Copy


FNs internasjonale dag for bekjempelse av islamofobi og FNs internasjonale dag mot rasediskriminering

Møt opp på Jernbanetorget lørdag 18. mars klokken 15.00! Det blir appeller og kulturelle innslag.

Den 15. mars er FNs Internasjonale dag for bekjempelse av islamofobi. I dag lever mange muslimer – og også de som blir oppfattet som muslimer – i frykt for fordommer, hersketeknikker, hatytringer, trusler og vold, bare på grunn av deres livssyn eller tro. Dette skjer i mange land, også i Norge noe vi smertelig har fått erfare med terrorangrepet i Bærum. Datoen for den internasjonale markeringen ble valgt fordi det er årsdagen for terrorangrepet mot moskeen i Christchurch der 51 mennesker ble drept.

Den 21. mars er FNs internasjonale dag mot rasediskriminering. Dagen har sitt utspring sharpeville-massakren i Sør-Afrika 21. mars 1960, der politistyrker skjøt og drepte 69 mennesker og skadet mer enn 300 under en fredelig demonstrasjon mot apartheidregimet. Millioner av mennesker opplever stigmatisering og diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse, hudfarge, religiøs tilhørighet og annet. Rasediskriminering kan oppstå i mange ulike former, men felles for de alle er at diskrimineringen har en svært ødeleggende effekt både på enkeltmennesker og på samfunnet som helhet.

Antirasistisk Fellesskap starter demo-sesongen med markering av begge disse viktige dagene. 

FACEBOOKARRANGEMENT


Newros-fakkeltog


Vi møtes på trafikanten 20. Mars, klokken 18:00. Derfra vil det være fakkeltog.

Fra arrangørene:

Kjære venner og kamerater,
Den 20. mars starter feiringen av Newroz. festlighetene pågår i over en måned. Newroz betyr ’ny sol’ eller ’ny dag’ ny liv, nye muligheter. Og Newroz-flammen har blitt et symbol på kurdisk frigjøringsvilje i vår kultur og historie. Newroz er en genuin kurdisk feiring med en historie minst tilbake til det gamle kurdiske Media-imperiet. Av alle de kurdiske nasjonale festivaler, nyttår feiringer er samtidig den viktigste og mest fargerike. Newroz feires også av andre nasjonaliteter i Midtøsten og Asia.

For oss kurdere er Newroz ikke bare en høytidsmarkering, men også en politisk og kulturell markering som har blitt symbolet mot okkupasjon, forfølgelse, assimilering og ikke minst motstand mot all form for undertrykkelse.

Kurdistan går i en vanskelig periode akkurat nå. Regimet i Iran angriper Rojhalat og har drept hundrevis av unge kurdiske demonstranter. Kurdiske kvinner og ungdommer står fortsatt i gatene og roper Jin Jiyan Azadi og krever frihet. Bakur og Rojava er preget av jordskjelvet og titusenvis av mennesker har mistet livet og millioner av mennesker har blitt hjemmeløse. I år så handler Newroz ikke om feiring for oss men om solidaritet med folket vårt.

Vi skal la Newroz flammen lyse håpet vårt og gjøre solidariteten blant oss mye sterkere. Akkurat nå så må vi være sterke og vise støtte og solidaritet med vårt folk i Rojhalat, Bakur og Rojava. Derfor er årets Newroz parole; Solidaritets Newroz.
 
FACEBOOKARRANGEMENT


Lansering av kvinnebevegelsens abortutvalg

Se video av lanseringa av kvinnebevegelsens abortutvalg

17.06.2022 ble medlemmer av regjeringens abortutvalg kunngjort, med et mandat som ble offentliggjort før nominasjonsrunden. For mange fagfolk og for kvinnebevegelsen manglet det viktige perspektiver i mandatet og blant medlemmene som var oppnevnt i utvalget.

Blant medlemmene i regjeringens abortutvalg savnes helt sentrale fagfolk/forskere. Dessuten savnes representanter for kvinnebevegelsen. Dette er et demokratisk problem da kvinnebevegelsen kjempet frem den abortloven vi har i dag. Den organiserte kvinnebevegelsen sitter på en enorm kompetanse både historisk og faglig som utvalget nå mangler.

Kvinnefronten har derfor tatt initiativ til et skyggeutvalg til det regjeringsoppnevnte abortutvalget. Organisasjonene som er representert i skyggeutvalget sammen andre fagfolk er Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Norsk Kvinnesaksforening, Sex og samfunn og Sex og politikk.

27. februar ble kvinnebevegelsens abortutvalg lansert. Se video av lanseringa her

SE LANSERINGA


Digital forberedelse til landsmøte


Rødt Nordland inviterer til digitale forberedelsesmøter til landsmøtet. 

Til alle kamerater i Rødt som vil lære mer og diskutere politiske saker som skal opp på landsmøtet så vil jeg anbefale dere å melde dere på Rødt Nordlands møteserie på zoom (det fine er at dere kan delta fra sofaen hjemme)

Studieutvalget i Rødt Nordland inviterer til en møteserie på fire møter om imperialisme, NATO, nedrustning og våpen til Ukraina. Møtene er lukket for andre enn medlemmer. Lenke sendes til deg ved påmelding via lenka her.
PÅMELDING


Innføring i Karl Marx' økonomikritikk

Marxistisk senter har lagt ut fire videoer av forelesninger på siden sin, hvor det også ligger en rekke andre ressurser.

De skriver: Marxistisk senter har laget studieheftet Kapital og arbeid. Gjennom fire forelesninger tar Oscar Dybedahl oss gjennom de ulike temaene. Her kan du se alle foredragene og laste ned tilhørende materiell. For de som ønsker å gå mer i dybden har vi laget en supplerende tekstsamling, med tekster fra Grossman, Knolle-Grothusen og Sandleben.

LES SAKA


Bli valgkampaktivist!

Det er nå det gjelder! Rødt ligger an til å gjøre sitt beste valg noensinne i Oslo. Meld deg som valgkampaktivist og bidra.

Målingene peker oppover, men det er valgresultatet som teller. Bli med og bidra til en brakseier!

Meld deg som valgkampaktivist i Rødt Oslo her, så kontakter vi deg om små og store ting du kan hjelpe til med fram til valget. Du avgjør selv hvor mye du vil bidra. Velkommen til en spennende og hyggelig valgkamp!

BLI VALGKAMPAKTIVIST


Nytt tilbud - Rødt på dagtid

«Rødt på dagtid» er tenkt å være et byomfattende initiativ myntet på folk som på grunn av ulike helseproblemer ikke er i jobb (eller jobber deltid), eventuelt er langtidsarbeidsløse. 

Tanken er at vi kan arrangere treff på forskjellige steder i byen, både i sentrum og i ulike bydeler, der vi prater og utveksler erfaringer. Samtidig har vi det hyggelig med eller uten eget håndarbeid, over en kopp kaffe eller andre forfriskninger. Noen ganger kan vi ta for oss et politisk tema, og eventuelt ha en innledning, andre ganger snakker vi bare om løst og fast. Helse- og velferdspolitikk blir selvsagt viktige temaer å ta opp, men vi bør også kunne ta opp helt andre ting som vi er opptatt av.

Er du interessert i å bli med på eller få høre mer om dette initiativet, kan du ta kontakt med Nina Reim (Rødt Gamle Oslo) på e-post: nina.reim@gmail.com, telefon 41237291 eller sende en melding på Messenger.


Rødt Oslos årsmøte 2023

Rødt Oslos årsmøte er 18. - 19. mars på Chateau Neuf. 

På fredag 20. januar ble førsteinnkallinga til årsmøtet sendt ut til alle medlemmer og lag. Den ligger også på Rødt Oslos hjemmeside. 

LES INNKALLINGA


Rødts landsmøte 2023

Rødts landsmøte 2023 er i Stavanger 21. - 23. april

Rødt sentralt har laget en landsmøtedebattside der det vil bli lagt ut diverse nyttige ressurser fram mot landsmøte. Først ut er en video med Mailiss Solheim-Åkerblom og Seher Aydar fra uttalelseskomiteen som diskuterer for og i mot våpenhjelp til Ukraina. 

LANDSMØTEDEBATT


Rødt Oslo på sosiale medier

Vil du diskutere med andre Rødt-folk?

Det finnes en egen Facebookgruppe for Rødt Oslos medlemmer, Rødt Oslos aktivitetsgruppe. Og du følger vel allerede Rødt Oslo på Facebook? Rødt Oslo finnes også på Instagram og Twitter

Rødt kommer til å bruke programmet Slack som kommunikasjonskanal for medlemmer i hele landet i valgkampen. Du kan bli med her

RØDT OSLOS FACEBOOKGRUPPE
RØDTS FRIVILLIGSLACK

Hva skjer framover?


18. mars: Markering av FN-dagen mot islamofobi og FNs internasjoale dag mot rasediskriminering

18. - 19. mars: Rødt Oslos årsmøte

20. mars: Newros-feiring

29. mars: Lagsledersamling

21. - 23. april: Landsmøte i Rødt

1. mai: Arbeidernes internasjonale kampdag

6. mai: Nasjonal aksjonsdag

7. mai: Valgkampaktivistsamling for Rødt Oslo

Rødt Oslos årsplan
Dette er et nyhetsbrev fra Rødt Oslo. Ønsker du å slutte å motta dette nyhetsbrevet? Klikk her. 
Ser denne eposten rar ut?
Les den i nettleser.

Følg Rødt Oslo på Facebook | Følg Rødt Oslo på Instagram

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp