Noortevaldkonna uudised, sündmused, inimesed ja meediakajastused.

Neljas noorteseire aastaraamat keskendub noorte sotsiaalsele kaasatusele

Neljas noorteseire aastakonverents toimus 16. mail ning seekordse konverentsi fookuses oli noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamise vajadus ja võimalused.
Vaata konverentsi ettekandeid siit ning lae alla "Noorteseire aastaraamat 2012: Noored ja sotsiaalne kaasatus" siit

Eesti Noorsootöö Keskus jätkab noorsootöötaja kutse andmist
15.05 kinnitas Hariduse Kutsenõukogu Eesti Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja kutse andjaks. Uued 4., 6., ja 7. taseme noorsootöötaja kutsestandardid kinnitati 21.11.2012. Uute kutsestandardite rakendamine on algab sügisest. Varem väljastatud kutsetunnistused kehtivad nendel märgitud tähtajani ning uute ja vanade kutsestandardite tasemed on omavahel suhestatud. Uued kutsestandardid on kättesaadavad kutseregistrist siin

Koondprojekti "Noortemalevad 2013" toetused on jagatud
8. mai 2013 noortemalevate nõukoja otsusega kinnitati järgnevad malevatüüpide toetussummad:
*maleva tüüp I (ööbimisega) - 2,85 eurot malevapäeva kohta;
*maleva tüüp II (ööbimiseta) - 1,50 eurot malevapäeva kohta.
Koondprojekti "Noortemalevad 2013" toetuse saanud organisatsioonide nimekirja
leiate siit

Uus ametite andmebaas aitab elukutset valida
Uus Rajaleidja ametite andmebaas hõlbustab noorte elukutsevalikut ning õpinguplaanide tegemist. Lihtsa ülesehitusega, loogilisest ja mugavast andmebaasist leiab 150 ametikirjeldust ja ametitundmise küsimustikku ning 124 kutsealakirjeldust. Andmebaasi saavad kasutada ka vene keelt kõnelevad noored, kuna sealt leiab 150 venekeelset ametikirjeldust ning elektroonilise haridustee. Ametite andmebaas valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja  Euroopa Sotsiaalfondi toel. Andmebaasi leiad siit

Projektikonkurss noorte konkurentsivõime tõstmiseks tööturul
Konkursi raames toetatakse karjääri planeerimisele ja tööturul konkurentsivõime tugevdamisele suunatud tegevusi. Taotluste esitamise tähtaeg: 5. juuni 2013 kell 16.00. Lisainfo siin

Valminud on uus käsiraamat „Noorte mõistmine. Uurides identiteeti ning selle rolli rahvusvahelises noorsootöös“
Kes ma olen? Milline on minu identiteet ja personaalne kultuur? Mis mulle meeldib ja mis mitte? Millal ma tunnen end hästi ja millal halvasti? Kuidas ma asjadega toime tulen?
Olete oodatud käsiraamatu esitlusele. Lisainfo siinNoortevaldkond meedias

Enamik töötutest ja mitteõppivatest noortest pärineb vaestest peredest (ERR, 16.05.2013)

Tahad teada, kuidas elavad noored Setomaal või Muhumaal? (Delfi, 16.05.2013)

Noorte töötus I kvartalis kasvas (Äripäev, 15.05.2013)

1500 noort külastab projekti „Noored ja ääred" raames oma eakaaslasi Eesti erinevates paikades (Delfi, 15.05.2013)

Piirkondliku noorsootöö memorandumi viies aastapäev tugevdas koostöösidemeid (Delfi, 15.05.2013)

Projekt "Noored ja ääred" (Vikerraadio, 15.05.2013)

Saue Noortekeskus 15 (Delfi, 14.05.2013)

Pariis ja Berliin plaanivad noorte töötuse vastu "uut kurssi" (Postimees, 13.05.2013)

Noortevolikogu ja Varivalimised kutsuvad üles rääkima alkoholi plussidest (Tallinna Postimees, 12.05.2013) 

Roosna-Alliku vald osaleb sel aastal noorsootöö kvaliteedi hindamise projektis (Delfi, 10.05.2013)

Täna algab õpilasmaleva rühmadesse registreerimine (ERR, 02.05.2013)

Täna algas õpilasmaleva rühmadesse registreerimine (TV3, 02.05.2013)

Haridus- ja Teadusministeeriumis on koostamisel uus noortevaldkonna arengukava (Postimees, 26.04.2013)

MoNo ehk mobiilne noorsootöö (Delfi, 26.04.2013)

Kõrgessaare VAK Noortekeskuse tegemisi: ürituste ideed kuni teostuseni on tulnud noorte endi poolt (Delfi, 24.04.2013)

Saue Noortekeskus külas Lennusadamas (Delfi, 24.04.2013)

Noortekeskuse tegemisi: Rumeenia vabatahtlikud on pugenud nii mõnegi noore hinge (Delfi, 24.04.2013)

Rõngu noored ütlesid julgelt sõna sekka (Delfi, 22.04.2013)

Õpilasmalev laiendab töövalikut (Vikerraadio, 18.04.2013)

Pealinnast tuleb Saaremaale 28 malevlast (Saarte Hääl, 18.04.2013)

PaNoKe jätkab tegusalt (Delfi, 17.04.2013)

Tallinna õpilasmalevas on sel suvel 820 kohta (Delfi, 17.04.2013)

Laste suvised tegemised (Vikerraadio, 17.04.2013)


 

Tulekul sündmused

29.05, 30.05, 31.05, 1.06
Infoseminarid programmi Euroopa Noored tulevikust

5.06
Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Riskilapsed ja -noored“ avakonverents

7.06
Euroopa Noored Eesti büroo TCP* kohtumine Replay, Share, Inspire!

10.-12.06
Teadmiste pada!

12.-14.06 ja 17.-18.06
Noorteinfo baaskoolitus „YIntro“

9.-14.07
Rahvusvaheliste noortealgatuste koolitus „GET in NET” Rumeenias

2.-9.08
Programmi Euroopa Noored seminar “JANUS” Inglismaal

19.-25.08
Õuetegevused vähemate võimalustega noorte kaasamiseks Lätis

2.-8.09
Noore individuaalne toetamine õpiprotsessis - koolitus ONE 2 ONE Bulgaarias

11.-15.09
Programmi Euroopa Noored tutvustav koolitus "Appetiser" Suurbritannias

16.-20.09
"BiTriMulti" koolitus algajatele noortevahetuse projektikirjutajatele Küpros

23.-29.09
Koolitus Euroopa kodanikuks olemise teemal "European Citizenship in Youth Work" Šotimaal

7.-13.10
Koolitustegevuse ja võrgustike arendamise koolitus "TicTac" Prantsusmaal

Maarja Saavik: Rõõmustan, kui suve lõpus tänab tööandja, et tublid noored saatsime neile ja palju tööd sai ära tehtud.

Maarja Saavik on malevatega seotud olnud juba 9 aastat, millest esimesed kuus töötas ta SA Õpilasmalev assistendina ning alates 2011. aasta augustist on sihtasutuse juhataja. Pärast gümnaasiumi lõpetamist alustas ta õpinguid Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis, kuid 2. kursusel muutus üheaegselt õppimine ja töötamine keeruliseks ning hetkel Maarja kaalub, mida ta tulevikus õppida soovib. Praegu on ta kogu hingest pühendunud malevatele. Loe edasi siit
FACEBOOK
Kliki "Like" ja saad värskeima info läbi Facebooki.

UUDISKIRI
Liitu noortevaldkonna uudiskirjaga
Noortevaldkonna uudiskirja annab välja Eesti Noorsootöö Keskus.
Kontakt: jaanika.palm@entk.ee