Copy
Videresend gjerne lagslederbrevet til resten av styret og ta det opp på neste styremøte i laget.
View this email in your browser
Innhold:
 • Listestilling og kvinner på topp
 • Landsmøtediskusjon
 • 8. mars
 • Valgkamphåndboka
 • Opprettholdelsesrunde for delegater
 • Kurslederkurs
 • Demonstrer mot høye strømpriser 16. mars
 • Bestill Rødt Nytt
 • Søk bevilgning
 • Kalender

Listestilling og kvinneandel

Vi fortsetter med å holde dere oppdatert på hvor stor andel kvinnelige toppkandidater vi ligger an til å ha ved årets valg. Mange er heldigvis godt i gang med listestillingen og flere har nominert. Dessverre så faller andelen kvinnelige listetopper. 


Nå ligger prognosen an til at vi får 45% kvinnelige toppkandidater for Rødt


Vi har laget en egen kampanjeside for å få flere kvinnelige toppkandidater for Rødt. Gå inn på https://roedt.no/kvinner-pa-topp for tips og inspirasjon til hvordan få flere kvinner på topp av listene.

Råd og retningslinjer for nominasjonsarbeidet finner dere i Nominasjonshåndboka.
 

Vedtektsunntak?!


Som kjent krever Rødts vedtekter at valglister har en kvinneandel på minst 50 %, og at for å sikre kvinner høyt opp på listene bør minst annenhver kandidat være kvinne. Ønsker man unntak fra denne regelen må man søke sentralstyret om det. SST har møte 15. mars og søknad bør være sendt inn til dette møtet for å bli behandla før listestillingsfristen. Søknaden sendes til benedikte@roedt.no, med reidar@roedt.no på kopi. 

Ta landsmøtediskusjonen i lokallaget

Landsmøte 2023 nærmer seg å vi oppfordrer alle lokallag til å invitere til medlemsmøter med diskusjon om landsmøtesakene. Dette er viktig for delegaten som skal forberede seg til møtet og trenger å sette seg inn i mange saker, og medlemmene så de får tatt del i diskusjonen selv om de ikke skal på møtet. 

Det er laget en egen siden med tekster og videoer som er utgangspunkt for uenigheter som skal behandles på landsmøtet de finner dere på: https://roedt.no/landsmotedebatt23

Vi anbefaler å ta utgangspunkt i de uenigheter som er kjent gjennom forslag og komiteinnstillinger. For eksempel i diskusjonen rundt våpenstøtte til Ukraina er det lurt å ta utgangspunkt i flertalls og mindretallsforslagene fra komiteen og ikke utspill i avisdebatten som ikke er knyttet til disse forslagene.

Hvordan skal ditt lag markerer 8. mars?

Når vi nå har begynt på høsten er det kanskje lett å tenke at det er lenge til våren - men før vi vet ordet av det har sola snudd og 8. Mars nærmer seg med stormskritt!

8. mars, den internasjonale kvinnedagen, er en av de viktigste dagene i året og vi skal gå i tog for å feire kampene vi har vunnet og kjempe videre for det som gjenstår. Noen steder har lange tradisjoner for å markere 8. mars, andre steder skal en kanskje markere dagen for første gang.

Kvinneutvalget i Rødt har samlet en huskeliste for lokallaget sin 8. mars planlegging. Den kan leses her

Valgkamphåndboka - din nye bestevenn.


De fleste lag er i gang med å planlegge neste års valgkamp. For å hjelpe dere i det arbeidet har vi laget en valgkamphåndbok. Håndboka vil bli oppdatert jevnlig etter hvert som vi nærmer oss valget. 

Klikk her for å lese og laste ned valgkamphåndboka

Opprettholdelserunde for delegater


Framt il 10. februar var det mulig for lokallag å opprettholde forslag til landsmøte. 205 forslag er med videre etter den runden. En del hadde oppfattet det som delegater skulle opprettholde den runden, og vi innser at vi har formulert oss dårlig i innkallingen så vi forstår at det har vært forvirring. De fleste hadde ikke fått registrert delegat før denne fristen. Så for at det skal være lik rett til å opprettholde vil det bli en kort opprettholdelsesrunde for alle delegater registret innen fristen for å melde inn delegat i uke 8.

Mer informasjon om dette blir sendt direkte til delegatene.  

Kurslederkurs - 25 mars


Siste helga i Mars vil vi avholde kurslederkurs for å skolere kursleder i valgkampskolering ment for aktivister. De blir opplæring i opplegg for skolering i Rødts hovedsaker, hvordan stå på stand og andre valgkampaktiviteter. Mer informasjon vil bli sendt til distriktsstyrene som melder på deltagere fra sitt distrikt. Ta kontakt med dem om du er interessert i å bli kursleder. 

Trondheimskonferansen vedtok en oppfordring til politisk streik og nasjonal aksjonsdag torsdag 16 mars mot de høye strømprisene. Rødt lag bør ta kontakt med lokale fagforeninger og LO avd. for å lage små eller større arrangementer.  

Det var lokale arrangementer 21 steder omkring i Norge 15 februar 2022. Det må vi slå!

De høye skyhøye strømprisene har vart siden tidlig høsten 2021 da Norge åpnet Tyskland- og Englandskabelen. Kablene har vært eksportkabler som har gitt prissmitte med skyhøye EU-baserte strømpriser sør Norge. Det koster 12 øre å produsere strøm. Kraftbransjen har gått med eventyrlige overskudd inklusiv staten. Strømprisene var på ca. 32 øre fra 2010-2020. Norge eksporterer ca. 10-20 Twh som er en dråpe i havet i EU mens norsk gasseksport har stor betydning.

Norge må styre sin egen kraftpolitikk og vi må frikoples fra EU og Storbritannia samtidig som vi har kraftutveksling slik vi har hatt siden 1960-tallet. Statsråd Aasland og hans statssekretærer skylder på EØS avtalen. Høye strømpriser har skapt priskrise i Norge for vanlige folk.

Les mer

Nå kan du bestille Rødt Nytt #2 2023 som kommer 17. april. Bestillingsfrist er 22. mars. Denne utgaven av Rødt Nytt egner seg godt til utdeling i forbindelse med den 1. mai.
 
Bestill Rødt Nytt

Påminnelse:

Om sentrale bevilgninger til lokallag i 2023
Landsstyret vedtok budsjett for 2023 på møtet i desember 2022. De budsjettpostene som lokallagene kan søke bevilgninger fra er først og fremst posten som heter «Bevilgninger egen organisasjon» og denne budsjettposten er for 2023 på kun kr 600.000. Men i tillegg har Sentralstyret en reservepost på kr 200.000. Denne er tenkt som en reserve til bruk på slutten en av året til viktige bevilgninger og kostnader dersom det ikke er tilstrekkelige midler igjen til på de ordinære budsjettpostene.

Dette medfører at årets budsjett har knappe frie ressurser til å imøtekomme søknader fra lokallag. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det finnes mye midler i reskontrosystemet. Noen lag har gjeld til oss sentralt, men de lagene som har penger til gode har til sammen 10,8 millioner pr 31.12.22. Det er ingen mening i at dette er samme saldo ved utgangen av dette valgåret så her må lagene bruke av sine reserver.

De lag som ikke har reserver – nye lag og lag som for eksempel ikke får noen partiskatt fra folkevalgte – bør vi så langt som mulig bistå i valgkampen. Disse lagene bes ganske raskt sende inn en søknad slik at vi får en oversikt og kan fordele midlene demokratisk i organisasjonen.

Vi vil vurdere dette i behandlingen av søknadene:
 • Har laget egne reserver i reskontro eller på egen lokal bankkonto?
 • Kan laget stille med egenandel på den omsøkte aktiviteten?
 • Deltar fylkeslaget med midler til aktiviteten?
 • Dersom det er et fylke som søker: er det vurdert om lokallag i fylket kan delta i spleis?
Vi vil prioritere:
 • Åpne møter og utadrettet aktivitet som når utover partiet
 • Skolering til lokal valgkamp
Søknadsfristen er 1.mars og søknad sendes til finno@roedt.no
 
Kalender:

28. februar: Frist for å ha avholdt årsmøte i lokallaget
1. mars: Frist for å søke om bevilgning fra sentralt
8. mars: Den internasjonale kvinnedagen
16. mars: Politisk streik og aksjonsdag mot høye strømpriser
25. mars: Kurslederkurs for skolering av valgkampaktivister
30. mars: Frist for å melde seg på nasjonal aksjonsdag 6. mai
31. mars: frist for å avholdt årsmøte i distrikt
31. mars: Frist for å levere liste til årets kommune og fylkestingsvalg
21.-23. april: Landsmøte
1. mai: Arbeidernes internasjonale kampdag
6. mai: Nasjonal aksjonsdag

For flere datoer se løpende oppdatert kalender her.
 
Oversikt over styringsdokumenter, håndbøker, tidligere lagslederbrev finner du på nettsiden vi har for tillitsvalgte
For tillitsvalgte

Følg Rødt på Facebook og hjelp oss å spre budskapet!
Tankesmia Manifest arrangerer Manifestkonferansen i Oslo 28. mars. Her er det mulig å få politisk påfyll og inspirasjon inn i et viktig valgkampår. Lokallag med god råd kan vurdere å sende deltagere. For mer informasjon og program se: https://www.manifestkonferansen.no/
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Copyright © 2023 Rødt, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp