Copy
 Nieuwsbrief oktober 2016
Inhoud:

Ambtelijk Platform in Amersfoort

Op 13 oktober werd het Ambtelijk Platform gehouden bij de gemeente Amersfoort. Bijna iedere gemeente was vertegenwoordigd en dat was ook van belang. Er stonden informatieve onderwerpen op de agenda waar we als Platform ook echt mee aan de slag moeten.

H2gO versie 6
Als eerste vertelde Maarten Groenen over de release van H2gO versie 6. I-Real heeft diverse veranderingen en verbeteringen doorgevoerd, zie ook de bijlage hieronder. Er zijn inmiddels cursussen geweest en Maarten riep op om de rondgestuurde informatie goed door te nemen en te delen met de operationele collega’s. Daarnaast gaf hij een toelichting op de datakwaliteit van het grondwatermeetnet en Meten & Monitoren van het afgelopen jaar. De gevraagde kwaliteit werd net niet gehaald door duidelijk aanwijsbare oorzaken en er wordt gewerkt aan verbetering. 
 
BRO ketentest
Ook gaf Maarten een korte toelichting over de BRO ketentest waar we als Platform aan mee doen. De test gaat over de aanlevering van gegevens in het kader van de BRO (basisregistratie ondergrond, waarvoor in 2017 een wettelijke verplichting gaat gelden. De UvO werkt samen met Eijkelkamp aan een testversie voor de aanlevering van peilbuisgegevens van het grondwatermeetnet. Het doel van de ketentest is om de aanlevering van de peilbuisgegevens van het Platform soepel te laten verlopen, zodat alle partners voldoen aan de wettelijke verplichting. Meer informatie over dit onderwerp volgt. Tot slot werd aangekondigd dat de wijze waarop de UvO de afgelopen jaren de jaarcontroles heeft gedaan gaat veranderen, meer hierover volgt tijdens de bijeenkomst van het Ambtelijk Platform in december. Meer info of vragen? Neem dan contact op met Maarten via m.groenen@pwve.nl
 
Onderzoek stimuleringsregelingen afkoppelen
Charles Rijsbosch had Willem Seine (Natuur en Milieu Overijssel) gevraagd om een overzicht te geven wat wel werkt en wat niet werkt als je met inwoners afkoppelprojecten gaat uitvoeren. De resultaten van zijn onderzoek naar de effectiviteit van subsidiemethoden, zijn gepresenteerd en hieronder beschikbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Charles via c.rijsbosch@pwve.nl
 
BAW monitor
Het derde onderwerp was de BAW monitor. Wij hebben als Platform ambities vastgelegd in het Parapluplan voor kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit hebben we gedaan in 2014 aan de hand van de afspraken die gemaakt zijn in het Bestuursakkoord Water (BAW). Van belang is dat we de voortgang van onze ambities inzichtelijk maken. We zijn nu een aantal jaren actief in het Platform, maar wat is onze voortgang? Deze vraag stellen bestuurders, managers maar ook de ambtenaren. Omdat het lastig is om de voortgang inzichtelijk te maken is er de Landelijk Monitor ontwikkeld die niet alleen de voortgang laat zien op de kostenontwikkeling, maar ook op het gebied van kwetsbaarheid en kwaliteit. Eén van de ontwikkelaars van de monitor, Rob Visser, heeft de gehele monitor doorgenomen en de vragen en achtergronden toegelicht. De uitvraag is inmiddels aan iedereen toegestuurd en gevraagd om de gegevens voor 1 november aan te leveren aan Elise Hoenderboom of Marijke Jaarsma. De resultaten zullen in één van de volgende overleggen worden gepresenteerd. Meer informatie is te vinden op www.monitorbaw.nl


H2GO versie 6
Onderzoek stimuleringsregelingen afkoppelen (NMO)

Project Klimaat: De puzzelstukjes vallen samen

Bij zijn aanstelling in september vorig jaar, was het doel van Charles Rijsbosch om eind 2016 een plan te presenteren hoe het Platform kan anticiperen op de klimaatverandering. Het jaar 2016 is bijna ten einde en het plan is bijna klaar. 

Het afgelopen jaar is er al veel gedaan. Naast gesprekken met allerlei mensen en instanties, is er bijvoorbeeld een klimaatstresstest-light uitgevoerd en neemt het Platform deel aan het Europese onderzoeksprogramma BINGO en de citydeal klimaatbestendige steden. Ook zijn er workshops en klimaatateliers gehouden en zijn 2 pilotprojecten voor een gebiedsgerichte aanpak opgestart. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van subsidiemethoden rondom afkoppelen, maar ook heeft een stagiaire van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie onderzoek gedaan naar hoe wateroverlast als kans gezien kan worden. 

Deel 1 van het plan, de bewustwording, is van de zomer vormgegeven in een interactieve presentatie (klimaatverandering.vormgeving.com) die tijdens de bijeenkomst van 1 september is gelanceerd. We zijn nu bezig om de gevolgen, de plannen en de acties toe te voegen aan dit document. 
Zo is er een brainstorm geweest met enkele platformdeelnemers en externen over doel en inzet. Charles zal de richting waarin het programma zich ontwikkeld presenteren tijdens het Bestuurlijk Platform en het Managers Overleg in november. In het Ambtelijk Platform van december en in de AWT’s van de komende tijd wil Charles graag concrete doelstellingen en de uitvoering met iedereen bespreken.

Amersfoort past nieuwe techniek toe

In de gemeente Amersfoort, in de nieuwe wijk Vathorst, wordt bij het station een grote parkeerplaats aangelegd. Om wateroverlast te beperken is gekeken naar nieuwe technieken. Samen met betrokken partijen als Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en de gemeente (Milieu, RO en Stedelijk Beheer) is gekozen voor een innovatieve oplossing.

Het gekozen systeem bestaat uit waterdoorlatende voegen (Drainvast), speciale bakstenen en een fundering met een waterbergend vermogen van 100 mm. De ondergrond van het parkeerterrein bestaat uit Schots graniet, een grof, stenig materiaal (250 mm dik) met daarop een laag grof straatzand (Morene split 50 mm) waar de bestrating op wordt gelegd. De rijbanen zijn voorzien van een waterdoorlatende verharding, bestaande uit stenen die voorzien zijn van openingen waar een “PP-weefsel-matje” in wordt gedaan. Dit matje zorgt ervoor dat de opening tussen de stenen niet dicht groeit met onkruid. De doorlatende voegen zijn alleen toegepast in de rijlopers (1500 m2) en niet in de parkeerplaatsen zelf, zodat deze bereikbaar blijven voor onderhoud. Deze techniek is in Nederland reeds op meerdere plaatsen toegepast en de resultaten zien er veelbelovend uit.
Meer weten? Neem dan contact op met Jan van 't Klooster via j.vantklooster@amersfoort.nl.

Door veel te praten gingen we van nee naar ja

Samenwerkingen tussen gemeenten/waterschap en woningbouwverenigingen op het gebied van waterbeheer zijn op één hand te tellen. Maar dat het wel mogelijk is, blijkt uit de samenwerking tussen de gemeente Wageningen, Waterschap Vallei en Veluwe en DUWO. Hierbij is gebleken, dat een open communicatie met elkaar en openstaan voor elkaars situatie van doorslaggevend belang is.
 
In Wageningen werd op 29 september jl. de nieuwbouw van Campus Plaza feestelijk geopend. Het studentencomplex met 440 studio’s met duurzaam karakter wordt geëxploiteerd door DUWO. Sinds juni wonen er studenten, van wie een deel beschikt over een uiterst milieuvriendelijke groente- en fruitvermaler. Zelfs aan het monitoren is gedacht. Een gebouwdeel van 32 appartementen hebben een vermaler en een even groot gebouwdeel niet. Zo kunnen we ook een vergelijk maken tussen beide gebouwdelen.
 
Deze vermalers kwamen er niet zonder slag of stoot. De gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe kwamen op het idee om, in het kader van duurzaamheid en innovatie, als proef in een gedeelte van de campus groente- en fruitvermalers te plaatsen. Immers, in Amerika worden ze al tientallen jaren met succes toegepast om groente- en fruitafval te scheidden. Echter, DUWO, de verhuurder van de kamers, stond niet te springen bij het idee. 
 
Marja Weverling van DUWO legt uit: “We zagen in eerste instantie vooral beren op de weg, zoals de kosten die we niet door kunnen en willen berekenen aan de studenten. Maar ook vormen jonge studenten een risicovolle doelgroep. Wat als er een paar vingers in de vermaler verdwijnen? Of ze gaan experimenteren en stoppen er afval in wat niet mag met allerlei verstoppingen van dien? En dan moeten wij gaan repareren, maar dat is lastig want studenten zijn overdag meestal niet thuis. Maar door veel met de diverse betrokkenen hierover te praten, hebben we toch toegestemd met deze pilot. Immers, DUWO heeft duurzaamheid heel hoog in het vaandel staan. En als oplossing hebben we nu afgesproken dat als er teveel problemen komen, we stoppen met de pilot. Ondertussen doen we er alles aan om de studenten goed te informeren over het gebruik van de vermaler. De kamers zijn nu opgeleverd en over een half jaar verwachten we de eerste conclusies te kunnen trekken. Ik ben zelf erg benieuwd!”.
 
Bij de oplevering van de studio’s aan de studenten waren het waterschap en de gemeente aanwezig om een toelichting te geven op de vermalers. De eerste reacties waren positief.
 
Meer weten of groente- en fruitvermalers? Download dan hier een publicatie van STOWA.

Herhaalde oproep: Vacature voorzitter 
6 tot 8 uur per week

De vacature voorzitter Kernteam/Ambtelijk Platform heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. We zoeken echt iemand die werkzaam is bij een deelnemer van het Platform. We doen daarom hier nogmaals een oproep om te solliciteren.

We zoeken dus een enthousiaste persoon met een duidelijke visie, die in staat is om mensen te verbinden en deze belangrijke rol op zich kan nemen. Dus ben jij 6 tot 8 uur per week beschikbaar en wil je het een jaar proberen? De volledige vacaturetekst staat op onze website. Weet jij iemand binnen je organisatie die geschikt kan zijn voor deze functie? Breng dan de vacature onder zijn of haar aandacht!  

Korte mededelingen

  • Voor iedereen die betrokken is bij afkoppelprojecten maakt het Waterschap de Afkoppel Courant. Deze digitale nieuwsbrief over afkoppelen wordt een aantal keer per jaar uitgegeven. Ook ontvangen? Stuur dan een email naar llettink@vallei-veluwe.nl
  • Woensdag 26 oktober hebben Koen Claassen (Ede) en Dimitri van Dam (Waterschap) een presentatie gegeven over klimaatontwikkeling en het effect op stedelijk waterbeheer tijdens de donateursavond van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede. Een mooie gelegenheid om de betrokkenheid te vergroten en te praten over de ontwikkelingen die gaande zijn. 
  • Johan Hoekstra is per 1 oktober niet meer in dienst van de UvO, maar is nu werkzaam bij de gemeente Ede en wordt tevens  ingezet bij de gemeente Soest. 
  • Hoe kunt u zonder forse investeringen de bestaande gescheiden riolering benutten om minder schoon water naar de rwzi af te voeren? Op dinsdagmiddag 22 november 2016 presenteren STOWA en Stichting RIONED hiervoor een nieuw concept: VGS 2.0. Meer weten? www.riool.net
  • Wil je alle nieuwsbrieven, verslagen en presentaties nog eens teruglezen? Ga dan naar onze website www.pwve.nl en klik rechtsboven op Platformleden!

Agenda


November
9        Managers Overleg
17      Bestuurlijk Platform 

December
15      Ambtelijk Platform 


Klik hier voor de jaarplanning 2016.
 
HTML:REWARDS|*This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Water Vallei & Eem · Postbus 4147 · Barneveld, Ge 7320 AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp