Copy
Les om: Landsmøte, flytteplaner, valgkamp og jul.
View this email in your browser

Rødt ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.


Vi satser på 2023 skal bli et riktig så Rødt år. Det blir et år der vi skal stille rekordmange valglister og bli rekordmange Rødt folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting. Det vil gjøre at vi kan ta kampen mot forskjells-Norge til et nytt nivå. Vi kan få større politisk gjennomslag for politikk som bidrar til å ta makt fra de få og gi makt til de mange.

Vi håper at du er med oss også i 2023!

Bidra til at Rødt stiller liste i din kommune


11. september 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Den lange valgkampen er allerede i gang og vi trenger din hjelp for å kjempe fram flere røde kommuner landet rundt.

Lokaldemokratiet er viktig for kampen mot Forskjells-Norge. Kommunene er hjertet i vår felles velferd. De har ansvar for tjenester som kan bidra til å jevne ut økonomiske, sosiale og geografiske forskjeller. Om et år er det valg. Målingene viser at vi kan stå overfor en ny høyrebølge.

Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen mot Forskjells-Norge. Det er viktig å holde høyrepartiene borte fra makt flest mulig steder, for i en tid hvor prisene øker og mange får det vanskeligere, er mer høyrepolitikk og privatisering det siste vi trenger. I vanskelige tider er det fellesskap som fungerer.

Rødt vil bruke lokalvalget til å kjempe fram flere røde kommuner som motorer for forandring. Skal vi lykkes med det, trenger vi din hjelp!

Les mer her om hvordan du kan bidra

Åpent brev fra valgkomiteen i Rødt

Kjære Rødt-medlem,

Til våren skal landsmøtet velge ny ledelse i Rødt. I tidligere medlemsbrev har valgkomiteen oppfordret lokallag, distriktslag og enkeltmedlemmer å nominere til landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Vi har fått inn en haug med nominasjoner, og takker for det. Dette gjør at innstillingen vår blir enda bedre.

Vi ønsker fortsatt nominasjoner, og særlig fra lokal- og distriktslag, men også enkeltmedlemmer kan nominere. Og i tråd med LS-vedtak så forlenges forslagsfristen for nominasjoner til ledelsen med en måned. Ny forslagsfrist er 11. januar.

(Frist for forslag til alle andre saker er fortsatt 11. desember, se mer om landsmøtet her.)

Alle posisjoner i ledelsesorganene er på valg på hvert landsmøte. Denne gangen er det noen nøkkelposisjoner hvor sittende tillitsvalgte har takket nei til gjenvalg og hvor vi særlig ser etter gode nominasjoner. Dette er 2. nestleder, partisekretær, økonomiansvarlig og faglig leder. Dette er tunge og viktige verv i Rødt. Er det noen du tenker komiteen burde prate med, som kan være aktuelle for et av disse vervene? Eller har du forslag til hvem som bør sitte i landsstyret eller sentralstyret?

Send inn en nominasjon via dette skjema.

Med vennlig hilsen Sofie Marhaug
Leder, Forberedende valgkomité
 

Takk for 256 forslag til landsmøtet

Fristen for å levere landsmøteforslag var 11. desember. Vi takker så mye for alle de 256 forslagene som er blitt sendt inn. Nå blir alle forslagene sendt videre til komite som vil gå igjennom forslagene og innstille på om de bør vedtas eller ikke. 

Når tredje innkalling sendes ut vil alle forslagene med innstillinger gjøres tilgjengelig (25. februar). Forslag som er av komiteene innstilt avvist kan opprettholdes fram til frist 10. februar 2023.

Alle sakspapirer finner dere på https://roedt.no/landsmote-2023
Innkomne forslag til vedtekter finnes her.
Innkomne forslag til handlingsplan finnes her.
Innkomne forslag til retningslinjer for budsjett finnes her.
Innkomne forslag til uttalelser finnes her

2023 - Vi skal flytte

Det sentrale partikontoret til Rødt skal flytte i januar fra Dronningens gate 22 til nye lokaler i Hammersborggata 9. Men på flyttelasset blir Rød Ungdom og Rødt Oslo. 

Følg Rødt på Facebook og hjelp oss å spre budskapet!
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Copyright © 2022 Rødt, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp