Copy
Wat biedt het nieuwe cultuurbeleid? Lees het in Mariël's nieuwe blog. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor innovatie, excellentie en ondersteuning van wetenschappelijke ondernemers.
Geen goede weergave?
Lees onze nieuwsbrief online
  Beleid       Projecten      Ontwikkeling      Concepten      Training        Contact
Deel
Deel
Tweet
+1
Stuur door

NIEUWE CULTUURPLAN 2018-2021


Beste <<Voornaam>>,


Minister Van Engelshoven (OCW) stuurde een week geleden naar de Tweede Kamer de cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving‘. De cultuurbrief bevat een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord op het gebied van cultuur. Van Engelshoven maakt gebruik van vijf thema’s voor de uitwerking van haar cultuurplan.

Wat mij als eerste opvalt aan het cultuurplan, is de aandacht voor erfgoed en de rol van kunst en cultuur in de vorming van individuen, in de brief genoemd als historisch – democratisch bewustzijn. De kunstenaar wordt weer gezien als degene, die de kijker, het publiek, door verhalen en beelden de eigen voorstelling van de wereld kritisch laat toetsen en ontwikkelen. Dit is ook naar mijn mening zeker een functie van de kunsten, maar we hebben het een tijdje niet zo duidelijk teruggezien in het landelijke cultuurbeleid.

Waar staatssecretaris Zijlstra inging op het cultureel ondernemerschap en de zelfredzaamheid van de sector, en minister Bussemaker op de functie van de creatieve sector voor creativiteit en innovatie, ziet Van Engelshoven de rol van de kunsten als kritische bril waardoor het publiek kan kijken naar de omgeving en kan reflecteren op de omgeving en zichzelf. Geen spiegel, maar een bril. Een duidelijk verschil. Een bril, waardoor je kan kijken naar het verleden, heden en de toekomst.

In deze nieuwe blog ga ik in op het nieuwe cultuurplan en wat het betekent voor de sector.
Lees mijn blog verder online >>


In deze update, deel ik graag met je de laatste ontwikkelingen:

- Technieken om innovatie in kaart te brengen
- Belastingheffing in de deeleconomie
- Keynote: Creatie of innovatie
- Aan de slag met de docentenscan
- Innovatie in Nederland niet exclusief hoofdstedelijk
- Ondersteuning wetenschappers van idee naar markt

- Nieuwe definitie voor excellentie


Veel leesplezier!

Hartelijke groeten,


 

Leuk als je onze nieuwsbrief deelt met anderen. Dank je wel!
Deel
Tweet
+1
Deel
Stuur door

UITGELICHT
TECHNIEKEN OM INNOVATIE IN KAART TE BRENGEN


Beleidsmakers zijn altijd geïnteresseerd in waar innovatie ontstaat, wie wat doet en wat de belangrijkste onderwerpen zijn als je innovatie wilt stimuleren. Een artikel van de Britse denktank Nesta zet de verschillende technieken op een rij waarmee deze onderwerpen in kaart worden gebracht (innovation mapping) en doet een aantal voorstellen voor verbetering.
 

BELASTINGHEFFING IN DE DEELECONOMIE


De deeleconomie is zo veelvormig dat belastingheffing moeilijk één grondslag kan hebben. Een notitie van de European Parliamentary Research Service (EPRS) beschrijft de vele gedaanten van de deeleconomie en de contouren van een individuele fiscale basisbenadering.
 

CREATIE OF INNOVATIE

#keynotes en workshops
Wat is nieuw, wat is vernieuwend en voor wie is het nieuw? Begrippen als creativiteit en innovatie worden veel in combinatie gebruikt, maar er zijn duidelijke verschillen. Op humoristische wijze met een vleugje wetenschap gaat Mariël in op de verwarring, het creatieve proces en het waarom.
 

DOCENTENSCAN

#producten
Het werken met competenties vraagt van leerkrachten om zich coachend op te stellen en lesmethoden losser te hanteren. Docentenscan geeft inzicht in je eigen competenties zoals je creërend en onderzoekend vermogen. Met de Docentenscan leer je de vaardigheden beter herkennen en ontwikkelen bij je leerlingen. Gebruik je docentenscan ook voor de opbouw van je portfolio.
 

INNOVATIE IN NL NIET EXCLUSIEF HOOFDSTEDELIJK

#innovatie
Innovatie is in Nederland geen exclusief grootstedelijk fenomeen. De helft van de innovatieve bedrijven is gevestigd in maar liefst 30 gemeenten. De andere helft bevindt zich buiten die gemeenten. Innovatieve startups en snelgroeiende bedrijven zitten vooral in Amsterdam, Rotterdam, Haarlemmermeer en Utrecht. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het Rathenau Instituut. Bij de analyse heeft het instituut ook een factsheet gepubliceerd met een aantal basisgegevens over kernthema’s (uitgaven, ambities, overheidssteun etc.) van het Nederlandse innovatiebeleid.


ONDERSTEUNING VAN IDEE NAAR MARKT

#ondernemerschap
Het lukt veel wetenschappers niet om hun idee naar de markt te brengen. Volgens een artikel van MIT Sloan Management Review komt dat doordat ze weinig zakelijke ervaring hebben.

Het artikel pleit ervoor wetenschappelijke ondernemers minstens een jaar lang te ondersteunen met commerciële kennis en ervaring, vanuit zogeheten ‘markets for judgment’. In Nederland kennen we het NWO programma Demonstrator voor marktvalidatie.
 


NIEUWE DEFINITIE VOOR EXCELLENTIE

#onderwijs
Veel wetenschappers vinden excellentie geen goede maat voor de kwaliteit van onderzoek. Ze weten echter ook niet aan te geven hoe je die kwaliteit dan wel precies zou moeten beoordelen en verantwoorden.

Een artikel van Nature doet enkele voorstellen voor uitwerking van een nieuwe definitie van excellentie. Maatschappelijke impact en relevantie, en transparantie zijn daarvan enkele aspecten.
FOLLOW #CREATIVEMVMOMENTS AT INSTAGRAM
FOLLOW #CREATIVEMVMOMENTS AT INSTAGRAM


LEES ONZE LAATSTE BLOGS

Direct contact
Bezoek onze site
Je ontvangt van ons berichten omdat je je hebt aangemeld of omdat wij met elkaar samenwerken. Wil je geen enkele nieuwsbrief of blog van CreativeMV missen? Voeg dan info@creativemv.nl toe aan je adressenlijst. Als je geen nieuws meer van ons wilt ontvangen of als je het mailadres wilt aanpassen, dan kun je dat via onderstaande links aangeven.

Contact
Atoomweg 63
3542 AA Utrecht
06 - 813 62 492
 
Copyright © 2018 CreativeMV
 


Aanmelden I update je gegevens I uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp