Copy


Den internasjonale kvinnedagen 8. mars

Årets markering av den internasjonale kvinnedagen 8. mars var en suksess

Været var kaldt, men hjertene varme hos de 6000 som gikk i årets 8. marstog. Rødt Oslo var godt representert både blant aktivister og vakter, takk til alle som stilte opp på ulikt vis! Mange samla seg bak våre to vedtatte paroler:
"Hør barselbrølet - bevar ABC-klinikken"
og
"Apartheid knuser kvinnefrigjøring - boikott Israel"
og blant de mange andre gode og viktige parolene i toget. 
Media dekka årets markering, f.eks Dagsavisen, Avisa Oslo og NRK


Lansering av kvinnebevegelsens abortutvalg

Se video av lanseringa av kvinnebevegelsens abortutvalg

17.06.2022 ble medlemmer av regjeringens abortutvalg kunngjort, med et mandat som ble offentliggjort før nominasjonsrunden. For mange fagfolk og for kvinnebevegelsen manglet det viktige perspektiver i mandatet og blant medlemmene som var oppnevnt i utvalget.

Blant medlemmene i regjeringens abortutvalg savnes helt sentrale fagfolk/forskere. Dessuten savnes representanter for kvinnebevegelsen. Dette er et demokratisk problem da kvinnebevegelsen kjempet frem den abortloven vi har i dag. Den organiserte kvinnebevegelsen sitter på en enorm kompetanse både historisk og faglig som utvalget nå mangler.

Kvinnefronten har derfor tatt initiativ til et skyggeutvalg til det regjeringsoppnevnte abortutvalget. Organisasjonene som er representert i skyggeutvalget sammen andre fagfolk er Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Norsk Kvinnesaksforening, Sex og samfunn og Sex og politikk.

27. februar ble kvinnebevegelsens abortutvalg lansert. Se video av lanseringa her

SE LANSERINGA


Støtteuttalelse til Fosen-aktivistene


Rødt Oslo gir sin fulle støtte til aksjonistene og krever at regjeringa tar ansvar omgående: Anerkjenn menneskerettighetsbruddene og fjern vindturbinene.
 
LES UTTALELSEN


Digital forberedelse til landsmøte


Rødt Nordland inviterer til digitale forberedelsesmøter til landsmøtet. 

Til alle kamerater i Rødt som vil lære mer og diskutere politiske saker som skal opp på landsmøtet så vil jeg anbefale dere å melde dere på Rødt Nordlands møteserie på zoom (det fine er at dere kan delta fra sofaen hjemme)

Studieutvalget i Rødt Nordland inviterer til en møteserie på fire møter om imperialisme, NATO, nedrustning og våpen til Ukraina. Møtene er lukket for andre enn medlemmer. Lenke sendes til deg ved påmelding via lenka her.
PÅMELDING


Innføring i Karl Marx' økonomikritikk

Marxistisk senter har lagt ut fire videoer av forelesninger på siden sin, hvor det også ligger en rekke andre ressurser.

De skriver: Marxistisk senter har laget studieheftet Kapital og arbeid. Gjennom fire forelesninger tar Oscar Dybedahl oss gjennom de ulike temaene. Her kan du se alle foredragene og laste ned tilhørende materiell. For de som ønsker å gå mer i dybden har vi laget en supplerende tekstsamling, med tekster fra Grossman, Knolle-Grothusen og Sandleben.

LES SAKA


Bli valgkampaktivist!

Det er nå det gjelder! Rødt ligger an til å gjøre sitt beste valg noensinne i Oslo. Meld deg som valgkampaktivist og bidra.

Målingene peker oppover, men det er valgresultatet som teller. Bli med og bidra til en brakseier!

Meld deg som valgkampaktivist i Rødt Oslo her, så kontakter vi deg om små og store ting du kan hjelpe til med fram til valget. Du avgjør selv hvor mye du vil bidra. Velkommen til en spennende og hyggelig valgkamp!

BLI VALGKAMPAKTIVIST


Nytt tilbud - Rødt på dagtid

«Rødt på dagtid» er tenkt å være et byomfattende initiativ myntet på folk som på grunn av ulike helseproblemer ikke er i jobb (eller jobber deltid), eventuelt er langtidsarbeidsløse. 

Tanken er at vi kan arrangere treff på forskjellige steder i byen, både i sentrum og i ulike bydeler, der vi prater og utveksler erfaringer. Samtidig har vi det hyggelig med eller uten eget håndarbeid, over en kopp kaffe eller andre forfriskninger. Noen ganger kan vi ta for oss et politisk tema, og eventuelt ha en innledning, andre ganger snakker vi bare om løst og fast. Helse- og velferdspolitikk blir selvsagt viktige temaer å ta opp, men vi bør også kunne ta opp helt andre ting som vi er opptatt av.

Er du interessert i å bli med på eller få høre mer om dette initiativet, kan du ta kontakt med Nina Reim (Rødt Gamle Oslo) på e-post: nina.reim@gmail.com, telefon 41237291 eller sende en melding på Messenger.


Rødt Oslos årsmøte 2023

Rødt Oslos årsmøte er 18. - 19. mars på Chateau Neuf. 

På fredag 20. januar ble førsteinnkallinga til årsmøtet sendt ut til alle medlemmer og lag. Den ligger også på Rødt Oslos hjemmeside. 

LES INNKALLINGA


Rødts landsmøte 2023

Rødts landsmøte 2023 er i Stavanger 21. - 23. april

Rødt sentralt har laget en landsmøtedebattside der det vil bli lagt ut diverse nyttige ressurser fram mot landsmøte. Først ut er en video med Mailiss Solheim-Åkerblom og Seher Aydar fra uttalelseskomiteen som diskuterer for og i mot våpenhjelp til Ukraina. 

LANDSMØTEDEBATT


Rødt Oslo på sosiale medier

Vil du diskutere med andre Rødt-folk?

Det finnes en egen Facebookgruppe for Rødt Oslos medlemmer, Rødt Oslos aktivitetsgruppe. Og du følger vel allerede Rødt Oslo på Facebook? Rødt Oslo finnes også på Instagram og Twitter

Rødt kommer til å bruke programmet Slack som kommunikasjonskanal for medlemmer i hele landet i valgkampen. Du kan bli med her

RØDT OSLOS FACEBOOKGRUPPE
RØDTS FRIVILLIGSLACK

Hva skjer framover?


11. mars: Nasjonal aksjonsdag

13. mars: Infopub på Uhørt - Redd Ullevål sykehus

18. mars: Markering av FN-dagen mot islamofobi og FNs internasjoale dag mot rasediskriminering

18. - 19. mars: Rødt Oslos årsmøte

21. - 23. april: Landsmøte i Rødt

7. mai: Valgkampaktivistsamling for Rødt Oslo
 
Dette er et nyhetsbrev fra Rødt Oslo. Ønsker du å slutte å motta dette nyhetsbrevet? Klikk her. 
Ser denne eposten rar ut?
Les den i nettleser.

Følg Rødt Oslo på Facebook | Følg Rødt Oslo på Instagram

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp