Copy
 Nieuwsbrief nr 2, sept. 2016
Inhoud:

Ons klimaat verandert, tijd voor actie!

De klimaatverandering heeft sinds het aanstellen van projectleider Charles Rijsbosch, de volle aandacht van het Platform. Het afgelopen jaar is Charles op zoek gegaan naar de stand van zaken binnen gemeenten als het gaat om de klimaatverandering en de acties die nodig zijn om de effecten in de toekomst aan te kunnen. Wat blijkt, het onderwerp klimaatverandering staat nog niet goed genoeg op de agenda! Tijd dus voor een stukje bewustwording!

Wat zijn nu eigenlijk de feiten? Gelden de algemene klimaatscenario’s ook voor onze regio? Of valt het in ons beheersgebied wel mee? Of krijgen we juist met meer extremen te maken? Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor ons een aantal cijfers op een rijtje gezet en ons een inkijkje gegeven in de toekomstige scenario’s voor ons gebied. Het is een feit dat het klimaat al significant is veranderd in de laatste decennia. En dat die verandering ook nog serieus doorzet in deze eeuw.

Klik op de afbeelding hieronder voor de interactieve presentatie over de klimaatverandering in onze regio.


De bewustwording is stap 1 van een vier stappen programma. Stap 2 is het in kaart brengen van de gevolgen. Bij stap 3 maken we een plan van aanpak, zodat we bij stap 4 naar de uitvoering kunnen gaan. Wordt vervolgd dus!

Van ‚omdenken’ naar ‚omdoen’ tijdens jaarlijkse bijeenkomst

Het Platform keek tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op 1 september goed om zich heen. Want uitdagingen zoals de klimaatverandering en de komende vervangingsopgaven voor de riolering, zouden de moed in onze schoenen kunnen laten zakken. Maar door ieder probleem als een kans te zien, kennis met elkaar te delen, maar ook door goed naar anderen binnen én buiten het Platform te luisteren, kunnen we alle problemen aan! Dát was de boodschap deze inspirerende middag!

Een ‚omdenk’-middag met inspiratie, nieuwe inzichten en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Oh ja, en ook hemelswater… Lees meer….


Onderzoek: zuiveringskas voor De Glind?

De Glind is een bijzonder dorp met een bijzondere rioleringsstructuur. Zowel de gemeente, als de Rudolph Stichting zijn eigenaar en beheerder van de riolering. Een unieke situatie dus. 

De drukriolering in het buitengebied staat in veel gemeenten onder druk. Er komen steeds meer aansluitingen bij en bij veel stelsels is de maximale capaciteit dan ook bijna bereikt. Hoe kunnen we dit in De Glind voorkomen? De gemeente, de Rudolph Stichting en Waterschap Vallei en Veluwe onderzoeken samen de mogelijkheid om het afvalwater van een gedeelte van De Glind, decentraal te zuiveren met een zogenaamde zuiveringskas. Naast het zuiveren van het afvalwater, heeft zo’n kas ook een hoge belevingswaarde. Bekijkt u maar eens de documentaire van NPO Tegenlicht over zo’n zuiveringskas in Hongarije (vanaf minuut 36). 

Samenwerken, waar begin je?

Samenwerken tussen gemeenten en waterschap op het gebied van waterbeheer staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. In het Bestuursakkoord Water wordt gefocust op het verminderen van de kosten en de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit. Dit moet gerealiseerd worden door samenwerking binnen de watersector. Steeds meer komt dus het besef dat we moeten denken en handelen vanuit een integrale benadering van de waterketen en het watersysteem. Maar het verleden zit diep geworteld. Gemeenten en waterschap hadden ieder hun eigen verantwoordelijkheden, maar ook hun eigen culturen en werkwijzen. Waar begin je dan met samenwerken? Waar kun je elkaar vinden? 

Het Platform werkt met Afvalwaterteams, zoals het team Woudenberg, Scherpenzeel en Waterschap Vallei en Veluwe. Zij kwamen tot de conclusie dat onderlinge samenwerking op het gebied van gemalenbeheer een mogelijkheid zou kunnen vormen. Daartoe is een methodiek ontwikkeld, om op systematische wijze vast te stellen wat voor elk gemaal (zowel gemeentelijke als waterschapsgemalen) de optimale wijze van beheer is. In een artikel wat geschreven is voor vakblad Water Governance, wordt de pilot uitvoering beschreven. Artikel: Samenwerking tussen gemeenten en waterschap op het gebied van gemalenbeheer. 


De website van het Platform biedt u allerlei informatie over waar wij ons mee bezig houden. Kijk op www.pwve.nl voor ons ledenbestand en contactpersonen, rapporten en documenten, projecten en resultaten, maar ook nieuws en achtergronden.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Water Vallei & Eem · Postbus 4142 · Apeldoorn, Ge 7320 AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp