn
15.-16.02.2016 - Huvihariduskonverents "Tuulte keerises", Kuressaare
17.-19.03.2016 - “Your Europe, Your Say 2016″, Brüssel

Jõulukuu uudiskirja vahendusel toome teieni Hea Eeskuju 2015 tiitlid pälvinud Tartu neiud, kes on juba 10. klassi jõudes saatnud korda mitmeid väärt ja heasüdamlikke tegusid, millega on nad eeskujuks nii eakaaslastele kui ka paljudele täiskasvanutele. Saage tuttavaks – Merili Ginter (vasakul) ja Triin Karis (paremal).
Nad veavad 2015. aasta veebruarist alates eest heategevusprojekti „Väike panus, suur mõju“, mille abil toetatakse esimest tüüpi diabeeti põdevaid lapsi ja noori. Viisime tüdrukutega läbi intervjuu, mida saab edasi lugeda siit.

FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Uudiskirjaga liitumiseks anna sellest teada aadressil agne.adler@entk.ee
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: agne.adler@entk.ee