Copy
CreativeMV viert haar eerste jubileum!
Geen goede weergave?
Lees onze nieuwsbrief online

 

Beste Mariël,

Vandaag viert CreativeMV haar eerste jubileum, we bestaan officieel vijf jaar :). Vanuit onze visie "de toekomst is gisteren al begonnen", zijn we in 2011 van start gegaan. Dit houdt in dat je als overheid en als organisatie vroegtijdig signalen moet oppakken om niet achter de feiten aan te lopen. Wij zijn sterk in de analyse van deze ontwikkelingen en trends, die invloed hebben op onze samenleving.

CreativeMV ontwikkelt beleid, projecten en vaardigheden, dat gericht is op het verkrijgen en behouden van relevantie in de toekomst. Dit doen we voor overheden, het onderwijs, en het bedrijfsleven. De afgelopen jaren hebben we ons mede gespecialiseerd in de ontwikkeling van creativiteit, innovatie, en ondernemerschap om organisaties hierin te begeleiden.

Een jubileum is ook een moment van bezinning en dankbaarheid. Ik ben trots op de projecten die ik de afgelopen jaren heb mogen doen, de lezingen die ik heb gegeven, de mensen die ik heb ontmoet, het vertrouwen dat ik heb gekregen, de waardering die ik heb ontvangen en het plezier dat ik heb gehad. Dank jullie wel!

Op naar het volgende jubileum, cheers!

Share
Tweet
Share
+1
Forward

Voor de schermen bij CreativeMV

Net voor de kerst zijn we begonnen met een nieuwe opdracht voor een ROC. We schrijven meerdere projectplannen voor de opleidingsmanagers ter goedkeuring van het College van Bestuur. Daarnaast werken we een vernieuwende aanpak uit voor de samenwerking met private partijen, een andere manier van begroten en een andere vorm van lesgeven.

Smart Industry
We zijn voor een nieuw project samen met onder meer HAN en Saxion op zoek naar bedrijven die een Smart Industry innovatiestrategie voor hun bedrijf willen ontwikkelen. Dit vindt plaats in een consortium van ruim 10 bedrijven. Zij ontdekken de meerwaarde van nieuwe, slimme integrale technologie voor hun bedrijf, ontwikkelen een strategie en implementeren dit vervolgens in hun bedrijf. Wil je meer informatie of ken je geïnteresseerde bedrijven, laat het ons weten.

Nieuwe Generatie Denkkracht
Op vrijdag 22 januari 2016 presenteren leerlingen van 4 HAVO van het Beekdal Lyceum en het Montessori College in Arnhem beeldend werk aan Alliander in het kader van het project Nieuwe Generatie Denkkracht. Deze presentatie is het slot van een traject, waarin het Beekdal lyceum in opdracht van Alliander onderzocht wat voor mogelijkheden er zijn voor een eerlijke verdeling van duurzame energie.

Het Montessori college kreeg de vraag om een bijdrage te leveren aan een Raad voor de Toekomst. De beide scholen willen graag dat leerlingen onderzoekend leren aan de hand van vraagstukken uit de echte wereld. Het bijzondere aan dit project is dat de leerlingen in de lessen beeldend een creatief proces hebben doorlopen onder begeleiding van een kunstenaar .

De resultaten en ervaringen worden nu verzameld voor een handboek, dat dit voorjaar zal verschijnen.
 

ZZP'er in de creatieve industrie

In de creatieve sector is een groot aantal zzp’ers werkzaam. Dit heeft voor- en nadelen. Welke oplossingen hebben deze ondernemers gevonden om de versnippering in het aanbod van producten en diensten het hoofd te kunnen bieden en hun creativiteit optimaal in te zetten? Boekman geeft in dit E-artikel antwoord op deze vragen en het is afzonderlijk te bestellen via hun site.

VS: 6 ideeën van kleine steden om te innoveren

Ook kleine steden kunnen innovatief zijn. Een artikel van Government Technology geeft 6 voorbeelden van steden met minder dan 100.000 inwoners die op een creatieve manier technologie inzetten voor het creëren van toekomstgerichte diensten, zowel intern als voor de burgers.
 

Nieuw platform NLGroeit

Het Ministerie van EC, de Kamer van Koophandel en NLevator hebben een nieuw platform opgezet dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf helpt om hun bedrijf te laten groeien. NLGroeit brengt ondernemers in contact met andere ondernemers, coaches en opleiders die hen kunnen helpen bij een volgende stap in hun groeiproces. De achterliggende gedachte is, dat groei van de economie en de werkgelegenheid vooral afkomstig is van ‘scale-ups’. Met extra stimulansen en ondersteuning zouden deze bedrijven nog meer voor ons land kunnen betekenen.
 

Impact ICT op arbeid


Vorige maand verscheen in ESB een artikel over de Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) 2015. De KVS constateert dat ICT de arbeidsmarktkansen aanzienlijk beïnvloedt. Vervolgens gaat ze in op de vraag welk arbeidsmarktbeleid daar tegenover zou moeten staan. De volledige preadviezen staan nu online. Een pleidooi voor beleid op nieuwe vormen van organisatie van werk en stimulering van bijscholing.

Europese Innovatieraad


Een goed initiatief, achter de schermen werken ambtenaren van de Europese Commissie aan de plannen van eurocommissaris Carlos Moedas voor een Europese Innovatieraad. Op dit moment worden ideeën voor de agenda opgehaald bij universiteiten en het bedrijfsleven. Gedacht wordt aan een duidelijke Europese innovatiestrategie, onderzoek, instrumenten voor de technologische infrastructuur en een stimuleringsfonds.

 

Lezingen en workshops


Wil je ook door een andere bril kijken naar jouw organisatie?

Mariël geeft regelmatig interactieve presentaties over de ontwikkeling van creativiteit en innovatie met voorbeelden en inspiratie op maat voor jouw sector.
Raak ook geïnspireerd >

Wil jij als regio of organisatie ook relevant blijven in de toekomst?

Bel ons op 06-81362492 of mail ons.

Ontdek onze meerwaarde voor:
Beleid
Projecten
Ontwikkeling
Concepten

Huur ons in voor onze expertise over:
Creatieve Industrie
Economische ontwikkeling
Ondernemerschap
Innovatie
Cultuur & Toerisme
Onderwijs & Arbeidsmarkt

 
Volg ons ook via:

                

Copyright © 2016 CreativeMV
 
Vertel verder! (Dank je wel)

Tip een vriend
Je ontvangt van ons berichten omdat je je hebt aangemeld of omdat wij met elkaar samenwerken. Wil je geen enkele nieuwsbrief of blog van CreativeMV missen? Voeg dan info@creativemv.nl toe aan je adressenlijst. Als je geen nieuws meer van ons wilt ontvangen of als je het mailadres wilt aanpassen, dan kun je dat via deze links aangeven.