Copy
Fijne feestdagen en een gelukkig, creatief en ondernemend 2017!
Geen goede weergave?
Lees onze nieuwsbrief online
  Beleid       Projecten      Ontwikkeling      Concepten      Training        Contact
Deel
Deel
Tweet
+1
Stuur door

Feels like home to me


Beste <<Voornaam>>,


Feels like home to me, een nummer van Randy Newman uit 1995. Een nummer dat mij terugvoert naar mijn herinneringen aan een prachtig verblijf in Zuid-Afrika afgelopen jaar. Een nummer dat bedoelt is als liefdesnummer, maar in de kern beschrijft waar veel mensen naar op zoek zijn; een thuis, waar en met wie dat ook is.

En volgens mij is dit precies wat het afgelopen politieke jaar tekent. Onrust, doordat je je niet meer ergens thuis voelt. Door culturele verschillen, economische verschillen en sociale verschillen. Het heeft mij erg aan het denken gezet. En het leidt bij mij tot een behoefte aan een herijking. Behouden wat goed is en werkt, afscheid nemen van traditionele structuren en verhoudingen, en ontdekken en omarmen wat onze samenleving verder brengt.

Dit betekent voor mij bijvoorbeeld, dat de Nederlandse overheid:

 • Openstaat voor een nieuwe arbeidsmarkt, met meerdere werkvormen en werkverhoudingen en dit faciliteert.
 • De mogelijkheden van een basisinkomen onderzoekt in een steeds meer technologisch smart ingerichte samenleving in de toekomst.
 • Niet alleen 'Smart Cities', maar 'Smart NL' faciliteert en stimuleert. Dit zou wat mij betreft een van de speerpunten moeten zijn.
 • Minder regels en meer vertrouwen biedt. Het weghalen van 'stoplichten', geeft mensen meer zelfcontrole, grotere betrokkenheid en leidt tot een betere onderlinge afstemming.
 • De mogelijkheden voor een ander systeem voor de inrichting en financiering van het onderwijssysteem onderzoekt. Met meer ruimte voor de ontwikkeling van 'zachte' vaardigheden, talent, en crossovers van expertise.


Nederland staat wat mij betreft voor de keuze om onze samenleving via de technologische vooruitgang een boost te geven. Hiervoor is wel degelijk visie en leiderschap nodig. Het kan geen olifant meer in de kamer zijn.

Nu begrijp ik dat veranderingen langzaam gaan, en onzekerheid vaak leidt tot verkramping. Dit zag ik dit jaar bij minister Asscher, hij negeerde volledig de aanbevelingen van zijn zelf aangestelde IBO-werkgroep. Toch hoop ik dat er komend jaar meer ruimte komt voor openheid naar elkaar toe, ruimte voor experimenten, en dat wat werkt wordt doorgevoerd.

Ik wil in ieder geval zelf en met CreativeMV hieraan ook in 2017 bijdragen. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste activiteiten? Volg ons dan ook via de diverse social media, als Twitter, Linkedin, Google+ en Facebook. Ik heb de top 6 van de best gelezen blogs van afgelopen jaar nog even voor je op een rij gezet.

 

Top 6 Best gelezen blogs van afgelopen jaar:

 1. De ZZP'er als speelbal van de politiek
 2. Ontdek de trends in 2017
 3. Innovatiebeleid vraagt om nieuwe impuls
 4. Millennials zijn symbool van nieuwe arbeidsmarkt
 5. Impact van 3D-printen op de consument, het bedrijfsleven en de overheid
 6. Wat is creativiteit?

Om ook morgen relevant te zijn, heb ik diverse bedrijven en organisaties afgelopen jaar kunnen helpen met het stellen en beantwoorden van vragen, door advies, met concrete en strategische plannen, door workshops en door inspiratiesessies. Trots en dankbaar kijk ik terug op de projecten die CreativeMV afgelopen jaar heeft gedaan en ik verheug mij op de activiteiten voor komend jaar.

Ik wens je een fijne jaarwisseling en een gelukkig, creatief en ondernemend 2017.

Cheers! 

Leuk als je onze nieuwsbrief deelt met anderen. Dank je wel!
Deel
Tweet
+1
Deel
Stuur door

 

HOE HELSINKI ZICH ONTWIKKELT ALS SMART CITY

#innovatie
Helsinki ontwikkelt zich snel als smart city. Dat doet ze niet alleen door het integreren van slimme technologie in infrastructuur, transportsystemen, huisvesting en lokale diensten. Ze beschikt ook over een flexibel platform, bIoTope, dat allerlei vormen van co-creatie van diensten mogelijk maakt.
 
UITGELICHT: BLIJF OOK MORGEN RELEVANT

STRATEGIE

#waardevol beleid
Beleid voeren is vooruitzien, en vooruitzien kan niet zonder visie en strategie. Heb je behoefte aan een samenhangende visie op bijvoorbeeld economische ontwikkeling? Via toekomstverkenningsstudies, gedegen analyse en de begeleiding van regio’s in ‘slimme specialisatie’ met het eigen dna als uitgangspunt, helpt CreativeMV overheden, sectororganisaties en bedrijven op weg naar de economie van morgen.
 

ONDERWIJS

#Ontwikkeling van competenties
#Projecten en subsidies

Het onderwijs staat voor vele uitdagingen. Het wordt van alle niveaus verwacht studenten met de gevraagde vaardigheden op te leiden voor de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen instrumenten en programma’s om de competenties als ondernemendheid en creativiteit te ontwikkelen.

Ook zijn we partner in ontwikkelprojecten. Dit betreft het ontwikkelen en opzetten van een project, het verwerven van financiering en de projectuitvoering.

PLEIDOOI VOOR MEER EXPERIMENTEN MET ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS

#ondernemerschap
#onderwijs
Universiteiten en hogescholen moeten hun ondernemerschapsonderwijs dringend verbeteren. Dat stelt hoogleraar Mirjam van Praag (UvA) in een voorbeschouwing op een preadvies van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS). De huidige lesprogramma’s voor het bevorderen van ondernemerschap zijn onvoldoende effectief. Er zouden meer experimenten gedaan moeten worden.


DIGITALE SAMENLEVING EN ECONOMIE

#Innovatie
Digitale technologieën hebben duidelijke voordelen voor de samenleving en de economie. Ze confronteren de mensheid echter ook met de grootste en snelste verschuiving in individuele, maatschappelijke en economische relaties en machtsverhoudingen ooit.

Dat schrijft de Chief Science Adviser van Nieuw-Zeeland Peter Gluckman in een paper. Hij noemt bijvoorbeeld de reikwijdte en het gezag van de overheid, gevolgen voor de samenleving en het individu (privacy, werkgelegenheid, enz.) en veranderingen in het onderwijssysteem. Hier is, volgens hem, onvoldoende maatschappelijk debat over.

Het nieuwste nummer van OECD Observer gaat geheel over de gevolgen van de digitalisering voor economie en samenleving.


AI EN SMART INDUSTRY VERANDEREN BEDRIJVEN
#GlobalTrends

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie; AI) staat mondiaal bovenaan de lijst van technologieën waarmee bedrijven in 2017 aan de slag willen.

Een artikel van Information Age vertelt hoe AI de wereld op vijf manieren gaat veranderen: competitieve voordelen, minder menselijke fouten, betere arbeidsomstandigheden, integratie in het werk en meer transparantie in de bedrijfs- en productkolom.

Smart Industry zorgt ervoor dat toeleveringskolommen veranderen in netwerken. Een rapport van Deloitte schetst de ontwikkeling, die veel verder reikt dan in eerste instantie gedacht. Het totale mondiale productielandschap zal erdoor op zijn kop worden gezet.


LEES ONZE LAATSTE BLOGS

OVER CREATIVEMV


CreativeMV richt zich met haar beleid – en organisatieadvies op het bieden van oplossingen voor vraagstukken op het gebied van strategie, ontwikkeling en uitvoering. Proactiviteit is voor ons hierin het kernwoord.

Wij anticiperen vandaag op nieuwe ontwikkelingen en trends van morgen en vertalen dit voor jouw organisatie naar de toekomstige behoefte van burger, bedrijf en consument, zodat je ook in de toekomst relevant bent.

We leveren:
Expertise:
Stuur ons een e-mail
Bezoek onze site
Je ontvangt van ons berichten omdat je je hebt aangemeld of omdat wij met elkaar samenwerken. Wil je geen enkele nieuwsbrief of blog van CreativeMV missen? Voeg dan info@creativemv.nl toe aan je adressenlijst. Als je geen nieuws meer van ons wilt ontvangen of als je het mailadres wilt aanpassen, dan kun je dat via deze links aangeven.

Contact
Atoomweg 63
3542 AA Utrecht
06 - 813 62 492
 
Copyright © 2016 CreativeMV
 


Aanmelden I update je gegevens I uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp