Copy
 Nieuwsbrief november 2015
Op 12 november ontmoetten de bestuurders elkaar in het gemeentehuis van Bunschoten. Een inspirerende ochtend, waarbij Michiel Uitdehaag gefeliciteerd werd met zijn aanstelling als burgemeester van Texel. Als lid van de regiegroep riep hij op tot openheid in de financiële opbouw van de rioolheffing. Tijdens de bijeenkomst gaf hij een uitgebreide presentatie van zijn visie en na afloop was het bestuur unaniem: we gaan de financiën vergelijken, zonder aan elkaars autonomie te tornen. 

Na het doornemen van de begroting, gaf Bert van Vreeswijk een toelichting op de gezamenlijke Visie op de waterketen (zie onderwerp verderop in de nieuwsbrief).”Laten we gezamenlijk kijken hoe we de 12 miljoen (voor de komende 6 jaar) die het waterschap ter beschikking stelt kunnen inzetten. Maar laten we daarbij niet al te moeilijk doen”, aldus Bert. Ook riep hij op om te proberen om burgers te stimuleren om duurzamer te leven en om voorbeelden van projecten met elkaar te delen. Frans ter Maten stelde voor om ook in de gemeenteraden meer aandacht voor dit onderwerp te vragen. 

Rolf Koops, secretaris van RBO Rijn-Oost gaf uitleg over de noodzaak tot samenwerking om de klimaatveranderingen aan te kunnen. Daarnaast had hij ook nog een verheugende mededeling. Het Platform krijgt niet € 120.000,— euro subsidie, maar € 195.000,—. Als laatste spreker nam Charles Rijsbosch het bestuur nog even mee in zijn onderzoek naar de klimaatverandering en hoe we als Platform hier mee om kunnen gaan. Duidelijk is dat het allemaal niet vanzelf zal gaan. We moeten verbinding zoeken, initiatieven nemen en ook concreet iets bieden. Charles gaat aan de slag!

Presentatie Michiel Uitdehaag
Presentatie Rolf Koops
Presentatie Charles Rijsbosch
Visie op de waterketen

PWVE gaat zuiveringskring WHEP ondersteunen

Vrijdag 20 november jl, tijdens de Dag van het toilet bij Waterschap Vallei en Veluwe, hebben het waterschap, als partner binnen het Platform Water Vallei en Eem, en zuiveringskring Harderwijk, Ermelo en Putten (WHEP) een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De Uitvoeringsorganisatie van het Platform gaat de zuiveringskring ondersteunen op het gebied van meten en monitoren om zo meer inzicht te krijgen in de werking van het gehele rioolstelsel.

De zuiveringskring bestaat uit het waterschap en de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten en valt onder het samenwerkingsverband Noord-Veluwe. De zuiveringskring werkt al jaren met een gezamenlijke hoofdpost, waarop allerlei gegevens van het stelsel binnenkomen. De capaciteit ontbreekt echter om de gegevens te analyseren en zo meer inzicht te krijgen in het stelsel. 

De kennis bij de uitvoeringsorganisatie wordt normaal gesproken ingezet ten behoeve van de leden. Nu komt daar een zuiveringskring bij die niet verbonden is met het Platform, maar die wel voor 0,5 FTE kennis inhuurt van het Platform. Deze nieuwe samenwerking levert veel voordelen op voor beide organisaties. Door de samenwerking zal de uitvoeringsorganisatie namelijk groeien, waardoor voor beide organisaties de kwetsbaarheid zal verminderen. Tevens zal binnen de zuiveringskring door de ervaring van de UvO snel invulling gegeven worden aan de ‘route naar inzicht’ en kunnen op korte termijn analyses worden uitgevoerd. Daarnaast zullen de resultaten van het meten en monitoren bij de zuiveringskring ook weer leiden tot nieuwe inzichten voor het Platform.
Het afgelopen jaar heeft het Waterschap Vallei en Veluwe, samen met de drie samenwerkingsregio’s en studenten van de WUR, een aantal bijeenkomsten gehouden met als doel om tot een gezamenlijke visie op de waterketen te komen. Vorige week is deze visie gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap welke haar goedkeuring hiervoor heeft gegeven. De komende 6 jaar gaat het waterschap in totaal 12 miljoen euro investeren in afkoppelprojecten van gemeenten in het beheersgebied. 

Een enorm positieve stap in de samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten! De conclusie van de opgestelde visie is dat beide organisaties gezamenlijk de uitdagingen die er liggen (bijvoorbeeld de klimaatverandering en energie uit afval) moeten aangaan. De tijd van elkaar beconcurreren is voorbij, samen optrekken is het devies. De riolering en de zuivering zijn één systeem, zo gaan we het bekijken en dat betekent dat het waterschap ook financieel de gemeenten gaat ondersteunen bij het afkoppelen. Immers, dit levert in de toekomt ook voordelen op voor het waterschap. De komende tijd wordt gezamenlijk bekeken wat de beste manier is om het geld in te zetten. 


Visie op de waterketen
In de vorige nieuwsbrief hebben we de eerste aanzet gegeven tot het oprichten van een Klussenbank. De klussenbank is bedoeld voor werkzaamheden groot of klein, die je niet zelf kunt, maar waar je de hulp van anderen bij vraagt. Dit kunnen kleine, onbetaalde klussen zijn, maar ook grotere opdrachten waar budget voor is. 

We hebben een aantal positieve reacties gehad, maar de klussen zijn nog helemaal ingevuld. In de nieuwsbrief komen de klussen in een opsomming voorbij, de uitgebreide  omschrijving van de klus is te vinden op onze website via  www.pwve.nl/platformleden/klussenbank.  

Gezocht:
  • Klussenbankcoördinator
  • Trekker van het AWT R2W2
  • Afkoppelen van regenwater op het riool en inwoners hierbij betrekken
  • Projectleider Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)
  • UvO zoekt gemeente met Kikker voor GWSW
Heb je zelf een klus of wil je een klus gaan doen? Geef dit dan door aan onze tijdelijke Klussencoördinator Marijke Jaarsma (mjaarsma@vallei-veluwe.nl)

Korte mededelingen

  • Op de ‘Dag van het Toilet’, 20 november 2015, waren regionale bestuurders, beleidsmakers en bedrijven te gast bij Waterschap Vallei en Veluwe in het Waterschapshuis in Apeldoorn. Het onderwerp was 'samenwerken, verleiden en inspireren'. Hoe kunnen overheid en inwoners de handen ineen slaan voor het waterbeheer? Ook was er een erg inspirerend scholierendebat. Lees het hele verslag op www.vallei-veluwe.nl
  • Bekijk hier de video van de Bestuurlijke bijeenkomst die in oktober door Samenwerkenaanwater werd georganiseerd.
  • De 5 nominaties voor de RIONEDinnovatieprijs 2016 zijn bekend. Ook het project Sturing met droogtevoorspelling van Royal HaskoningDHV en Vallei en Veluwe is genomineerd. Dit project loopt onder andere in het AWT Woudenberg/Scherpenzeel. 
  • Het filter op de website met contactpersonen per onderwerp is gevuld. Kijk maar eens bij het ledenbestand. We zoeken nog een contactpersoon voor het onderwerp Afkoppelen. Interesse? Geef dit dan even door aan Marijke via mjaarsma@vallei-veluwe.nl.
  • Wil je alle nieuwsbrieven, verslagen en presentaties nog eens teruglezen? Ga dan naar onze website www.pwve.nl en klik rechtsboven op Platformleden!

Agenda

 
December
10: Ambtelijk Platform


Februari
  4: RIONEDdag
18: Ambtelijk Platform



Klik hier voor de jaarplanning 2016.
 
HTML:REWARDS|*