Copy
Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub Nyhedsbrev
Follow on Twitter Friend of Facebook
Referat af februar møde

Referat fra møde i NOEK den 5. februar. Mødet blev afholdt hos Sensana, Ramtenvej 55.
 

Deltagere:

Lars Klemmensen, Jens Jakob Sørensen, Frantz Hougård, Annette Okkerholm. Kent Jørgensen, Eigil Asanta, Kim Nielsen, Hans Jørgen Betzer Poulsen, Claus fra BP Electric og referent Jeanette Birkballe. 

Mødested: Formanden lagde ud med, at der skal tages stilling til, hvor møderne fremover skal holdes. Det blev aftalt, at medlemskab af Noa er et must, foreningerne skal støtte hinanden. Herved har klubben mulighed at benytte skolens lokale. Der blev kigget på det af Skolen udsendte brev ang. anvendelse af deres lokaler. Alle var enige om, at det var alt for dyrt – og at lokalerne er for triste, så indtil Aktivitetshuset står færdigt, vil alle onsdagsmøder blive afholdt hos klubbens medlemmer. Både Sensana og MTM v. Kim Nielsen i Mejeriet m.fl. har skønne mødefaciliteter.
 
Generalforsamlingen: Det blev besluttet at Generalforsamlingen afholdes hos Sensana i år. Det aftales fra gang til gang, hvor næste møde afholdes. Det blev også besluttet, at Lars Klemmensen vil forsøge at lave aftale m. Geomek ang. besøg eller foredrag. (Formanden har forsøgt at skrive via mail uden succes).
 
Det blev drøftet, hvad der skulle ske på Generalforsamlingen i år. Det blev besluttet at tage kontakt til borgmester Claus Wistoft og 2. mulighed er den nye Erhvervschef Christian Gøtszche. Det er siden lykkedes os at få besøg af Claus Wistoft.

Det aftaltes, at der ophænges opslag om Generalforsamlingen i Brugsen, Pizzariaet og Skolen.

Referater: Det blev drøftet, om formen af referater er god nok. Det er den ikke. Dokumenter som fakturaer, tilbud og lignende skal sendes via alm. e-mail og ikke implementeres som del af referatet. Anne informeres herom, da hun står for udsendelser til klubbens medlemmer.
 
Nytårskur: Formanden refererede kort fra kommunens Nytårskur. Særligt udsigten til nybyggerier indenfor plejesektoren og Jagtskolens store ombygning og udvidelse i medarbejderstaben synes at tyde på en lidt mere positiv fremtid. Forhåbentlig kan der komme lidt gang i hushandlerne i området igen.

Erhvervscenter: Formanden fortalte også om kommunens nye Erhvervscenter på Fabriksvej 3 i Mørke (det gamle Milliken). Fantastiske faciliteter – måske vi bør lægge et møde der ved lejlighed.
 
Distriktsrådets generalforsamling: Jens Jakob fortalte, at der den 20. februar afholdes Generalforsamling i Distriktsrådet i NOA’s lokale kl. 19. Her serveres kaffe, kage, øl og vand. Mødet er for alle interesserede!
 
Hjertestarter: Han berettede endvidere, at det er lykkedes at få Tryg Fonden til at sponsere en Hjertestarter (en redningskrans vil der også blive søgt om). Der mangler nu 10 frivillige, som vil oplæres i brugen heraf – for at vi kan få lov at ophænge den ved Dagli Brugsen. Er nogen interesserede i at tage det nødvendige kursus i betjening heraf?

Skuespiller søges! Der blev også talt om Revyen / dilettantstykket – til Vinterballet. Det er sørgeligt, at det er så svært at samle tilstrækkeligt med medvirkende. Kender man nogen eller har man en skuespiller, forfatter eller lignende ”i maven” så spring til – der mangles hjælpere og aktører.
 
Mølledamsprojektet: Der blev kort informeret om Mølledamsprojektet. Søren Gerstrøm er åben overfor at ændre den gamle Mølle.
 

Sommereventen

Hans Jørgen fortalte, at SommerEventen nu er udbudt i Kræmmerbogen – og at der allerede er indkommet en del tilmeldinger fra kræmmere.
 
Lars Klemmensen informerede videre om SommerEventen. Der er nu udsendt brev til Handel Syddjurs formænd i de enkelte byer. Disse skal så videre formidle budskabet. Gjorde samtidig opmærksom på, at det er vigtigt, at vore medlemmer støtter SommerEVenten også – og det omtalte brev udsendes derfor direkte til vore medlemmer. Sørg for at informere potentielle udstillere, som I samarbejder med også.
 
Annette berettede at hun og Mette Udengaard står for at markedsføre eventen via Facebook – her oprettes hhv. en gruppe og en begivenhed.
Lars oplyste, at følgende musik er booket til SommerEventen. Fredag Per Pels, Lørdage Kukkesmartband og søndag Steve Cameron. Disse er arrangeret af Lars Thyrre.
 
Iværksætteri på skoleskemaet: Anne Fox har via mail  oplyst, at hun er dialog med Midtdjurs Friskole ang. samarbejde om temaet Iværksætteri. Det kommer sandsynligvis på skemaet næste skoleår.

Nimtofte, den 13. februar 2014
----------------------------------------
Og så lige en lille påmindelse!

Specialtilbud på luftfoto

Foråret nærmer sig, og i den anledning har Danish AirPhoto udfærdiget et specialtilbud på luftfoto.
 
Tilbuddet består af 15-20 gode billeder taget fra forskellige vinkler af Jeres varmeværk. Billederne vil blive taget i maj eller juni 2014. Dette tidspunkt giver de bedste betingelser for solskin og flot vejr til at frembringe de perfekte billeder til Jer.
Efter optagelsen leveres de 15-20 gode billeder digitalt, så de er nemme at benytte for Jer i alle tænkelige situationer, f.eks. ved fremstilling af reklamemateriale, årsrapporter mv. Med i tilbuddet er også et stort flot 40x60 cm. luftfoto, velegnet til ophæng. I vælger ud fra de 15-20 billeder der er lavet af værket, og vi kan sætte tekst på billedet efter Jeres ønske.
 
 
Billede eksempel - I kan få varmeværkets navn og årstal på hvis det ønskes
 
Opsummering af tilbuddet:                                                 
-15-20 gode billeder i høj opløsning - leveret digitalt
-1 stk. stort 40x60 cm. luftfoto - vælg selv billede
-Fulde rettigheder genfremstilling af alle billeder
 Normalpris : 4740 kr. + moms
Tilbud - nu kun: 3900,00 kr.+ moms. - Incl. levering !
 
Send os en mail eller ring, så sørger vi for at få aftalt detaljerne på plads med Jer, inden vi flyver.
                               
Tilbuddet er vedhæftet i pdf format. Lige til at printe ud.
 
 
Med venlig hilsen
Michael Lemvig Olsen
mail@danish-airphoto.dk 
Direkte telefon 20 42 41 57

 


Næste møde: Generalforsamlingen den 5. marts kl. 19,  Sensana, Ramtenvej 55.
 
Generalforsamlingen – dagsorden iht. vedtægterne.
Husk at betale tidligere udsendte faktura. Har I ikke modtaget den - eller kan I ikke læse formatet – så skriv en mail til formanden assista@post9.tele.dk. Så sender vi en ny pdf-fil.

Generalforsamlingen starter kl. 19 og afholdes hos Sensana, Ramtenvej 55. Der bliver serveret lidt let at spise og drikke.  Claus Wistoft er vor gæst – så kom og vær med.

Tilmelding til formanden senest 1. marts – gerne hurtigst muligt.
  
Jeanette Birkballe, Formand
Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub
 
Mange Hilsner
Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub
 
Jeanette Birkballe
NOEK Formand
Mob. 40898076


 
 

 

Copyright © 2014 Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub (NOEK), All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp