Copy
Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub Nyhedsbrev

Referat fra møde i NOEK onsdag den 2/10-13 kl. 19
 

AssistanceEkspressen:


Jeanette Birkballe (formanden- FM) fortalte om sin virksomhed, AssistanceEkspressen, som FM startede i 1996. FM fortalte om de mangeartede opgaver, som en freelance bogholder, sekretær og oversætter løser. FM fortalte om de forskellige økonomisystemer, der findes, og hvor vigtigt det er, at have kendskab til det valgte økonomisystem, så det kan bruges som styringsredskab. FM fortalte også kort om de mange forskellige kundetyper, AssistanceEkspressen har. 
 
 

Kunst i Nimtofte:

FM fortalte herefter, at kunstner Erik Reinert er klar til ophængning af sine billeder i Apotekets og bankens tomme facadevinduer. FM kontakter apotekeren og Arne Sørensen herom. (Ophængning er sket i uge 42 - håber i alle vil glæde jer over Eriks initiativ.

FM reklamerede kort for kunstklubben, som er under etablering. Der er nu 5 som vil være medlemmer. Når der er 10 indkaldes der til møde. Carsten Bryrup (CB) vil reklamere herfor på aktivitetshusmøderne. 

Tilsvarende projekt

Repr. Fra andet projekt kommer og fortæller om tilsvarende projekt.

2 repr. Skolen 2 repr. Fra Noa, mv 8 personer overordnede styregruppe. Borgerforening ligger navn til indtil videre under LAG.
Fundraiser er Verner fra Møllevej.
Byforskønnelsesgrupperne holdt den 7/10 statusmøde. Mølledammen skal afgrænses - eu-bestemt.
Skal man fjerne sluse og stryg og lave jævnt fald  over 600 m eller nyt løb igennem Viggo Kahrs have og bygninger?
Etablere en spunsdam hvor vandet ledes igennem.
Grav spuns langs højre side af mølledammen, hvor den ene side er kanal i forb. med søen og genanvender den gamle mølles løb bag bygningerne. Dyr løsning.
Kommunen inviterer til bustur til tilsvarende steder. Arbejdet SKAL være udført inden 2014.

Næste møde:


Onsdag den 6. november kl. 19.
 
Sted: Fjernvarmeværket 
Geomek Hans Henrik kontaktes for evt virksomhedsbesøg eller foredrag. Den nye mekaniker i Tøstrup inviteres med i klubben. FM tager sig heraf.
 
Vi ses!
 
På vegne af
Nimtofte og Omegns ErhvervsKlub
 
Jeanette Birkballe
Formand og referent
 

Aktivitetshusprojektet:

Carsten Bryrup (CB) tog over og fortalte at der holdes møde hver søndag kl 10-12 i aktivitetshusgruppen..

Har haft møde med revisorer. De har foreslået flere modeller:
  • Skolen køber og lejer ud
  • Aktiv. Org, køber og udlejer
  • Ekstern partner køber og udlejer
  • Fond med skattefritagelse - almennyttig fond - ingen personlig vinding
  • Det skal findes ud af, om det skal være med moms eller ej?
  • Revisorgruppen kommer med oplæg.
CB havde følgende mandag møde med Kristine bIlle, Claus wistoft og Mathiesen. Han skulle forklare og vise hvordan man har tænkt sig at gøre med projektet.


2000 frivillige arbejdstimer forventes ydet, svarende til kr 200000,-. Hertil forventes kr. 450000 til materialekøb og til betaling af håndværkere m. Autorisation.

Der afholdes Borgermøde i november, den 11/11-13 kl 19 på skolen

Sommerfest 2014

Sommerfestudvalget har afholdt stiftende møde i arb. Gruppen. 3x2 personer fra erhvervsforeningen og borgerforeningen deltager. Formålet er at arrangere et socialt og handelsmæssigt tiltag for området.

Fredag til sommerfesten er fast med traktortræk. Der arbejdes med musik om lørdagen. 
Copyright © 2013 Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub (NOEK), All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp