Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Planlagte onsdagsmøder og besøg i 2014 – kl. 19.00:

2. april - Besøg hos Tøstrup Kattehjem, Sjørupgårdvej 15


7. maj –  Besøg hos Svenstrupgaard, Svenstrupvej 1 – Flemming Lassen vil gerne vise sin bedrift frem - et moderne kvægbrug.
Den 4. Juni -  Besøg hos AL Service ApS, SjørupgÃ¥rdvej 1
Den 8. og 9. juni - Deltagelse i Byfest og Messeeventen 2014 – i pinsen. – Benyt nu dagene til at invitere jeres kunder på besøg på en stand på pladsen!
Den 21. juni 2014 – Opfølgende møde efter Byfesten og Messeeventen hos Sensana
1. oktober – Besøg hos Geomek Entreprenør Service, Sjørupgårdvej 20

 

Referat fra Generalforsamlingen i Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub

den 6. marts 2014 – afholdt hos Sensana pÃ¥ Ramtenvej 55

 
Velkomst
Formanden bød velkommen – også til de 2 nye medlemmer, Strunges Catering og Tøstrup Auto, som deltog i mødet og til vor gæst, som efterfølgende fik ordet overdraget, Syddjurs’ Borgmester Claus Wistoft.
Claus Wistoft, herefter kaldet CW, fortalte om kommunens nyeste erhvervstiltag, om sine forventninger til erhvervslivets udvikling, bosætning mv. Han opfordrede alle til at melde sig ind i Syddjurs Erhvervsforening, da en overordnet ”paraplyforening” stÃ¥r meget stærkere, end mange smÃ¥, ligesom den nemmere bliver hørt pÃ¥ Christiansborg.  CW gav sig god tid – brugte 1,5 tm pÃ¥ at besvare alle stillede spørgsmÃ¥l med stor indlevelse og ærlighed. Alle var efterfølgende enige om, at det havde været fantastisk inspirerende at høre ham. Der blev bl.a. oplyst, at sagsbehandlingstiden nu er nede pÃ¥ kun 14 dage. At der bruges utrolig meget tid pÃ¥ oprydning i ”den gamle Ebeltoft Kommune”. At man har valgt, at det bliver pædagoger, som skal varetage 85% af undervisningen i den nye skolereforms ekstra timetal. At der laves et stort lobby-arbejde mht. infrastruktur i bÃ¥de Nord og Syddjurs, at kommunen er meget bevidst om telefon og bredbÃ¥ndsproblematikken i ydreomrÃ¥derne, og at ”hængslet” ikke kommer foreløbigt o.m.a.
 


Strunges Catering:

v/Kenneth Strunge havde leveret maden. Kenneth præsenterede kort sig selv – og ikke mindst sin virksomhed – og den leverede tapas-buffet. Super lækkert – og meget spændende. Under spisningen blev CW’s indsats diskuteret og rost til skyerne. Alle deltagere præsenterede sig kort for hinanden – hele bordet rundt. Der var 18 fremmødt.

Valg af dirigent:

Claus Rank blev valgt.
.

Formandens beretning for Ã¥r 2013 

Siden sidste Generalforsamling

Der er stadig medlemstilgang; Strunges Catering, Tøstrup Autoværksted (ny ejer). Desværre har der også været 2 dødsfald: Nimtofte Murerfirma og Tøstrup Auto’s Jørn Laursen.

I 2013 var vi 31 betalende medlemmer – hvilket jo er ret godt i så lille et samfund.

Det går relativt sløvt med indbetalingerne af kontingent for 2014 – men har absolut håb om mange flere betalende medlemmer endnu.

Onsdagsmøderne generelt: Alle deltagere har mulighed for at videregive informationer – som man mener er af interesse for medlemmerne. Der refereres altid fra møder afholdt i Byplanlægningsudvalget, Aktivitetshusudvalget, Mølledamsprojektet, Distriktsrådet, Erhvervsrelaterede møder mv.

Årets gang i korte træk:
Januar 2013 -  havde vi fornøjelsen af at have Claus Rank Jensen fra Djurslands Bank pÃ¥ besøg. Han gav sit syn pÃ¥ ejendomssituationen pÃ¥ det tidspunkt – og gav os indblik i belÃ¥ningsgrænser, udkants DK mv.
Februar - her holdt Carsten Bryrup, Borgerforeningen, et super spændende foredrag om hans tid og opgaver som FN udsendt i Syrien. Super spændende – og det trak også ikke medlemmer til – hvilket var rigtig positivt.
Marts – Generalforsamling – her blev det besluttet at afholde Messeevent ifb. m. Byfesten
April – Her var vi på besøg hos Tøstrup Kattehjem hos Marianne og Hans Jørgen i Tøstrup.
Fantastisk arbejde og entusiasme – som ligger for dagen her.  Foldere til Messeventen blev præsenteret.
Maj – 2 møder ang. planlægning af Messeeventen – krise pga. sløvhed hos mæglerne
Sommerfesten løb af stablen i juni – og mange medlemmer deltog både før – under og efter heri.
I juni blev der afholdt evaluering over Byfest og Messeeventen. Det blev aftalt at nedsætte et sommerfestudvalg til varetagelse af Byfesten og messen – så flere deltager i arbejdet hermed og således at det bliver en fest for byen og erhvervene. (Manglende koordination Borgerforening og erhvervsklub skal undgås).
September –her havde vi besøg af Niels Peter fra Realmægleren og fik hans vurdering af boligmarkedet.
Oktober – AssistanceEkspressen blev præsenteret af undertegnede – og Kunst i Nimtofte –  præsentation af Erik Reinert, Kunstmaler og ophavsmand til udstillingerne i Apoteksbygningen og i den tidl. bankbygning.
November – Besøg hos Thorsens Maskinstation og Fjernvarmeværket i Nimtofte. Rundvisning v. Steffen Thorsen.
December – her havde vi besøg af Hans Christian Baltzer – som tog sig tid – midt i borgmesterkampen – til at fortælle om hans visioner for Djursland i år 2025 – set i helikopter-perspektiv. Det var et spændende og inspirerende møde.
Januar 2014 – Nytårskur hos Kim Nielsen, MTM.
Februar 2014: Mødet blev holdt hos Sensana – generel information om aktiviteterne i byen. Orientering om Kommunens Nytårskur. Jens Jakob fortalte også – at det er lykkedes at få sponseret en hjertestarter til ophængning i byen – og at der mangler 10 frivillige til oplæring i betjening af denne – Frantz’s Helle er dog allerede udlært heri!

Steder, vi kunne tænke os at komme pÃ¥ besøg i 2014 / 2015: 

Herunder oplæg til mulige besøg – hvis nedennævnte vil vende tilbage med en mulig besøgsdato

Besøg og rundvisning på Friskolen – deltagelse i iværksættersamarbejde (Anne Fox)
Besøg hos Djurslands Bank i Ryomgård eller Kolind
Besøg hos Tøstrup Autoværksted
Besøg hos Musik Drevet i Koed
Besøg hos Djurs Sommerland
Besøg hos Eurotech ApS i Ebeltoft
Besøg hos BP Electric A/S  i Grenaa
Besøg I Erhvervsparken, Fabriksvej 5 i Mørke, Kommunens nye iværksætter og udviklingspark
Der tages forbehold for ændringer i mødernes indhold. Datoerne er faste!

Regnskab for NOEK 2013 

Flot resultat – på kr. 4.639,20 – når man tager i betragtning


 â€“ at Syddjurs Kommune aldrig har betalt det lovede tilskud til vor Messeevent til hjælp til reklamer, radiospots
– og veteranbuskørsel
– og taget i betragtning – at ejendomsmæglerne aldrig fattede, hvad de kunne have fået ud af eventen – og derfor valgte ikke at deltage.
Eventen har dog kostet en del – men dette er allerede gennemgået på evalueringsmødet i juni.
En stor del af kontingentindtægterne for 2013 er indgået og optaget i regnskabet for 2012, idet vi lavede opkrævningerne og regnskabsåret om til at følge kalenderåret.
 
Økonomien i klubben giver anledning til at man måske skal indkalde Lokalaviserne og Østjyllands Medier til forhandling ang. kollektive annoncer omkring jul, sommerferie, velkommen hilsner til nye erhvervsdrivende etc.
Omk. V. kontingentopkrævning kto.  omhandler frimærker og kuverter mv. Bør vi udsende separat kontingentopkrævning pr. post fremover?
Saldoen den 4. marts 2014 er kr. 18.186,50 på foreningens konto
Der står kr. 780,45 på messekontoen – også den 4. marts. Reducering i saldoen siden 31/12 skyldes udgifter til Nytårskuren til Romsmagning, smørrebrød, oste, øl, vin og vand.
Denne konto omdannes til at tilhøre Nimtofte Event, og SE-nr. rekvireres. Det må forventes at Messeeventen 2014 bliver både større og bedre – hvorfor bestyrelsen har truffet beslutning om, at restbeløbet overdrages som startkapital til Nimtofte Event. Klubben har ikke behov for 2 kontoer fremover. Andre må styre økonomien for Nimtofte Event – det skal ikke lægge under NOEK’s regi.
Afhængig af klubbens økonomi – og hvad besluttes på Generalforsamlingen – så bør det overvejes – om vi skal bruge penge på en stand-up, musiker eller andet – som tilbud til alle i byen? (blev ikke diskuteret).
Ordinære onsdags møder – afholdes hos Sensana, på Mejeriet hos Kim Nielsen eller hos andre medlemmer, som har lyst til at lægge hus til. Tjek altid mødested i Nyhedsbrevene.
2 x borgmesterbesøg indenfor 12 måneder – ret godt gået! – Kirstine Bille var med til at foretage lodtrækninger til Messeeventen om søndagen – da veteranbusserne blev afbestilt pga. for få tilmeldte – og nu besøg af vor nye borgmester Claus Wistoft.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle medlemmer er på valg

Claus Rank mente dog, at dette ikke kan passe – men at min. 3 bestyrelsesmedlemmer kan gå af pr. år. Vedtægterne er siden blevet tjekket – og det er faktisk tilfældet. Bestyrelsen vil dog sørge for, at dette bliver ændret vha. en Vedtægtsændring på næste Generalforsamling, således at kontinuiteten i klubben kan fortsættes.
Den eksisterende bestyrelse blev genvalgt – herudover blev Hans Jørgen Betzer-Poulsen også valgt, således at bestyrelsen nu tæller 6 medlemmer.
 
Eventuelt:
Ingen indkomne forslag – og ingen opdatering fra de forskellige aktivitetsgrupper.
 

Konstituerende møde i bestyrelsen afholdt den 16. marts 2014

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Jeanette Birkballe, AssistanceEkspressen
Næstformand: Eigil Asanta, Sensana
Kasserer: Annette Okkerholm, Jørgensen og Nielsen Graveentreprise A/S
Sekretær: Hans Jørgen Betzer-Poulsen, Eurotech ApS / Tøstrup Kattehjem
Marketing og webmaster: Anne Fox, Anne Fox ApS
Menig medlem: Kim Nielsen, MTM ApS
Revisor: GÃ¥rdejer Flemming Lassen 
 
Nimtofte den 25. marts 2014
Referent: Jeanette Birkballe


 
Copyright © 2014 Nimtofte og Omegns Erhvervs Klub (NOEK), All rights reserved.


afmeld mig fra denne list    opdater indstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp