Copy

Bekijk deze mail in uw browser
Nr. 218 | juli 2013

Van de directeur:


Aan alles komt een eind.
Het cursusjaar 2012-2013 zullen we niet snel vergeten. Het was niet het beste jaar van het Berechja College. Dit lijkt zo op het eerste gezicht. Maar we kennen allemaal de uitspraak: het moet eerst erger worden, voordat het weer goed komt. Laten we hopen dat het zo ook met het Berechja College gaat. De eerste tekenen zijn er weer. De inspectie heeft ons plan van aanpak (vmbo) goed gekeurd en heeft er vertrouwen in dat we weer op de goede weg zijn. Dit geeft ons net voor de vakantie een flinke oppepper. Na de vakantie met z’n allen- ouders, docenten, onderwijs ondersteunend personeel,  raad van toezicht, leerlingen en directie- de schouders er weer onder en tonen dat we nog steeds een goede school zijn.

Ouders wil ik toch even apart noemen. Toen we een beroep op u deden om plaats te nemen in ouderpanels was er voldoende respons, u bleef ons steunen en dat geeft ons mede de kracht om samen met u en hopende op Gods zegen van onze school iets moois te maken.

Dit afgelopen cursusjaar hadden we op school te maken met veel ziekte en daarbij de ongewenste lesuitval. Het was soms moeilijk om te vervangen, dit had verschillende redenen. Het nieuwe cursusjaar gaan we hiermee aan de slag en gaan we de lesuitval tot een minimum beperken. Ook de vervanging van mw. Doornenbal, tijdens haar ziekte, was snel geregeld, de heren Romkes en Brouwer sprongen hier op in en zorgden ervoor dat het onderwijs gewoon voortgang kon vinden. Hiervoor willen we beide heren hartelijk danken en met hen samen werken aan de toekomst van het Berechja College.

Afgelopen week hebben we een groot aantal diploma’s mogen uitreiken. Jammer genoeg waren er ook leerlingen die te weinig punten hadden gescoord, zij moeten het een jaar overdoen of gaan toch naar het ROC en gaan daar, meestal op een lager niveau, aan de slag om hun toekomstige beroep te bereiken. Een grote groep leerlingen uit 2F verlaat de school om hun havo-opleiding voort te zetten in de derde klas van het Emelwerda College. We wensen hen allemaal succes op de nieuwe school.    

Enkele collega’s gaan ons verlaten en gaan naar een andere school of naar ander werk. Mw. Van der Wielen (Frans) is daar een voorbeeld van, maar gelukkig hebben we die vacature kunnen vervullen en staat er in augustus een ander juf voor de klas. De andere collega’s zijn: mw. Kuipers, mw. Former, dhr. Baarssen, dhr. Brands, dhr. Mars en dhr. Vinke. Ook voor de andere vacatures zijn voldoende sollicitanten. Ook dit ziet er hoopvol uit.

De rapportenvergaderingen zijn geweest en er zijn beslissingen genomen. Iedere leerling weet op welk niveau hij volgend jaar les gaat volgen.
Nu kan iedereen van de wel verdiende vakantie genieten. We hopen dat God ons, alle bij het Berechja betrokkenen, de komende tijd spaart, zodat we eind augustus weer gezond met z’n allen aan de slag kunnen.
We wensen u een fijne vakantie.


D. Tijms, directeur vmbo
 

Lief en Leed

Mevrouw Doornenbal verblijft op dit moment nog steeds in de Isalaklinieken te Zwolle, het herstel verloopt langzaam. De heer Ten Have zal na de vakantie weer een aantal uren lesgeven. De heer Jelsma is geopereerd aan zijn gehoor, alleen het gewenste resultaat blijft uit op dit moment. 
 
Mevrouw Baarssen-Ekkelenkamp zal na de vakantie haar werkzaamheden weer oppakken. 
 
Afscheid nemen we eind van dit schooljaar van de volgende docenten: meneer Baarssen, mevrouw Former, mevrouw Van der Wielen, meneer Vinke, meneer De Graaf, mevrouw Kuipers, meneer Mars en meneer Brands.
 
Voor Frans is mevrouw Besson aangenomen.

Sportnieuws


Onze sportklassen in leerjaar drie hebben op vrijdag 14 juni een afsluitingsactiviteit in het klimbos in Apeldoorn gedaan. Een spannende en avontuurlijke middag, waarbij de leerlingen begonnen te klimmen op drie meter hoogte en eindigden op een hoogte van maar liefst 15 meter! Wiebelende hindernissen, supergave tokkelbanen en zelfs een heuse bungeejump! De leerlingen vonden het geweldig en ook de begeleiding was enorm enthousiast. Voor herhaling vatbaar!

Tijdens de sportdagen konden de leerlingen ’s morgens kiezen uit een triatlon of een atletiek-meerkamp. ’s Middags werden er verschillende  sporttoernooien gehouden.
Op alle drie dagen zat het weer gelukkig mee en ook de sfeer onderling was goed en sportief! De volgende leerlingen zijn de winnaars geworden van de sportdagen 2013:

Klas 1 Triatlon jongens Triatlon meisjes Atletiek jongens Atletiek meisjes
1. Piet van de Berg  1D Sanne ten Napel 1D Jan Baarssen 1A Jantine v/d Berg 1C
2. Jacob Wouter Hoekstra 1C Jannie Ras 1D Jan Sjoerd Post 1E Sanne Schekman 1E
3. Lucas de Boer 1D Willy Barends 1C Frans Koffeman 1C Jacolien Kapitein 1B
Klas 2        
1. Klaas Woort 2F Jacolien Roskam 2F Hendrik-Otto Janson 2F Brenda Lema Zang 2B
2. Pieter Bos 2F Marisca Goossen 2F Gerrit Kramer 2F Evelien Kapitein 2C
3. Henri Woort 2C Sara Bakker 2E Jan Hakvoort 2B Tineke Hartman 2E
Klas 3        
1. Klaas-Hessel van Urk 3E Gerieanne Blom 3D Klaas Molenaar 3C Jacolien Bakker 3A
2. Klaas Bos 3C Joselien Ruiten 3B Jan-Jacob Ras 3C AnneMarije Oost 3A
3. Willem Kramer 3D Lumanda Hoekman 3E Lucas Hoekman 3E Eline Bakker 3A

De eerste periode van het nieuwe cursusjaar beginnen we de gymlessen weer met een buitenperiode. Niet elke leerling had in de afgelopen periode de juiste sportschoenen. Wilt u als ouder ervoor zorgen dat uw kind na de vakantie in het bezit is van een paar sportschoenen? Dit hoeven uiteraard geen dure merkschoenen te zijn, maar wel een paar die stevig om de voeten zitten en waar uw kind goed op kan sporten.
Ook hebben alle leerlingen in klas 1 een gymshirt en gymbroek gekregen. Sommige leerlingen zijn hun shirt of broek in de loop van de jaren kwijtgeraakt. Is dit het geval bij uw kind, wilt u er dan voor zorgen dat uw kind na de vakantie een zwarte korte broek en een wit shirt bij zich heeft tijdens de gymles? Intersectoraal nieuws


We sluiten een schooljaar af. Ook het eerste jaar Intersectoraal sluiten we daarmee af. We mogen tevreden terugkijken op dit jaar. Wat was het fijn om te werken met een methode waarin de opdrachten voor leerlingen en docenten helder en overzichtelijk waren uitgewerkt. Heel veel leerlingen hebben heel hard gewerkt aan hun vaardigheden op allerlei gebieden. Presenteren, ontwerpen, monteren, gesprekken voeren, stages etc. Dat maakt het vak Intersectoraal ook zo uitdagend. Ongeveer 19 leerlingen hebben zich voor volgend jaar Intersectoraal aangemeld. Voor de “oude” groep komt het erop aan. Kunnen ze zich volgend jaar ontplooien tot een volwaardige examenkandidaat Intersectoraal die aan de kerndoelen voldoet?
 
Dienstverlening & Commercie
In principe was en is de insteek voor het Berechja College alle drie sectoren aan te bieden in klas 3. Techniek, Dienstverlening en Commercie. We hebben het afgelopen schooljaar te weinig Techniek kunnen aanbieden om verder te kunnen gaan met de uitstroomvariant Techniek en Dienstverlening of Techniek en Commercie. Vandaar dat we volgend jaar moet kiezen voor de uitstroomvariant Dienstverlening en Commercie. Zodra  het nieuwe mbo-gebouw aan de Lange Riet beschikbaar is, zullen we gebruik gaan maken van de faciliteiten op deze locatie. 


Jaarafsluiting


Donderdagochtend hebben onze leerlingen hun rapport in ontvangst genomen. Dit gebeurde in hun eigen klas met hun eigen mentor. Hierna hebben we in de aula gezamenlijk het jaar afgesloten. Na de afsluiting konden de leerlingen vakantie gaan vieren. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Nieuwbouw MBO


De nieuwbouw van het nieuwe mbo-gebouw vordert gestaag.
Op onze website houden we de vorderingen bij.
http://www.berechja.nl/nl/foto-s-berechja/gallerij/404/nieuwbouw-mbo

Berechja op Twitter, Facebook en Youtube


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is de school actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter en Facebook worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien. Op Youtube plaatsen we filmpjes van schoolprojecten.
Twitter: @Berechja_op_urk
Facebook: facebook.com/berechjacollege
Youtube: youtube.com/hetberechja
Tweet
Share
Copyright © 2013 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp