Copy
Nieuwsbrief Gender en Mensenrechten
Het onderwerp Vrouwen aan de top staat centraal in deze nieuwsbrief. Enerzijds kijken we vanuit een academisch historisch perspectief op deze kwestie. Anderzijds bespreken we een mogelijke oplossing in het algemeen om vrouwen naar de top te sturen.

Daarnaast brengen we het geweld tegen vrouwen in Tunesië onder de spotlight en willen we jullie zo motiveren voor een petitie gericht aan de Tunesische autoriteiten.

Tot slot, niet te vergeten lectuur, bespreken we de wijzigingen aan de Belgische transgenderwet.
 
Op 8 maart zullen we de internationale vrouwendag vieren. Verschillende organisaties zullen iets ondernemen, waaronder ook Amnesty. Meer kunnen we nog niet verklappen, maar hou onze Facebookpagina en website in het oog en kom snel te weten wat wij hiervoor in petto hebben. Neem al eens een kijkje op de agenda.
Nieuws en acties

De eerste generatie vrouwelijke professoren aan de UGent


Hoewel een algemeen genderevenwicht in de studentenpopulatie van de UGent al lang bereikt is, is gendergelijkheid in het professorenkorps ver te zoeken. 
Lees Meer »»

Vrouwen in topfuncties: kunnen quota het glazen plafond doorbreken?


Vrouwen blijven zwaar ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities.Het glazen plafond kan beschouwd worden als een specifiek type van discriminatie tegen vrouwen. Lees Meer »»

Seksueel geweld in Tunesië: welk lot voor de vrouwen van de Jasmijnrevolutie? 


Wat is de positie van vrouwen in het post-revolutionaire Tunesië? Help mee het seksueel geweld in Tunesië te stoppen.  Lees Meer »»

Waarom de wijziging van de transgenderwet een historische kans is


Om hun genderidentiteit te laten erkennen, moeten transgender personen in België zich verplicht laten steriliseren. Aan die situatie komt binnenkort hopelijk een einde. Lees Meer »»

Boekbespreking “The War on Women and the Braves ones who Fight Back”


Sue Lloyd-Roberts, een gevierde BBC-journaliste, verloor op 13 oktober 2015 haar strijd tegen kanker. Haar boek, The War on Women and the Braves ones who Fight Back, is haar nalatenschap. Lees Meer »»
Facebook
Twitter
Instagram
www.aivl.be
E-mail
Amnesty International Vlaanderen
Nieuwsbrief van het themateam Gender en Mensenrechten
bij Amnesty International Vlaanderen
Bekijk deze e-mail online
Uitschrijven | Gegevens aanpassen