Copy
Næste klubmøde i maj foregår hos A1Service, Sjørupgaardvej 1 den 7. maj kl. 19
Se denne email i browseren

Næste møde den 7. maj – kl. 19.00:

7. maj –  Besøg hos A1Service, Sjørupgaardvej 1

Og vi måtte ikke forvente, at alt var kæmmet.


 

Referat fra Aprilmøde

den 2. april 2014 – afholdt hos Tøstrup Kattehjem

Vi startede med en rundvisning i internatet, hvor Mariann fortalte om dagligdagen pÃ¥ stedet. Efterfølgende foregik det i privaten med kaffe og brød. Jeanette startede med at spørge, om alle havde fÃ¥et referat fra generalforsamlingen; men det var sÃ¥dant, at referatet kan hænges op i Brugsen som det ligeledes kan være tilgængelig pÃ¥ Nimtoftes hjemmeside. Fremover vil referater blive ophængt tilgængeligt for alle i Brugsen – ligesom der vil blive oprettet Facebook-gruppe – hvor de vil blive lagt ud. Denne gruppe bedes I tilmelde jer – hvis I har lyst til at fÃ¥ adgang hertil. Endvidere vil Nyhedsbrevene kunne findes pÃ¥ www.nimtofte.dk â€“ nÃ¥r hjemmesiden bliver tilgængelig for at vor webmaster kan udgive dem der direkte – - ellers vil de vil som hidtil være tilgængelige pÃ¥ Mailchimp â€“ via linket i Nyhedsbrevet. Her ligger ogsÃ¥ alle de tidligere nyhedsbreve.

Der var brev fra Djursland Erhvervsråd om møde med studerende den 24. april på Syddjurs udviklingspark i Mørke. Alle er velkomme.

Så var det Martins tur fra Djurs Møbler til at give sit syn på den netop afholdte generalforsamling i fjernevarmen. Han mente, at man var i færd med at påtvinge tilslutning til fjernevarmen inden for bygrænsen. Jeanette vidste, at der skulle være en varmeplan for området for, at det kunne praktiseres.

Konklusionen fra gruppen, der arbejder med at få det op at stå igen, skal fremkomme med en plan inden for 2 måneder, og Carsten Bryrup meddelte, at han som bestyrelsesformand ikke kunne gøre noget på nuværende tidspunkt. Martin henstillede til bestyrelsen, at de måtte blive professionelle og ligeledes med den økonomiske side af sagen. Kim mente, at Carsten var modig og blive på posten, og Eigil afsluttede med at sige, at det måtte være nok for nu i vort regi.

Lars Klemensen rejste en ide om at invitere til et møde med erhvervene omkring sommereventen, og det blev godt modtaget. Der arrangeres et møde i nær fremtid omkring eventen med deltagelse af borgerforening og erhvervskub. Det skulle have været afholdt men grundet sygdom har det ikke været muligt endnu.

Sluttelig var der en lang snak om PR i radioen ctr avisen, og der var bred enighed om, at reklamen fungerer i radioen, hvilket flere medlemmer kunne bevidne. Det kan også bruges i forbindelsen med den komme event, og det blev taget til efterretning. Jeanette gjorde opmærksom på, at der måske var muligheder for billig underholdning ved at tage kontakt til Rock & Rusk, som afholdes hvert år på Rosmus Skole.
Referent
Hans Jørgen Poulsen
 
Copyright © 2014 Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub (NOEK), All rights reserved.


afmeld mig fra denne list    opdater indstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp