Copy
Videresend gjerne lagslederbrevet til resten av styret og ta det opp på neste styremøte i laget.
View this email in your browser
Innhold:
 • Årsmøtedatoer
 • Minst halvparten kvinner på styrer og på lister
 • Studietilbud industriplanen
 • Det store allmøte
 • Innspill til valgprogrammer
 • 256 forslag til landsmøtet
 • Valgkamphåndboka
 • Listestilling og kvinneandel
 • Kalender
 • Nye varer i Rød butikk
 • Folkevalgterklæring

Årsmøte i lokallag


Det er på tide å begynne å tenke på årsmøte i lokallaget. Alle lag må avholde årsmøte innen utgangen av februar 2023. Vi vil gjerne ha beskjed på forhånd når dere har tenkt å avholde årsmøte. Send oss datoen på epost til medlem@roedt.no.

Husk at:
 1. Årsmøtet må varsles til medlemmene i laget minst en måned før det skal holdes.
 2. På sakslista skal minst sakene årsmelding, regnskap, årsplan og valg stå.
 3. Vi oppfordrer alle lag til å velge valgkomite for neste årsmøte og nominasjonskomite for kommunevalget på årsmøtet.
 4. Sakspapirene skal være sendt medlemmene minst en uke før årsmøtet.
 5. Etter årsmøtet må dere sende inn protokoll til medlem@roedt.no.
Sjekk ellers ut årsmøteguiden som ligger på https://roedt.no/for-tillitsvalgte

Minst 50 proentkvinner i styrer og på lister


Rødts vedtekter slår fast at i alle organ, styrer og på valglister skal det være minst 50 prosent kvinner. Etter gjennomgang av årets årsmøteprotokoller har det vist seg at over 70 av våre lag ikke har overholdt denne vedtekten. Landsstyret har diskutert dette på flere møter og kommet fram til at søknad om unntak til lister må sendes til sentralstyret. Begrunnet søknad sendes til roedt@roedt.no.

For styrer i lokallag har landsstyret vedtatt: 
• Landsstyret gir distriktsstyrene myndighet til å pålegge alle sine lokallag tiltak for
å etterkomme § 13.1.
• Landsstyret gir distriktsstyrene myndighet til å behandle eventuelle unntak etter §
13.1 for geografiske lokallag med færre enn 20 medlemmer. For tematiske lag og
lag med minst 20 medlemmer sender distriktsstyret innstillinga si til landsstyret.
• Dersom lokallag gjentatte ganger ikke oppfyller §13.1 tas saken opp i LS
• I årlig orientering til LS inkluderes informasjon om unntak gitt av
distriktsstyrer, og hvilke tiltak som er iverksatt.
• Unntak for organer på distriktsnivå eller nasjonalt nivå må behandles av
landsstyret

Eksempler på tiltak i første punkt kan være:
1. Pålegge at det avholdes nytt årsmøte, eller at et organ nedsettes på nytt i tråd med vedtektene. Det ekstraordinære årsmøtet skal da avholdes innen en frist
distriktsstyret setter (f.eks. innen 8 uker).
2. Pålegge laget at det settes ned en valgkomité som jobber frem et forslag som er i
tråd med vedtektene til neste årsmøte.
3. Be lokallaget lage en tiltaksplan for å styrke den kvinnelige deltakelsen i lokallaget.
4. Be lokallaget sikre skolering i feministisk praksis
5. Pålegge lokallaget å avholde ekstraordinært årsmøte på slutten av et medlemsmøte for å supplere til styret.
6. Distriktslaget kan sette i gang skolering i feminisme og organisasjon
7. Be lokallaget lage en plan for rekrutering av kvinnelige medlemmer.
8. Starte en diskusjon for å finne ut hvorfor man ikke får engasjert kvinnelige
medlemmer.

Partikontoret vil før 1. mai neste år sende distriktsstyrene en oversikt over hvilke lag det gjelder og distriktsstyrene en frist på 8 uker til å fatte vedtak og lage innstilling til LS om unntak til §13.
 

Studietilbud i industriplanen til Rødt


I juni lanserte Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg en plan for en grønn og fremtidsrettet industrireisning i Norge. Planen tar for seg hvordan vi skal sikre arbeidsplasser samtidig som vi drastisk kutter utslipp. Hvilke næringer bør vi satse på, og hvilke tiltak trengs for å komme i gang med denne satsningen?

Hvis du har lyst å jobbe mer med tema i lokallaget ditt, har utvalget nå utarbeidet noen diskusjonsspørsmål dere kan bruke til et temamøte eller f.eks. til en studiesirkel over flere møter.

Industriplanen kan du lese i sin helhet her.

Diskusjonsspørsmålene finner du her.

Allmøte - Valgkamp 2023


Det store allmøtet nærmer seg, og vi gleder oss! I 90 minutter håper vi å inspirere og informere dere slik at alle er best mulig forberedt på den viktige lokalvalgkampen. 

På allmøtet får vi besøk av blant andre Bjørnar Moxnes, Marie Sneve, Silje Kjosbakken, Benedikte Pryneid Hansen og Mimir Kristjansson.

Det store allmøtet begynner torsdag kl. 18.00 presis. 

Lenke til Allmøtet: https://us06web.zoom.us/j/83455607271 (NBNB! Logg på tidlig, så har dere tid om det skulle være noe teknisk krøll)
 

Innspill til lokale valgprogrammer fra interesseorganisasjoner 


Mange interesseorganisasjoner har tatt kontakt med Rødt for å opplyse oss om hva de jobber med, og hva de ønsker at Rødt skal jobbe for politisk på deres politikkområder. Blant de som sender oss innspill finner vi både organisasjoner som Rødt er enige med og andre interessenter som vi nok ikke er så enige med. Vi har valgt å samle alle innspillene i en digital mappe slik at de lokallagene som ønsker det kan ta en titt og se om det er noe de tenker er helt i tråd med Rødts politikk og at de ønsker å bruke det i sine lokale programmer.

Her finner dere mappa med innspill.

 

Takk for 256 forslag til landsmøtet

Fristen for å levere landsmøteforslag var 11. desember. Vi takker så mye for alle de 256 forslagene som er blitt sendt inn. Nå blir alle forslagene sendt videre til komite som vil gå igjennom forslagene og innstille på om de bør vedtas eller ikke. 

Når tredje innkalling sendes ut vil alle forslagene med innstillinger gjøres tilgjengelig (25. februar). Forslag som er av komiteene innstilt avvist kan opprettholdes fram til frist 10. februar 2023.

Landsstyret har vedtatt:
Når organ med forslagsrett får høve til å oppretthalde forslag som er innstilt avvist, krev dette fleirtal i organet. Når delegatar til landsmøtet får høve til å oppretthalde forslag som er innstilt avvist, krev det tilslutning frå minst tre delegatar, gitt at dette er mogleg i møtesystemet. Dissensar frå førebuande organ blir alltid handsama, utan at ein treng å oppretthalde dei. Organ med forslagsrett kan ikkje oppretthalde sine eigne forslag når desse er innstilt avvist.

Alle sakspapirer finner dere på https://roedt.no/landsmote-2023
Innkomne forslag til vedtekter finnes her.
Innkomne forslag til handlingsplan finnes her.
Innkomne forslag til retningslinjer for budsjett finnes her.
Innkomne forslag til uttalelser finnes her

Valgkamphåndboka - din nye bestevenn.


De fleste lag er i gang med å planlegge neste års valgkamp. For å hjelpe dere i det arbeidet har vi laget en valgkamphåndbok. Håndboka vil bli oppdatert jevnlig etter hvert som vi nærmer oss valget. 

Klikk her for å lese og laste ned valgkamphåndboka

Listestilling og kvinneandel

Vi vil hver måned gi dere oppdaterte tall på hvordan vi ligger an når det gjelder kvinnelige toppkandidater på årets lister. Landsstyret har vedtatt et mål om at vi skal ha rekordhøy andel kvinnelige toppkandidater.

Nå ligger prognosen an til at vi får 45,5% kvinnelige toppkandidater for Rødt


Vi har laget en egen kampanjeside for å få flere kvinnelige toppkandidater for Rødt. Gå inn på https://roedt.no/kvinner-pa-topp for tips og inspirasjon til hvordan få flere kvinner på topp av listene.

Råd og retningslinjer for nominasjonsarbeidet finner dere i Nominasjonshåndboka
Kalender:

15. desember: Allmøte om valgkampen
14.-15. januar: Kvinnekampverksted for kvinnelige kandidater
10. februar: frist for å velge delegat til landsmøtet
28. februar: Frist for å ha avholdt årsmøte i lokallaget
8. mars: Den internasjonale kvinnedagen
11. mars: Aksjonsdag og 6 måneder igjen til valget
31. mars: Frist listestilling
31. mars: Frist for å ha avholdt distriktsårsmøter

For flere datoer se løpende oppdatert kalender her.
 
Oversikt over styringsdokumenter, håndbøker, tidligere lagslederbrev finner du på nettsiden vi har for tillitsvalgte
For tillitsvalgte

Følg Rødt på Facebook og hjelp oss å spre budskapet!

Nye varer i Rød butikk


Rødts rødeplanlegger for 2023 er tilbake i nettbutikken. En nødvendighet å ha i et aktivt rødt år med landsmøte og valgkamp. Med Rødts røde planlegger har du et sted og notere alle viktige aktiviteter.

Dette og mye annet finner du i Rødts nettbutikk.

Folkevalgterklæring

Landsmøtet vedtok i 2019 at «Partiledelsen skal utvikle en standardavtale som klargjør betingelsene og som inngås mellom partiet og de folkevalgte i forkant av valg»

Erklæringen består av overordnede retningslinjer for den folkevalgte i sitt politiske virke og regulerer den folkevalgtes forhold til partiet. Dette er et viktig verktøy nå som vi stiller lister, så det er åpent og tydelig hva vi forventer av våre framtidige folkevalgte. 

Last ned erklæringen her
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Copyright © 2022 Rødt, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp