Copy
Kunt u deze email niet goed lezen, bekijk dan de webversie. 


Nr. 246 | 21 april 2016

Agenda

 
  • 25 april - 6 mei: meivakantie
  • 11 mei: schoolreizen leerjaar een en twee
  • 11 mei: CKV-dag leerjaar drie / laatste lesdag leerjaar vier
  • 13 mei: start centraal examen
  • 16 mei: tweede Pinksterdag
  • 26 mei: einde centraal examen
  • 27 mei: Berechja Berichten nr. 247
  • 30 mei: inleveren boeken leerjaar vier


Van de directie

 

Vorige week hebben we de goede doelen dag gehad. De hele dag waren onze leerlingen bezig met allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor enkele goede doelen. Het is prachtig om te zien hoe de leerlingen zich inzetten voor anderen. Ook is het mooi dat veel ouders kwamen kijken. Een dag, waarin een ieder zich inzet voor goede doelen, hoort bij een Christelijke school. Op deze wijze wordt de zorg voor de naaste in de praktijk gebracht. Goed voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We mogen terugzien op een succesvolle dag waarin veel geld opgehaald is voor de goede doelen.
 
Mevrouw Besson, lerares Frans, verlaat onze school per 1 mei a.s. Ze gaat iets geheel anders doen en heeft besloten haar baan bij onze school op te zeggen. Mevrouw Tilman gaat haar na de meivakantie vervangen. We wensen mevr. Besson veel succes bij haar nieuwe uitdaging.

Mevrouw Tadema komt na de meivakantie terug van haar ouderschapverlof. Zij zal Nederlands gaan geven aan klas 2C en 3C. Mevrouw Tadema zal tevens de mentortaken in klas 2C van mevrouw Besson overnemen. We zijn dankbaar dat zij haar capaciteiten weer mag in gaan zetten voor het Berechja College.
 
Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar. De nieuwe klassen moeten worden ingedeeld en we moeten vaststellen welke vacatures er zijn.
Door de goede aanmelding in de brugklas verwachten we enige groei.
 
Voor onze examenleerlingen breekt een drukke tijd aan. Ze moeten zich voorbereiden op het centrale examen dat meteen na de meivakantie begint. Ik wil onze examenleerlingen veel succes toewensen.
 
Volgende week en de week daarop is de school dicht wegens de meivakantie. Mocht u met vakantie gaan in deze periode, wens ik u een goede vakantie toe.


 - drs. J.S. Frankema


 


BOVENBOUW-NIEUWS

 


Leerjaar 4
Deze week ronden de leerlingen van de afdeling verzorging en nautisch hun CSPE af. Theoretische opdrachten, minitoetsen en praktische opdrachten wisselen elkaar af, we hopen dat de gedegen voorbereiding zal leiden tot goede resultaten.

Voor de AVO-vakken wordt druk geoefend om straks optimaal voorbereid examen te kunnen doen. Een belangrijk deel van deze voorbereiding zal door de leerlingen in de meivakantie moeten worden gedaan.  Werken en geld verdienen is in deze vakantie zeer onverstandig. We gaan ervan uit dat uw zoon of dochter daarin samen met u een verstandige keuze maakt.

Maandag  9, en  dinsdag 10 mei, na de meivakantie worden de lessen facultatief gegeven. De docent is volgens rooster aanwezig en de leerlingen kunnen terecht met hun laatste vragen.  Een docent kan een leerling ook verplichten te komen als hij/zij dat nodig acht.
Als leerlingen liever op school gaan leren dan zijn ze welkom en regelen we een rustige studieruimte.
 
De data en tijden van de examens van de verschillende vakken  en verdere relevante informatie staan in een informatieboekje dat de leerlingen deze week gekregen hebben. Let u ook op de data van de eventuele herkansing, de uitslagdatum, de laatste rekentoets en de diploma uitreiking. Ieder jaar komt het voor dat uitjes gepland worden op dagen dat de leerlingen voor school beschikbaar moeten zijn.
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes en hopen op goede resultaten.
 
Leerjaar 3
De leerlingen uit leerjaar 3 hebben deze laatste periode Cito-3 afgerond.  Een belangrijke toets , die ons inzicht geeft in de ontwikkeling die de leerling doormaakt en zijn huidige niveau. De resultaten kunnen een belangrijke rol spelen in de advisering aan het einde van het schooljaar.  T.z.t. krijgt u een uitdraai van de behaalde resultaten.

Na de meivakantie resten ons nog ongeveer 30 effectieve lesdagen. Houdt u de resultaten van uw zoon/dochter nauwkeurig in de gaten ; een aantal heeft dat echt nodig.

Hebt u vragen over de leerprestaties van uw kind , neem dan contact op met de mentor en laat u informeren.

Voor andere vragen, of opmerkingen kunt u mij altijd bellen, de lijntjes zijn kort.


Vriendelijke groeten,

-dhr. J.E.F. Nagel,
Teamleider bovenbouw.
 

 


ONDERBOUW-NIEUWS

 


De komende periode staat bekend om zijn onregelmatige weken. De meivakantie, het Hemelvaartsweekend en Pinksteren zorgen dat er voor dat er nog ongeveer 8 effectieve lesweken overblijven waarin resultaten behaald kunnen worden die het derde rapport gaan vormen. Een spannende periode waarin de druk voor leerlingen best hoog kan zijn. Een juiste planning en ondersteuning van thuis uit is daarbij zeer wenselijk. De ervaring leert dat leerlingen deze periode kunnen onderschatten.

11 mei
Op 11 mei gaan de onderbouwklassen een dagje uit. De leerlingen van leerjaar 1 gaan, zoals we gewend zijn, naar de Efteling. De leerlingen van leerjaar 2 gaan het Friese Leeuwarden. Na een bezoek aan het Fries museum mogen de leerlingen de binnenstad bekijken. Het middaggedeelte bestaat uit zeilen. De leerlingen krijgen instructie van ervaren instructeurs. Het lijkt wel handig om een extra stel kleren mee te nemen. Laten we hopen op mooi weer. De dag wordt afgesloten met een barbecue.


Vriendelijke groeten,

-dhr. J. Schaak,
Teamleider onderbouw.
 

 


DecaanKlas vier
Op een enkeling na, zijn alle leerlingen uit klas vier aangemeld bij een vervolgopleiding. In deze periode worden de leerlingen uitgenodigd voor een intake gesprek, waarna ze te horen krijgen of ze zijn aangenomen. Altijd spannend, maar ook goed om al bezig te zijn en je te richten op een nieuwe fase in je leven.
 
Klas twee en drie
De leerlingen uit klas twee en drie hebben hun keuze voor een vakkenpakket of profiel gemaakt voor volgend jaar. Deze laatste periode is bepalend of ze over gaan en of ze op hetzelfde niveau kunnen blijven.
 
Qompas
We zijn dit jaar met klas een en drie begonnen met Qompas. Dit is een digitale methode waarmee de leerling in vier jaar tijd een portfolio opbouwt. Dit portfolio is belangrijk voor hun vervolgopleiding en het is dus noodzakelijk om dit portfolio goed in te vullen. Het bestaat uit allerlei opdrachten en vragen die te maken hebben met hun loopbaan; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat vind ik leuk om te gaan doen later. Gedurende de vier jaren doen ze ook allerlei activiteiten zoals: interview afnemen met iemand uit een beroepenveld, doedag Friese poort, speeddate met bedrijven, beroepenmarkt, enz. Van al deze activiteiten wordt een verslag geschreven en dat komt in het portfolio te staan. Aan het eind van de vier jaren hebben ze een mooi portfolio over hun loopbaan opgebouwd en kunnen aan de hand hiervan een bewuste keuze voor een vervolgopleiding maken. Vanaf volgende cursusjaar starten we schoolbreed met deze methode. 

 Wanneer u vragen hebt aangaande het decanaat of vragen over vervolgopleidingen,
mag u mij altijd bellen!


Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Visser-Kramer, decaan


 


Sportnieuws
 


LO2
Tot aan de meivakantie is klas drie bezig om een parcours  te bedenken, die ze vervolgens met de hele groep op de mountainbike gaan afleggen en welke wordt beoordeeld door de groep. Klas vier heeft het onderdeel circus afgerond en ondertussen zijn de mondelinge examens ook afgenomen door meneer Van Slooten. Deze week sluiten ze als groep het jaar samen af met een bootcamp bij Moving To.


 
Buitenschoolse activiteiten
Ook buiten de lessen om willen we onze leerlingen enthousiast maken voor bewegen. De afgelopen weken hebben verschillende leerlingen meegedaan met Olympic Moves. Een groep jongens heeft meegedaan met een zaalvoetbaltoernooi, waar ze 4 van de 6 wedstrijden hebben gewonnen. Dit was helaas niet genoeg om door te gaan naar de landelijke finales.


 
Afgelopen vrijdag heeft een groep meiden meegedaan met het minitrampoline springen. Er deden 25 ploegen mee en het Berechja team is tweede geworden! Een enorme prestatie van deze springtalenten! Op vrijdag 8 april heeft een afvaardiging van het personeel meegedaan met het interscolaire volleybaltoernooi in de bosbadhal te Emmeloord. Vorig jaar was onze school tweede geworden en ook dit jaar moesten we genoegen nemen met de tweede plek! Het was wederom een mooi toernooi.


 
Buitenperiode
Na de meivakantie gaan we weer naar buiten met de gymlessen. Dat betekent dat alle leerlingen moeten zorgen voor goede sportschoenen en extra kleding voor als het koud is. Je kan hierbij denken aan een trainingsbroek/jasje of een trui/vest. Als het regent, worden de lessen binnen in de zaal gegeven.
 
Gymkleding
Er zijn leerlingen die hun gymkleding kwijt zijn en gaan dan lenen bij de docent. Dit lenen kost geld. We hebben nog genoeg tweedehands kleding liggen, voor een paar euro heeft uw kind weer een gymtenue!


Met sportieve groet,

-docenten LO(2)

 


Dienstverlening & Producten
 

Klas 4
In tegenstelling wat in de vorig BB stond hebben we nu het derde en niet het tweede D&P examen erop zitten.  Alles is goed verlopen en ook het nieuwe computersysteem heeft zich mogen bewijzen.
U kunt begrijpen dat we over de uitslag nog niets kunnen en mogen zeggen. We zitten nu de week voor de meivakantie. In de afgelopen twee weken hebben de leerlingen uit klas 4B een aantal extra lessen wiskunde en economie gehad in plaats van de uren D&P. Na de vakantie nog het centraal schriftelijk examen voor de kaderleerlingen en de digitale examen door de basisleerlingen.

Het wordt opnieuw een spannende periode. Niet iedereen gaat voor alle vakken even “safe” het examen in. Desalniettemin hopen we dat ze hun examen met goed gevolg zullen afronden en dat onze school opnieuw een vreugdedansje mag doen rondom het aantal geslaagde leerlingen. Vanaf deze plaats in ieder geval veel succes gewenst.
 
Klas 3
Deze week ronden we de module spoorwegen af. Na de vakantie starten we met een toepasselijke module ‘Vakantieparken’. Opnieuw een veelzijdige module. Loopbaanleren en dienstverlenend vermogen staan centraal. Leerlingen voorbereiden op hun vervolgopleiding is een speerpunt binnen het vernieuwde vmbo.

Leerlingen worden vanaf volgend jaar nog breder voorbereid op de verschillende vervolgopleidingen die er zijn. Het vak D&P wordt vanaf volgend jaar 12 uur gegeven. Deze uren worden verdeeld over 6 uren Profieldeel en in twee jaar 4 extra keuzedelen. Drie in leerjaar 3 en 1 in leerjaar 4. Hiervoor kan je als school kiezen uit allerlei verschillende keuzedelen van andere profielen. Een wat ingewikkeld verhaal. Het Berechja College heeft gekozen om samen met de profielen Maritiem & Techniek en Zorg & Welzijn de volgende keuzedelen aan te bieden:

Keuken/ EHBO/ Uiterlijke verzorging/ Metaaltechniek/ Duurzaam ondernemen

Voor klas 3 moeten leerlingen per periode een keuzedeel kiezen.
Na de meivakantie wordt verder gewerkt aan de verfijning van de nieuwe plannen en krijgen basis- en kaderleerlingen, die na klas twee op Urk willen blijven, de definitieve keuze voorgelegd.
We houden u op de hoogte.

Voor vragen over de nieuwe profielen of het vak D&P kunt u altijd terecht bij dhr S. Visser of bij de decaan mevr. M. Visser-Kramer.

- team D&P

 


Zorg en welzijn


Het is op dit moment een spannende tijd voor onze examenkandidaten. Deze week doen de leerlingen het praktijkexamen voor het vak verzorging. De leerlingen werken tijdens hun examen onder andere op een woonzorgboerderij. De leerlingen mogen nu laten zien dat wat ze geleerd hebben door bijvoorbeeld toetsen en opdrachten op de computer en een rollenspel met verplaatsingstechnieken. Helaas mogen wij op dit moment nog niet inhoudelijk over het examen publiceren, in het volgende Berechja Bericht kunnen wij wat meer over het examen vertellen.

Enkele weken terug heeft klas 4A het laatste project afgerond. Deze leerlingen hebben een wellnessmiddag georganiseerd voor sportieve meiden met een beperking. Tijdens deze middag kregen deze meiden een lekkere gezichtsbehandeling en er was disco. Iedereen kijkt terug op een zeer succesvolle middag. De leerlingen hebben een topprestatie neergezet. De organisatie was helemaal goed op orde en vooral Jantine van de Berg heeft laten zien dat zij beschikt over organisatorisch talent en doorzettingsvermogen.

De derde klas heeft afgelopen week op de goede doelen dag een High Tea georganiseerd. Ze hebben zelf recepten uitgezocht en de bestelling opgemaakt. De leerlingen hebben geoefend met de bediening en het gastheerschap. De High Tea was een groot succes. Het zoete gedeelte van de gerechten werd beoordeeld met een 10!

Wij wensen vanaf deze plek alle leerlingen veel succes met de examens!
 
Mocht u vragen hebben over het vak Zorg en Welzijn dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Pasterkamp.


-Docenten van de vakgroep Zorg en Welzijn
 


Ruim zesduizend euro voor het goede doel

 
Een groot gejuich ging er op toen vorige week donderdag aan het eind van de Goede Doelen Dag van het Berechja College het opgehaalde bedrag bekend werd gemaakt aan de leerlingen. En terecht, want middels verschillende acties, van een LAN-party tot high tea, autowassen, visbakken, prijsvragen en bloemen verkopen, werd maar liefst 6.150 euro opgebracht. Het bedrag is bestemd voor Make a Wish en  stichting ALS.  Twee stichtingen die door de leerlingen zelf zijn uitgekozen en benaderd. 

Bron: Het Urkerland
 

Berechja op Twitter en Facebook


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is het Berechja College actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter en Facebook worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien.
Twitter: @Berechja_op_urk 

Facebook: Berechja College
 
Tweet
Copyright © 2016 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp