Copy
Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub Nyhedsbrev

Referat fra møde i NOEK onsdag den 4/9-13 kl. 19
 

Estate afrunder vort bosætningsforsøg:


Niels-Peter fra Estatemægleren i Kolind gæstede os. Han fortalte om boligsituationen pt.
Estate og Nybolig er tvillingevirksomheder. Deres fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen, udtalte i 2007, at man skulle bremse priserne. Han fik ret – alt gik efterfølgende i stå. Prognosen for i år er noget bedre – afhængig af om renten stiger eller ej! Jesper Bo Jensen kalder Djursland for en ”banan republik” – og mener, at vi kan forvente vækst indenfor de næste 3 år. Pt. falder priserne i det gamle Midtdjurs dog stadig.
 
At bankerne kræver et rådighedsbesløb på kr. 14-16 tkr. om måneden til forbrug i en familie m. 2 børn bremser al salg af ejendomme på over 2 mio. kr.
 
Han fortalte, at det er super vigtigt, at vi bevarer Brugsen – altså STØT DAGLI BRUGSEN – ligesom det er uhyre vigtigt at vi har en skole og daginstitution. Hvis ikke vi havde disse – ville priserne falde endnu mere! Han forslog forbedring og forskønnelse af Stationsvej fx med p-lommer, chikaner med træer o.l. a la Kolind. Han forventer alt i alt et salg af fast ejendom i 8581 på ca. 6 stk (samtlige mæglere), hvilket er meget bedre end sidste år, hvor der blev gennemført 1 handel.
 
Der blev talt om transportudgifter – hvor Niels Peter mente, at alle har behov for 2 biler. Det behøver man dog ikke, da vi har gode bus og togforbindelser til både Århus, Randers og Grenå.
 
 
 

Carsten Bryrup (CB) berettede følgende:

Kommuneplanen 2013-2025 er i offentlig høring til og med den 17/9-2013. Der er adskillige ting i planen vejmæssigt mv. som kommer til at påvirke ejendomme i 8581 – så tjek jeres ejendom og omgivelser, veje mv. på følgende link: http://syddjurs.odeum.com/dk/kommuneplan og se hvad gælder for dig. Der er bl.a. planer om ændring af de trafikale forhold i Nimtofte bymidte, til Djurs Sommerland og til Norddjurs (det nordlige hængsel). Går det tværs henover din ejendom og du ikke gør indsigelse eller har du ideer / tilføjelser til planen – så meld det ud rettidig inden 17/9 – ellers har du intet at skulle have sagt! Borgerforeningen tager gerne din mening med i deres fælles indsigelse (laves i samarbejde med Lübker og Djurs Sommerland). Tjek www.nimtofte.dk eller mail: carsten@bryrup.dk snarest muligt!
 
CB fortalte, at den ønskede forskønnelse af Nimtofte allerede er i fuld gang – og opfordrede alle til at tage en tur omkring Mølledammen. Her er frilagt et grønt område langs åen, her er opstillet bænke, ligesom der er opstillet borde og bænke i enden af Mølledammen. Der er fra højere sted krav om, at åen skal frilægges i bymidten inden 1 år.
 
CB fortalte, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med byforskønnelse – og de har stået for det udført arbejde.
 
CB berettede om aktivitetshusprojektet:
1. fase. Biblioteket tænkes flyttet til NOA’s lokale. Det store bibliotekslokale vil med få ændringer kunne bruges som forsamlingshus. Man overvejer at oprette almennyttig fond, da en sådan er skattefri. Friskolen ønsker stadig ikke at købe skolen af kommunen – men ønsker at være lejer. Man vil opsætte stor terrasse ud imod Tøstrupvej. Der bliver nu udarbejdet en projektbeskrivelse og ansøgning og økonomi skal projekteres. Man forventer at Forsamlingshuset kan komme op at stå for relativt små penge og ret hurtigt.
 
2. fase i aktivitetshusprojektet er anvendelse af hele området på sigt. Hvilke muligheder lægger der.
 
CB informerede om fjernvarmeforsyningen:
Det blev diskuteret i forbindelse med Niels Peters indslag – om fjernvarmeprisen skræmte potentielle huskøbere væk. Niels Peter mente ikke det var værre end elforbrug.
 
CB oplyste, at der arbejdes på at få flere brugere på i fremtiden. Ryomgårds fjernvarmeværk står overfor en større renovering/udskift – måske Ryomgård skal på NOFF’s net. Vort ledningsnet er dobbelt så stort som Ryom’s – og vort er et højeffektivt ledningsnet – hvilket giver sådanne muligheder på sigt. 

Næste møde:


Onsdag den 2. oktober kl. 19.
 
Sted: Skolen
Vi mødes på skolen som sædvanlig.
 
Jeanette (formanden) fra AssistanceEkspressen vil fortælle om sin virksomhed, hvad laver en freelance bogholder / sekretær, lidt om afskrivningsregler (ændringer), lønbureauer, regnskabsprogrammer og hvad der ellers kan have almen interesse.
 
Vi ses!
 
På vegne af
Nimtofte og Omegns ErhvervsKlub
 
Jeanette Birkballe
Formand og referent
 

Formanden (FM) berettede:

Fra Erhvervsklubben deltager følgende i Sommerfestkomiteen: Hans-Jørgen Betzer-Poulsen fra Eurotech, Annette Okkerholm fra Jørgensen & Nielsen I/S og Lars Klemmensen fra Midtdjurs Traktorlager. Disse 3 vil sammen med 3 fra Borgerforeningen planlægge Sommerfesten 2014.
 
Selve erhvervs- og messeevent vil FM være behjælpelig med det praktiske omkring, da FM allerede har kontakt til mange. Alle medlemmer må godt allerede nu afsætte pinsen 2014 til udstilling – hvis I har lyst og mulighed herfor. Der laves igen udstilling i kæmpe telt – og udstilling på pladsen – forhåbentlig i endnu større målestok end i år. Mange af udstillerne i teltet har allerede ytret ønske om at udstille igen.
 
FM berettede fra møde i juni med kunstneren Erik Muff Reinert, www.erikmuffreinert.dk, som har specialiseret sig i malerier af heste i bevægelse. Erik arbejder pt. på store malerier til udstilling i facadevinduerne i tidl. Apotek og Djurslands Bank – iflg. aftale med Apotekeren og Arne’s Multiservice.
 
I forbindelse med forskønnelsen af de tomme vinduer søges dannet en kunstklub, som fremover vil stå for at finde nye kunstnere, som har lyst at sætte lidt liv i vores område – udover den skal fungere som en alm. kunstklub a la kunstklubber i mange større virksomheder. Har nogen lyst at være medlem heraf, så skriv en mail til jeanette.birkballe@gmail.com – når der er 10 potentielle medlemmer indkaldes der til møde herom.
 
FM efterlyser ideer til møderne i efteråret – besøg på Fjernvarmeværket søges arrangeret. Mere herom senere.
Mogens Knudsen, Enviro har kontakte NOEK og ønsker undersøgt, om der er interesse for et fælles kontormiljø i Nimtofte på sigt. Har nogen interesse, fordel af at dele kontor med andre, dele sekretær, udstyr mv. – så lad os få afdækket behovet og evt. få noget debat herom. FM mener, det er urealistisk at allerede eksisterende virksomheder har behovet – men det vil være et godt parameter for tilflyttere med iværksætterdrømme. Der er flere lokaler ledige i byen, som hurtigt kunne tænkes omdannet hertil fx den tidligere bankbygning. Vi drøfter det løbende – og man er velkommen til at kontakte undertegnede, hvis man har interesse heri på mail: jeanette.birkballe@gmail.com
Copyright © 2013 Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub (NOEK), All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp