Copy
 Nieuwsbrief aug/sept 2016
Inhoud:

Van omdenken naar omdoen op  1 september

De jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst vond dit jaar plaats op de campus van Wageningen Universiteit. Een open, inspirerende omgeving waar onze bestuurders, managers, ambtenaren, maar ook raadsleden, algemeen bestuursleden en ook de gedeputeerde van Provincie Gelderland uitgedaagd werden om van een probleem een kans te maken. Het thema deze middag was dus ‚Omdenken'. 

De boodschap was; kijk eens op een andere manier naar de uitdagingen die er liggen. Kim Dieleman, watertrainee bij het waterschap, nam de gasten mee in de omdenkgedachte. Mevrouw Wendy Francken, directeur van Vlario (het Belgische kenniscentrum zoals bij ons RIONED), gaf de zaal iets om over na te denken. Waarom zorgen we er in Nederland niet ook voor dat er wetgeving komt om het afkoppelen van ‘hemelwater’, zoals de Belgen regenwater noemen, te verplichten? Bert Palsma van de STOWA haalde de gasten uit hun comfort-zone door ‚sambal’ (effectiviteit) en ‚stroop’ (efficiëntie) met elkaar te mengen tot een heerlijk gerecht. Hij riep op om vooral kennis met elkaar te delen en na te denken waarom je iets doet. Jori Hoving van Operatie Steenbreek inspireerde om op regionaal en lokaal gebied aan de slag te gaan met het vergroenen van de steden en dorpen om zo wateroverlast tegen te gaan.
 
Na de pauze eerst even aandacht voor een filmpje over omdenken binnen het Platform. Daarna aandacht voor het gezamenlijke project: Klimaatverandering. Janette Bessembinder van het KNMI zorgde voor de nodige bewustwording. Het KNMI heeft onderzocht wat de klimaatontwikkelingen zijn in het gebied van het Waterschap Vallei en Veluwe. Meer over dit onderwerp verderop in deze nieuwsbrief. 

Tot slot riep heemraad Frans ter Maten op om te stoppen met omdenken en nu te gaan ‚omdoen’. Het gaat om actie, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. 


Tijdens de borrel was er een informatiemarkt waar allerlei kansen werden gepresenteerd. Mochten de gasten vorig jaar nog insecten proeven tijdens de borrel, nu was er een hemelsbiertje gemaakt van regenwater. Deze werd echter niet meteen genuttigd, maar meegegeven als geschenk om later nog eens terug te denken aan deze omdenk-middag. 

Kim Dieleman, Omdenken
Wendy Francken, Vlario 
Bert Palsma, STOWA
Jori Hoving, Operatie Steenbreek
Omdenken binnen het Platform

Ons klimaat verandert, tijd voor actie!

De klimaatverandering heeft sinds het aanstellen van projectleider Charles Rijsbosch, de volle aandacht van het Platform. Het afgelopen jaar is Charles op zoek gegaan naar de stand van zaken binnen gemeenten als het gaat om de klimaatverandering en de acties die nodig zijn om de effecten in de toekomst aan te kunnen. Wat blijkt, het onderwerp klimaatverandering staat nog niet goed genoeg op de agenda! Tijd dus voor een stukje bewustwording!

Wat zijn nu eigenlijk de feiten? Gelden de algemene klimaatscenario’s ook voor onze regio? Of valt het in ons beheersgebied wel mee? Of krijgen we juist met meer extremen te maken? Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor ons een aantal cijfers op een rijtje gezet en ons een inkijkje gegeven in de toekomstige scenario’s voor ons gebied. Het is een feit dat het klimaat al significant is veranderd in de laatste decennia. En dat die verandering ook nog serieus doorzet in deze eeuw. Tijdens de bijeenkomst op 1 september werd onderstaande interactieve presentatie gelanceerd! (klik op de afbeelding hieronder)

 

 

Visie beleidssynchronisatie afvalwaterketen 

Op 11 juli jl. heeft de stuurgroep van het Afvalwaterteam Barneveld, Ede, Veenendaal en waterschap Vallei en Veluwe de: “Visie Beleidssynchronisatie Afvalwaterketen” vastgesteld. 

Uit een verkenning is gebleken dat een groot deel van de gewenste kostenbesparingen (één van de doelen van het AWT) is te bereiken door gezamenlijke visie- en beleidsvorming. Het afvalwaterteam is hiermee aan de slag gegaan en dit heeft geleid tot een aantal zogenaamde Big Wins (kansen) die weer zijn vertaald in een uitvoeringsplan. De kansen liggen op het gebied van:
• rioolvervanging;
• klimaatadaptatie;
• verduurzamen (afval)waterketen;
• heroverweging riolering buitengebied.

In 2016 wordt bijvoorbeeld een task force rioolvernieuwing opgericht en worden op basis van ervaring bij andere gemeenten de mogelijkheden verkend om de (strategische) rioolvervangingsopgave risico gestuurd in te vullen. Ook worden er plannen gemaakt om te anticiperen op klimaat effecten, zoals wateroverlast, droogte en hittestress. 

Het rapport is hieronder te downloaden. Een artikel over dit onderwerp is geplaatst in Binnenlands Bestuur en hier te lezen. 


Visie beleidssynchronisatie afvalwaterketen

Vacature voorzitter Kernteam/Ambtelijk Platform

1 dag per week

Vanwege gezondheidsproblemen heeft René Gmelig Meyling het voorzitterschap van het Kernteam en het Ambtelijk Platform neer moeten leggen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter die ongeveer 1 dag per week beschikbaar is voor het Platform.

We zoeken een enthousiaste persoon met een duidelijke visie, die in staat is om mensen te verbinden en deze belangrijke rol op zich kan nemen. Hij of zij is werkzaam bij één van de zestien gemeenten of het waterschap. De volledige vacaturetekst staat op onze website. Weet jij iemand binnen je organisatie die geschikt kan zijn voor deze functie? Breng dan de vacature onder zijn of haar aandacht!  

In memoriam: Marco Mons 

Op donderdag 4 augustus is Marco Mons op zijn vakantieadres in Italië, tijdens een fietstocht, overleden aan acuut hartfalen. Zijn plotselinge overlijden op pas 50-jarige leeftijd heeft ons diep geraakt.

Marco was teamleider centrale regie (BWK) bij Waterschap Vallei en Veluwe en lid van het Ambtelijk Platform. Marco zat als afgevaardigde van het waterschap onder ander bij het afvalwaterteam Amersfoort. Een bijzonder prettige collega met passie voor zijn werk die enorm gemist zal worden. Wij wensen familie, vrienden en collega
’s heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 

Nieuwe bestemming RWZI Otterlo 

Tijdens een wandeling van de dames van Team PWVE bleek de voormalige RWZI in Otterlo dichtbij. Deze oude, niet meer in gebruik zijnde RWZI is de afgelopen maanden compleet gerestaureerd.

De RWZI is een gemeentelijk monument. Rioolwater wordt er niet meer gezuiverd, maar bij zware regenval fungeert de RWZI nog wel als bergbezinkbassin. Oude onderdelen van de RWZI zijn hersteld en er zijn informatiepanelen aangebracht. De oude oxidatiesloot is weer voorzien van stromend water en er zijn stapstenen in aangebracht. Recreanten kunnen nu op het terrein picknicken of beginnen aan een wandeling over het Eeskooter klompenpad. En dat laatste gaan we op 7 oktober doen! Dus wil je meelopen met Team PWVE, kom dan op 7 oktober om 9.30 naar Café Restaurant De Waldhoorn in Otterlo en loop met ons mee! De route is 15 kilometer over grotendeels onverharde wegen. Opgeven kan via communicatie@pwve.nl.

De meeste oude RWZI’s worden gesloopt, maar in Otterlo hebben ze er een ware attractie van gemaakt! 

Korte mededelingen

  • Het AWT Woudenberg, Scherpenzeel en Waterschap Vallei en Veluwe heeft een artikel geschreven voor het vakblad Water Governance. Lees hier het artikel ’Samenwerking tussen gemeenten en waterschap op het gebied van gemalenbeheer’.
  • OPROEP: De organisatie van de jaarlijkse, gezamenlijke bijeenkomst is op zoek naar iemand binnen een gemeente die wil helpen met het samenstellen van het programma voor 2017. Interesse? Neem dan contact op met Lianne Lettink.
  • Wil je alle nieuwsbrieven, verslagen en presentaties nog eens teruglezen? Ga dan naar onze website www.pwve.nl en klik rechtsboven op Platformleden!

Agenda


September
28: Tweede bijeenkomst LPMM


Oktober
13: Ambtelijk Platform

27: Managers Overleg

Klik hier voor de jaarplanning 2016.
 
HTML:REWARDS|*