Copy

Kunt u deze email niet goed lezen, bekijk dan de webversie. 


Nr. 236 | 29 mei 2015

Agenda

 
 • 2 juni: herkansing rekentoets leerjaar 4
 • 4 juni: herkansing rekentoets leerjaar 4 voor leerlingen die 2 juni afwezig waren
 • 11 juni: uitslag examens tussen 17.00-19.00 uur
 • 16 juni: herkansing leerjaar 3
 • 16 juni: kennismaking nieuwe brugklassers 16.00 uur
 • 16, 17 en 18 juni: examens tweede tijdvak
 • 24 juni: sportdag leerjaar 1
 • 25 juni: sportdag leerjaar 3
 • 25 juni: schoolreizen leerjaar 1 en 2
 • 29 juni: diploma-uitreiking verzorging, nautisch en intersectoraal (20.00 uur)
 • 30 juni: diploma-uitreiking theoretische leerweg (20.00 uur)
 • 30 juni: sportdag leerjaar 2, ckv dag leerjaar 3, project Urk leerjaar 1


Overlijden collega mevrouw Sijsma

 

Coba Sijsma                       1953-1915

 
Namens directie, personeel en leerlingen willen we stilstaan bij het overlijden van onze gewaardeerde collega en docent:

Jacoba Elisabeth Sijsma

Maandag 11mei meldde mw. Sijsma zich ziek. Dit deed ze niet gauw. Dinsdag 12 mei bereikte ons het bericht dat ze overleden was. Zaterdag 16 mei is ze, na een rouwdienst in de Emmaüskerk te Rutten, begraven op het kerkhof in Oosterzee-Buren.
In haar verliezen we een goede collega.

Coba Sijsma is in augustus 1975 begonnen aan de Chr. LHNO “Aan de top” te Urk. Ze gafo.a.  Naaldvakken en Godsdienst. In de loop der jaren is het vak Naaldvakken van het toneel verdwenen en Coba bekwaamde zich in het gegeven van Verzorging. Dit vak werd later samengevoegd met biologie en kreeg de naam M&N.

Coba was een Friezin en kon soms best stug overkomen, maar dat was schijn, want ze stond altijd klaar om een ander, leerling of collega te helpen.
Coba had het de laatste jaren niet gemakkelijk, denk maar aan de niertransplantatie die ze onderging. Altijd was ze zo snel mogelijk weer aan de slag.  Voor de nierstichting heeft ze menig paar sokken gebreid en “Huuskedoekjes” gemaakt”. Coba was altijd bezig.

Nogmaals, we verliezen in haar een gewaardeerd collega en we wensen de familie, vrienden en onze schoolgemeenschap sterkte en kracht toe.

 


BOVENBOUW-NIEUWS

 


Examens
Gisteren, dinsdag 26 mei, hebben we het laatste examen afgerond.  Nu even een moment van rust in een altijd spannende periode voor onze leerlingen, maar ook voor onze docenten. De voorbereiding was goed.  Een behoorlijk aantal leerlingen is in hun eigen tijd op school geweest om nog leerstof met hun docent te bespreken.
Gelukkig waren alle kandidaten tijdens de examens aanwezig. Geen ziektes, en bij alle examens ruim op tijd om de laatste instructie te ontvangen.
 
Rekentoets
De herkansing voor de rekentoets is op dinsdag 2 juni. Leerlingen die de toets nog niet voldoende hebben gemaakt, of een cijfer hoger dan een 5 willen halen zijn daarvoor uitgenodigd. Aanvangstijden zijn nog een keer via magister doorgegeven.
 
Normering en uitslag
Op 3 juni worden de normen voor de beroepsgerichte vakken bekend gemaakt. Vanaf 4 juni is het mogelijk dat een basis-of kader leerling een onderdeel van zijn CSPE moet herkansen om een hoger cijfer te halen.
Donderdag 11 juni bepalen we de uitslag. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur bezoeken we de nog niet geslaagde leerlingen. We hopen snel klaar te zijn.
 
Herexamen
Leerlingen die een herexamen gaan doen, moeten 16,17 en 18 juni beschikbaar zijn voor een examen. Vrijdag 12 en maandag 15 juni gaan deze leerlingen op school aan de slag om zich samen met een docent maximaal voor te bereiden.
Met u hopen we op een goed resultaat.
 
Leerjaar 3
Om de druk iets van de ketel te halen hebben we de derde periode waarin PTA’s  en repetities gemaakt moeten worden verlengd. Op donderdag 11 juni moeten nu alle PTA’s gemaakt zijn en de cijfers ingeleverd. Vrijdag 12 juni leveren de leerlingen hun keuze voor de herkansing in, en dinsdag 16 juni is de herkansing.  Leerlingen die al weten welk vak ze gaan herkansen kunnen nu al beginnen met studeren.

Het is belangrijk om met uw zoon/dochter te bespreken hoe ze ervoor staan. De overgangsnormen staan in het PTA-boekje dat ze in november mee naar huis hebben genomen. Let op: bij het overgangsrapport beoordelen we ook de gemiddelde PTA-cijfers van de vakken die ze voor leerjaar 4 gekozen hebben.  Neem met de mentor contact op als u vragen hebt.
 
Rekentoets 
Leerlingen die vanaf 2015-2016 in het examenjaar zitten krijgen, dat is vrijwel zeker, vier kansen voor het afleggen van de rekentoets, waarvan er tenminste 1 benut moet worden in het voorlaatste jaar. Concreet betekent dit dat uw zoon/dochter binnenkort deze toets gaat maken.  Klas 3A 4 juni het 4e en 5e uur, klas 3 E 4 juni het 7e en 8e uur, klas 3B vrijdag 29 mei het 2e en 3e uur, klas 3C woensdag 3 juni het 6e en 7e uur, en klas 3D vrijdag 5 juni het 4e en 5e uur. De rekentoets gaat een officieel onderdeel uitmaken van het examen, dus iedereen moet deze toets maken.
 
Neemt u bij vragen -of opmerkingen even contact op met de mentor, of met mij?
 
Vriendelijke groeten,
en veel sterkte in de begeleiding van uw zoon/dochter.

-dhr. J.E.F. Nagel,
Teamleider bovenbouw.
 

 


ONDERBOUW-NIEUWS

 

Nieuwe leerlingen
De ouders van de nieuw-aangemelde leerlingen voor de komende cursus ontvangen ook deze Berechja Berichten. Bedankt voor het vertrouwen in het Berechja College.
Binnenkort ontvangen de toekomstige leerlingen van leerjaar 1 een uitnodiging voor een kennismaking met de nieuwe klas en de mentor voor de komende cursus. Deze kennismaking staat gepland voor 16 juni ’s middags om 16:00 uur. De kennismaking is een belangrijk moment in de voorbereiding op de komende cursus.  De leerlingen worden voorgelicht over de verschillen tussen het basis en voortgezet onderwijs. Daarnaast ontvangen de leerlingen informatie over de aan te schaffen spullen. Het is van belang dat u als ouders daar notie van neemt. Een goede voorbereiding op het schooljaar betekent een goede start, wat weer leidt tot rust en motivatie. Het is een hele stap voor deze leerlingen. In augustus beginnen we daarom met een introductieprogramma om deze stap soepel te laten verlopen.

Bij deze uitnodiging voor de kennismaking worden ook de klassenlijsten meegestuurd. Leerlingen vinden het heel fijn om te weten bij wie ze in de klas komen.
De informatie over de start van de nieuwe cursus, waaronder de schoolgids en de machtiging, wordt in de laatste week van de zomervakantie bezorgd.

Schoolreizen onderbouw
De nieuwe datum voor de schoolreizen van de onderbouw is donderdag 25 juni. De programma’s zijn hetzelfde gebleven. Leerjaar een gaat naar de Efteling. De leerlingen van leerjaar twee hebben gekozen uit Walibi of het Klimbos in Laage Vuursche.

Laatste periode
Na het verschijnen van deze Berechja Berichten start de laatste periode van vijf schoolweken. Daarvan zijn maar drieënhalve week effectief te besteden voor afnemen van toetsen en afmaken van opdrachten. Dit is een drukke periode waarin veel van de leerlingen verwacht wordt. Voor een aantal leerlingen is deze periode bepalend of ze het niveau waarop ze onderwijs volgen, kunnen blijven voortzetten. Wilt u daarom ook deze periode met uw kind doornemen en helpen waar dat nodig is.

Vriendelijke groeten,

-dhr. J. Schaak,
Teamleider onderbouw

 
 

Google Chrome en Magister


Leerlingen en ouders die Google Chrome als browser gebruiken kunnen niet meer inloggen op Magister. Chrome ondersteunt plug-ins zoals  Silverlight niet meer. Dit programma is nodig om Magister te kunnen openen. U kunt dit probleem oplossen door gebruik te maken van een andere browser zoals Internet Explorer of Firefox. De verwachting is dat na de zomervakantie, na de update van Magister, Google Chrome weer gebruikt kan worden.


Decaan


Klas vier
De examens zijn achter de rug, alle leerlingen zijn ingeschreven. Een aantal leerlingen krijgt de komende periode nog hun intakegesprek voor hun vervolgopleiding. Sommige leerlingen zijn al definitief aangenomen en kunnen zich gaan voorbereiden op hun nieuwe studie!
 
Klas twee en drie
De leerlingen uit klas 2 en 3 hebben hun keuze voor een sector of vakkenpakket gemaakt voor volgend jaar. Deze laatste periode is bepalend of ze over gaan en of ze op hetzelfde niveau kunnen blijven.
 
LOB
Loopbaan Oriëntatie wordt steeds belangrijker binnen scholen. Het is van groot belang om alle leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst en ze te begeleiden in de keuzes die ze moeten maken om uiteindelijk die vervolgopleiding te gaan volgen die het beste bij ze past. Om dat doel te bereiken willen we ook op school in elk leerjaar aandacht besteden aan LOB. Dit gebeurt grotendeels door de mentor in de mentorlessen. De mentoren worden weer aangestuurd door de decaan.
 
Qompas
Volgend jaar gaan we in klas 1 en 3 starten met Qompas. Dit is een online keuzeprogramma die de leerling ondersteunt bij het oriënteren op het maken van de juiste keuze. Qua opbouw en vormgeving sluit deze methode nauw aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
De leerlingen doorlopen het programma zelfstandig via een gestructureerd en persoonlijk stappenplan, waarbij ze zich oriënteren door middel van tests en opdrachten. Tot slot maken ze een weloverwogen keuze voor een afdeling of sector en uiteindelijk een opleiding.
Door de vier schooljaren heen bouwen ze een persoonlijk portfolio op, die ze kunnen gebruiken tijdens de intake van hun vervolgopleiding. Begeleiders kunnen in een oogopslag zien wat de leerling heeft gedaan, wat zijn of haar kwaliteiten is en of hij of zij geschikt is voor de opleiding. Over deze methode zult u in de loop van het nieuwe schooljaar nog wat meer horen.


Met vriendelijke groet,

Mevr. M. Visser-Kramer, decaan


 


Verzorging


Het examen zit erop. Voor al onze leerlingen breekt een spannende periode aan. Over twee weken weten de leerlingen of al het werken beloond zal worden met een diploma. Het examen voor het vak Verzorging bestond dit jaar uit veel praktische opdrachten en rollenspelen waarin onze leerlingen de geleerde competenties konden laten zien. Na de uitslag kunnen wij wat meer over de inhoud van het examen in het Berechja Bericht schrijven.

Daarnaast is de stageperiode voor alle leerlingen afgerond. Het doel van de stage is om praktijkervaring op te doen in een professionele omgeving. Tijdens de stageperiode worden diverse opdrachten die te maken hebben met het werkveld uitgevoerd. Leerlingen doen ervaring op in verschillende werkvelden zodat de keuze voor het vervolgonderwijs makkelijker zal worden. De leerlingen zijn op het stageadres bezocht. Tijdens de gesprekken met de stagebegeleiders is gebleken dat onze leerlingen inzet tonen en een goede beroepshouding laten zien. Daar mogen wij als vakgroep trots op zijn.

Onze derdejaars leerlingen ronden de komende weken het project over kinderen af en daarna gaan zij zich verdiepen in de ontwikkeling  tijdens de puberteit. Dit onderwerp wordt afgerond met een werkstuk en een repetitie. Wij wensen onze leerlingen veel sterkte met de laatste loodjes van dit schooljaar!

Heeft u vragen over het vak verzorging dan kunt u contact opnemen met  Liesbeth Pasterkamp.

Met vriendelijke groet,

- Vakgroep verzorging


 


Sportnieuws
 

LO2
Klas vier heeft de examens achter de rug en kunnen uitkijken naar hun nieuwe opleiding. Een vijftal leerlingen gaan een sportopleiding doen. Het is mooi om te zien dat leerlingen enthousiast worden van sport en daar zelfs hun werk van willen maken!
Voor klas drie staan er tijdens deze laatste periode nog een aantal onderdelen op het programma; op het moment zijn ze bezig met flagfootball, en verder gaan ze nog frisbeeën en verspringen.
 
Buitenschoolse activiteiten
Ook buiten de lessen om willen we onze leerlingen enthousiast maken voor bewegen. We zijn een softbalgroep in leerjaar drie begonnen, waarmee we wekelijks een uurtje willen trainen en eventueel mee gaan doen met interscolaire toernooien.
 
Sportdagen
Over een aantal weken vinden de sportdagen weer plaats. Klas 1 heeft hun sportdag op dinsdag 23 juni, klas 3 volgt op donderdag 25 juni en klas 2 sluit af op dinsdag 30 juni.
Ook dit jaar mogen de leerlingen weer kiezen. Van 9.00 tot 11.00 uur doen ze mee met of de triatlon (zwemmen, fietsen, lopen) of de vijfkamp (atletiekonderdelen op het veld). Daarna sluiten de leerlingen de sportdag af met of een voetbaltoernooi of een basketbaltoernooi. ’s Middags zijn de leerlingen vrij.
 
Motiveer uw kind om deze dag lekker sportief mee te doen of kom gezellig om een hoekje kijken!

Met sportieve groet,

-docenten LO(2)

 


Intersectoraal
 

Het examen zit erop. Net als voor alle andere leerlingen is het voor de leerlingen uit de intersectorale klas 4C een spannende periode. Over twee weken zijn de normen bekend en kunnen de behaalde punten worden omgezet in een definitief cijfer. Iedereen is natuurlijk heel erg benieuwd wat dit jaar de resultaten zullen zijn. Dit geldt niet alleen voor leerlingen maar ook voor docenten. Iedereen heeft keihard gewerkt om de kennis en kunde op niveau te krijgen. Er zijn geen noemenswaardige problemen geweest tijdens de praktische examens. Hier zijn we dankbaar voor.

Klas 3 intersectoraal gaat volgende week starten met een nieuwe module: “Vakantieparken”. Een behoorlijke tijd later dan vorig jaar. We merken dat de werkhouding in deze klas vaak op een laag pitje staat. Er is behoorlijk veel energie nodig deze leerlingen hun werk op tijd af te laten maken. We roepen de ouders op samen met ons onze leerlingen aan het werk te houden. Kijkt u met ze mee in Magister?  

Met nog zo’n vier weken voor de boeg (voor de cijfers), kijken we, ondanks wat motivatieproblemen, opnieuw terug op een geslaagd leerjaar drie. Heel veel competenties zijn geoefend, uitgevoerd en beoordeeld. We hopen dat we met deze groep van pakweg 19 leerlingen na de vakantie verder kunnen bouwen aan een examenvaardige groep jongens en meiden. 

Mochten er nog vragen zijn over de inhoud van de opleiding, dan kunt u contact opnemen met de decaan van onze school mevr. Visser-Kramer of met ondergetekende; dhr. S. Visser, Coördinator Intersectoraal.


- S. Visser, docent Intersectoraal


 

Berechja op Twitter


Met het oog op zichtbaar zijn en transparantie is het Berechja College actief op de sociale media. De sociale media zijn voor ons een extra mogelijkheid om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers. Op Twitter worden gebeurtenissen aangekondigd, maar ook zijn leuke foto’s van lessituaties te zien. Op ons Youtube-kanaal plaatsen we filmpjes van schoolprojecten.
Twitter: @Berechja_op_urk
Youtube: youtube.com/hetberechja

Magister bekijken

 


De Berechja Berichten in de mailbox, dus een goed moment om de studievoortgang van uw zoon/dochter te bekijken.

Via uw inlogcode kunt u inloggen op Magister en onder andere de cijfers van uw zoon/dochter bekijken.

Graag nodigen we u van harte uit om Magister te ontdekken.

U kunt hier inloggen: 
https://berechja.swp.nl/ 

Tweet
Copyright © 2015 Berechja College, All rights reserved.
afmelden    update contactgegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp