Copy
Lees ons laatste nieuws over innovatie 2.0, de economische groei en techniek in het curriculum.
Geen goede weergave?
Lees onze nieuwsbrief online
  Beleid       Projecten      Ontwikkeling      Concepten      Training        Contact
Deel
Deel
Tweet
+1
Stuur door

Beste <<Voornaam>>,

Langzamerhand komt iedereen weer terug van vakantie en begint het werkzame leven weer. Ik heb zelf met Pinksteren al heerlijk genoten in de Algarve in Portugal (daar is ook bovenstaande foto gemaakt). De zomerperiode was voor mij een goed moment om alles weer bij te werken, te overdenken en ruimte te geven.

De afgelopen maanden heb ik gewerkt aan het Dashboard passend onderwijs voor de VO-raad en de PO-raad (beide werkgeversorganisaties). Een initiatief vanuit diverse onderwijs en jeugdzorgpartijen, dat na dit laatste jaar met subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt geborgd bij de raden.

Passend onderwijs heeft als uitgangspunt dat ieder kind op een school zit, die past bij haar of zijn kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. Het Dashboard is een kwaliteitsinstrument voor samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Zij verkrijgen via het Dashboard cijfermatige sturings- en verantwoordingsinformatie.

Komende paar maanden coördineer ik, naast het Dashboardproject, het team Vensters voor de VO-raad. Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs.

Dit voorjaar is ook het project Generatie Nieuwe Denkkracht officieel afgerond. Er is een handleiding voor kunstenaars verschenen, die je hier kunt downloaden.

In deze update, deel ik graag met je de laatste ontwikkelingen:


- Ik Start Smart
- Dutch Media Week
- Boek je najaarslezing
- Is jouw bedrijf klaar voor innovatie 2.0?
- Spectaculaire economische groei van NL economie
- Technisch bedrijfsleven wil curriculum herzien


Wordt het tijd om bij te praten? Of heb je vragen? Neem dan contact met mij op.

Hartelijke groet,


 
LEES MIJN NIEUWE BLOG OVER DE MAAKINDUSTRIE ONLINE >

Leuk als je onze nieuwsbrief deelt met anderen. Dank je wel!
Deel
Tweet
+1
Deel
Stuur door

UITGELICHT

IK START SMART

Voor (startende) ondernemers tot vijf jaar, is Ik Start Smart het ontwikkeltraject om te volgen. Het initiatief komt voort uit een Europees project, is vervolgens provinciaal gegaan en het is nu onderdeel van de landelijke dienstverlening van de Kamer van Koophandel. Het heeft o.a. tot resultaat dat de slagingskans van starters wordt vergroot van 49% naar 89% na vijf jaar. Een geweldige impact voor de BV Nederland en een mooi voorbeeld van een gesubsidieerd project dat is ingebed in structureel beleid. Gemeenten en provincies kunnen een uitgebreid traject mede financieel mogelijk maken voor hun ondernemers. Het traject is in 2014 ook al opgepikt door het OECD en als voorbeeld opgenomen van effectief ondernemersbeleid.
 

UITGELICHT

DUTCH MEDIA WEEK

Van 6-13 september wordt de Dutch Media Week georganiseerd. Tijdens dit evenement staat media in al haar facetten centraal met speciale aandacht voor experimenten, de laatste innovaties en cross-overs. CreativeMV heeft vorig jaar het strategische plan geschreven voor de transformatie van de Open Studio Dagen naar de Dutch Media Week. Een mooi resultaat!
 

BOEK JE NAJAARSLEZING

De zomer voorbij...tijd voor een frisse blik op de komende jaaractiviteiten, het verkrijgen van nieuwe inzichten en inspiratie. Boek hiervoor nu een trendsessie, een creativiteitstraining of teambuilding bij CreativeMV. Wij bieden op maat trendverhalen tussen de 10 en 60 minuten, workshops en trainingen. Inspirerend, verdiepend en relevant. Interesse? Mail Mariel@creativemv.nl of kijk op onze site voor een indruk van de onderwerpen en mogelijkheden. Mariël is ook te boeken via sprekersbureau Athenas.

 

IS JOUW BEDRIJF KLAAR VOOR INNOVATIE 2.0?

#innovatie
IBM heeft een interessant stuk geschreven over innovation 2.0. Volgens het bedrijf willen veel bedrijven wel innoveren en investeren ze in van alles, maar dit is meer een façade en weinig echte innovatie. Dat zijn wij wel met hun eens. Echt innoveren vereist dat de gehele organisatie innoveert. De inzichten en aanbevelingen zijn niet heel vernieuwend ten opzichte van wat we weten over wat werkt, maar zijn wel nog steeds relevant.


Spectaculaire economische groei NL economie

#economischbeleid
Het CPB schat de economische groei dit jaar op 3,3 procent en volgend jaar op 2,5 procent. Daarna groeit de economie met naar schatting 1,8 procent per jaar door. De 3,3 procent groei van dit jaar is spectaculair. Voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 komt de groei boven de 3 procent.

De economische groei gaat gepaard met een snellere daling dan verwacht van de werkloosheid. Dit jaar komt die op 4,9 procent van de beroepsbevolking en volgend jaar op 4,3 procent.

Daarmee is volgens het CPB de bodem wel bereikt, want in de jaren daarna stijgt dat percentage weer naar 4,6 procent. Dat is een verlaat gevolg van het stijgen van de lonen de komende jaren. Als die te hoog worden, nemen bedrijven weer minder mensen aan en stijgt de werkloosheid.


Technisch bedrijfsleven wil curriculum herzien

#onderwijs
In een open brief aan de informateur en de onderhandelende partijen spreken de werkgeversorganisaties hun zorgen uit over het uitblijven van investeringen in technisch onderwijs.

“In een wereld waarin technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, veranderen ook de eisen die worden gesteld aan het bedrijfsleven – zowel het grootbedrijf als het MKB – en de mensen die hierin werkzaam zijn. Van onze toekomstige medewerkers verwachten we dat ze voldoende vakbekwaam, technisch en digitaal vaardig zijn.”

De werkgeversorganisaties kijken bij het realiseren hiervan nadrukkelijk naar het onderwijs en pleiten daarom in hun brief voor een herziening van het curriculum in het funderend onderwijs. “Alleen onderwijs dat meebeweegt met en inspeelt op veranderingen kan de jeugd voldoende voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt.”


LEES ONZE LAATSTE BLOGS


OVER CREATIVEMV


CreativeMV richt zich met haar beleid – en organisatieadvies op het bieden van oplossingen voor vraagstukken op het gebied van strategie, ontwikkeling en uitvoering. Proactiviteit is voor ons hierin het kernwoord.

Wij anticiperen vandaag op nieuwe ontwikkelingen en trends van morgen en vertalen dit voor jouw organisatie naar de toekomstige behoefte van burger, bedrijf en consument, zodat je ook in de toekomst relevant bent.

We leveren: Expertise:
Direct contact
Bezoek onze site
Je ontvangt van ons berichten omdat je je hebt aangemeld of omdat wij met elkaar samenwerken. Wil je geen enkele nieuwsbrief of blog van CreativeMV missen? Voeg dan info@creativemv.nl toe aan je adressenlijst. Als je geen nieuws meer van ons wilt ontvangen of als je het mailadres wilt aanpassen, dan kun je dat via onderstaande links aangeven.

Contact
Atoomweg 63
3542 AA Utrecht
06 - 813 62 492
 
Copyright © 2017 CreativeMV
 


Aanmelden I update je gegevens I uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp