Copy

Kunt u deze email niet goed lezen, bekijk dan de webversie. 


Nr. 232 | 30 januari 2015

Agenda

 
  • 2 februari: Citotoets leerjaar 2 deel 5 en 6
  • 4 februari: Citotoets leerjaar 2 deel 7 en 8
  • 9 februari: start periode 6 leerjaar 4
  • 11 februari: biddag
  • 12 februari: doedag klas 2ABC en 3DE
  • 17 februari: herkansing leerjaar 3
  • 20 februari: studiedag docenten, leerlingen roostervrij

 


BOVENBOUW-NIEUWS

 

 
Op 15 januari heeft onze decaan voorlichting gegeven aan de ouders van leerlingen uit het derde leerjaar. Veel informatie over vervolgopleidingen na het VMBO en over welke keuzes leerlingen dit jaar moeten maken . Mocht u nog vragen hebben neem, dan even met de decaan contact op. Of met de mentor van uw kind.

Rekentoets
Alle leerlingen uit leerjaar 4 hebben als voorbereiding op de officiële toets een diagnostische toets gemaakt.  Vanaf 10 maart starten we met de officiële afname , die op de computer gemaakt wordt. Voor die tijd zullen we met  de leerlingen die het vereiste niveau nog niet bezitten blijven oefenen om straks zo hoog mogelijk te scoren. Het resultaat van de toets telt dit jaar nog niet mee in de slaag-zak regeling. Wel ontvangen ze bij hun diploma een certificaat met daarop het resultaat van de rekentoets. De vervolgopleiding zal naar het resultaat kijken.
 
Voor leerjaar 3 nog 4 weken voordat de cijfers voor het 2e rapport worden ingeleverd. Houdt u de vinger aan de pols en bespreekt u met uw kind regelmatig de resultaten? In de laatst gehouden leerlingbespreking van leerjaar 3 en 4 hebben we vooral die leerlingen besproken waarvan de resultaten en hun werkhouding onder de maat zijn. Gesprekken met mentoren, verplicht naar de bijwerkles , contact met thuis zijn de interventies die we o.a. inzetten om het niveau omhoog te krijgen.
 
Op 9 februari start voor klas 4 alweer periode 6 van het schoolexamen, de laatste periode. Voor leerjaar 3 start op 2 maart periode 3. Voor deze PTA toetsen geldt zoals u weet het examenreglement.  Leerlingen moeten op de geplande data en tijdstippen aanwezig zijn. Bij onwettige afwezigheid moet een 1.0 als cijfer toegekend worden.  Laten we er voor zorgen dat dat niet nodig is.
 
Wij hebben u als ouders hard nodig. Samen willen we voor uw zoon of dochter van betekenis zijn en ze datgene bieden wat ze nodig hebben.
 
Wij gaan ervoor!
 
Vriendelijke groeten,

-dhr. J.E.F. Nagel,
Teamleider bovenbouw.
 

 


ONDERBOUW-NIEUWS

 


De eerste weken van 2015 zijn alweer voorbij en langzamerhand wordt gewerkt richting het tweede rapport. Kan een leerling vasthouden wat hij bij het eerste rapport heeft laten zien, of blijkt het nu toch wat tegen te vallen? In de brugklas zijn de leerlingen inmiddels gewend aan het voortgezet onderwijs nadat is geïnvesteerd in planning en het aanleren van studievaardigheden. De belangrijkste vaardigheid blijft toch altijd discipline en motivatie. En dat kan best lastig zijn in een fase waarin de puberteit gestalte krijgt. Een leerling heeft daarbij de ondersteuning van ouders nodig.
 
Determinatie 
De ouders van de leerling uit leerjaar twee hebben vorige week voorlichting gekregen over de determinatie opzet en de keuzes die de komende periode gemaakt moeten worden. De beroepsgerichte leerlingen kiezen een sector. De theoretische leerlingen kiezen een vakkenpakket en stellen de sector keuze nog een jaar uit. Gelukkig is het Nederlandse onderwijssysteem zo ingericht dat meestal alle vervolgopleidingen in het mbo te kiezen zijn na het vmbo. Volgende week krijgen de ouders van de leerlingen uit leerjaar twee een voorlopig niveauadvies voor hun kind. Dit advies wordt gegeven door de mentor van uw kind. Naast dit voorlopige advies wordt gekeken naar vaardigheden, inzet en de citorapportage van Toets 2 die op dit moment worden afgenomen. Gecombineerd met de resultaten van het tweede rapport zal dit leiden tot een definitief niveauadvies bij het twee rapport. Dit advies is een van de onderdelen die meetellen bij het overgangsrapport.
 
Open Dag
De leerlingen van groep 8 zullen een keuze moeten maken voor het vervolgonderwijs. Het bezoeken van scholen als oriëntatie maakt daarvan deel uit. Het Berechja College heeft alle groep 8-leerlingen van schoolvereniging Rehoboth uitgenodigd om een aantal lessen mee te draaien. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de verschillende vakken in het voortgezet onderwijs en met het Berechja College.
 
Onderbouw HAVO 
Zoals u in de onderwijsbijlage van het Urkerland heeft kunnen lezen, start het Berechja College komende cursus met een complete onderbouw voor het hoger algemeen vormend onderwijs. Leerlingen die voor komende cursus aangemeld worden, kunnen leerjaar een t/m drie op het Berechja College volgen. We zijn blij dat we het onderwijsaanbod hebben mogen uitbreiden. Het Berechja College is een school voor alle Urker leerlingen van vmbo en havo.

Vriendelijke groeten,

-dhr. J. Schaak,
Teamleider onderbouw

 
 


Verlof aanvragen

 


Het komt regelmatig voor dat verlofaanvragen niet correct worden ingediend. Daarom opnieuw de informatie zoals die in augustus is meegedeeld.
 
Het Berechja College gaat er vanuit dat afspraken bij tandartsen en huisartsen, voor zover mogelijk, buiten de schooltijden gepland worden. Verlof voor een dag(deel)kan aangevraagd worden via de verlofformulieren bij de conciërge. Dit formulier wordt door ouders/verzorgers ingevuld en door leerling weer ingeleverd bij de conciërge. Aan het eind van de dag kan het formulier weer opgehaald worden bij de conciërge. Verlof moet minimaal 2 dagen van tevoren aangevraagd worden.

Wanneer verlof wordt aangevraagd voor een langere periode zal contact opgenomen moeten worden met de teamleider. Luxe-verlof voor verlenging van vakanties is alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. Hiervoor dient u ruim van tevoren (8 weken) een aanvraag in te dienen.
 
 


Decaan


Klas vier
Op het moment ben ik druk bezig met gesprekken voeren met leerlingen uit klas vier. Leerlingen komen met vragen of hebben nog twijfels over hun keuze voor een vervolgopleiding en ik probeer ze te helpen om de twijfels weg te nemen en om de juiste keuze te maken. De druk wordt steeds groter voor de jongens en meiden en ik streef er naar dat alle leerlingen zich voor 1 maart hebben ingeschreven bij een vervolgopleiding.

De open dagen volgen elkaar snel op, maak er dankbaar gebruik van! Wat ook erg leuk is zijn de meeloop- en beleefdagen op diverse opleidingen. De leerling draait dan mee in het programma en kan zo alvast een indruk krijgen van de manier van lesgeven, de sfeer binnen de school proeven, enz. en het kan zo het kiezen voor een school makkelijker maken.

Klas twee en drie
Op dinsdag 13 januari hebben alle leerlingen uit klas 2 meegelopen binnen de afdelingen verzorging, nautisch en intersectoraal. De leerlingen kregen een stukje theorie over de afdeling en daarnaast deden ze ook een stukje praktijk.

Leerjaar twee is de komende weken ook bezig met beroepenoriëntatie. Ze maken o.a. een geschiktheidstest en een interessetest en daarnaast besteden we nog twee lessen aan het onderzoeken welk beroep het beste bij de leerling past.
Op donderdag 12 februari gaan de leerlingen die aan het eind van het cursusjaar een sector of afdeling moeten kiezen (klas 2a, b en c en klas 3c, d en e) een dag meedraaien op de Friese Poort.
 
Voorlichtingsavonden
In de afgelopen weken zijn er twee voorlichtingsavonden geweest voor de ouders van klas twee en drie. Op deze avond werd er voorlichting gegeven over de keuzes die hun zoon of dochter binnenkort moet maken. Ook werd er verteld welke afdelingen het Berechja College te bieden heeft.  Binnenkort ga ik de informatie ook aan de betreffende klassen verstrekken en krijgt uw zoon/dochter de informatie ook mee naar huis. Zo kunt u samen de informatie over de keuzes die ze moeten maken nog even goed doornemen. Als u niet op de voorlichtingsavond was en u heeft nog vragen, mag u mij altijd mailen of bellen.

Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Visser-Kramer, decaan


 


Verzorging


Stageperiode
De basisleerlingen van het derde en vierde leerjaar zitten in de afrondingsfase van de eerste stageperiode. Het doel van de stage is om praktijkervaring op te doen in een professionele omgeving. Tijdens de stageperiode worden diverse opdrachten die te maken hebben met het werkveld uitgevoerd. De leerlingen draaien tijdens de stageperiode mee op de werkvloer. Daarbij leren de leerlingen meer over de beroepshouding in een professionele omgeving. Door middel van verschillende reflectie-opdrachten kunnen de leerlingen oefenen met de  sociale- en communicatieve vaardigheden. Door de stage kan een leerling ontdekken waar de interesses liggen om op die manier de keuze voor een vervolgopleiding te vergemakkelijken.

Tijdens de bezoeken aan de stageadressen is gebleken dat de instanties en bedrijven waar onze leerlingen stage lopen uitermate tevreden zijn over de inzet en werkhouding van onze leerlingen. Als vakgroep mogen wij daar trots op zijn!

Lopende projecten
De kaderleerlingen van het derde leerjaar hebben onlangs een voorlichtingsdag voor de tweedejaarsleerlingen georganiseerd. De leerlingen hebben geleerd hoe je moet presenteren en hoe je een workshop aan een groep geeft. Er zijn onder andere een workshop koken, workshop verplaatsingstechnieken en een workshop handmassage gegeven. De leerlingen waren verantwoordelijk voor het draaiboek. Dit was een pittige opdracht, maar de leerlingen hebben het tot een goed einde gebracht. We mogen terugzien op een succesvolle middag waarbij de tweedejaars leerlingen een goede indruk van het vak verzorging hebben gekregen.

De vierdejaars leerlingen werken op dit moment aan het project: Tafeltje dekje, huisje ik red je…! Tijdens dit project worden alle schoonmaakvaardigheden en verpleeg- en verplaatsingstechnieken herhaald voor het examen. De afronding van het project vindt plaats bij een oudere thuis. De leerlingen kunnen het geleerde in de praktijk laten zien. Dit project legt een stevige basis voor het examen.
Heeft u vragen over het vak verzorging dan kunt u contact opnemen met  Liesbeth Pasterkamp.

Met vriendelijke groet,

- Vakgroep verzorging


 


Sportnieuws
 

LO2
Klas drie heeft de afgelopen weken een videoclip gemaakt. Klas vier heeft de afgelopen weken een prachtige show op de tumblingbaan bedacht en in elkaar gezet en deze werd tijdens de open dag een aantal keren uitgevoerd. 

Buitenschoolse activiteiten
Ook buiten de lessen om willen we onze leerlingen enthousiast maken voor bewegen.
Afgelopen vrijdag zijn we met een groep van 50 leerlingen en een aantal collega’s naar Winterberg geweest. Daar hebben we een prachtige dag in de sneeuw gehad. Lekker skiën en samen lol maken, ontzettend genoten!

-docenten LO(2)

 


Intersectoraal
 

Net na het  verschijnen van deze editie hebben we de nieuwe presentaties afgerond van zowel de module “Tuincentrum” klas klas 3B als van de module “Snoepfabriek” van klas 4C.
De leerlingen uit 3B presenteren hun ervaringen op het gebied van de vaardigheden: Overleggen en inlevingsvermogen. Ze hebben een aantal maanden “gewerkt” in een tuincentrum waarbij ze de meest uiteenlopende opdrachten hebben uitgevoerd. Het testen van de zuurtegraad van het water, maar ook het testen van je eigen gehoorkwaliteit. Dit deden ze op de site van www.oorcheck.nl.
 
Ook het maken van een mooie flyer of het inspreken van een goede reclameboodschap via de intercom kwam aan de orde. Nu volgt de presentatie waarin ze hun ervaringen delen met de klas. Deze presentatie wordt beoordeeld door de docent en samen met een digitale toets vormt dit een deelcijfer van rapport twee en periode 2 binnen het PTA.
 
Klas 4 is inmiddels bezig met zijn 4e groepsopdracht. De module wordt afgesloten met het ontwikkelen van een nieuw soort lolly. Hiervoor wordt in groepen en subgroepen overlegd en nagedacht over het maken, ontwerpen en op de markt brengen van deze nieuwe lolly.
Na de module “Snoepfabriek” gaan we starten met de examenmodule “Outdoor Centre”. Hier is elke opdracht en taak een oude examenopdracht. Een goede manier van examentraining. Op naar het examen in periode 6.


- S. Visser, docent Intersectoraal


 


Skidag Winterberg
 

Afgelopen vrijdag is het Berechja College met een bus vol leerlingen naar het prachtige Winterberg afgereisd om daar een fantastische dag te mogen beleven.
Het was een prachtige dag met fijne sneeuw en lekker veel zon. Nadat de leerlingen in groepjes met een docent het gebied verkend hadden, mochten ze zelf skiën. Een aantal leerlingen heeft skiles gekregen en kond daarna het geleerde direct in praktijk brengen.
 
Het was rustig op de weg, dus na een fijne busrit kwamen we mooi op tijd thuis. Alle leerlingen willen het liefst zo snel mogelijk weer op de ski's.
Het Berechja College probeert ieder jaar een keer naar Winterberg te gaan om te skiën. 
 


Open Dag
 

Afgelopen woensdag hebben we onze Open Dag mogen houden. Tijdens het ochtendprogramma brachten verschillende basisscholen een bezoek aan het Berechja College. Na een welkom in de aula konden de achtstegroepers een aantal lessen volgen. Tijdens deze lessen werden ze begeleid door een oud-leerling van hun eigen school. De basisschoolleerlingen maakten zo kennis met de gang van zaken op het Berechja College: van pauze houden in de centrale aula tot aan het maken van iets lekkers in het kooklokaal. De leerlingen waren erg enthousiast.

Tijdens het avondprogramma was de school open voor belangstellenden. Bezoekers konden rekenen op een diversiteit van speciale activiteiten en veel persoonlijke aandacht van docenten. Veel kinderen lieten zich verrassen door verschillende vakken. We mogen in dankbaarheid terugzien op een geslaagde Open Dag.
 
 

Berechja op Twitter


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is het Berechja College actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien. Op ons Youtube-kanaal plaatsen we filmpjes van schoolprojecten.
Twitter: @Berechja_op_urk
Youtube: youtube.com/hetberechja

Magister bekijken

 


De Berechja Berichten in de mailbox, dus een goed moment om de studievoortgang van uw zoon/dochter te bekijken.

Via uw inlogcode kunt u inloggen op Magister en onder andere de cijfers van uw zoon/dochter bekijken.

Graag nodigen we u van harte uit om Magister te ontdekken.

U kunt hier inloggen: 
https://berechja.swp.nl/ 

Tweet
Copyright © 2015 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp