Copy
We wensen je fijne feestdagen en een mooi 2018! En lees ook over nieuw industrie- en innovatiebeleid of onze blog top #5.
Geen goede weergave?
Lees onze nieuwsbrief online
  Beleid       Projecten      Ontwikkeling      Concepten      Training        Contact
Deel
Deel
Tweet
+1
Stuur door

That's why I love mankind


Beste <<Voornaam>>,

De titel van een ironisch nummer van Randy Newman uit 1972 en nog steeds actueel. Dat zijn veel van zijn nummers. Ik ben opgegroeid met zijn muziek, mijn broer is naar hem vernoemd en ik zag hem twee jaar geleden nog in het Concertgebouw in Amsterdam. Zo aan het einde van het jaar moet ik aan zijn tekst denken. Zijn muziekteksten zijn, denk ik, nog steeds relevant doordat ze gaan over ons. Ze gaan over onze manier van leven en hoe we met elkaar omgaan. Onze culturele wortels veranderen wat dat betreft maar heel weinig. Boeiend vind ik, aangezien elke nieuwe generatie nieuwe voeding geeft aan de ontwikkeling van onze wortels.

Ik ben zeer benieuwd wat de technologische ontwikkelingen de komende jaren doen met deze wortels. De nieuwe mogelijkheden kunnen het mooiste in ons oproepen, en faciliteren. Als we het elkaar ook gunnen...


In deze laatste update van dit jaar, deel ik graag met je de volgende ontwikkelingen:

- Europa moet nieuwe generatie industriebeleid ontwikkelen
- 2018: Jaar van cultureel erfgoed
- Hoe moet een Europees agentschap voor ontwrichtende innovatie eruit zien?
- Samenwerken aan de toekomst van de smart industry
- Innovatie en ondernemerschap in de digitale industrie


Met veel plezier kijk ik terug op al onze activiteiten en (nieuwe) ontmoetingen in het afgelopen jaar. Dank je wel en graag tot in het nieuwe jaar.

Ik wens je fijne feestdagen en een liefdevol, gezond en ondernemend 2018! 

Leuk als je onze nieuwsbrief deelt met anderen. Dank je wel!
Deel
Tweet
+1
Deel
Stuur door

 

UITGELICHT

Europa moet nieuwe generatie industriebeleid ontwikkelen

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft zich gebogen over de vraag hoe het beleid voor industriële r&d na 2020 eruit zou moeten zien. Een notitie ziet 7 grote uitdagingen voor het beleid en noemt vier oplossingsrichtingen. Europa zou zich bijvoorbeeld moeten buigen over een (echt) nieuwe visie op de rol van de overheid bij het stimuleren van onderzoek en innovatie. Daarnaast zou de EU bijvoorbeeld betere coördinatie, vereenvoudiging en meer openheid van het beleid moeten nastreven. In een gesprek met Forskningspolitikk pleit professor Johan Schot (University of Sussex) voor nog fundamentelere keuzen: “We moeten het hebben over welk soort innovatie goed voor ons is en hoe we de negatieve gevolgen beperken en verdelen.”
 

2018: Jaar van cultureel erfgoed

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Onder het motto 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert' geeft Nederland invulling aan de belangrijke rol die erfgoed speelt binnen het cultureel diverse Europa.

 
Hoe moet een Europees agentschap voor ontwrichtende innovatie eruit zien?
#innovatiebeleid
Om het concurrentievermogen van Europa in het digitale tijdperk te bevorderen heeft de Franse president Emmanuel Macron voorgesteld een ‘Europees agentschap voor ontwrichtende innovatie’ op te richten in de geest van het Amerikaanse agentschap DARPA. Onderzoekers van het Jacques Delors Instituut in Berlijn constateren dat Europa momenteel geen instrument voor innovatiebeleid heeft dat vergelijkbaar is met DARPA. Ze schetsen de perspectieven ervan voor het Europese industriebeleid en het inkoopbeleid van overheden.


SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST VAN DE SMART INDUSTRY

#economischbeleid
Smart Industry in Nederland is volop in ontwikkeling. Een serie artikelen op de website Technologische Ontwikkeling vertelt meer over nut en noodzaak, kansen, uitdagingen en benaderingen voor een blijvende vooraanstaande rol van ons land.


Daar ligt een taak voor bedrijven, medewerkers, kennisinstellingen en de overheid. De website Smart Industry meldt dat de regering werkt aan een Nationale Digitaliseringstrategie. Bij de totstandkoming hiervan zullen ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties worden betrokken.


INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP IN DIGITALE INDUSTRIE

#economischbeleid
Vier internationale wetenschappers hebben de geografie in kaart gebracht van risicokapitaal en starters in digitale industrieën, zowel binnen als tussen steden. Innovatie en ondernemerschap in de it blijken zich te concentreren op twee belangrijke geografische schalen.

Op macroniveau zijn ze sterk geclusterd en geconcentreerd in een relatief klein aantal leidende grote steden en metropoolgebieden. Op microniveau, binnen die leidende steden en metropoolregio’s, zijn innovatie en ondernemerschap geconcentreerd in kleine, hechte microclusters op district‑ of zelfs buurtniveau. Lees het onderzoek >


Top #5 meest gelezen blogs van 2017

  1. Wat is creativiteit?
  2. Ontdek de trends in 2017
  3. Ontdek de trends in 2018
  4. Waar ontmoeten kunst, creativiteit en innovatie elkaar?
  5. NL Overheid moet startersbeleid blijven prioriteren


OVER CREATIVEMV


CreativeMV richt zich met haar beleid – en organisatieadvies op het bieden van oplossingen voor vraagstukken op het gebied van strategie, ontwikkeling en uitvoering. Proactiviteit is voor ons hierin het kernwoord.

Wij anticiperen vandaag op nieuwe ontwikkelingen en trends van morgen en vertalen dit voor jouw organisatie naar de toekomstige behoefte van burger, bedrijf en consument, zodat je ook in de toekomst relevant bent.

We leveren: Expertise:
Direct contact
Bezoek onze site
Je ontvangt van ons berichten omdat je je hebt aangemeld of omdat wij met elkaar samenwerken. Wil je geen enkele nieuwsbrief of blog van CreativeMV missen? Voeg dan info@creativemv.nl toe aan je adressenlijst. Als je geen nieuws meer van ons wilt ontvangen of als je het mailadres wilt aanpassen, dan kun je dat via onderstaande links aangeven.

Contact
Atoomweg 63
3542 AA Utrecht
06 - 813 62 492
 
Copyright © 2017 CreativeMV
 


Aanmelden I update je gegevens I uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp