Copy
Gluur eens wat vaker bij je buur. Een inspiratiebron voor innovatie. Lees ons laatste nieuws over innovatiebeleid, en robotisering.
Geen goede weergave?
Lees onze nieuwsbrief online
  Beleid       Projecten      Ontwikkeling      Concepten      Training        Contact
Deel
Deel
Tweet
+1
Stuur door

Gluur eens vaker bij je buur


Beste <<Voornaam>>,

Het mooiste van mijn eigen ondernemerschap vind ik de kijkjes die ik mag nemen bij andere bedrijven en organisaties. Wat houdt ze bezig? Welke oplossingen hebben ze bedacht voor welke problemen? Hoe is de sfeer? Het inspireert, het geeft mij energie en voldoening in mijn werk en het laat mij soms achter in een staat van verbazing. Ook dat laatste is weer 'food for thought'. Een gluur bij de buren, kan ik iedereen aanraden. Het is een verrijking voor jezelf en je organisatie, als ondernemer en als medewerker.

In deze update, deel ik graag met je de laatste ontwikkelingen:

- Bedrijven willen sterk innovatiebeleid
- Inclusief innovatiebeleid

- Land of Wonders
- Starters & Startups
- Arbeidsmarktagenda cultuur
- Overheid, doe iets aan de kennisverspreiding van innovatie
- Nieuw onderzoek: robots kosten banen, hef belasting op robots


Wordt het tijd om bij te praten? Neem dan contact met mij op.

Hartelijke groet,


 

Leuk als je onze nieuwsbrief deelt met anderen. Dank je wel!
Deel
Tweet
+1
Deel
Stuur door

 

INNOVATIEBELEID

BEDRIJVEN WILLEN STERK INNOVATIEBELEID

Het is formatietijd, en deze periode wordt door diverse belangenorganisaties van het bedrijfsleven aangegrepen om te pleiten voor een sterk innovatiebeleid en de terugkeer van het industriebeleid. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland pleiten in een brief aan informateur Edith Schippers voor de oprichting van een nationale strategische Transitieboard. 

De Taskforce Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact doen een oproep aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord zouden ondernemers, werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen moeten gaan investeren in leren, innoveren en werken.

INNOVATIEBELEID
INCLUSIEF INNOVATIEBELEID

De OESO heeft een uitgebreide Inclusive Innovation Policy Toolkit uitgebracht. Het is een praktische en interactieve gids om beleidsmakers te helpen bij het ontwerpen en implementeren van innovatiebeleid dat aan iedereen in de maatschappij ten goede komt. De publicatie beschrijft 30 voorbeelden van dergelijk ‘inclusief’ innovatiebeleid uit verschillende OESO‑ en niet-OESO-landen.

 
UITGELICHT

LAND OF WONDERS

#keynotes en workshops

Wat als…het onverwachte gebeurt. Je alle vragen mag stellen. Je elke deur mag openen. Wat als…

Deze workshop maakt obstakels zichtbaar en klein. Je ontwikkelt je flexibiliteit, je oplossingsgerichtheid en je risicobereidheid. Ga met ons mee op reis naar ‘Land of Wonders’ en ontwikkel je creatief vermogen en ontdek oplossingen voor nu en in de toekomst.


 

STARTERS & STARTUPS

#keynotes en workshops
Deze masterclass, speciaal voor beleidsmakers, draait om het stimuleren en faciliteren van ondernemers en het ontwikkelen van effectief ondernemersbeleid. Voor alle type ondernemers. Welke dat zijn, komt aan bod, net als de laatste wetenschappelijk kennis over de ontwikkeling van ondernemerschap en de opzet van een entrepreneurial ecosysteem. Ook delen we de programma’s die werken in de praktijk.
 

ARBEIDSMARKTAGENDA CULTUUR

#creatieveindustrie

In januari 2016 constateerden de SER en de Raad voor Cultuur in hun Verkenning arbeidsmarkt culturele sector dat kunstenaars en veel werkenden in de cultuursector een zwakke inkomens- en arbeidsmarktpositie hebben.

Mede naar aanleiding van dat rapport heeft minister Bussemaker in haar Kamerbrief verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars vorige zomer aan de partners in de culturele en creatieve sector gevraagd om een gezamenlijke arbeidsmarktagenda op te stellen, met sectorbrede uitgangspunten voor de korte en middellange termijn. Onderdelen van de arbeidsmarktagenda kunnen zijn: code voor goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap; scholing; kennisverspreiding van arbeidsmarkt wet- en regelgeving.

Naar verwachting verschijnt op 21 april het advies van de SER en Raad voor Cultuur over de arbeidsmarkt in de culturele sector. Dit advies zal aanknopingspunten bevatten voor uitwerking van de arbeidsmarktagenda; de werkgroep van Kunsten '92 wil nog voor de zomer met de cultuursector een eerste concept van deze agenda bespreken.


OVERHEID, DOE IETS AAN KENNISVERSPREIDING INNOVATIE

#economischbeleid
Al voor de wereldwijde economisch crisis daalde de productiviteitsgroei in veel OESO-landen. Een onderzoek van de OESO laat zien dat dit komt door een combinatie van twee factoren: slecht presterende bedrijven die steeds trager reageren op nieuwe ontwikkelingen en een afnemende dynamiek in de markt.

Deze problemen zijn verergerd door het falen van het beleid om de verspreiding van best practices op het gebied van innovatie in de OESO-landen aan te moedigen. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) legt uit wat overheden nog meer kunnen doen om het verschil tussen succesvolle en achterblijvende bedrijven te verkleinen.


NIEUW ONDERZOEK: ROBOTS KOSTEN BANEN, HEF BELASTING OP ROBOTS

#arbeidsmarkt
Elke extra robot leidt tot 3-6 minder banen en 0,25-0,50% lagere lonen. Dat constateert een onderzoek van twee economen van het MIT en Boston University. Zij onderzochten de effecten van industriële automatisering in de VS van 1990 tot 2007. Stefano Scarpetta, directeur Werkgelegenheid, Werk en Sociale Zaken van de OESO, waarschuwt voor nog een ander effect: het toenemen van ongelijkheid.

Als maatregel om de ongewenste tijdelijke effecten van robotisering en automatisering tegen te gaan, wordt geregeld gepleit voor belastingheffing op robots en het terugsluizen van de opbrengsten naar mensen zonder baan. Dat doet deze week bijvoorbeeld Nobelprijswinnaar in de Economie Robert J. Shiller in een artikel van Project Syndicate.


LEES ONZE LAATSTE BLOGS


OVER CREATIVEMV


CreativeMV richt zich met haar beleid – en organisatieadvies op het bieden van oplossingen voor vraagstukken op het gebied van strategie, ontwikkeling en uitvoering. Proactiviteit is voor ons hierin het kernwoord.

Wij anticiperen vandaag op nieuwe ontwikkelingen en trends van morgen en vertalen dit voor jouw organisatie naar de toekomstige behoefte van burger, bedrijf en consument, zodat je ook in de toekomst relevant bent.

We leveren: Expertise:
Direct contact
Bezoek onze site
Je ontvangt van ons berichten omdat je je hebt aangemeld of omdat wij met elkaar samenwerken. Wil je geen enkele nieuwsbrief of blog van CreativeMV missen? Voeg dan info@creativemv.nl toe aan je adressenlijst. Als je geen nieuws meer van ons wilt ontvangen of als je het mailadres wilt aanpassen, dan kun je dat via onderstaande links aangeven.

Contact
Atoomweg 63
3542 AA Utrecht
06 - 813 62 492
 
Copyright © 2017 CreativeMV
 


Aanmelden I update je gegevens I uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp