Copy
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen uutiskirje
Eikö viesti näy kunnolla? Katso uutiskirje nettiversiona tästä.

Kutsu Peltopäivään 19.6.2019
Kilpiän tilalla Lohjan Pusulassa


Viljelijä ja luonnon monimuotoisuus
-miten viljelijä voi vaalia luonnon monimuotoisuutta ja miten monimuotoisuus hyödyttää viljelijää?

  • Mitä hyötyä monimuotoisuudesta on viljelijälle?
  • Miten lajikirjoa voi havainnoida?
  • Miten monimuotoisuutta voi lisätä?

Tietoiskuja pölyttäjistä, tuhohyönteisten luontaisista vihollisista, linnuista, maaperäeliöistä ja kerääjäkasveista.

Päivä alkaa klo 11 lounaalla Pusulan keskustassa (tarjotaan ilmoittautuneille).
Klo 12.15 alkaen ohjelmaa Tuomas ja Iiris Mattilan Kilpiän tilalla, paaliauditoriossa ja pellolla
Klo 15 kahvitarjoilu
Klo 16 tilaisuus päättyy

Ilmoittaudu mukaan pian täällä https://link.webropolsurveys.com/S/2D10C1A75BFCEEC6. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautujaa. Tarkempi ohjelma ja tulo-ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Tervetuloa!
Lapset tervetuloa mukaan myös!

Lisäinfoa: Iiris Mattila (iiris.mattila (a) gmail.com) ja Riitta Savikko (riitta.savikko (a) luke.fi).

Tapahtuman järjestävät Kilpiän tila ja Luonnonvarakeskuksen vetämät hankkeet OPALLife ja Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa.

Webinaari
 
Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos
ke 5.6.2019 klo 10-11
alustajana erikoistutkija Juha Pöyry, Suomen ympäristökeskus
etäluennon linkki 
https://ucc.vy-verkko.fi/luke/meet/riitta.savikko/RG943W38  

Etäluentoa voi seurata tietokoneelta mistä päin vain! Liittymisohjeita webinaariin eli etäluentoon löytyy tarvittaessa
täältä tai  puh: 050 571 4548.

Tervetuloa mukaan Maailman ympäristöpäivänä järjestettävään webinaariin!
Hyviä esimerkkejä maatilojen ilmastotoimista
 

Mitä maatiloilla voidaan tehdä ilmastoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi? Maatilojen ilmastotoimet ovat ilmastonmuutokseen varautumista. Varautumiseen kuuluu sekä  ennakoivaa sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin vaikutuksiin että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Ilmastonmuutokseen varautumiseksi maatiloilla voidaan toteuttaa lukuisia toimenpiteitä. Näihin kuuluvat mm. maan kasvukunnon hoito, vesitalouden hallinta, monipuolinen viljelykierto, alus- ja kerääjäkasvien käyttö sekä talviaikainen kasvipeitteisyys. Lisäksi fossiilisia polttoaineita voidaan korvata erilaisilla uusiutuvan energian vaihtoehdoilla.
 

Tähän on koottu hyviä esimerkkejä maatilojen ilmastotoimista.

 

Piirros:Ville Heimala.
Piirros:Ville Heimala
Etäluentoja ilmastoteemoista saatavilla

Tunnin mittaiset etäluennot tarjolla aiheista:
  • Ilmastonmuutos: mikä muuttuu?
  • Maatalous ja ilmastonmuutos
  • Ruoka ja ilmastonmuutos
  • Matkailu ja ilmastonmuutos 
  • Energia ja ilmastonmuutos 
Nauhoitukset löytyvät täältä.
 
Työpajojen materiaaleja saatavilla 

Miten maan kasvukunto auttaa viljelijää selviämään erilaisissa sääoloissa?
21.3.2019 Kokemäki
Materiaalit

Peltomaan orgaaninen aines – mitä, missä, milloin?
25.3.2019 Helsinki
Materiaalit

Millä eväillä tuleviin kasvukausiin? Ratkaisuja maan kasvukunnon hoitoon, maatilojen kannattavuuteen ja ilmastonmuutokseen varautumiseen 
1.4.2019 Sastamala
Materiaalit

Erikoiskasvipäivä – Kohti monipuolista ja tuottavaa viljelyä erikoiskasvien avulla
25.4.2019 Leppävirta
Materiaalit
 
IPBES: Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömän nopeasti

Hallitustenvälisen luontopaneelin (IPBES) raportti maailman luonnon monimuotoisuuden tilasta julkaistiin ma 6.5.2019. Raportin mukaan maailmanlaajuisesti yhteensä noin miljoona eläin- ja kasvilajia on uhassa kuolla sukupuuttoon, monet seuraavina vuosikymmeninä.

"Luke tukee IPBES-tavoitteiden saavuttamista painottamalla luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja luonnonvarojen käytön yhteensovittamista tutkimuksissaan. Ravinnon saannin turvaaminen, alueiden välinen tasa-arvon edistäminen ja terveellisen elinympäristön ylläpitäminen edellyttävät luonnon köyhtymisen pysäyttämistä. Se on meidän kaikkien tehtävä", tuumaa Luken erikoistutkija Tiina Nieminen, joka on ollut mukana Kansainvälisessä luontopaneelissa (IPBES) vuodesta 2015.

”Tuontielintarvikkeiden myötä myös biodiversiteettikato on ulkoistettu. Meillä monipuolinen ruuan tuotanto on hyvinkin mahdollista, kasveja ja menetelmiä löytyy", Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marjo Keskitalo toteaa. 

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta 6.5.2019: IPBES: Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömän nopeasti

Mitäs voitaisiin tehdä, että elonkirjo niin pellolla kuin pientareilla voisi paremmin? Tervetuloa Peltopäivään 19.6. ja webinaariin 5.6. mukaan teemaa oppimaan ja pohtimaan!


kuva: TEHOPlus-hanke/Ville Heimala
Materiaaleja 

Pellot ja vedet kuntoon – viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä  -seminaarin 3.4.2019 materiaalit. Seminaarin järjesti OSMO – Osaamista ja työkaluja maan kasvukunnon resurssitehokkaaseen hoitoon yhteistyöllä– hanke.

Eloisa pelto – hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä -seminaarin 22.5.2019 materiaalit. Seminaarin järjestivät Baltic Sea Action Group, Nesslingin säätiö ja Ympäristötiedon foorumi.

Nurmi euroiksi – tutkittua tietoa nurmesta, naudasta ja taloudesta -seminaarin 9.4.2019 materiaalit.  Seminaarin järjestivät Nurmet Rahaksi- ja EuroMaito-hankkeet. Päivän aikana kuultiin esityksiä liittyen nurmenviljelyn ja maidontuotannon eri osa-alueisiin viljelyteknisistä yksityiskohdista ruokintaan, talouteen ja lypsykarjan hyvinvointiin saakka.

Nurmet rahaksi! -tulosraportti. Nurmet Rahaksi (NuRa) -hanke pureutui keinoihin, joilla nurmenviljelyn kannattavuutta ja kilpailukykyä voidaan ylläpitää ja parantaa niin ilmastonmuutoksen kuin kiristyvän taloudellisen tilanteenkin mukanaan tuomien muutosten keskellä. 

Kierrätyslannoitus - suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa -opas. Luonnonvarakeskus on julkaissut oppaan kierrätyslannoitevalmisteiden käyttäjälle. Opas on suunnattu etupäässä maanviljelijöille, maatalousneuvojille ja kierrätyslannoitevalmistajille, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet saavat oppaasta hyödyllistä tietoa. Kierrätyslannoitevalmisteet paitsi monipuolistavat tilan lannoitevalikoimaa, tarjoavat myös maanparannusvaikutuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Maankäyttösektorin toimien mahdollisuudet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi -raportti etsii ratkaisuja maankäyttösektorin (LULUCF-sektorin) ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja esittää ohjauskeinomahdollisuuksia. Luonnonvarakeskuksen tuottama raportti ja tutkimustiivistelmä (Policy Brief). 

Tuntematon ruokajärjestelmä - Eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen -raportti. Puhuttaessa ruuasta puhutaan myös ympäristöstä, ravitsemuksesta, vallasta ja markkinoista. Miten nämä kytkeytyvät toisiinsa? Mitä tapahtuisi, jos ruokajärjestelmä annettaisiin täysin markkinoiden hoidettavaksi? Miten kotieläintuotannon vähentäminen vaikuttaisi ruokajärjestelmän eri osiin? Auttaisiko kokonaisuuksien parempi ymmärrys löytämään yhteisiä ratkaisuja toisiinsa kytkeytyviin ongelmiin? Näitä moniulotteisia kysymyksiä e2-ajatuspajan raportti valottaa. 

Mitä Suomi voi tehdä globaalin ruokaturvan parantamiseksi? -tutkimustiivistelmä. Winland-hankkeen tuottaman tutkimustivistelmän (Policy Brief) mukaan kestävät ruokavalinnat yhdistävät luontevasti useita eri hyötynäkökulmia, jolloin niillä on positiivisia yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksia voivat olla esimerkiksi terveyden edistäminen, paikallistalouden vahvistaminen ja maaseudun elinvoimaisuuden lisääminen sekä kestävämmän luonnonvarojen käytön edistäminen, sillä Suomi voi tuottaa resurssi-intensiivisiä tuotteita vientiin.

 
Ilmastoviisautta facebookista!

Jos haluat somessa seurata tiedonvälitystä maatalouden ilmastonmuutokseen varautumisesta, tutkimusuutisia, ratkaisuesimerkkejä ja tapahtumia, niin löydät meidät myös facebookista
Muutamia muiden järjestämiä tulevia tapahtumia


6.6.2019 Miten hyödynnän lannan ravinteet tehokkaasti -teemapäivä Tuorlassa Kaarinassa lisäinfoa

10.6.2019 Luonnonvarakeskuksen Biopajan avajaiset Jokioisilla (mm. biokaasua ja biohiiltä) lisäinfoa

17.6.2019 Peltometsäviljelyseminaari Kuitian tilalla Paraisilla lisäinfoa

27.6.2019 Maaperäpäivä Siuntiossa lisäinfoa

2.- 4.7.2019 Viljelijäretki Brunnbyn maatalousnäyttelyyn Keski-Ruotsiin lisäinfoa

3 - 6.7.2019 OKRA-maatalousnäyttely Oripäässä lisäinfoa

15.-17.8.2019 Lepaan puutarhanäyttely Hattulassa lisäinfoa

23 - 24.8.2019 IlmastoAreena Iissä lisäinfoa
 


Mukavia alkukesän päiviä!

 
toivottavat Riitta Savikko, Sari Himanen, Elina Nurmi, Karoliina Rimhanen ja Sakari Raiskio Luonnonvarakeskuksesta

 
Miten sait tämän sähköpostin?

Saat tämän viestin annettuasi yhteystietosi Ilmastonmuutos ja maaseutu-hankkeen tai Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle –hankkeen tai Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen tapahtuman, kyselyn tai alustuksen yhteydessä. Viestiä saa mielihyvin levittää eteenpäin.

Pyrimme päivittämään viestintäämme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämään muotoon. Jos et jatkossa halua Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen uutiskirjeitä, kyselyitä ja tietoja tapahtumista suoraan sähköpostiisi, niin voit perua tilauksesi klikkaamalla uutiskirjeen lopussa kohtaa "Poistu sähköpostilistalta". Postituslistalta pääset pois myös ottamalla yhteyttä riitta.savikko@luke.fi. Jatkaaksesi uutiskirjeen tilausta sinun ei tarvitse tehdä mitään. Toivomme, että pysyt  uutiskirjeen tilaajana!
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hankkeen uutiskirje

Riitta Savikko
Tutkija
Luonnonvarakeskus (Luke)
Puh. 029 532 6778 ja 050 571 4548
riitta.savikko@luke.fi
www.luke.fi
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -hanke

 


Haluatko pois postituslistalta? Klikkaa: poistu sähköpostilistalta.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle-hanke · Luonnonvarakeskus · Helsinki 00790 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp