Copy
Les om: Årsmøte, beretning og koronaoppdatering
View this email in your browser
Innhold:
 • Hvordan skrive beretning
 • Koronaoppdatering
 • Gi en julegave til Rødt Nytt
 • Årsmøter i lag
 • Rødt Hjemmefra
 • Årsmøter i distrikt
 • Kalender
 • Studieforbundet næring og samfunn

Hvordan skrive beretning?


Beretning eller årsmelding er noe alle lagsstyrer må ha skrevet ferdig før årsmøtet. Den lages i forkant av årsmøtet og skal sendes til alle medlemmer. Medlemmene får dermed muligheter til å vurdere arbeidet i året som er gått, til å være med på å bestemme aktivitetene neste arbeidsår, og mulige forbedringer. Årsmeldinga og andre sakspapirer sendes til medlemmene senest ei uke før årsmøtet.

Hvis styret ikke har en fast sekretær, er beretninga lederens ansvar. Aktiviteter som har vært vellykket, eller områder der vi har møtt problemer og årsaken til dette, bør nevnes i beretninga.

Beretninga skal gi en oversikt over arbeid og virksomhet siste arbeidsår. Hvis laget har en egen handlingsplan, er det best å disponere beretningen i samsvar med den, slik at styret rapporterer til medlemmene på hvilke mål som er nådd, og hva som gjenstår.

Ellers er punktene nedenfor sentrale i ei beretning:
• Styrets sammensetning, komiteer og utvalg.
• Antall styre- og medlemsmøter, fester, stands, demonstrasjoner og andre arrangementer.
• Et avsnitt om representasjon: Alle som har vært på kurs, delegater til andre årsmøter, landsmøtet eller lignende.
• Medlemstallet ved arbeidsårets start og slutt, gjerne med kommentarer. Offisielle tall for alle lag blir sendt ut med lagslederbrevet i januar og lagt ut på roedt.no/for-tillitsvalgte
• Rapporter fra utvalg og komiteer.
• Informasjonsarbeid, organisasjonsarbeid og studiearbeid.
• Avslutt beretningen med tanker om arbeidet i året som har gått og kom med tips om neste års arbeid.

Korona oppdatering

Da er vi tilbake til at Koronasituasjonen igjen skaper begrensninger på partiaktiviteten. Vi skal selvsagt følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og man må alltid sjekke ut om sin kommune har strengere regler enn det som gjelder nasjonalt. Møter i Rødt regnes som offentlig arrangement i smittevernsforskriften.

Vi oppfordrer til at man avholder møter digitalt så langt man kan framfor å avlyse. Tilgang til Zoom-møte kan man få ved å ta kontakt med kontoret. Det bør også tilrettelegges for å delta digitalt for de som ønsker det.

Har man fysiske møter så må man ha en smittevernansvarlig for møtet. Smittevernsansvarlig har ansvar for at reglene for smittevern følges på møtet. Deltagerne skal informeres om hvem som er smittevernsansvarlig for møtet og tiltak man gjør for å holde møtet trygt.

Det er tillat med opptil 20 deltagere uten fast tilviste plasser, og 50 personer med faste tilviste plasser.

Smittevernsansvarlig skal passe på at alle:
 • holder 1 meter avstand,
 • ha oversikt over hvem som har deltatt på møtet og hvordan komme i kontakt med dem (oversikten skal slettets etter 14 dager), ved faste tilviste plasser skal man også ha oversikt over hvor deltagerne har sittet.
 • iverksette tiltak for god hygiene,
 • påse at deltagerne bruker munnbind på møtet
 • se til at smittevernsforskriften følges på møtet.

Ingen som er syke eller har symptomer på Korona skal delta på møter.

FHI har utviklet to verktøyer dere kan bruke for risikovurdering  og som sjekkliste for godt smittevern
Hver utgave av Rødts gratisavis deles ut på gater og torg over hele landet. Men å lage avis er dyrt. Har du mulighet til å bidra med en slant? Vipps til #10303 eller bruk kontonummer: 7874.05.56478.
 

Dersom ditt lokallag ønsker å bidra med en bevilgning, kan dere be økonomiansvarlig Finn Olav om å overføre fra reskontro: .


Nå kan dere også bestille Rødt Nytt #1 2022 som kommer 21. februar. Bestillingsfrist er 9. februar, men bestill gjerne før! Denne utgaven av Rødt Nytt egner seg godt til utdeling i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars.
Bestill her

Årsmøte i lokallaget


Det er på tide å begynne å tenke på årsmøte i lokallaget. Alle lag må avholde årsmøte innen utgangen av februar 2022. Vi vil gjerne ha beskjed på forhånd når dere har tenkt å avholde årsmøte. Send oss datoen på epost til medlem@roedt.no.

Vi anbefaler at man har en alternativ gjennomføringsplan hvis Koronasituasjonen krever at møtet gjennomføres helt eller delvis digitalt.

Husk at:
 1. Årsmøtet må varsles til medlemmene i laget minst en måned før det skal holdes.
 2. På sakslista skal minst sakene årsmelding, regnskap, årsplan og valg stå.
 3. Vi oppfordrer alle lag til å velge valgkomite for neste årsmøte og nominasjonskomite for kommunevalget på årsmøtet.
 4. Sakspapirene skal være sendt medlemmene minst en uke før årsmøtet.
 5. Etter årsmøtet må dere sende inn protokoll til medlem@roedt.no.
Sjekk ellers ut årsmøteguiden som ligger på https://roedt.no/for-tillitsvalgte
Rødt Hjemmefra

Mer dere datoer for neste sesong av Rødt Hjemmefra

Datoer for Rødt Hjemmefra i 2022
3. mars - om kvinnekamp før 8. mars
28. april - før 1. mai
18. august - om politikk og kultur (oppvarming til Popvenstre)
24. november - Tema kommer

Rødt Hjemmefra blir alltid best når man ser det sammen med gode kamerater. Så prøv gjerne å planlegg fellesvisninger i laget.

https://roedt.no/hjemmefra

Årsmøte i distriktslaget


Et godt årsmøte er som regel et godt planlagt årsmøte. Derfor er det bare å begynne arbeidet med årsmøte allerede nå. Alle distriktslag skal avholde årsmøte innen utgangen av mars 2022. Dato for årsmøte og delegatnøkkel skal sendes til laga minst 8 uker før møtet starter. Som grunnlag for delegatnøkkelen anbefaler vi å legge medlemstallet 31.12.2021 til grunn. Vi lager disse dataene uansett og de blir gjort tilgjengelige på nyåret. Trenger dere hjelp med å lage forslag til delegatnøkkel bare ta kontakt.

Vi oppfordrer alle til å sette ned nominasjonskomite for fylkestingsvalget 2023 på årsmøte. Det gir oss tid til en grundig og god prosess.

Landsstyret har bestemt at neste landsmøte blir 10-12. mars 2023. Ifølge vedtektene skal distriktsårsmøte nominere kandidater til landsstyret. Det skal være forslag på to kvinner og to menn til hver plass. For å rekke å gjøre nominasjon før frister til landsmøtet bør nominasjon i så fall skje på årsmøte i 2022, eller årsmøtet må gi fullmakt til at det innkalles til et annet møte for å gjennomføre nominasjonene før fristene landsstyret setter.

Sakspapir til distriktsårsmøte skal vere hos laga seinast to veker før møtet. Årsmøtet skal minst handsame styret si årsmelding, revidert rekneskap, framlegg til årsplan og velje styre.
 

MyMeet

Distriktslag kan få bruke møtesystemet MyMeet som vi brukte på landsmøtet til gjennomføring av årsmøter. Ønsker dere å bruke gi oss beskjed innen utgangen av januar så skal vi gi tilgang til et møte for dere og planlegge nødvendig opplæring. Send epost til jokke@roedt.no for å få tilgang.
 
Kalender:

Januar- februar: Årsmøter i lokallaga
9. februar: Bestillingsfrist Rødt Nytt
12.-13. februar Landsstyremøte
Mars: Distriktsårsmøter
8. mars: Kvinnedagen
11. mars: Rødt 15. år
16.-20. mars: Rød Ungdoms landsmøte
2.-3. april: Folkevalgtkonferanse (mer info kommer)

For flere datoer se løpende oppdatert kalender her.
 
Oversikt over styringsdokumenter, håndbøker, tidligere lagslederbrev finner du på nettsiden vi har for tillitsvalgte
For tillitsvalgte

Rapporteringsfrist 15. januar 2022

Til alle som har brukt studieforbundet Næring og Samfunn minner vi på at 15. januar er fristen for å rapportere på årets aktiviteter. 

Alle studietiltak dere rapporterer inn til studieforbundet vil dere kunne motta voksenopplæringstilskudd for. 
 • Kurs kan holdes fra 4 timer, og med 4 deltagere.
 • Kurset skal ha en kursleder, som har ansvaret for innholdet på kurset.
 • Kurs kan gjennomføres digitalt. (unntak ut juni 2022)
 • Kurset skal offentliggjøres, og være åpent for alle.
Les mer her
 

Følg Rødt på Facebook og hjelp oss å spre budskapet!
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Copyright © 2021 Rødt, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp