Copy
 Nieuwsbrief februari 2017
Inhoud:

PWVE lanceert klimaatplannen

Het Platform Water Vallei en Eem gaat werk maken van de klimaatverandering! ‘Meer weten’ en ‘meer doen’ zijn de twee pijlers waarop het PWVE de komende jaren de focus legt, om zo de gevolgen van de klimaatverandering gezamenlijk aan te kunnen.

Tijdens het bestuurlijk overleg, op 9 februari jl, werd het programmaplan “Klimaatwerk in uitvoering” aan de wethouders en heemraden gepresenteerd. Dit plan is interactief vormgegeven (klimaatwerk.vormgeving.com). Het geeft een overzicht van de gevolgen van de klimaatverandering in de regio en het laat zien wat het Platform de komende jaren hiermee gaat doen.

De focus ligt op het delen van kennis (meer weten), maar vooral ook gaan we aan de slag (meer doen). De klimaatverandering en de gevolgen zoals hevige neerslag, perioden van droogte en hittestress, beïnvloeden de totale ruimtelijke omgeving. De (afval)water-beheerders kunnen de gevolgen niet alleen oplossen, daar zijn meer afdelingen voor nodig (Ruimtelijke Ordening, milieu, vastgoed, groen, verkeer etc). Door bijvoorbeeld de organisatie van een klimaatatelier (workshop) voor alle afdelingen binnen een gemeente, wordt gezorgd voor een verbreding van kennis en krijgt het onderwerp klimaat een bredere inbedding. Het Platform zoekt ook naar verbreding in de vorm van meer contact en interactie met inwoners en bedrijven over bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater. Het Platform neemt ook actief deel aan landelijke initiatieven, zoals Operatie Steenbreek en de City Deal Klimaat Bestendige Stad.Lees hier het interview van vakblad H2O met programmamanager Charles Rijsbosch.

Silvie van Ee nieuwe ambtelijk voorzitter

Het Platform Water Vallei en Eem wordt gevormd door bestuurders, managers en ambtenaren. Silvie van Ee is recentelijk benoemd tot de nieuwe voorzitter van het Ambtelijk Platform. Gezocht werd naar een enthousiast persoon met een duidelijke visie die in staat is om mensen met elkaar te verbinden. Silvie voldoet in meerdere opzichten aan deze criteria. Naast haar werkzaamheden voor de gemeente Barneveld, zal zij 1 dag per week het Platform ondersteunen. 

Silvie is manager afdeling Vastgoed & Infrastructuur bij de gemeente Barneveld en al geruime tijd betrokken bij het PWVE. Silvie: ”Mijn motto is „Verandering begint bij jezelf”! Ook ben ik groot voorstander van innovatief leidinggeven, waaronder ik versta het denken vanuit mogelijkheden. Passie, vertrouwen, lef tonen en een goed voorbeeld zijn, zijn daarbij voor mij belangrijke ingrediënten. Ik houd van visie en het volgen van een koers, maar tegelijkertijd is het wel nodig om buiten de lijntjes te kleuren. Als ambtelijk voorzitter zie ik het als mijn taak om voor verbinding te zorgen tussen de bestuurders, de managers en de ambtenaren. Er gebeuren zoveel mooie dingen waar we trots op mogen zijn en die we verder kunnen uitdragen, dus ook profilering staat hoog op mijn lijstje. Tot slot wil ik een aanspreekpunt zijn voor iedereen die betrokken is. Ik ga graag in gesprek over nieuwe ideeën, de koers en invulling van het Platform, maar ook ga ik kritische vragen niet uit de weg. Alle betrokkenen zijn immers van belang om de samenwerking tot een nog groter succes te maken. Ik heb er zin in”.

Klimaatateliers zorgen voor draagvlak en verbinding

Als onderdeel van het programmaplan Klimaat worden bij de gemeenten klimaatateliers georganiseerd. Een klimaatatelier is een workshop en brainstormsessie in één over het onderwerp Klimaat Actieve Stad. Hoe kan een gemeente inspelen op de klimaatveranderingen? 

Om een Klimaat Actieve Stad te worden zijn er inspanningen nodig van alle denkbare disciplines rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dus zeker niet alleen van een riool- of een waterbeheerder, maar ook van afdelingen zoals beheer openbare ruimte, groen en wegen, verkeer, vastgoed, economische zaken, buurtwerk, RO, etc. Programmamanager Charles Rijsbosch en André Meijerink van de gemeente Veenendaal, hebben in oktober het initiatief genomen voor een klimaatatelier in Veenendaal. Er was veel belangstelling, maar liefst 50 medewerkers hebben deelgenomen. Uit de reacties van verschillende deelnemers is gebleken dat men het als prettig heeft ervaren ‚out of the box’ te denken en te kijken naar de mogelijkheden in Veenendaal als het gaat om klimaatadaptatie. Een belangrijk resultaat van de workshop is ook de gecreëerde bewustwording van een gezamenlijke aanpak van de klimaatproblematiek, zodat de klimaatverandering meegenomen wordt in een beginstadium van een project. 

Niet alleen in Veenendaal, maar ook in Amersfoort en Woudenberg/Scherpenzeel zijn inmiddels klimaatateliers gehouden. De komende maanden volgen nog meer gemeenten. Op onze website zijn de verslagen te downloaden.

Samenwerken in het AWT-Woudenberg

Op 23 januari is onderstaande artikel geplaatst op H2O-online:

SAMENWERKING IN HET AWT WOUDENBERG; LESSONS LEARNED

Geschreven door Ruud van der Velden (gemeente Woudenberg), Trilok Pradhan (gemeente Scherpenzeel), Jan Wisse (waterschap Vallei en Veluwe)


Al sinds 2010 werken in het Afvalwaterteam Woudenberg, Scherpenzeel en Waterschap Vallei en Veluwe deze relatief kleine gemeenten en het waterschap intensief samen. Door duidelijkheid te scheppen middels plannen, factsheets en begrotingen, is het gelukt om efficiënt te werken en goede resultaten te behalen. De samenwerking heeft geleid tot kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen en vermindering van de personele kwetsbaarheid; de drie uitgangspunten van het Bestuursakkoord Water. De belangrijkste voorwaarden voor het slagen van de samenwerking blijken vertrouwen, begrip en inzet. Op 5 december 2016 werd de overeenkomst tussen de drie partijen met vijf jaar verlengd. Lees verder

Start Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Het Platform Water Vallei en Eem gaat de komende maanden deelnemen aan de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. Dit instrument, ontwikkelt door RIONED, geeft inzicht in de taken, de kennis en de competenties binnen ons samenwerkingsverband.  

We willen graag per gemeente/waterschap weten of we de juiste kennis en competenties in huis hebben om de gemeentelijke watertaken naar behoren te kunnen blijven uitvoeren. En als we die niet allemaal zelfstandig in huis hebben, hoe kunnen we dat in de regionale samenwerking oplossen? Het onderzoek is inmiddels gestart en de eerste resultaten verwachten we in juni. Samen met de resultaten van de Monitor BAW (inzicht in de resultaten op het gebied van Kosten, Kwetsbaarheid en Kwaliteit) krijgen we een goed beeld van wat de samenwerking binnen het Platform oplevert. 

Het klimaatdossier informeert

Het Platform Water Vallei en Eem wil zoveel mogelijk informatie (zoals onderzoeken, methoden, technieken en middelen) rondom de klimaatverandering en klimaatadaptatie, delen met onze leden en andere geïnteresseerden.

Veel informatie is al beschikbaar, maar vaak is het lastig te vinden. Op onze website is een klimaatdossier toegevoegd. Dit klimaatdossier, een soort bibliotheek, verzamelt allerlei linkjes naar bijvoorbeeld websites, filmpjes, rapporten, brochures, nieuwsbrieven en allerlei andere documenten. Ook worden onze eigen onderzoeken, presentaties, rapporten etc. gedeeld. Via de button op de homepage of via het menu aan de bovenzijde, is het klimaatdossier te bereiken. 
De website van het Platform biedt u allerlei informatie over waar wij ons mee bezig houden. Kijk op www.pwve.nl voor ons ledenbestand en contactpersonen, rapporten en documenten, projecten en resultaten, maar ook nieuws en achtergronden.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Platform Water Vallei & Eem · Postbus 4142 · Apeldoorn, Ge 7320 AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp