Copy
Hoe zou het zijn als we het innovatiebeleid vanuit de vraagzijde stimuleren? Lees ons laatste nieuws en de highlights van afgelopen jaaar.
Geen goede weergave?
Lees onze nieuwsbrief online
  Beleid       Projecten      Ontwikkeling      Concepten      Training        Contact
Deel
Deel
Tweet
+1
Stuur door

It was a very good year...


Beste <<Voornaam>>,


It was a very good year. Dat was het. Zoet en helder, zoals Frank Sinatra in 1965 al mooi zong. Ik kijk tevreden terug op afgelopen jaar. Het jaar was voor mij zoet. Ik heb met zoveel leuke en inspirerende mensen mogen samenwerken. Zoet ook om de waardering die ik ontving voor de door ons geleverde bijdragen. En helder omdat CreativeMV ook heel veel zichtbare resultaten kon opleveren en mocht bijdragen aan de verbetering van meerdere instrumenten en programma's. Het jaar is voorbij gevlogen.

Met de start van dit nieuwe jaar kijk ik als eerste uit naar de lancering van de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Een cijfermatig instrument voor sturing en verantwoording voor gemeenten en samenwerkingsverbanden. Ik heb de afgelopen maanden met de medewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut hard gewerkt aan de vernieuwing ervan.


In deze update, deel ik graag met je de laatste ontwikkelingen:

- Te weinig oog voor de vraagzijde van de innovatie-economie
- Nederlands Startup ecosysteem moet in wereldwijde top 5
- De toekomst van werk

- Compendium of Cultural Policies and Trends
- AI economie, IoT en Smart cities
- De rol van universiteiten in innovatie-ecosystemen


Ik wens je een prachtig, ondernemend en creatief 2019!

Hartelijke groet,PS: voor een indruk van onze opdrachten van afgelopen jaar, kijk dan verderop in deze nieuwsbrief.
 

Leuk als je onze nieuwsbrief deelt met anderen. Dank je wel!
Deel
Tweet
+1
Deel
Stuur door

 
UITGELICHT

Te weinig oog voor de vraagzijde van de innovatie-economie


Er is veel inkt verspild aan de vraag hoe de productiviteitsgroei kan worden verhoogd. Typische antwoorden zijn: meer geld uitgeven aan onderzoek en het elimineren van regelgeving die innovatie in de weg staat. Volgens een opiniebijdrage op de website van Bloomberg zijn er aanwijzingen dat dit te sterk is bedacht vanuit alleen de aanbodzijde van de economie. Beleidsmaatregelen om de vraag naar producten en diensten te vergroten, moeten misschien wel leidend zijn in het bevorderen van innovatie.

Ook een artikel van Bits & Atoms wijst op het belang van de vraag naar producten en diensten als het gaat om innovatie. “Het is van essentieel belang de aard van de vraag te begrijpen om te kunnen bepalen of belangrijke nieuwe technologieën de werkgelegenheid in de betrokken sectoren zullen doen toenemen of afnemen.”
 

NL Startup ecosysteem moet in wereldwijde Top 5


Het Nederlandse ecosysteem voor start‑ en scale-ups moet het sterkste van Europa worden en wereldwijd een top 5 positie behalen. Die doelstellingen heeft het kabinet voor zichzelf geformuleerd. Maatgevend voor het streven is de internationale ranglijst voor start-upecosystemen Genome, waarin ons land momenteel op de 5de plaats van Europa staat en 19de mondiaal. In een brief aan de Tweede Kamer legt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) uit hoe het kabinet de doelstellingen denkt te gaan bereiken.
 

De toekomst van werk


De veranderende aard van werk en arbeidsmarkten - en hoe mensen en samenlevingen het best kunnen worden voorbereid op de banen van de toekomst - behoren tot de meest cruciale uitdagingen voor beleidsmakers de komende jaren. Een rapport van de Britse Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) geeft een uitgebreid en genuanceerd beeld van de veranderingen die op ons afkomen.

De Amerikaanse ITIF en de Bertelsmann Foundation presenteren een gids voor beleidsmakers met vier kerningrediënten van een toekomstgericht beleid: economische structuur; arbeidsmarktomstandigheden en -ondersteuning; sociale omstandigheden en bescherming ervan; en vaardigheden en capaciteiten van werknemers.

Uitgelichte opdrachten

Vensters


Vensters biedt verschillende modules waarmee schoolbesturen po en vo en hun scholen zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. Mariël was interim product manager en stuurde het team Vensters aan voor de VO-raad. Het online informatieproduct wordt ontwikkeld door het ICT-team van Kennisnet.

 

De verbinding onderwijs-jeugdhulp


Afgelopen jaar en het komende half jaar zijn we strategisch communicatieadviseur voor De verbinding onderwijs-jeugdhulp. Een samenwerking tussen de ministeries OCW en VWS, VNG, het NJi en de PO-Raad en de VO-raad om met expertise, informatie en praktijkvoorbeelden organisaties in de regio's te ondersteunen.
 

Dashboard passend onderwijs


Deze opdracht startte in maart 2017 en eindigde in dezelfde maand dit jaar. We zorgden voor een heropbouw van de relaties met stakeholders, de volledige realisatie als product owner van het instrument volgens afspraak, de afronding van het subsidietraject en de inbedding in structureel beleid. Dit is naar ieders tevredenheid goed gelukt :).

 

Doorlichting scholingstraject


Sinds 2013 bestaat De Cultuur Loper als ontwikkelprogramma voor scholen in Brabant. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun eigen visie te werken aan de kwaliteit van hun cultuureducatie. Het programma is ontwikkeld door de Kunstbalie en Erfgoed Brabant.

De Kunstbalie wilde specifiek inzicht in de verbeterpunten voor het scholingsgedeelte binnen het traject en vroeg CreativeMV om een doorlichting. Het doorlichtingsrapport heeft geleid tot aantal duidelijke keuzes en inzichten en concrete aanbevelingen.
 

Compendium of Cultural Policies and Trends

#creatieveindustrie
Op het platform Culturalpolicies.net wordt cultuurbeleidsinformatie uit meer dan 43 landen samengebracht, met sinds kort ook profielen uit Arabische landen. De website wordt dit jaar volledig vernieuwd. Heb jij interesse in internationaal cultuurbeleid? Dan kun je je aanmelden voor de speciale focusgroep. Het is sinds vorig jaar gehuisvest bij de Boekmanstichting.


AI ECONOMIE, IoT AND SMART CITIES

#economischbeleid
Naarmate kunstmatige intelligentie terrein wint, stellen landen nationale strategieën op om de adoptie van de technologie te bevorderen. Lokale overheden beschikken misschien niet over dezelfde middelen, maar ze kunnen AI toegankelijker maken, constateert een artikel van Government Technology (GovTech).

Een artikel van IoT For All vertelt wat de stand van zaken wereldwijd is op het gebied van het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie en smart cities.


ROL UNIVERSITEITEN IN INNOVATIE-ECOSYSTEMEN

#onderwijs
De EUA (European University Association) heeft een statement gepubliceerd met boodschappen en aanbevelingen over de rol van universiteiten in innovatie-ecosystemen.

Het gaat onder meer over menselijk talent als katalysator van innovatie-ecosystemen, sterke banden tussen onderwijs, onderzoek en innovatie als sleutel tot regionale ontwikkeling en universiteiten als toonaangevende innovatie-instellingen.
FOLLOW #CREATIVEMVMOMENTS AT INSTAGRAM
FOLLOW #CREATIVEMVMOMENTS AT INSTAGRAM


LEES ONZE LAATSTE BLOGS

Direct contact
Bezoek onze site
Je ontvangt van ons berichten omdat je je hebt aangemeld of omdat wij met elkaar samenwerken. Wil je geen enkele nieuwsbrief of blog van CreativeMV missen? Voeg dan info@creativemv.nl toe aan je adressenlijst. Als je geen nieuws meer van ons wilt ontvangen of als je het mailadres wilt aanpassen, dan kun je dat via onderstaande links aangeven.

Contact
info@creativemv.nl
06 - 813 62 492
 
Copyright © 2019 CreativeMV
 


Aanmelden I update je gegevens I uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp